NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Komentáre k českým zákonom

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Kniha prináša podrobný komentár k českému zákonu o
Zákon o znalcích a tlumočnících, komentář
cena v predajni 24,70 €

cena v e-shope 8,65 €Publikácia obsahuje znenie českého zákona o
Zákon o soudních poplatcích, komentář, 2.vydání
cena v predajni 24,40 €

cena v e-shope 12,20 €Právna úprava regulujúca tzv.stret záujmov osôb
Zákon o střetu zájmu, komentář, 2.vydání
cena v predajni 26,44 €

cena v e-shope 23,80 €Podrobný výklad k českému daňovému poriadku a
Daňový řád, komentář, 2.vyd.
cena v predajni 57,81 €

cena v e-shope 54,92 €Publikácia je podrobným a rozsiahlym komentárom k
Obchodní zákoník, komentář, 13.vyd.
cena v predajni 131,50 €

cena v e-shope 125,00 €Zákon o Ústavnom súde ČR je nielen zákonom,
Zákon o Ústavním soudu s komentářem
cena v predajni 45,77 €

cena v e-shope 43,48 €Podrobný komentár k jednotlivým článkov ústavy
Ústava České republiky, komentář
cena v predajni 82,84 €

cena v e-shope 78,70 €Notářský řád a řízení o dědictví. Komentář 4.
Notářský řád a řízení o dědictví. Komentář 4. vydání
cena v predajni 82,81 €

cena v e-shope 78,66 €Komentár k českému zákonu, ktorý ustanovuje právo
Zákon o sdružování občanů, komentář
cena v predajni 22,29 €

cena v e-shope 21,18 €Komentovaný český zákon o zhromažďovacom práve
Zákon o právu shromažďovacím, komentář
cena v predajni 21,30 €

cena v e-shope 10,65 €Komentár k českému antidiskriminač zákonu
Antidiskriminační zákon, komentář
cena v predajni 24,20 €

cena v e-shope 22,99 €Právna úprava koncesného konania a koncesných
Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), komentář
cena v predajni 29,33 €

cena v e-shope 8,80 €Komentár k českému zákonu o prevádzkovaní
Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, komentář, 2.vyd.
cena v predajni 53,33 €

cena v e-shope 13,33 €Publikácia prináša vybrané komentované časti
Regulace reklamy, komentář
cena v predajni 30,92 €

cena v e-shope 29,37 €Komentované zákony českého mediálneho práva podľa
Mediální zákony, komentář
cena v predajni 19,65 €

cena v e-shope 18,67 €Publikácia predstavuje výklad k inštitútu pre
Zákon o finančním arbitrovi, komentář
cena v predajni 17,48 €

cena v e-shope 16,61 €Rozsiahly komentár k českému občianskemu súdnemu
Občanský soudní řád, komentář, I.+II.díl
cena v predajni 104,49 €

cena v e-shope 99,27 €Komentár k českému zákonu č.283/1993 Sb. o štátnom
Zákon o státním zastupitelství s komentářem a judikaturou
cena v predajni 22,69 €

cena v e-shope 21,56 €Tretie vydanie komentára k správnemu poriadku ČR
Správní řád, komentář, 3.vydanie
cena v predajni 44,36 €

cena v e-shope 39,92 €Komentár k českému zákonu č.150/2002Sb., Soudní
Soudní řád správní, komentář
cena v predajni 42,19 €

cena v e-shope 40,08 €Komentár k českému zákonu o vlastníctve bytov,
Zákon o vlastnictví bytů , komentář
cena v predajni 30,38 €

cena v e-shope 27,95 €Publikácia opisuje problematiku vyvlastnenia ako
Zákon o vyvlastnění. Poznámkové vydání, 2.vyd.
cena v predajni 10,92 €

cena v e-shope 9,83 €Komentár k českému zákonu č.253/2008 Sb. o
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti.komentář
cena v predajni 42,71 €

cena v e-shope 14,95 €Kniha prináša podrobný komentár k zákonom
Zákon o rodině, Zákon o registrovaném partnerství, komentář, 4.vydanie
cena v predajni 59,17 €

cena v e-shope 56,21 €Kniha prináša podrobný komentár k českému
Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), komentář
cena v predajni 76,90 €

cena v e-shope 19,90 €Komentár k českému zákonu o slobode náboženského
Zákon o církvích a náboženských společnostech, komentář
cena v predajni 30,66 €

cena v e-shope 29,13 €Rozsiahly komentár k českému zákonu o zdravotnom
Zákon o nemocenském pojištění, komentář
cena v predajni 17,84 €

cena v e-shope 16,95 €Publikácia dáva odpoveď na problematiku
Zákon o ochranných známkách..., komentář, 2.vydanie
cena v predajni 41,36 €

cena v e-shope 39,29 €Komentár k českému autorskému zákonu obsahuje
Autorský zákon, komentář, 3.vydanie
cena v predajni 46,00 €

cena v e-shope 43,70 €Komentár zahŕňa úpravu problematiky darovania
Daň darovací, komentář
cena v predajni 28,30 €

cena v e-shope 26,89 €Komentár k českému zákonu o dani z nehnuteľností v
Zákon o dani z nemovitostí, komentář
cena v predajni 30,36 €

cena v e-shope 28,84 €Podrobný komentár k českému zákonu o dani z
Daň z převodu nemovitostí, komentář
cena v predajni 21,15 €

cena v e-shope 20,09 €Daňový poriadok Českej republiky s komentárom a
Daňový řád s komentářem, důvodovou zprávou a judikaturou
cena v predajni 43,27 €

cena v e-shope 41,12 €Komentár k českému zákonu o dani z pridanej
Zákon o dani z přidané hodnoty, komentář, 5.vydanie
cena v predajni 33,38 €

cena v e-shope 31,71 €Kniha približuje základné princípy právnej úpravy
Osobní údaje, právo a my
cena v predajni 15,44 €

cena v e-shope 14,67 €Komentár k Lisabonskej zmluve je výnimočným
Lisabonská smlouva, komentář
cena v predajni 89,00 €

cena v e-shope 71,20 €Komentár k Dohovoru CMR o medzinárodnej cestnej
Úmluva CMR, komentář
cena v predajni 30,60 €

cena v e-shope 29,07 €Kniha obsahuje poznámkové vydania českých zákonov
Trestní zákoník a Trestní řád s poznámkami a judikaturou, 3.vydání
cena v predajni 53,17 €

cena v e-shope 50,51 €Podrobný komentár k českému zákonu č.137/2006 Sb.
Zákon o veřejných zakázkách, komentář, 2.vyd.
cena v predajni 31,63 €

cena v e-shope 30,05 €M2UyNDJk