NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 7,70 €
do košíka:
cena v e-shope 9,90 €
do košíka:
cena v e-shope 5,90 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Hľadanie

Hľadané slovo: Knihy vydavate stva C.H.Beck


Podrobná judikatúra k ustanoveniam českého
Trestní zákoník s judikaturou
cena v predajni 69,24 €

cena v e-shope 65,78 €Publikácia obsahuje usporiadaný výber výňatkov z
Rozhodnutí a stanoviska k trestnímu zákonu 1918-1995
cena v predajni 47,34 €

cena v e-shope 44,97 €Kniha podáva objektívny pohľad na väzbu, princípy
Zadržení a vazba v českém trestním procesu
cena v predajni 55,30 €

cena v e-shope 52,54 €Publikácia vymedzuje pojmy, príčiny a nežiaduce
Právo proti domácímu násilí
cena v predajni 10,76 €

cena v e-shope 10,22 €Kniha podrobne rozoberá základy vnútroštátneho
Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie
cena v predajni 39,90 €

cena v e-shope 37,91 €Publikácia (v dvoch zväzkoch) predstavuje
Občiansky súdny poriadok I.+II.diel, komentár, 2.vydanie
cena v predajni 129,00 €

cena v e-shope 122,55 €Judikatúra k českému zákonu č.150/2002 Sb.,
Soudní řád správní s judikaturou
cena v predajni 37,05 €

cena v e-shope 35,20 €Tretie vydanie komentára k správnemu poriadku ČR
Správní řád, komentář, 3.vydanie
cena v predajni 44,36 €

cena v e-shope 39,92 €Kniha sa zaoberá otázkami vytvárania európskeho
Evropeizace veřejné sféry
cena v predajni 16,65 €

cena v e-shope 15,81 €Kniha je komparatívnou prácou, ktorá pojednáva o
Evropské správní soudnictví
cena v predajni 18,53 €

cena v e-shope 17,60 €Kniha predstavuje praktické zadania a príklady z
Praktikum z občianskeho práva, rodinného práva a z práva duševného vlastníctva
cena v predajni 45,00 €

cena v e-shope 45,00 €Zbierka je zameraná na judikatúru týkajúcu sa
Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví II.díl
cena v predajni 35,40 €

cena v e-shope 33,63 €"Ak nemôžeš poučiť, aspoň pobav" tvrdí profesor
Právníkovy fejetony aneb PF
cena v predajni 14,00 €

cena v e-shope 13,30 €Publikácia predstavuje výklad k inštitútu pre
Zákon o finančním arbitrovi, komentář
cena v predajni 17,48 €

cena v e-shope 16,61 €Publikácia prináša vybrané komentované časti
Regulace reklamy, komentář
cena v predajni 30,92 €

cena v e-shope 29,37 €Komentár k českému zákonu o prevádzkovaní
Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, komentář, 2.vyd.
cena v predajni 53,33 €

cena v e-shope 13,33 €Komentár k českému antidiskriminač zákonu
Antidiskriminační zákon, komentář
cena v predajni 24,20 €

cena v e-shope 22,99 €Komentovaný český zákon o zhromažďovacom práve
Zákon o právu shromažďovacím, komentář
cena v predajni 21,30 €

cena v e-shope 10,65 €Komentár k českému zákonu, ktorý ustanovuje právo
Zákon o sdružování občanů, komentář
cena v predajni 22,29 €

cena v e-shope 21,18 €Notářský řád a řízení o dědictví. Komentář 4.
Notářský řád a řízení o dědictví. Komentář 4. vydání
cena v predajni 82,81 €

cena v e-shope 78,66 €Podrobný komentár k jednotlivým článkov ústavy
Ústava České republiky, komentář
cena v predajni 82,84 €

cena v e-shope 78,70 €Publikácia je podrobným a rozsiahlym komentárom k
Obchodní zákoník, komentář, 13.vyd.
cena v predajni 131,50 €

cena v e-shope 125,00 €Kniha prináša praktické návody ako postupovať pri
Zásady aplikace komunitárního práva národními soudy
cena v predajni 14,54 €

cena v e-shope 13,81 €Výklad náhrady škody v obchodných vzťahoch sa
Náhrada škody v obchodních vztazích a možnosti její smluvní limitace, 2.vyd.
cena v predajni 14,98 €

cena v e-shope 14,23 €Podrobný výklad k českému daňovému poriadku a
Daňový řád, komentář, 2.vyd.
cena v predajni 57,81 €

cena v e-shope 54,92 €Kniha autora Jána Hurdíka je výsledkom jeho
Právnické osoby a jejich typologie, 2.vydání
cena v predajni 16,07 €

cena v e-shope 15,27 €Publikácia obsahuje znenie českého zákona o
Zákon o soudních poplatcích, komentář, 2.vydání
cena v predajni 24,40 €

cena v e-shope 12,20 €Správne trestanie ako subsystém správneho práva
Základy správního práva trestního, 5.vydanie
cena v predajni 21,96 €

cena v e-shope 10,00 €Komentár prináša podrobný a komplexný výklad
Zákon o místních poplatcích a předpisy související, komentář
cena v predajni 36,53 €

cena v e-shope 1,00 €Komplexná praktická daňová príručka pre
Daňové podmínky působení neziskových subjektů
cena v predajni 16,77 €

cena v e-shope 15,93 €Medzinárodné humanitárne právo zahŕňa tzv.
Mezinárodní humanitární právo
cena v predajni 46,85 €

cena v e-shope 44,51 €Prvé komentované vydanie zákona o bankách platného
Zákon o bankách, komentář
cena v predajni 37,64 €

cena v e-shope 35,76 €Podrobný a rozsiahly komentár k novému českému
Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev, komentář
cena v predajni 79,99 €

cena v e-shope 75,99 €Komentár k českej právnej úprave verejných
Zákon o veřejných zakázkách, komentář, 3.vyd.
cena v predajni 76,95 €

cena v e-shope 65,41 €Kniha prináša systematický výklad porovnávacej
Velké právní systémy. Úvod do srovnávací právní vědy
cena v predajni 15,93 €

cena v e-shope 15,13 €Uvádzaná publikácia je súborom textov, ktoré nie
Kompendium korporačního práva
cena v predajni 17,48 €

cena v e-shope 16,61 €Nakoľko sa po desiatich rokoch zmenilo právne
Zákon o spotřebitelském úvěru, komentář
cena v predajni 30,92 €

cena v e-shope 29,37 €Učebnica sa zaoberá systematickým výkladom právnej
Kurs obchodního práva. Obchodní závazky, 5.vydanie
cena v predajni 38,41 €

cena v e-shope 36,49 €Práca je venovaná premlčaniu a preklúzii v
Promlčení a prekluze v obchodních závazkových vztazích, 3.vyd.
cena v predajni 21,93 €

cena v e-shope 20,83 €OGEzMzQ1N