NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 17,00 €
cena v e-shope 5,50 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Hľadanie

Hľadané slovo: Knihy vydavate stva C.H.Beck


Zákon č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), komentář
cena v predajni 75,74 €

cena v e-shope 11,00 €Publikácia je praktickou príručkou pre zadávateľov
Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a v EU
cena v predajni 31,39 €

cena v e-shope 29,82 €Publikácia sa venuje voľnému pohybu tovaru v
Liberalizace obchodu zbožím v právu Evropské unie
cena v predajni 26,24 €

cena v e-shope 18,37 €Kniha predstavuje úlohu rozpočtu v procese
Rozpočet a politiky Evropské unie, 2.vydanie
cena v predajni 57,63 €

cena v e-shope 54,75 €Publikácia poskytuje komplexný pohľad na
Finanční leasing v právní praxi
cena v predajni 27,27 €

cena v e-shope 25,91 €Komentár obsahuje komentované znenie českého
Zákon o dani silniční, komentář
cena v predajni 26,24 €

cena v e-shope 24,93 €Publikácia komplexne informuje o majetkových
Zdanění majetku v Evropě
cena v predajni 31,38 €

cena v e-shope 29,81 €Autoři komentáře přistoupilik přípravě nového
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže, komentář, 2.vyd.
cena v predajni 92,11 €

cena v e-shope 23,03 €Trestný zákon. Osobitná časť - komentár - II.diel
Trestný zákon. Osobitná časť, komentár
cena v predajni 99,00 €

cena v e-shope 94,05 €Cieľom učebnice je pomôcť k pochopeniu pojmov a
Praktikum z trestního práva hmotného, zvláštní část, 2.vyd.
cena v predajni 17,48 €

cena v e-shope 16,61 €Publikácia predstavuje usporiadaný výber
Rozhodnutí a stanoviska k trestnímu řádu 1918-2004, 2.vyd.
cena v predajni 66,89 €

cena v e-shope 63,55 €Podrobný komentár k českému zákonu o súdnictve vo
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže, komentář, 3.vydanie
cena v predajni 84,60 €

cena v e-shope 76,14 €Publikácia vysvetľuje alternatívne spôsoby
Alternativní řešení trestních věcí v praxi
cena v predajni 41,68 €

cena v e-shope 39,60 €Obsahom knihy je výber rozhodnutí predovšetkým
Rozhodnutí ve věcech nekalé soutěže a obchodní firmy (2000-2010)
cena v predajni 42,12 €

cena v e-shope 40,01 €Tento komentár je zameraný na český zákon o
Zákon o přestupcích a přestupkové řízení, komentář, 2.vydání
cena v predajni 57,81 €

cena v e-shope 54,92 €Komentár k českému zákonu o obecnej polícii
Zákon o obecní policii. Komentář, 2.vyd.
cena v predajni 58,05 €

cena v e-shope 52,25 €Tento komentár je zameraný na ochranu pred
Ochrana před škodlivými vlivy tabáku, alkoholu a návykových látek, komentář
cena v predajni 28,44 €

cena v e-shope 27,02 €Kniha predstavuje podrobný komentár k českému
Zákon o obecně prospěšných společnostech, komentář
cena v predajni 23,75 €

cena v e-shope 21,38 €Kniha je rozsiahlym spracovaním zmluvného práva a
Velká kniha smluvních vzorů, 5.vydání
cena v predajni 74,90 €

cena v e-shope 71,16 €Vysoko konkurenčné prostredie umožňuje uspieť len
Oceňování průmyslového vlastnictví
cena v predajni 25,30 €

cena v e-shope 24,04 €Cieľom komentára k zákonu č.97/1963 Zb. o
Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, komentár
cena v predajni 75,00 €

cena v e-shope 75,00 €Publikácia komentuje problematiku v oblasti
Zákon o ochraně osobních údajů, komentář
cena v predajni 36,02 €

cena v e-shope 34,22 €Kniha je komplexným spracovaním právnych aspektov
Právní ochrana před extremismem
cena v predajni 25,73 €

cena v e-shope 24,44 €Komentár k zákonu sa pokúša objasniť, či aspoň
Zákon o azyle, komentár
cena v predajni 49,00 €

cena v e-shope 46,55 €Publikácia vychádza z poznatkov získaných v praxi
Obhajoba obviněného, 3.vydání
cena v predajni 38,41 €

cena v e-shope 36,49 €Publikácia je venovaná problematike vnútroštátnej
Nařízení ES z pohledu jejich vnitrostátní aplikace a implementace
cena v predajni 18,52 €

cena v e-shope 17,59 €Publikácia predstavuje praktickú realizáciu
Ochrana pokojného stavu v Občianskom zákonníku
cena v predajni 25,00 €

cena v e-shope 23,75 €Publikácia zahrňuje medzinárodno-po apsekty
Politické a právní základy evropských integračních seskupení
cena v predajni 23,40 €

cena v e-shope 22,23 €Kniha pojednáva o dobrej viere ako o jednom zo
Dobrá víra jako princip smluvního práva v mezinárodním obchodu
cena v predajni 17,53 €

cena v e-shope 16,65 €Kniha sa zaoberá postavením spotrebiteľa v
Ochrana spotřebitelů v rozhodčím řízení
cena v predajni 31,73 €

cena v e-shope 30,14 €Zastúpenie je právny inštitút, ktorý vyžaduje
Zastúpenie v súkromnom práve
cena v predajni 39,00 €

cena v e-shope 37,05 €Cieľom publikácie je predstaviť podobu existujúcej
Vnější eknomické vztahy Evropské unie
cena v predajni 47,34 €

cena v e-shope 44,97 €Publikácia poskytuje možnosť oboznámiť sa v
Nový regionalizmus
cena v predajni 34,99 €

cena v e-shope 33,24 €Cieľom publikácie je priblížiť jednu z
Strukturální politika Evropské unie
cena v predajni 20,85 €

cena v e-shope 18,77 €Evropská unie a hospodářské reformy sa venuje
Evropská unie a hospodářské reformy
cena v predajni 42,30 €

cena v e-shope 40,18 €To, čo je pre európske politické dejiny spoločné,
Hledání Evropy
cena v predajni 19,80 €

cena v e-shope 17,82 €Rámec komentára je daný záberom právnej úpravy
Zákon o ochrane hospodárskej súťaže, komentár
cena v predajni 55,00 €

cena v e-shope 52,25 €Česko- nemecký prekladový slovník z ekonomickej
Ekonomický slovník česko-německý, 4.vyd.
cena v predajni 42,19 €

cena v e-shope 40,08 €Nemecko-český prekladateľský slovník ekonomických
Ekonomický slovník německo-český, 3.vyd.
cena v predajni 31,39 €

cena v e-shope 29,82 €YmUzNDM