NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 141,55 €
do košíka:
cena v e-shope 35,00 €
do košíka:

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám

 


Odborné knihy: právo, medzinárodné vzťahy, politológia, ekonómia, dane, účtovníctvo - strana 262

 

 

Kompletná ponuka všetkých kníh

 

 

• právo • medzinárodné vzťahy • politológia • dane • účtovníctvo • finančný trh • ekonomika • marketing • manažment •

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Preklad knihy známeho nemeckého kriminológa,
Kriminologie

cena v e-shope 13,57 €Úvodné výklady publikácie sa zaoberajú históriou,
Družstevní právo, 3.vyd.

cena v e-shope 30,83 €Publikácia podáva výstižný a ucelený prehľad
Aplikace soutěžního práva v rozhodovací praxi

cena v e-shope 44,53 €Z blogu "Jiné právo" sa od jeho založenia v
Jiné právo offline

cena v e-shope 17,29 €Publikácia je zhrnutím výsledkov výskumov
Právní informatika

cena v e-shope 15,68 €Publikácia prináša komplexný popis elektronizácie
E-Justice

cena v e-shope 21,66 €Cieľom tejto publikácie je pochopiť základné
Informační bezpečnost

cena v e-shope 11,50 €Kniha vymedzuje pojem kyberpriestor a pokúša sa
Normativní systémy v kyberprostoru (úvod do studia)

cena v e-shope 8,86 €Vybrané kapitoly zo základov práva ICT v anglickom
Introduction to ICT Law (selected issues)

cena v e-shope 13,28 €Právo informačných technológií predstavuje odbor,
Kyberkriminalita a právo

cena v e-shope 17,24 €Ucelená publikácia práva informačných systémov,
Právo informačních a telekomunikačních systémů, 2.vydání

cena v e-shope 41,30 €Príručka približuje spôsoby, formy a pravidlá,
.eu domain name, .eu doména

cena v e-shope 30,47 €Publikácia vyšla v rámci programu Bezpečnostný
Český právní řád a ochrana kyberprostoru

cena v e-shope 5,00 €Kniha je praktickým sprievodcom právnymi aspektami
Právo v informačních technologiích

cena v e-shope 10,73 €Učebnica je zameraná na vybrané právne problémy
Právo informačných a komunikačných technológií

cena v e-shope 6,00 €Monografia, ktorá je v dnešnej dobe poučná a
Povinnost a odpovědnost v občanském právu

cena v e-shope 11,60 €Praktická príručka pre občanov, ktorá prináša
Občan v soudním řízení

cena v e-shope 2,50 €Znenie zákona č.99/1963 Zb. Občiansky súdny
Občiansky súdny poriadok s judikatúrou, 4.vyd.

cena v e-shope 11,96 €Učebný text obsahovo zameraný na výklad
Základy civilního procesu

cena v e-shope 7,29 €Publikácia podáva informácie o priebehu konania
Základy civilního řízení

cena v e-shope 18,15 €Praktické príklady k téme civilného konania:
Praktikum z civilního řízení

cena v e-shope 10,45 €Publikácia poskytuje stručný prehľad o základných
Občanské právo v kontextu práva EU

cena v e-shope 13,78 €Učebnica je zameraná na širší výklad
Kurs občanského práva. Istituty rodinného práva

cena v e-shope 15,32 €Druhý dodatok k OZ nadväzuje na tituly Občiansky
Občiansky zákonník, komentár Dodatok č.2

cena v e-shope 4,77 €Kniha nadväzuje na vydanie Občianskeho zákonníka z
Občiansky zákonník, komentár Dodatok č.1

cena v e-shope 6,54 €Základy občianskeho práva Slovenskej republiky v
Introduction to Slovak Civil Law

cena v e-shope 7,03 €Učebnica prehľadne znázorňuje základné väzby medzi
Občanské právo hmotné I. Obecná část. Ochrana osobnosti

cena v e-shope 6,71 €Učebnica predstavuje nové chápanie Občianskeho
Občianske právo. Všeobecná časť

cena v e-shope 10,00 €Praktické prípady z občianskeho práva - ponúka
Občianske právo. Pracovný zošit č.2

cena v e-shope 4,80 €Kniha je kritická a hodnotiaca reflexia pôsobenia
Ochrana ústavnosti

cena v e-shope 30,15 €Piate aktualizované vydanie občianskeho súdneho
Občiansky súdny poriadok I.+II., komentár, 5.vyd.

cena v e-shope 25,00 €Publikácia pojednáva o právnych predpisoch,
Družstevní právo v kostce

cena v e-shope 13,95 €V knihe je vymedzený a rozobraný pojem osobná
Veřejná obchodní společnost

cena v e-shope 10,69 €Kniha spracováva a zameriava sa na výkladové
Společnost s ručením omezeným, 2.vyd.

cena v e-shope 43,07 €Zborník príspevkov na tému "Obchodné spoločnosti"
Obchodné spoločnosti / Zborník

cena v e-shope 13,78 €Komplexné spracovanie spoločnosti s ručením
Obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným

cena v e-shope 29,21 €Jedinečné spracovanie právnych dejín. Kniha je
Právní dějiny

cena v e-shope 40,68 €Kniha predstavuje osobnosti českej i slovenskj
Antologie československé právní vědy v meziválečném období (1918-1938)

cena v e-shope 18,17 €Kniha stručne približuje právne dejiny ČSR v
Právní dějiny ČSR (1939-1947)

cena v e-shope 15,47 €NjMxOGJkY