NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 179,55 €
do košíka:
cena v e-shope 16,70 €

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Komentáre k českým zákonom

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Kniha prináša podrobný výklad k českému zákonu o
Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s komentářem
cena v predajni 20,41 €

cena v e-shope 19,39 €Cieľom komentára je predstaviť výklad a všeobecné
Směrnice ES o dani z přidané hodnoty, praktický komentář
cena v predajni 40,00 €

cena v e-shope 38,00 €Publikácia prináša podrobný komentár k jednotlivým
Právní úkony
cena v predajni 11,66 €

cena v e-shope 11,08 €Kniha prináša všeobecný úvod do danej problematiky
Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
cena v predajni 16,22 €

cena v e-shope 15,41 €Kniha predstavuje výklad českého zákona o
Zákon o auditorech. Komentář
cena v predajni 7,39 €

cena v e-shope 7,02 €Snaha o získanie kontroly nad akciovou
Zákon o nabídkách převzetí Komentář
cena v predajni 50,00 €

cena v e-shope 47,50 €Kniha obsahuje podrobný komentár k jednotlivým
Věcná břemena
cena v predajni 7,94 €

cena v e-shope 7,54 €Základným cieľom právnej úpravy ochrany osobných
Zákon o ochraně osobních údajů, komentář
cena v predajni 40,05 €

cena v e-shope 38,05 €Cieľom knihy je podať čo najúplnejší výklad
Zákon směnečný a šekový, komentář, 5.vydání
cena v predajni 39,88 €

cena v e-shope 37,89 €Protokoly sú súčasťou Európskeho dohovoru o
Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod II.část Protokoly
cena v predajni 13,42 €

cena v e-shope 12,75 €Kniha je komplexnou úpravou autorského práva a
Autorský zákon, komentář, 4.vydání
cena v predajni 42,72 €

cena v e-shope 40,58 €Kniha prinša komentár k českému zákonu č.253/2008
Zákon proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu, 2.vydání
cena v predajni 9,69 €

cena v e-shope 9,21 €Publikácia je venovaná problematike regulácie
Zákon o audiovizuálních a mediálních službách na vyžádání, komentář
cena v predajni 10,83 €

cena v e-shope 10,29 €Prijatie nového českého zákona o platobnom styku
Zákon o platebním styku. Komentář
cena v predajni 44,36 €

cena v e-shope 42,14 €Kniha prináša praktický komentár jednotlivých
Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci, komentář, 3.vydání
cena v predajni 34,09 €

cena v e-shope 32,39 €Kniha predstavuje, najmä pre prax, spoľahlivého
Evropská úmluva o lidských právech, komentář

cena v e-shope 159,00 €Kniha predstavuje komentár k českému zákonu o
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu, komentář
cena v predajni 90,45 €

cena v e-shope 85,93 €Po rekodifikácii súkromného práva v ČR obchodný
Zákon o obchodních korporacích
cena v predajni 14,90 €

cena v e-shope 14,16 €Kniha prináša výklad ustanovení nového českého
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim s komentářem
cena v predajni 26,66 €

cena v e-shope 23,99 €Nový komentár k českému zákonníku práce vychádza z
Zákoník práce. Komentář s judikaturou
cena v predajni 50,81 €

cena v e-shope 48,27 €Rozsiahle dielo predstavuje podrobný výklad k
Trestní zákoník. Komentář, 2.vydání
cena v predajni 187,00 €

cena v e-shope 177,65 €Publikácia pojednáva o daniach z príjmu fyzických
Zákon o daních z příjmů, komentář
cena v predajni 75,00 €

cena v e-shope 9,90 €Nový občiansky zákonník ČR nadobudol platnosť
Nový občanský zákoník

cena v e-shope 29,90 €Zmyslom, účelom a cieľom komentára je vysvetliť
Zákon o vinohradnictví a vinařství, komentář
cena v predajni 14,18 €

cena v e-shope 13,47 €Kniha predstavuje rozsiahle dielo kolektívu
Listina základních práv a svobod, komentář
cena v predajni 63,80 €

cena v e-shope 60,61 €Rozhodcovské konanie je popri mediácii,
Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, komentář
cena v predajni 52,50 €

cena v e-shope 47,25 €Publikácia zrozumiteľne vysvetľuje hmotnoprávnu a
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, komentář
cena v predajni 13,24 €

cena v e-shope 12,58 €Publikácia obsahuje rozbor hmotnoprávnej i
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, komentář s judikaturou, 2.vydání
cena v predajni 20,25 €

cena v e-shope 19,24 €Autori knihy, ako dlhoroční pracovníci
Zákon o svobodném přístupu k informacím a předpisy související. Komentář 2. vyd.
cena v predajni 69,20 €

cena v e-shope 65,74 €Komentár reaguje predovšetkým na zmeny súvisiace s
Zákon o azylu, komentář
cena v predajni 38,42 €

cena v e-shope 36,50 €Výkonom trestu sa sleduje dosiahnutie účelu trestu
Zákon o výkonu trestu odnětí svobody, komentář
cena v predajni 14,95 €

cena v e-shope 14,20 €Publikácia predstavuje v praxi overený komentár k
Zákon o rodině s komentářem, judikaturou a předpisy související, 9.vydání
cena v predajni 26,11 €

cena v e-shope 24,81 €Kniha predstavuje podrobný komentár k českému
Zákon o obecně prospěšných společnostech. Komentář
cena v predajni 23,75 €

cena v e-shope 21,38 €Tento komentár je zameraný na ochranu pred
Ochrana před škodlivými vlivy tabáku, alkoholu a návykových látek. Komentář
cena v predajni 28,44 €

cena v e-shope 27,02 €Úvodná kapitola publikácie sa zaoberá ústavnou a
Zákon o místním referendu s komentářem a judikaturou
cena v predajni 17,14 €

cena v e-shope 16,28 €Komentár k českému zákonu o obecnej polícii
Zákon o obecní policii. Komentář, 2.vyd.
cena v predajni 58,05 €

cena v e-shope 52,25 €Kniha prináša komplexný výklad jednotlivých
Zákon o pozemních komunikacích, komentář
cena v predajni 37,05 €

cena v e-shope 35,20 €Publikácia predstavuje podrobný komentár k českému
Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou, 3.vydání
cena v predajni 22,33 €

cena v e-shope 21,21 €Tento komentár je zameraný na český zákon o
Zákon o přestupcích a přestupkové řízen. Komentář, 2.vydání
cena v predajni 57,81 €

cena v e-shope 54,92 €ZGY4OTM2