KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám

 


Odborné knihy: právo, medzinárodné vzťahy, politológia, ekonómia, dane, účtovníctvo - strana 267

 

 

Kompletná ponuka všetkých kníh

 

 

• právo • medzinárodné vzťahy • politológia • dane • účtovníctvo • finančný trh • ekonomika • marketing • manažment •

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Kniha predstavuje zborník nálezov a uznesení
Ústavní právo v judikatuře Ústavního soudu

cena v e-shope 25,93 €Dejiny ruského práva sú napísané ako veľmi pútavý
Dějiny ruského práva

cena v e-shope 11,07 €Dielo Doc.Dr. Vladimíra Fajnora, prvého prezidenta
Nástin súkromného práva platného na Slovensku a Podkarpatskej Rusi

cena v e-shope 59,00 €Učebnica rozpracúva niektoré teoretické otázky
Finančné právo a finančná správa

cena v e-shope 15,51 €Publikácia si kladie za cieľ poskytnúť prehľad o
Právní ochrana vynálezů a užitných vzorů

cena v e-shope 9,50 €Dielo obsahuje definície a rozbor jednotlivých
Autorská díla v hromadných sdělovacích prostředcích

cena v e-shope 10,50 €Kolektívna monografia Ústavu autorského práva,
Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových 2009

cena v e-shope 6,83 €Publikácia poskytuje praktický a zaujímavý pohľad
Právní úprava počítačového programu z pohledu autorského práva

cena v e-shope 5,80 €Spracovanie obsahu publikácie slúži ako dobrý
Priemyselné práva a právo vyšľachtiteľov

cena v e-shope 21,46 €Publikácia je určená odbornej verejnosti, ktorá sa
Základy amerického obchodního práva

cena v e-shope 21,24 €Publikácia predstavuje spracovanie problematiky
Právo mezinárodního obchodu

cena v e-shope 17,10 €Prvý zväzok učebnice obchodného práva vymedzuje
Základy obchodného práva 1

cena v e-shope 33,25 €Rozsiahly zborník príspevkov z odbornej
Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989

cena v e-shope 24,60 €Odborná publikácia je rozdelená do troch častí.
Úvod do právního myšlení a státovědy, 2.vyd.

cena v e-shope 9,08 €Učebnica štátneho práva je rozdelená na dve časti.
Štátne právo Slovenskej republiky, 3.vyd.

cena v e-shope 14,25 €Publikácia je súborom vybraných právnych predpisov
Dokumenty ke studiu ústavního práva, 4.vyd.

cena v e-shope 17,40 €V publikácii nájdete vzory zmlúv a podaní z
Vzory zmlúv a podaní s komentárom II. + CD

cena v e-shope 36,24 €Publikácia obsahuje vzory podaní a zmlúv z oblasti
Vzory zmlúv a podaní s komentárom I. + CD

cena v e-shope 36,24 €Pramene medzinárodného práva súkromného a
Pramene medzinárodného práva súkromného a procesného

cena v e-shope 31,50 €Dedičské právo predstavuje jednu z
Přehled judikatury ve věcech dědických

cena v e-shope 25,55 €Publikácia podrobným spôsobom popisuje rozodovaciu
Správne právo procesné

cena v e-shope 14,25 €Publikácia sa zaoberá problematikou verejnej
Verejná správa a správne právo, 2.vyd.

cena v e-shope 12,83 €OBSAH Články T.Jablonický: K návraty
Právny obzor 3/2010

cena v e-shope 7,00 €Reflaxia členstva a otázok európskeho práva v
Právo Evropské unie v judikatuře Ústavního soudu České republiky

cena v e-shope 13,46 €Publikácia sa venuje fenoménu slobody prejavu z
Svoboda projevu: principy, garance, meze

cena v e-shope 20,14 €Publikácia sa zaoberá pravidlami, ktoré obchodné
Obchodní podmínky, obchodní zvyklosti a vykládací pravidla

cena v e-shope 12,40 €Zborník príspevkov z celoštátnej konferencie s
Teoretické a praktické problémy dokazovania

cena v e-shope 8,91 €Piate vydanie učebnice reaguje predovšetkým na
Mezinárodní právo veřejné. Zvláštní část, 5.vyd.

cena v e-shope 28,25 €Učebnica ako celok prináša nové, pôvodné, vedecky
Penológia

cena v e-shope 14,87 €Zborník príspevkov z konferencie  pri príležitosti
Reforma súkromného práva v strednej a východnej Európe

cena v e-shope 23,00 €Publikácia objasňuje základné teoretické otázky,
Zabezpečovacie prostriedky v civilnom procese

cena v e-shope 9,76 €Publikácia je spracovaním problematiky správneho
Správny poriadok, komentár, 6.vydanie

cena v e-shope 16,00 €Predkladaná publikácia má formu praktického
Pracovné listy a prípadové štúdie z občianskeho práva hmotného, 2.vyd.

cena v e-shope 14,00 €Kniha prináša súbor predpisov medzinárodného práva
Mezinárodní právo soukromé evropských zemí

cena v e-shope 58,00 €Učebnica obsahuje všetky podstatné časti systému
Kriminalistika, 2.vydanie

cena v e-shope 48,39 €Učebnica kriminalistiky je výsledkom dlhoročných
Kriminalistika

cena v e-shope 25,50 €Praktická príručka popisujúca chronologicky
Přípravné řízení trestní, 2.vydanie

cena v e-shope 81,42 €Práca sa zaoberá rozhodovaním Ústavného súdu ČR,
Závaznost rozhodnutí Ústavního soudu České republiky

cena v e-shope 8,21 €Obsahom učebnice je český a československý vývoj
Dějiny českého a československého práva do roku 1945, 4.vydanie

cena v e-shope 33,60 €MjhjNG