NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 6,50 €
do košíka:
cena v e-shope 12,00 €
do košíka:
cena v e-shope 9,90 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Trestné právo / Trestné právo

Publikácia je súborným dielom aktuálnej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie v trestných veciach. Je určená do aplikačnej praxe v oblasti trestného práva, no cenné informácie v nej nájdu aj akademici, či študenti zaoberajúci sa trestným právom.
cena v predajni 18,20 €
cena v e-shope 17,29 €

Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach trestných

 
Usporiadať podľa 
Výrobca 

Studijní text nabízí čtenářům vhled do základů
Kapitoly z penologie I
cena v predajni 6,74 €

cena v e-shope 6,74 €Táto kolektívna monografia je výsledkom výskumov i
Trestní odpovědnost právnických osob v České republice. Bilance a perspektivy
cena v predajni 26,58 €

cena v e-shope 25,25 €Kriminalistické aspekty v trestním právu poukazuje
Kriminalistické aspekty v trestním právu
cena v predajni 12,55 €

cena v e-shope 11,92 €Predkladaná monografia pojednáva o možnostiach a
Trestné právo, kriminalistika, bezpečnostné vedy a forenzné disciplíny v kontext
cena v predajni 37,90 €

cena v e-shope 36,01 €Daňové trestné činy sú závažné trestné činy čo sa
Daňové trestné činy
cena v predajni 17,87 €

cena v e-shope 16,97 €Kniha prináša analýzu súčasného stavu,
Páchanie trestného činu obchodovania s ľuďmi v Slovenskej republike
cena v predajni 11,90 €

cena v e-shope 10,71 €Kniha prináša komplexné spracovanie problematiky
Trestání delikventní mládeže
cena v predajni 23,10 €

cena v e-shope 21,95 €Obchod s ľuďmi je vo svete jedným z navýnosnejších
Obchodovanie s ľuďmi
cena v predajni 29,90 €

cena v e-shope 26,91 €Kniha prináša podrobný komentár k českému
Trestní řád. Komentář, 7.vydání
cena v predajni 300,00 €

cena v e-shope 285,00 €Kniha je komparatívnou štúdiou trestného práva
Trestní právo starověkého Egypta a Chetitské říše
cena v predajni 6,82 €

cena v e-shope 6,48 €Zborník z vedeckých štúdií z vedeckej konferencie
Odhaľovanie daňových únikov a daňovej trestnej činnosti
cena v predajni 7,50 €

cena v e-shope 6,75 €Kniha prináša analýzu právnej úpravy odpočúvania
Odpočúvanie - procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty
cena v predajni 36,00 €

cena v e-shope 34,20 €Učebnica trestného práva procesného obsahuje
Trestné právo procesné
cena v predajni 19,00 €

cena v e-shope 18,05 €Publikácia sa venuje problematike zákonnosti
Zákonnost důkazů v trestním řízení ve světle Evropské úmluvy o ochraně lidských
cena v predajni 8,20 €

cena v e-shope 7,79 €Kniha sa zaoberá problematikou omylu v trestnom
Omyl v českém a zahraničním trestním právu
cena v predajni 6,70 €

cena v e-shope 6,37 €Učebnica prináša základné poznatky z oblasti
Trestné právo procesné
cena v predajni 15,00 €

cena v e-shope 13,50 €Publikácia prináša súbor najdôležitejšíc
Judikatúra vo veciach zaistenia osôb a vecí
cena v predajni 22,50 €

cena v e-shope 21,15 €Učebnica vymedzuje základné princípy trestného
Trestní právo procesní, 3.vyd.
cena v predajni 17,45 €

cena v e-shope 6,50 €Kniha prináša prehľad judikatúry súdov týkajúcej
Přehled judikatury. Trestné činy proti majetku. Podvod
cena v predajni 12,22 €

cena v e-shope 11,61 €Problematika poškodeného a obeti trestného činu
Poškozený a oběť trestného činu
cena v predajni 16,38 €

cena v e-shope 15,56 €Kniha poskytuje podrobný rozbor najmä znakov
Trestný čin podvodu - komentár s judikatúrou

cena v e-shope 18,80 €Publikácia rozoberá základné inštitúty všeobecnej
Trestné právo hmotné. Všeobecná časť
cena v predajni 10,50 €

cena v e-shope 9,98 €Odborná vedecká publikácia sa zaoberá analýzou
Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu
cena v predajni 39,00 €

cena v e-shope 39,00 €Kniha sa zaoberá právnymi inštitútmi, ktorých
Dohoda o vině a trestu
cena v predajni 12,60 €

cena v e-shope 11,97 €Predkladaný vysokoškolský učebný text je zameraný
Základy trestného práva pre sociálnych pracovníkov
cena v predajni 5,10 €

cena v e-shope 4,59 €Kniha podrobne rozoberá trestné konanie v jeho
Od zločinu k trestu
cena v predajni 25,00 €

cena v e-shope 22,50 €Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie
Prieťahy v trestnom konaní a ich vplyv na vymáhateľnosť práva v SR
cena v predajni 13,76 €

cena v e-shope 13,07 €Učebné skriptum trestného práva je zamerané na
Trestní právo hmotné a procesní. Obecná část + CD
cena v predajni 10,85 €

cena v e-shope 10,31 €Kniha prináša úvod do teórie všeobecnej častí
Trestní právo hmotné. Obecná část, 2.vydání
cena v predajni 51,35 €

cena v e-shope 48,78 €Výpoveď svedka v trestnom konaní je základným a
Utajený svědek a zvláštní ochrana svědka
cena v predajni 11,47 €

cena v e-shope 10,90 €Publikácia analyzuje problematiku ukladania a
Historický vývoj trestov
cena v predajni 10,50 €

cena v e-shope 9,45 €Cieľom publikácie je poukázať na postavenie
Právní postavení mladistvých
cena v predajni 12,59 €

cena v e-shope 11,96 €Kniha prináša výklad ustanovení nového českého
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim s komentářem
cena v predajni 26,66 €

cena v e-shope 23,99 €Rozsiahle dielo predstavuje podrobný výklad k
Trestní zákoník. Komentář, 2.vydání
cena v predajni 187,00 €

cena v e-shope 177,65 €Publikácia objasňuje inštitúty väzby a trestu
Väznenie. História a súčasnosť
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 9,50 €Kniha obsahuje podrobný prehľad vývoja trestného
Vývoj trestního řízení
cena v predajni 8,45 €

cena v e-shope 8,03 €Cieľom publikácie je zachytiť vybrané zaujímavé
Reforma trestního práva
cena v predajni 6,90 €

cena v e-shope 6,56 €Publikácia sa zaoberá problematikou  zmyslu
Účel a smysl trestu
cena v predajni 10,51 €

cena v e-shope 9,99 €Publikácia obsahuje kompletný súbor
Výběrová bibliografie článků z trestního práva 1997-2001
cena v predajni 8,57 €

cena v e-shope 8,14 €Nzk0MDA2MT