NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 3,50 €
do košíka:
cena v e-shope 4,95 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Odborné knihy: právo, medzinárodné vzťahy, politológia, ekonómia, dane, účtovníctvo

 

 

Kompletná ponuka všetkých kníh

 

 

• právo • medzinárodné vzťahy • politológia • dane • účtovníctvo • finančný trh • ekonomika • marketing • manažment •

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Kniha sa komplexne venuje problematike dedičstva a
Dědické právo 2. vydání
cena v predajni 85,05 €

cena v e-shope 80,80 €Ide o komplexnú knihu ktorá sa venuje problematike
Správní soudnictví
cena v predajni 44,10 €

cena v e-shope 41,89 €Odborníci v knihe sa venujú problematike
Osobnosti slovenskej politiky: Oslobodenie Slovenska a Trianon
cena v predajni 17,00 €

cena v e-shope 17,00 €Predkladaná publikácia je praktickou príručkou  a
Právní psaní, 2. vydání
cena v predajni 20,25 €

cena v e-shope 19,24 €Listina základných práv a slobôd predstavuje
Listina základních práv a svobod. Velký komentář
cena v predajni 156,60 €

cena v e-shope 148,77 €Zákon č. 201/2022 Z.z. o výstavbe v úplnom znení s
Zákon o výstavbe s DS

cena v e-shope 5,90 €Zákon č. 265/2022 Z.z. o vydavateľoch publikácií a
Zákon o publikáciách s DS

cena v e-shope 4,40 €Komplexná učebnica pre uchádzačov o vodičské
Učebnica pre šoférov s testovými otázkami
cena v predajni 16,70 €

cena v e-shope 15,03 €Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v úplnom
Zákon o cestnej premávke s vykonávacími vyhláškami a s DS

cena v e-shope 9,90 €Úplné znenie zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

cena v e-shope 5,80 €Úplné znenie zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom
Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom

cena v e-shope 3,30 €Úplné znenie zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský
Autorský zákon

cena v e-shope 4,50 €Právna úprava náhrady škody a nemajetkovej újmy
Náhrada újmy vzniklé pracovním úrazem či nemocí z povolání
cena v predajni 35,48 €

cena v e-shope 33,71 €Komparatívna ekonomika je v súčasnom ponímaní
Komparativní ekonomika
cena v predajni 45,82 €

cena v e-shope 43,53 €Obsah praktika je určený študentom ekonómie ako
Ekonómia - Praktikum
cena v predajni 16,50 €

cena v e-shope 15,68 €Druhý zväzok komentovanej Ústavy SR prináša výklad
Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Zväzok II.
cena v predajni 91,80 €

cena v e-shope 87,21 €Kniha vychádza z autorovej vety sekularozovaný
Sekularizovaný štát
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 11,40 €Kniha poskytuje diplomatické správy z
Svatý stolec a Československo I.
cena v predajni 27,73 €

cena v e-shope 26,34 €Kniha ponúka dôležité práce právnika ústavného
Srovnání ústavních listin republik středoevropských
cena v predajni 18,75 €

cena v e-shope 17,81 €Kniha skúma kritiku právnej teórie významného
Princip proporcionality Roberta Alexyho v českém právním myšlení
cena v predajni 17,70 €

cena v e-shope 16,81 €Kniha ozrejmuje tieto odpovede šatka ženy
Mezi mýty a minarety. Kmoníček, Mendel, Pelikán a Tureček v rozhovorech o islámu
cena v predajni 11,70 €

cena v e-shope 11,11 €Úplné znenie zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný
Civilný mimosporový poriadok

cena v e-shope 4,20 €Úplné znenie zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník
Zákonník práce

cena v e-shope 5,80 €Kniha prináša prehľad základných poznatkov
Ekonómia
cena v predajni 38,50 €

cena v e-shope 34,65 €Materiálne jadro skúmané v predmetnej publikácii
Materiálne jadro ústavy. Ústavný systém v pohybe
cena v predajni 15,95 €

cena v e-shope 15,15 €Kniha predstavuje úvodný text k problematike
Úvod do práva bezdůvodného obohacení
cena v predajni 15,75 €

cena v e-shope 14,96 €Predkladané tretie vydanie populárnej knihy je
Kybernetická kriminalita, 3. vydání
cena v predajni 65,00 €

cena v e-shope 61,75 €Ide o cvičebnicu na Univerzitu Mateja Bela v
Princípy mikroekonómie - cvičebnica 2. vydanie
cena v predajni 13,30 €

cena v e-shope 12,63 €Kniha popisuje výkon v štátnej správe kompetencii
Rozhodovacia činnosť riaditeľa základnej školy
cena v predajni 12,40 €

cena v e-shope 11,78 €Kniha popisuje dôležité témy pre poslancov
Sprievodca miestnou samosprávou 3. vydanie
cena v predajni 15,60 €

cena v e-shope 14,82 €OBSAH Články H. Barancová: Zodpovednosť
Právny obzor 4/2022

cena v e-shope 10,00 €"V opozici k přirozenému právu nestojí tedy právo
Nepřirozené právo
cena v predajni 25,00 €

cena v e-shope 23,75 €Zákon č. 549/2011 Z.z. o uznávaní a výkone
Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená
cena v predajni 30,80 €

cena v e-shope 29,26 €Ide o učebnicu pre vysokoškolákov ktorá sa venuje
Bezpečnostné systémy - Mechanické zábranné prostriedky
cena v predajni 28,03 €

cena v e-shope 26,62 €Kriminalita a iná protispoločensk činnosť je
Kriminológia. Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti
cena v predajni 25,87 €

cena v e-shope 24,57 €Otázka spravodlivosti trápi ľudstvo od jeho
Vztah spravedlnosti a státu a jeho proměna v současnosti
cena v predajni 20,68 €

cena v e-shope 19,64 €Každý je vlastníkom digitálneho dedičstva ani o
Digitální dědictví
cena v predajni 11,75 €

cena v e-shope 11,16 €Umelá inteligencia sa stala nepopierateľným
Umělá inteligence jako technologická výzva autorskému právu
cena v predajni 29,09 €

cena v e-shope 27,63 €Kniha ozrejmuje základné právne inštitúty a
Základy práva pro posluchače neprávnických fakult 7. vydání
cena v predajni 46,53 €

cena v e-shope 44,20 €ZjVjNWM3