NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 


Odborné knihy: právo, medzinárodné vzťahy, politológia, ekonómia, dane, účtovníctvo

 

 

Kompletná ponuka všetkých kníh

 

 

• právo • medzinárodné vzťahy • politológia • dane • účtovníctvo • finančný trh • ekonomika • marketing • manažment •

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Dielo je najvýznamnejšou zbierkou súkromnoprávnyc
Tripartitum

cena v e-shope 38,79 €Kniha prináša preklad vybraných častí rozsiahleho
Corpus Iuris Civilis. Digesta. Tomus I.

cena v e-shope 49,80 €Inšpirujúce dielo a najvýznamnejšia práca
Súd a tvorba práva

cena v e-shope 25,00 €Zbierka obsahuje v chronologickom poradí všetky
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 55

cena v e-shope 31,50 €Kniha predstavuje výklad štátnych a právnych dejín
Právní dějiny 3. Státy střední a východní Evropy

cena v e-shope 20,77 €Kniha obsahuje výklad dejín vybraných
Právní dějiny 1. Starověk

cena v e-shope 14,22 €Autor sa v práci zaoberá právnym statusom cirkvi,
Štát, cirkev a právo v rímskej ríši v prvých štyroch storočiach po Kristovi

cena v e-shope 4,64 €Publikácia vysvetľuje pojem kánonického práva,
Pramene práva katolíckej cirkvi v historickom vývoji

cena v e-shope 10,45 €Kniha je doplnkovým študijným materiálom k výuke
Praktická cvičení z římskeho práva

cena v e-shope 8,60 €V knihe je do popredia postavené klasické a
Rímske právo, 4.vyd.

cena v e-shope 18,90 €Autor v knihe Prokuratúra SR - orgán ochrany práva
Prokuratúra SR - orgán ochrany práva

cena v e-shope 5,22 €Kniha predstavuje učebný text pre študentov
Sociálna psychológia a právnik

cena v e-shope 9,15 €Kniha obsahuje pramene k dejinám práva na našom
Pramene práva na území Slovenska I.

cena v e-shope 13,24 €Vznesenie námietky premlčania je jednou z
Judikatúra vo veciach premlčania v súkromnom práve

cena v e-shope 16,92 €Publikácia prináša informácie o vzniku a zániku
Věcná břemena od A do Z, 4.vyd.

cena v e-shope 21,38 €Publikácia prináša základné poznanie problematiky
Předkupní právo

cena v e-shope 10,67 €Kniha spracováva problematiku zmluvného
Předkupní právo

cena v e-shope 17,00 €Autor sa zaoberá pojmom vlastníctvo, venuje
Veřejné vlastnictví v právu a společnosti

cena v e-shope 25,91 €V publikácii autor rozvíja myšlienku, že právny
Štandardné zmluvy

cena v e-shope 13,40 €Praktická príručka objasňuje postupy pri
Doručování v civilním soudním řízení

cena v e-shope 8,29 €Kniha sa zaoberá problematikou procesného
Procesné nástupníctvo v civilnom práve procesnom

cena v e-shope 8,33 €Praktické spracovanie danej problematiky z
Dôkazné prostriedky v občianskom súdnom konaní

cena v e-shope 14,16 €Zborník príspevkov z konferencie, ktorá sa konala
Veřejná správa na prahu 21.století

cena v e-shope 5,77 €Publikácia obsahuje podrobný výklad histórie
Vývoj české veřejné správy

cena v e-shope 20,16 €Kniha podáva výklad o troch najdôležitejšíc
Základy správního práva a veřejné správy

cena v e-shope 14,79 €Autorka v knihe analyzuje správnoprávne procesné
Rýchlosť správneho konania a nečinnosť správneho orgánu

cena v e-shope 13,15 €Zborník príspevkov, referátov a článkov z
K aktuálnym otázkam konania a rozhodovania súdov v správnom súdnictve

cena v e-shope 8,80 €Autori publikácie sa snažia v rámci skutkových
Prípadové štúdie zo správneho práva hmotného

cena v e-shope 18,00 €Príručka verejného obstarávania obsahuje podrobný
Verejné obstarávanie I. Príručka

cena v e-shope 9,50 €Hlavným zámerom tejto knihy je sprístupnenie
Zákon o verejnom obstarávaní v úplnom znení

cena v e-shope 37,90 €Publikácia podáva ucelený pohľad na problematiku
Správne právo hmotné. Všeobecná časť, 2.vydanie

cena v e-shope 16,15 €Jazyková učebnica predstavuje terminológiu
Angličtina pro právníky

cena v e-shope 15,20 €Skriptum určené najmä pre študentov odboru
Patentové informace a známkové rešerše

cena v e-shope 11,15 €Pracovný zošit pre študentov z oblasti
Mezinárodní systémy průmyslověprávních informací

cena v e-shope 6,31 €Slovník z oblasti práv priemyselných a práv
Výkladový slovník z oblasti průmyslového a duševního vlastnictví

cena v e-shope 4,90 €Jednotlivé prípady (32) z oblasti práva duševného
Praktické prípady z práva duševného vlastníctva, 2.vyd.

cena v e-shope 15,70 €Učebnica podáva základný prehľad o českej
Přehled práva duševního vlastnictví 2

cena v e-shope 6,18 €Autor venuje pozornosť vzťahu dvoch tém, ktoré
Přehled práva duševního vlastnictví 1, 2.vyd.

cena v e-shope 9,31 €Učebnica poskytuje základný prehľad o právnej
Průmyslové vlastnictví, 2.vyd.

cena v e-shope 9,90 €YWE5MjY1