NOVINKY

arr3Poštovné      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu ceny poštovného. Vzhľadom na skvalitnenie...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 17,10 €
do košíka:
cena v e-shope 23,27 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MÁJ 2017

1. Občianske súdne konanie po novom (Vokálová, Mitterpachová, Jakubáč, Brázdil, Ikrényi)

2. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

3. Ochrana spotrebiteľa (Jana Mazáková)

4. Trestný poriadok. Veľký komentár, 3.vyd. (Čentéš a kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Zadržanie podozrivej osoby v trestnom konaní (Marko Deák)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Žaloba na obnovu konania v občianskom súdnom konaní (Ševcová)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


AKTUALITY » Karlovarské právnické dni

XX. Konference Karlovarské právnické dny

7.-9.6.2012


Jubilejného ročníka konferencie sa zúčastnilo takmer 150 právnikov z troch krajín a mnohých odborných profesií. Prevládali najmä členovia ČAK, ale zúčastnili sa i mnohí advokáti zo Slovenska a z Nemecka. V sobotu 9.6.2012 po takmer šesťhodinovom výklade princípov nového občianskeho zákonníka ČR a podnetnej diskusii s jeho hlavným tvorcom prof.JUDr.Eliášom a s Doc.JUDr.Havlom, Prof.JUDr.Dědičom a JUDr.Lasákom bola konferencia ukončená.

 


V rámci slávnostnej recepcie usporiadanej v rámci tejto jubilejnej konferencie boli odovzdané tradičné ocenenia. Na základe nominácií významných právnických osobností z ČR a SR, porota udelila tieto ocenenia:

 

Autorská cena za najlepšiu odbornú monografiu v ČR

 

Vnitrostátní aplikace práva EU

Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie

 

Bobek, Bříza, Komárek

 

vydal: C.H.Beck

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na druhom mieste najväčší počet nominácií získala monografia

"Podílové spoluvlastnictví v občanském zákoníku", od autora M.Králíka, z vydavateľstva  C.H.Beck

 

ako tretie v poradí s najväčším počtom nominácií sa umiestnilo dielo

 

"Daňový řád, komentář", od kolektívu autorov Baxa, Dráb, Kaniová, Lavický, Schillerová, Žišková, vydal Wolters Kluwer

 

 

 

Autorská cena za najlepšiu odbornú monografiu v SR

 

 

Zmluvná pokuta

Zmluvná pokuta

 

autorka: Oľga Ovečková


vydala: Iura eition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na druhom mieste sa s najväčším počtom nominácií umiestnila monografia

 

 

"Lisabonská zmluva - Ústavný systém a súdna ochrana", od autorov Mazák a Jánošíková, z vydavateľstva Iura edition

 

 

na treťom mieste sa s rovnakým počtom nominácií umiestnili diela


"Dejiny politickej a právnej filozofie", Iura edition, autorka A.Krsková


a "História advokácie na Slovensku", Eurokódex, autori Kerecman a Manik

 

 

 

YzY4N