Úvod »Občianske právo»Dedičské právo » Nový občanský zákoník: Dědické právo


        

Nový občanský zákoník: Dědické právo

Petr Novotný, Monika Novotná - vyd. Grada

img

 

Dostupnosť: dodanie do 7-10 dní
Číslo produktu: GR1689
Výrobca: Grada
Rok vydania: 2014
Počet strán: 144
Väzba: mäkká
EAN kod: 9788024751689
cena v predajni 8,92 €
cena v e-shope bez DPH : 7,70 €
cena v e-shope s DPH (10 %):
8,47 €

do košíka:
  ks  

Kompletné špecifikácie

Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě. Revoluce v občanském právu se nevyhnula ani dědickému právu, kterému je věnována čtvrtá část. Čtenář se seznámí s možnými pořízeními pro případ smrti, tedy se závětí a dědickou smlouvou či novým institutem odkazu. Novou úpravou prošel též povinný díl náležející nepominutelným dědicům. Pozornost věnujeme také otázkám vydědění. V rámci pojednání o přechodu pozůstalosti na dědice vysvětlíme nabytí dědictví, správu pozůstalosti a její soupis, potvrzení a rozdělení pozůstalosti i problematiku dluhů přecházejících na dědice. Poslední část zaměřujeme na problematiku zcizení dědictví.

Obsah:

Úvod
Kapitola 1 Dědické právo
Dědické tituly
Dědický nápad
Dědic a odkazovník
Dědická nezpůsobilost
Kapitola 2 Zřeknutí se dědického práva, odmítnutí dědictví, vzdání se dědictví
i. Zřeknutí se dědického práva
ii. Odmítnutí dědictví
iii. Vzdání se dědictví
Kapitola 3 Dědění ze zákona, dědické třídy
Kapitola 4 Právo na povinný díl a nepominutelný dědic
Nepominutelný dědic
Povinný díl
Ochrana nepominutelného dědice
Výpočet povinného dílu
Kapitola 5 Započtení na povinný díl a na dědický podíl
i. Započtení na povinný díl
Povinnost zpětného vydání
Hodnota k započtení
ii. Započtení na dědický podíl
Kapitola 6 Právo na zaopatření
Kapitola 7 Závěť
i. Obecná pravidla pro pořízení pro případ smrti
ii. Závěť a dovětek
Závěť
Dovětek
iii. Pořizovací nezpůsobilost
iv. Účinky omylu
v. Forma závěti
Písemná forma
Závěť pořízená soukromou listinou
Holografi cká závěť
Alografi cká závěť
Závěť nevidomých a osob se smyslovým postižením
Závěť pořízená veřejnou listinou
Svědkové závěti
Úlevy při pořizování závěti
Ústní forma závěti
Závěť sepsaná starostou obce
Závěť sepsaná velitelem námořního plavidla nebo letadla
Závěť sepsaná vojenským velitelem
Svědkové privilegované závěti
Pozbytí platnosti privilegované závěti
Mlčenlivost
vi. Vedlejší doložky v závěti
Vykonavatel závěti
Správce pozůstalosti
Podmínky
Doložení času
Přední a následný dědic
Příkaz
vii. Zrušení závěti
Pořízení nové závěti
Odvolání závěti
Neúčinná zrušovací doložka
viii. Připadnutí pozůstalosti dědicům
Uvolněný podíl
Náhradnictví
Svěřenské nástupnictví
Kapitola 8 Dědická smlouva
Forma dědické smlouvy
Omezení věcného rozsahu dědické smlouvy
Zřeknutí se dědictví
Podmínky dědické smlouvy
Dispozice s majetkem za života zůstavitele
Neplatnost dědické smlouvy
Dědická smlouva mezi manžely
Kapitola 9 Odkaz
i. Obecná úprava odkazu
Obtížení odkazem
Pododkaz
Neurčitá skupina odkazovníků
Náhradnictví při odkazech
Odvolání odkazu
ii. Odkaz věcí určitého druhu
iii. Odkaz určité věci
iv. Odkaz pohledávky
v. Odkaz dětem a příbuzným
vi. Odkaz skupinám osob
vii. Nabytí odkazu
viii. Právo odkazovníka na zajištění
ix. Uvolněný odkaz
x. Odkazy v míře přesahující přípustný rámec
Kapitola 10 Vydědění
Kapitola 11 Odpovědnost dědiců za dluhy zůstavitele
i. Dluhy postihující dědice
ii. Práva věřitelů před potvrzením dědictví
iii. Právní účinky neuplatnění výhrady soupisu
iv. Právní účinky výhrady soupisu
v. Odloučení pozůstalosti
vi. Vyhledání dluhů zůstavitele
vii. Zcizení dědictví
Kapitola 12 Přechod pozůstalosti na dědice
i. Nabytí dědictví
ii. Výhrada soupisu
iii. Správa pozůstalosti
iv. Závěra pozůstalosti
v. Soupis pozůstalosti
vi. Potvrzení dědictví
vii. Rozdělení pozůstalosti
Kapitola 13 Dědické řízení
i. Místní příslušnost
ii. Soudní komisariát
iii. Odměna za činnost soudního komisaře
iv. Účastníci při pozůstalostním řízení
Účastníci při projednání pozůstalosti
Účastníci řízení při likvidaci pozůstalosti
Opatrovnictví
Procesní nástupnictví
v. Rozhodnutí
vi. Opravné prostředky
vii. Projednání dědictví
Zahájení řízení
Předběžná šetření
Zastavení řízení
Správa pozůstalosti
Vypořádání majetku ve společném jmění zůstavitele a jeho manžela
Zjišťování dědického práva
Aktiva a pasiva pozůstalosti
Soupis pozůstalosti
Obvyklá cena pozůstalosti
Projednání dědictví
Rozhodnutí o dědictví
Dodatečně najevo vyšlý majetek
viii. Nabytí dědictví následným dědicem
ix. Likvidace pozůstalosti
Rozhodnutí o nařízení likvidace
Jmenování likvidačního správce a jeho práva a povinnosti
Účinky nařízení likvidace
Likvidační podstata
Zpeněžení majetku likvidační podstaty
Přihlašování pohledávek
Přezkoumání pohledávek
Zjištění pohledávek
Rozvrh výtěžku zpeněžení majetku likvidační podstaty
Dodatečně zjištěný majetek
Zastavení likvidace pozůstalosti
x. Úschovy v řízení o pozůstalosti

ODZmN