NOVINKY

arr3Poštovné      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu ceny poštovného. Vzhľadom na skvalitnenie...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 6,00 €
do košíka:
cena v e-shope 9,31 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MÁJ 2017

1. Občianske súdne konanie po novom (Vokálová, Mitterpachová, Jakubáč, Brázdil, Ikrényi)

2. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

3. Ochrana spotrebiteľa (Jana Mazáková)

4. Trestný poriadok. Veľký komentár, 3.vyd. (Čentéš a kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Zadržanie podozrivej osoby v trestnom konaní (Marko Deák)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Žaloba na obnovu konania v občianskom súdnom konaní (Ševcová)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Časopis Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae

Justičná revue 5/2012 + CD
Časopis pre právnu prax - vyd. MS SR
OBSAH Štúdie P.Rosputinský, D.Paulík: Zmluvná sloboda pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov dohodou Články Š.Kollár: Právoplatnosť a vykonateľnosť statusových rozhodnutí Slovenskej advokátskej komory J.Tkáč: Poskytovanie informácií o verejnom obstarávaní na základe žiadosti podanej v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám S.Bojmírová: Novela daňového poriadku
cena v predajni 10,00 €
cena v e-shope 10,00 €

Justičná revue 5/2012 + CD

Právny obzor 3/2012
Teoretický časopis pre otázky štátu a práva - vyd. SAP
OBSAH Články M.Káčer: V závoji "logiky" J.Podmanický: Aplikácia inštitútu skráteného legislatívneho konania v procese tvorby práva Z.Koudelka: Prezident republiky a zákonodarstvo v ČR Z.Magurová: Pozitívne opatrenia zamerané na rodovú rovnosť v kontexte európskeho práva L.Kurilovská: K spoločnému podniku, ako forme koncentrácie v nadväznosti na program Leniency a účinnú ľútosť podľa Trestného
cena v predajni 7,00 €
cena v e-shope 7,00 €

Právny obzor 3/2012

Soudní rozhledy 5/2012
Rozhodnutia súdov - vyd. C.H.Beck
OBSAH K aktuálnym otázkam judikatúry J.Filipová: Judikatúra Najvyššieho správneho súdu: Právo azylové III Rozhodnutia Ústavného súdu ČR ÚS ČR: Nová judikatúra k nákladom civilného konania v bagateľných sporoch I. ÚS ČR: Satisfakčná a preventívno-sankčná funkcia náhrady škody náhrady nemajetkovej ujmy vzniknutej porušením osobnostných práv Rozhodnutia súdov ČR - časť civilná - Rozhodnutia procesné
cena v predajni 10,50 €
cena v e-shope 10,50 €

Soudní rozhledy 5/2012

Zo súdnej praxe 2/2012
ZSP odborný časopis - vyd. Iura edition
OBSAH Články T.Ľalík: Zložitosť práva ako výzva pre teóriu práva M.Bargel: Povinná obhajoba podľa §37 ods.1 písm.c) Trestného poriadku P.Strapáč: Povinnosť osobného výkonu funkcie člena predstavenstva akciovej spoločnosti Judikatúra Občianske právo Odňatie možnosti konať pred súdom Zvýšenie tarifnej odmeny advokáta Učastníctvo v konaní o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Základné práva na
cena v predajni 10,50 €
cena v e-shope 10,50 €

Zo súdnej praxe 2/2012

1/2012 Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae
Vedecký časopis Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy - vyd. Paneurópska VŠ
OBSAH Vedecké štúdie: V.Dmitriev: Stanovenie dôvodov pre diskrimináciu vyplývajúcu z nepotizmu (rodinkárstva) a podplácania ako kategórií korupcie (v angličtine) Odborné články J.Drgonec: Ústavný a zákonný rámec pre oslobodenie od povinnej mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach riaditeľa SIS a bývalého riaditeľa SIS B.Balog: Odvolanie odvolaného člena vlády D.Moškvan, V.Vrbová: Vplyv kvality
cena v predajni 6,60 €
cena v e-shope 5,94 €

1/2012 Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae

Právní rozhledy 8/2010
Časopis pro všechna právní odvětví - vyd. C.H.Beck
OBSAH Články Z.Kovařík: K dokazovaniu o pravosti podpisu zmenky J.Čermák: Ochrana autorského práva v prostredí peer to peer sietí typu BitTorrent s prihliadnutím k rozsudku vo veci The Pirate Bay D.Petrlík: Jednoduchý návod rýchleho použitia práva Európskej únie v súdnej a správnej praxi Diskusia J.Mikeš, J.Švestka: Znovu k zákonnému predkupnému právu podielových spoluvlastníkov J.Pelech: Pár
cena v predajni 9,46 €
cena v e-shope 9,46 €

Právní rozhledy 8/2010

Antitrust č.1/2012
Revue soutěžního práva - vyd. Sdružení Kairos
Časopis Antitrust č. 1/2012 - Revue súťažného práva   Obsah čísla: Články M.Brouček: Analýza kritickej straty a vymedzenie releventného trhu A.Musil: Rozhranie medz politikou hospodárskej súťaže a spotrebiteľskou politikou (anglicky) P.Koukal: K presadzovaniu Antitrust Compliance do súťažného prostredia Európskej únie Z.Šabová: Regulácia profesijných služieb a súťažné právo Diskusie P.Linsmeier,
cena v predajni 13,00 €
cena v e-shope 13,00 €

Antitrust č.1/2012

2/2012 Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie
právnický časopis - vyd. Iura edition
Obsah: Autonómia vnútroštátnych súdov pri využívaní oprávnenia predložiť prejudiciálnu otázku Súdnemu dvoru Európskej únie Rozsudok "Elchinov" Rozsudok "Melki a Abdeli" Rozhodovacia prax Súdneho dvora Európskej únie
cena v predajni 9,20 €
cena v e-shope 9,20 €

2/2012 Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie

1/2012 Časopis pro právní vědu a praxi
vyd. Masarykova univerzita Právnická fakluta
OBSAH Články V.Kratochvíl: "Trestno-politické aspekty Zmluvy o Ústave pre Európu a Lisabonskej reformnej zmluvy" J.Cirák: Európsky a národný rozmer kodifikácie súkromného práva v Slovenskej republike M.Ivičič: Štát a niektoré osobitné prípady pôsobenia základných práv a slobôd T.Smejkalová: "Smrť autora" ako cesta k porozumeniu teleologického výkladu P.Jäger: Štát a náboženstvo: vývoj k
cena v predajni 6,50 €
cena v e-shope 5,85 €

1/2012 Časopis pro právní vědu a praxi

 

 

 

Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae


Časopis vedeckých štúdií a odborných článkov z právnej teórie i praxe vydávaný Paneurópskou vysokou školou

 

...vychádza 4 x ročne...

Usporiadať podľa 
Výrobca 

OBSAH Odborné články H. Mayer: Meniaca sa ústava -
2/2009 Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae
cena v predajni 5,00 €

cena v e-shope 5,00 €OBSAH Vedecké štúdie V. Porada, M. Janura, Z.
1/2009 Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae
cena v predajni 5,00 €

cena v e-shope 5,00 €OBSAH Vedecké štúdie S. Griller: Medzinárodné
2/2008 Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae
cena v predajni 6,30 €

cena v e-shope 6,30 €OBSAH Vedecké štúdie R. Rak, V. Porada: Rozbor
1/2008 Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae
cena v predajni 6,30 €

cena v e-shope 6,30 €OBSAH Vedecké štúdie M. Večeřa: Rovnost jako
1/2007 Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae
cena v predajni 5,00 €

cena v e-shope 5,00 €OBSAH Vedecké štúdie O. Hamuľák: Labyrint světa
1/2013 Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae
cena v predajni 5,88 €

cena v e-shope 5,59 €OBSAH Vedecké štúdie B.Balog, A.Bonko:
4/2012 Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae
cena v predajni 5,90 €

cena v e-shope 5,61 €OBSAH Vedecké štúdie K.Chovancová: Rozhodcovské
3/2012 Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae
cena v predajni 5,40 €

cena v e-shope 4,86 €OBSAH Odborné články E.Marmilova: Trest smrti ako
2/2012 Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae
cena v predajni 4,98 €

cena v e-shope 4,48 €OBSAH Vedecké štúdie: V.Dmitriev: Stanovenie
1/2012 Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae
cena v predajni 6,60 €

cena v e-shope 5,94 €OBSAH Odborné články J.Chovancová: Koncept
2/2010 Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae
cena v predajni 7,30 €

cena v e-shope 6,57 €OBSAH Vedecké štúdie P.Šturma: Dvoustranné dohody
1/2010 Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae
cena v predajni 7,90 €

cena v e-shope 7,11 €OBSAH Vedecké štúdie K.Marek: O veřejných
4/2011 Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae
cena v predajni 6,60 €

cena v e-shope 5,94 €OBSAH Vedecké štúdie W.Ogris: Dichterfürst und
3/2011 Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae
cena v predajni 6,60 €

cena v e-shope 5,94 €OBSAH Vedecké štúdie B.Balog: "Jazdci" v
2/2011 Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae
cena v predajni 6,00 €

cena v e-shope 5,40 €Obsah: B.Balog: "Jazdci" v legislatíve I. -
1/2011 Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae
cena v predajni 6,00 €

cena v e-shope 5,40 €Obsah J.Holomek - D.Košecká: Výskum obetí
3/2010 Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae
cena v predajni 5,00 €

cena v e-shope 4,50 €Obsah W.Ogris: Das ABGB 1812-2010, Die
4/2010 Notitiea ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae
cena v predajni 9,00 €

cena v e-shope 8,10 €


MGIwYmN