Úvod »Texty zákonov»České » Zákony V. časť A 2021


    

Zákony V. časť A 2021

Poradca

img

 

Číslo produktu: POR5A2021
Výrobca: Poradca
Rok vydania: 2021
Počet strán: 656
Väzba: mäkká
EAN kod: 9788081621574
cena v predajni 7,00 €
cena v e-shope bez DPH : 6,36 €
cena v e-shope s DPH (10 %):
7,00 €

do košíka:
  ks  

Kompletné špecifikácie

Obsah

Rozpočtové pravidlá

 • Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 • Opatrenie č. 100/2020 Z.z. o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčiítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní domov a bytov
 • Zákon č. 299/2020 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
 • Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Štátna a verejná služba

 • Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
 • Zákon č. 553/2003 Z.z. o domeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
 • Nariadenie vlády SR č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových raríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
 • Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
 • Nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme
 • Zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe
 • Nariadenie vlády SR č. 389/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
 • Nariadenie vlády SR č. 113/2017 Z.z., ktorým sa ustanovujú odbory štátnej služby
 • Nariadenie vlády SR č. 114/2017 Z.z., ktorým sa ustanovujú štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len štátny občan SR
 • Vyhláška č. 126/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vzdelávaní štátnych zamenstancov
 • Vyhláška č. 127/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach
 • Vyhláška č. 132/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných státnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním
 • Vyhláška č. 505/2019 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o systematizácii štátnozamestnaneckých miest, o štátnozamestnaneckom mieste vhodnom pre absolventa, o minimálnom počte štátnozamestnaneckých miest a o oznamovacej povinnosti služobného úradu
 • Zákon č. 243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej inštitúcii
 • Zákon č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti
 • Vyhláška č. 436/2019 Z.z. o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora
 • Zákon č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe
 • Vyhláška č. 78/2020 Z.z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy
 • Vyhláška č. 179/2020 Z.z., ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy
 • Zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
ODMwNDdmNW