Úvod »Právo životného prostredia» Zákony 2022 VI. časť A


    

Zákony 2022 VI. časť A

img

 

Číslo produktu: POR6A2022
Výrobca: Poradca
Rok vydania: 2022
Počet strán: 808
Väzba: brožovaná
Jazyk: slovenský
EAN kod: 9788081622236
cena v e-shope bez DPH : 7,00 €
cena v e-shope s DPH (10 %):
7,70 €

do košíka:
  ks  

Kompletné špecifikácie

Obsah

Životné prostredie

 • Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí
 • Zákon č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde
 • Zákon č. 529/2010 Z.z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov (zákon o ekodizajne)
 • Zákon č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí
 • Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
 • Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
 • Zákon č. 282/2020 Z.z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe
 • Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
 • Zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon)
 • Vyhláška č. 51/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva geologický zákon

Ochrana ovzdušia

 • Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší
 • Vyhláška č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality obzdušia v ich okolí
 • Vyhláška č. 244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia
 • Zákon č. 321/2012 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme
 • Zákon č. 414/2012 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami

Lesné hospodárstvo

 • Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch
 • Vyhláška č. 207/2019 Z.z., ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch
 • Zákon č. 138/2010 Z.z. o lesnom reprodukčnom materiáli
 • Zákon č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe
 • Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve
 • Vyhláška č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve

Integrovaná prevencia a kontrola znečistenia životného prostredia

 • Zákon č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
 • Vyhláška č. 11/2016 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
 • Vyhláška č. 490/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu
 • Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
 • Vyhláška č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii
MmUxZjQx