Úvod »Právo životného prostredia» Zákony 2022 VI. časť B


    

Zákony 2022 VI. časť B

img

 

Číslo produktu: POR6B2022
Výrobca: Poradca
Rok vydania: 2022
Počet strán: 728
Väzba: brožovaná
Jazyk: slovenský
EAN kod: 9788081622243
cena v e-shope bez DPH : 7,00 €
cena v e-shope s DPH (10 %):
7,70 €

do košíka:
  ks  

Kompletné špecifikácie

Obsah

Odpadové hospodárstvo

 • Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
 • Zákon č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov
 • Nariadenie vlády č. 330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov
 • Opatrenie č. 10/2020 Z.z. o metodike analýzy zmesového odpadu
 • Zákon č. 302/2018 Z.z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 347/2019 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 373/2015 Z.z o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

Prevencia priemyselných havárií

 • Zákon č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií
 • Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
 • Zákon č. 214/2021 Z.z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy

Vodné hospodárstvo

 • Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách

Ochrana pred povodňami

 • Zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami
 • Vyhláška č. 419/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o uhrádzaní výdavkov na ich vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazovaní rozsahu inundačného územia na mapách
 • Vyhláška č. 261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich svaľovania
MDdlNm