NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 27,55 €
do košíka:
cena v e-shope 29,90 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


AKTUALITY » Recenzie

Recenzia komentára Evropská úmluva o lidských právech

Prinášame Vám recenziu publikácie z Beckovej edície Velké komentáře. Knihu Evropská úmluva o lidských právech napísala štvorica skúsených autorov, ktorí v nej zúročili svoj dlhoročný vedecký i profesný záujem o danú problematiku. Recenziu pripravil Zdeněk Kühn a bola uverejnená v časopise Právní rozhledy, číslo 4/2013, s. 147.

Recenze: Kmec, J., Kosař, D., Kratochvíl, J., Bobek, M. Evropská úmluva o lidských právech. Praha: C. H. Beck, 2012, 1660 s.

„Poženu to až do Štrasburku!“, je častá reakce účastníků řízení a bohužel i jejich advokátů před českými soudy? Většinou však tuto rétoriku nedoprovází znalost toho, co je skutečně v možnostech Evropského soudu pro lidská práva, kde leží limity jeho jurisdikce, v jakých oblastech působí, za jakých podmínek může vůbec zasáhnout, co vše musí účastník splnit, aby měl aspoň teore­tickou šanci ve Štrasburku uspět. Přesto, že štrasburský soud v nové podobě existuje už 15 let, zůstává detailnější povědomí o něm stále mizivé. Většina neprávníků ale i značná část právníků na tento soud stále nahlíží spíše jako na nějaký imaginární deus ex machina, antického boha, který se znenadání zjeví na jevišti, aby zachránil dějství hry směřující ke špatnému konci. Bizarní české vnímání ESLP završila lednová bizarní amnestie, kterou prezident a jeho spolupracovníci odůvodňují neexistující štrasburskou judikaturou o údajných časových limitech na trestní stíhání. Nejenom z těchto důvodů vítám komentář čtveřice autorů jako skvělý počin k tomu, vyplnit povážlivou mezeru, která se v českých luzích a hájích vytvořila mezi realitou a fikcí štrasburského tribunálu.

Autoři, vesměs ročníku narození v druhé půli 70. let, jsou k tomu navýsost povolaní. Jádro práce vytvořili zejména Jiří Kmec a David Kosař. Prvý byl donedávna zástupcem vládního zmocněnce pro zastupování České republiky u štrasburského Soudu, druhý je absolventem brněnské právnické fakulty a Středoevropské univerzity v Budapešti, doktorandem na Newyorské univerzitě a asistentem soudce Nejvyššího správního soudu. Na díle je však vidět i významný podíl Jana Kratochvíla, právníka v kanceláři ESLP, a Michala Bobka, v současnosti řádného profesora na College of Europe. Snad i s ohledem na to, že všichni autoři představují nastupující generaci české, a v případě Michala Bobka i evropské pravní akademie, je nutno hned na úvod zdůraznit, že jejich komentář se liší od toho, co obvykle produkuje česká právnická literatura. Jejich dílo se tak řadí k tomu nejlep­šímu z české komentářové literatury posledních dvou dekád. Protože však pracuji i s obdobnými tituly cizojazyčnými, mohu říci, že nový český komentář je plně srovnatelný s evropskou špičkou na toto téma.

Čtenáře již na prvý pohled zarazí monumentální rozsah díla – více než půl druha tisíce stran. Buďme upřímní – komentář se nečte od A do Z jako román, a proto potřebujeme rychle se zorientovat v textu. Výhodou, kterou si ale již po chvilce všimneme, je právě velmi snadná orientace v textu. Ten je velmi přehledně členěn, strukturován do nadpisů a podnadpisů. Každá část komentáře je uvozena velmi detailním obsahem. To je velmi důležité, neboť Evropská úmluva není srovnatelná s běžným českým zákonem. Pojednání o většině článků by vydala na samostatnou knihu. Např. nejpoužívanější čl. 6 (právo na spravedlivý proces) v knize zabírá bezmála 300 stran textu, a jen jeho detailní obsah zabírá více než 2 strany textu. Z toho ale také plyne, že čtenář snadno vyhledá informaci, kterou potřebuje. Příkladmo to lze uvést na shora zmiňované prezidentské amnestii, resp. jejích tvrzených důvodech. Čtenář během několika desítek sekund v textu nalistuje pasáže o právu na projednání věci v přiměřené lhůtě, aby na s. 702 našel detailní vysvětlení, proč štrasburský soud žádné obecné lhůty na trestní řízení nestanoví. Současně je uveden judikát, z něhož plyne, že ani 8 let, 8 měsíců a 20 dní trvající trestní řízení nemusí s ohledem na svou komplexnost a složitost porušit pravidla stanovená štrasburskou konvencí.

Závěrem nelze pominout ani přílohy, které ukazují příklady komunikace kanceláře ESLP s účastníky a příklady rozhodnutí ESLP. Velmi užitečný je též detailní věcný rejstřík.

Komentář je velice praktickou pomůckou a v denní čin­nosti ho použije každý český právník. A nemusí ani po­dá­ní do Štrasburku podávat. Těžištěm pro použití štrasburské judikatury totiž musí zůstat české soudy, a účastník by se měl díky aplikaci Úmluvy domoci svého práva nejpozději (v tom horším případě) u českých vysokých soudů. Přestože autoři v úvodu předesílají, že v jejich práci nelze hledat odpověď na jakoukoliv práv­ní otázku, můžeme si být jisti, že těch odpovědí tam nalezneme mnoho.

Zdeněk Kühn, Brno

 

 

objednať knihu

OTQ0OG