Úvod »Texty zákonov» Zákony 2023 IV.


    

Zákony 2023 IV.

img

 

Dostupnosť: vypredané
Číslo produktu: PORZ42023
Výrobca: Poradca
Rok vydania: 2023
Počet strán: 592
Väzba: brožovaná
Jazyk: slovenský
EAN kód: 9788081622502
cena v e-shope bez DPH : 8,36 €
cena v e-shope s DPH (10 %):
9,20 €

Kompletné špecifikácie

Obsah

Stavebný zákon a súvisiace predpisy

 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
 • Zákon č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné pánovanie, stavebný poriadok a bývanie
 • Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

Energetika

 • Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike
 • Zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov 
 • Vyhláška č. 364/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov

Stavebné výrobky

 • Zákon č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch
 • Vyhláška č. 323/2010 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb

Bývanie

 • Zákon č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
 • Zákon č. 222/2022 Z.z. o štátnej podpore nájomného bývania
 • Nariadenie vlády č. 327/2022 Z.z. o niektorých opatreniach v súvislosti so štátnou podporou nájomného bývania
 • Zákon č. 443/2010 Zb. o dotáciách na rozvoj bývania o sociálnom bývaní
 • Opatrenie č. 376/2020 Z.z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
 • Zákon č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení
 • Opatrenie č. 329/2022 Z.z. o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2023
 • Prehľad opatrení o výškej štátnej prémie na stavebné sporenie
 • Vyhláška č. 181/2019 Z.z., o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu
 • Vyhláška č. 284/2013 Z.z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fodnu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadostí

Pôda

 • Zákon č. 229/1991 Zb.  o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
 • Nariadenie vlády č. 97/1992 Zb., ktorým sa upravujú niektoré otázky náhrad podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
 • Zákon č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách
 • Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
 • Zákon č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
 • Zákon č. 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom
 • Zákon č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov
 • Zákon č. 280/2017 Z.z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka
 • Zákon č. 282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim
NTQ2NmY1Z