NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Hospodárska a nekalá súťaž

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Monografia je prvou komplexnou slovenskou
Právo proti nekalej súťaži
cena v predajni 18,95 €

cena v e-shope 18,00 €Kniha prináša rozbor súkromnoprávnyc aspektov
Súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva
cena v predajni 13,00 €

cena v e-shope 11,70 €Ak chceme poznať právo nekalej súťaže nestačí
Judikatúra vo veciach nekalej súťaže

cena v e-shope 17,60 €Publikácia sa zameriava na vysvetlenie hlavnej
Franchising. Podnikání pod cizím jménem, 3.vyd.
cena v predajni 22,88 €

cena v e-shope 21,74 €Kniha bez zložitých interpretácií, priamočiaro,
Ovládnutí a převzetí firem
cena v predajni 17,48 €

cena v e-shope 16,61 €Pojem verejná podpora bol do českého právneho
Praktický průvodce veřejnou podporou
cena v predajni 8,67 €

cena v e-shope 8,24 €Kniha je jednou zo zásadných a najrozsiahlejší
Competition Law, 8th edition
cena v predajni 69,00 €

cena v e-shope 65,55 €Outsourcingové zmluvy patria v obchodných vzťahoch
Právní aspekty outsourcingu
cena v predajni 12,46 €

cena v e-shope 11,84 €Kniha oboznamuje s vybranou oblasťou chrany
Veřejné podpory v soutěžním právu EU
cena v predajni 24,58 €

cena v e-shope 23,35 €Cieľom publikácia je poskytnúť praktický návod pre
Fúze - právo, účetnictví a daně
cena v predajni 12,29 €

cena v e-shope 11,68 €Publikácia sa zaoberá výkladom a aplikáciou zásady
Zásada ne bis in idem v konaní o porušení súťažného práva
cena v predajni 8,40 €

cena v e-shope 7,98 €Rámec komentára je daný záberom právnej úpravy
Zákon o ochrane hospodárskej súťaže, komentár
cena v predajni 55,00 €

cena v e-shope 52,25 €Obsahom knihy je výber rozhodnutí predovšetkým
Rozhodnutí ve věcech nekalé soutěže a obchodní firmy (2000-2010)
cena v predajni 42,12 €

cena v e-shope 40,01 €Problematika opatrení smerujúcich k regulácii cien
Cenová regulace
cena v predajni 17,40 €

cena v e-shope 16,53 €Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie,
Soukromé vymáhání kartelového práva
cena v predajni 13,95 €

cena v e-shope 13,25 €V dňoch 17.a 18.septembra 2003 prebehlo v Mníchove
Fúze a akvizice v českém, evropském a německém právu
cena v predajni 6,80 €

cena v e-shope 6,46 €Judikatúra práva proti nekalej súťaži má veľký
Přehled judikatury ve věcech nekalé soutěže
cena v predajni 14,82 €

cena v e-shope 14,08 €Súbor rozhodnutí zaradených do tejto publikácie
Přehled judikatury ve věcech ochrany hospodářské soutěže
cena v predajni 16,70 €

cena v e-shope 15,87 €Presnosť rozhodovania, lepšie povedané presnosť
Kriteriálny problém protimonopolnej politiky
cena v predajni 7,93 €

cena v e-shope 4,76 €Knižka opisuje teoretické aspekty vývoja
Protimonopolná politika, 2.vyd.
cena v predajni 7,90 €

cena v e-shope 3,00 €Publikácia obsahuje ucelený výklad právnej úpravy
Komunitární právní úprava zneužití dominance, kartelových dohod a veřejných podp
cena v predajni 21,46 €

cena v e-shope 20,39 €Publikácia je koncopovaná ako prakticky
Kontrola spojování soutěžitelů
cena v predajni 14,93 €

cena v e-shope 13,44 €Voľný pohyb kapitálu a právnických osôb je jednou
Přeshraniční a nadnárodní fúze obchodních společností...
cena v predajni 8,60 €

cena v e-shope 8,17 €Cieľom publikácie je prispieť k základnej
Financování akvizic v právním řádu ČR
cena v predajni 15,49 €

cena v e-shope 14,72 €Kniha je všeobecným návodom, ako postupovať v
Právní due diligence při fúzi (akvizici) s důrazem na případné získání dominantn
cena v predajni 7,11 €

cena v e-shope 6,75 €Kniha sa zaoberá súťažnou politikou a výkladom
Soutěžní politika a fúze v evropském kontextu
cena v predajni 12,79 €

cena v e-shope 12,15 €Publikácia prináša rozbor problematiky regulácie
Kartelové a distribuční dohody
cena v predajni 23,97 €

cena v e-shope 22,77 €Publikácia prináša komplexný pohľad na
Zakázané dohody a zneužívání dominantního postavení v ČR
cena v predajni 38,98 €

cena v e-shope 37,03 €Kniha sa zaoberá problamatikou tzv."národných
Národní šampioni a hospodářská soutěž
cena v predajni 19,57 €

cena v e-shope 18,59 €Publikácia prináša informačne vyčerpávajúci
Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži

cena v e-shope 18,57 €Súťažne právo predstavuje v rámci európskeho práva
Modernizace komunitárního soutěžního práva
cena v predajni 20,71 €

cena v e-shope 12,43 €Publikácia sa zaoberá právnou úpravou hospodárskej
Európska hospodárska súťaž
cena v predajni 6,80 €

cena v e-shope 6,46 €Kniha sa zaoberá problematikou nekalej súťaže a
Nekalá soutěž a reklama
cena v predajni 15,14 €

cena v e-shope 13,93 €Samostatný komentár k vybraných ustanoveniam
Právo proti nekalé soutěži, komentář, 3.vyd.
cena v predajni 25,30 €

cena v e-shope 24,04 €Kniha obsahuje znenie českého zákona o ochrane
Zákon o ochraně hospodářské soutěže s judikaturou a souvisejícími předpisy
cena v predajni 34,65 €

cena v e-shope 9,90 €Predkladaný výber rozhodnutí dokumentuje
Rozhodnutí ve věcech obchodního jména a nekalé soutěže
cena v predajni 38,74 €

cena v e-shope 36,80 €Učebnica obsahuje prehľad vývoja súťažného práva a
Soutěžní právo, 2.vydání
cena v predajni 56,25 €

cena v e-shope 53,44 €Komentár k zákonu ČR č. 143/2001 Sb. o ochrane
Zákon o ochraně hospodářské soutěže, komentář, 2.vyd.
cena v predajni 61,40 €

cena v e-shope 24,56 €Publikácia podáva výstižný a ucelený prehľad
Aplikace soutěžního práva v rozhodovací praxi
cena v predajni 46,87 €

cena v e-shope 44,53 €ZmQ3ZGNjY