NOVINKY

arr3Poštovné      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu ceny poštovného. Vzhľadom na skvalitnenie...

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Komentáre / edícia Poradca

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Publikácia prináša komentár k zákonu č. 300/2005
Trestný zákon po ostatnej novele s komentárom
cena v predajni 9,04 €

cena v e-shope 9,04 €Obsah: Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych
Sociálna ekonomika a sociálne podniky - nový zákon s komentárom
cena v predajni 4,52 €

cena v e-shope 4,52 €Publikácia prináša stručný komentár k novému
Posudzovanie zhody výrobkov - nový zákon s komentárom
cena v predajni 4,52 €

cena v e-shope 4,52 €Obsah: Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
Ochrana osobných údajov - nový zákon s komentárom
cena v predajni 4,52 €

cena v e-shope 4,52 €Obsah: Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový
Civilný sporový poriadok. Civilný mimosporový poriadok po novelách s komentárom
cena v predajni 4,52 €

cena v e-shope 4,52 €Publikácia prináša komentár k zákonu o dani z
Zákon o dani z pridanej hodnoty po novelách s komentárom
cena v predajni 4,52 €

cena v e-shope 4,52 €Publikácia prináša aktualizovaný komentár k zákonu
Zákon o dani z príjmov po novelách s komentárom
cena v predajni 9,04 €

cena v e-shope 9,04 €Obsah: Zákon o reklame s komentárom Prísnejšie
Zákon o reklame po novelách s komentárom
cena v predajni 4,52 €

cena v e-shope 4,52 €OBSAH Zákon o živnostenskom podnikaní
Živnostenský zákon po novelách s komentárom
cena v predajni 4,52 €

cena v e-shope 4,52 €OBSAH Zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní
Elektronická registračná pokladnica - zákon po novelách s komentárom
cena v predajni 4,52 €

cena v e-shope 4,52 €Publikácia prináša komentár k zákonu č.461/2003
Sociálne poistenie - zákon po novelách s komentárom
cena v predajni 9,04 €

cena v e-shope 9,04 €Publikácia prináša komentár k zákonu č. 563/2009
Daňový poriadok - zákon po novelách s komentárom
cena v predajni 4,52 €

cena v e-shope 4,52 €Poradca 12-2017 náhrady pri porušení hospodárskej
Poradca 12-2017 náhrady pri porušení hospodárskej súťaže nový zákon s komentárom
cena v predajni 4,52 €

cena v e-shope 4,29 €register partnerov verejného sektora nový zákon s
register partnerov verejného sektora nový zákon s komentárom
cena v predajni 4,52 €

cena v e-shope 4,29 €Štátna služba nový zákon s komentárom poskytuje
Štátna služba nový zákon s komentárom
cena v predajni 4,52 €

cena v e-shope 4,29 €Zákon o upomínacom konaní nový zákon s komentárom
Zákon o upomínacom konaní nový zákon s komentárom
cena v predajni 4,52 €

cena v e-shope 4,29 €Zákon o dani z pridanej hodnoty po novelách s
Zákon o dani z pridanej hodnoty po novelách s komentárom
cena v predajni 4,52 €

cena v e-shope 4,29 €Daň z príjmov zákon s komentárom - Poradca
Daň z príjmov zákon s komentárom
cena v predajni 9,04 €

cena v e-shope 8,58 €Zákon o e-Govermente zákon s komentárom - Poradca
Zákon o e-Govermente zákon s komentárom
cena v predajni 4,52 €

cena v e-shope 4,29 €Poradca 4-2017 Dobrovoľné služby nový zákon s
Dobrovoľné služby nový zákon s komentárom
cena v predajni 4,52 €

cena v e-shope 4,29 €Poradca 3-2017 Inšpektorát práce po novelách s
Inšpekcia práce po novelách s komentárom
cena v predajni 4,52 €

cena v e-shope 4,29 €Poradca 1,2 2017 obcodný zákonník po novelách s
obchodný zákonník po novelách s komentárom
cena v predajni 9,04 €

cena v e-shope 8,58 €Obsah: Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
Slobodný prístup k informáciám
cena v predajni 4,52 €

cena v e-shope 4,52 €Obsah: Zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom
Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
cena v predajni 4,52 €

cena v e-shope 4,52 €Obsah: Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový
Civilný sporový poriadok. Civilný mimosporový poriadok - nové zákony s komentáro
cena v predajni 4,52 €

cena v e-shope 4,52 €Obsah: Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách
Zákon o službách zamestnanosti po novelách s komentárom
cena v predajni 4,52 €

cena v e-shope 4,07 €Zákon o dani z príjmov po novelách s komentárom je
Zákon o dani z príjmov po novelách s komentárom
cena v predajni 9,04 €

cena v e-shope 8,14 €Poradca 6-2016 Zákon o dani z pridanej hodnoty po
Zákon o dani z pridanej hodnoty po novele s komentárom
cena v predajni 4,52 €

cena v e-shope 4,07 €Knižka obsahuje komentár k zákonu a rodine, aj z
Zákon o rodine po poslednej novele s komentárom
cena v predajni 4,52 €

cena v e-shope 4,07 €Zákon o verejnom obstarávaní po novelách s
Zákon o verejnom obstarávaní po novelách s komentárom
cena v predajni 9,04 €

cena v e-shope 8,14 €Obsah: Zákon č. 182/2015 Z.z. Autorský zákon s
Nový autorský zákon s komentárom
cena v predajni 4,52 €

cena v e-shope 4,07 €Obsah: Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve s
Zákon o účtovníctve s komentárom
cena v predajni 4,52 €

cena v e-shope 4,07 €Obsah: Martin Bonek: Zákon č. 79/2015 Z. z. o
Zákon o odpadoch nový zákon s komentárom
cena v predajni 4,52 €

cena v e-shope 4,07 €Obsah: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom
Zákon o zdravotnom poistení po novele s komentárom
cena v predajni 4,52 €

cena v e-shope 4,07 €Obsah: Zákon č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných
Ochrana osobných údajov zákon s komentárom
cena v predajni 4,52 €

cena v e-shope 4,07 €Obsah: Zákon č. 5/2004 Z.z o službách
Zákon o službách zamestnanosti po novelách s komentárom
cena v predajni 4,52 €

cena v e-shope 4,07 €Obsah: Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov s
Zákon o dani z príjmov s komentárom
cena v predajni 9,04 €

cena v e-shope 8,14 €Obsah Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
Zákon o DPH s komentárom
cena v predajni 4,52 €

cena v e-shope 4,07 €Obsah: Zákon č. 289/2009 Z.z. o používaní
Zákon o ERP s komentárom. Zákon o BOZP s komentárom
cena v predajni 4,52 €

cena v e-shope 4,07 €MmZjNj