Úvod »Všetky knihy» Poslanec obecného zastupiteľstva, 2.vyd.


        

Poslanec obecného zastupiteľstva, 2.vyd.

Jozef Sotolář, Martin Sotolář, Zuzana Klinger

img

 

Dostupnosť: titul je rozobraný
Číslo produktu: SO6810
Výrobca: Sotac
Rok vydania: 2018
Počet strán: 188
Väzba: mäkká
Jazyk: slovenský
vydanie: druhé
EAN kód: 9788089446810
cena v e-shope bez DPH : 31,91 €
cena v e-shope s DPH (10 %):
35,10 €

Kompletné špecifikácie

Predkladaná publikácia je určená pre každého poslanca obecného zastupiteľstva na území Slovenska, aby bola konečne naplnená základná idea samosprávnosti - a to odbornosť v konaní a rozhodovaní pri riešení úloh tej - ktorej obce a mesta.  Mala a mohla by zásadným spôsobom prispieť k odklonu od politického a  neodborného riešenia miestnych verejných záležitostí.

Doterajšia prax zahltila obce a poslancov príručkami toho typu, kde sa opisovali zákony a texty predpisov, veľmi často bez súvislosti a vzájomných prepojení, bez vzťahov, praktických návodov a praktických riešení. Náš prístup je úplne a zásadne iný. Predkladaná odborná publikácia je koncipovaná vyslovene prakticky a s cieľom zodpovedať a vyriešiť všetky dôležité problémové okruhy, ako aj potenciálne sporné miesta vo vzťahoch medzi orgánmi obce (starosta obce - obecné zastupiteľstvo - poslanci), ale aj navonok.

Praktickým spôsobom a logickou postupnosťou rozoberá všetky základné otázky a  udáva nasmerovanie poslancov zákonným spôsobom. Neopomína však ani parciálne otázky (kto schvaľuje dovolenky starostovi, či možno poslancami ukladať povinnosti starostovi obce, kto podpisuje nájomné zmluvy, aké oprávnenia má zástupca starostu, či môže finančná komisia kontrolovať obecný úrad, aké zásadné koncepčné úlohy rieši obecné zastupiteľstvo.. ). V tomto zmysle je predkladaná príručka jedinou odbornou publikáciou takéhoto rozsahu a druhu na slovenskom knižnom trhu. Jej význam je daný aj každodennou potrebou mať ju k dispozícii u  každého poslanca a  poukazovať na závery v nej obsiahnuté. Investícia do tejto knihy pre každého poslanca sa nepochybne a jednoznačne vráti v podobe korektných a zákonných vzťahov vo vnútri samosprávy obce, ale aj smerom navonok.

Úplne prvýkrát na Slovensku obsahuje zásadnú časť venujúcu sa individuálnej trestnoprávnej zodpovednosti poslanca obecného zastupiteľstva ako člena kolektívneho orgánu – a to s odkazom na judikatúru a ustálenú rozhodovaciu činnosť súdov.

Príručka praktickým, úplne zrozumiteľným a prehľadným spôsobom vysvetľuje všetky dôležité a podstatné stránky fungovania a rozhodovania obecného zastupiteľstva obce a ostatných orgánov obecného zastupiteľstva.

ZDY4NWE3YW