NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 13,77 €
do košíka:
cena v e-shope 84,55 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


 

 

 

 

 

CIVILNÝ SPOROVÝ PORIADOK

Veľký komentár

 

Števček, Ficová, Baricová, Mesiarkinová, Bajánková, Tomašovič a kol.

 

 

 

 

 

 

objednať

 

 

 

 

 

 

 

ZÁKON

O KONKURZE A REŠTRUKTURALIZÁCII

komentár

 

 

Branislav Pospíšil, Jaroslav Macek, Martin Maliar, Vladimír Kitta

 

 

 

 

 

objednať


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUÁLNA PONUKA NOVINIEK

 

 


Predkladaná publikácia prináša podrobný komentár k
Zákon o verejnom obstarávaní. Veľký komentár
cena v predajni 149,00 €

cena v e-shope 141,55 €Vysokoškolská učebnica prezentuje ústavné právo
Ústavné právo
cena v predajni 17,60 €

cena v e-shope 16,72 €Publikácia „Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade
Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia
cena v predajni 19,80 €

cena v e-shope 17,82 €Zmeny v Civilnom sporovom, Civilnom mimosporovom a
Civilný mimosporový, civilný sporový a správny súdny poriadok
cena v predajni 39,00 €

cena v e-shope 35,10 €Zákon o verejnom ochrancovi práv. Komentár jedná
Zákon o verejnom ochrancovi práv. Komentár
cena v predajni 13,50 €

cena v e-shope 12,83 €Problematike zodpovednosti sa venovala Oľga
Zodpovednosť v práve. Pocta Oľge Ovečkovej
cena v predajni 16,10 €

cena v e-shope 15,30 €Predkladané učebné texty sú určené najmä študentom
Repetitórium zo správneho práva hmotného s praktickými prípadmi
cena v predajni 11,00 €

cena v e-shope 10,45 €Zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom
Zákon o európskom zatýkacom rozkaze. Komentár
cena v predajni 82,50 €

cena v e-shope 74,25 €Starostlivé obhospodarovani poľnohospodársk a
Zákon o pozemkových spoločenstvách. Komentár
cena v predajni 38,50 €

cena v e-shope 36,58 €Publikácia predstavuje kolektívnu monografiu,
Právní etika
cena v predajni 28,35 €

cena v e-shope 26,93 €Daňové právo na Slovensku a v EÚ reflektuje daňe a
Daňové právo na Slovensku a v EÚ
cena v predajni 29,70 €

cena v e-shope 28,22 €Repetitórium trestného práva poskytuje základný
Repetitórium trestného práva, 4.vydanie
cena v predajni 12,80 €

cena v e-shope 12,16 €Predkladaná učebnica zľahka naznačuje mimoprávne
Nadnárodné systémy ochrany ľudských práv, I. zväzok
cena v predajni 28,20 €

cena v e-shope 26,79 €Šport, futbal a právo reflektuje právnu funkciu
Šport, futbal a právo
cena v predajni 15,00 €

cena v e-shope 14,25 €Komentár k zákonu o ochrane svedka predstavuje
Zákon o ochrane svedka. Komentár
cena v predajni 14,60 €

cena v e-shope 13,87 €Publikácia sa venuje problematike zodpovednosti
Škoda spôsobená pri výkone verejnej moci
cena v predajni 9,90 €

cena v e-shope 9,41 €Aplikačná prax vo svojom každodennom fungovaní
Právo na obhajobu a jeho podoby v trestnom konaní
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 11,40 €Štátna služba a služobný pomer príslušníkov
Štátna služba a služobný pomer príslušníkov Policajného zboru
cena v predajni 34,00 €

cena v e-shope 32,30 €V monografii sú skúmané jednotlivé parciálne
Kriminologické možnosti riešenia domáceho násilia
cena v predajni 17,82 €

cena v e-shope 16,93 €Monografia sa zaoberá skúmaním vybraných častí
Ľudskoprávne aspekty hospodárskej súťaže
cena v predajni 17,60 €

cena v e-shope 16,72 €Cieľom publikácie je podať ucelený výklad právnej
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Komentár
cena v predajni 16,50 €

cena v e-shope 15,68 €Kniha Podvojnú čtovníctvo podnikateľov predstavuje
Podvojné účtovníctvo podnikateľov - praktická príručka k 1.1.2019
cena v predajni 25,30 €

cena v e-shope 24,04 €Druhé, aktualizované a rozšírené vydanie
Mzdy profesionálne, 2.vyd.
cena v predajni 34,50 €

cena v e-shope 32,78 €Monografie se zabývá důkazy a jejich použitelností
Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze
cena v predajni 18,90 €

cena v e-shope 17,96 €Tvorba práva je jednou zo špecifických foriem
Umenie tvoriť zákony
cena v predajni 14,30 €

cena v e-shope 13,59 €Cieľom publikácie je ponúknuť podnikateľom vzory
Vzory a povinná dokumentácia zamestnávateľa
cena v predajni 44,00 €

cena v e-shope 39,60 €Druhé, doplnené a aktualizované vydanie učebnice
Správne právo hmotné. Všeobecná časť, 2.vyd.
cena v predajni 35,00 €

cena v e-shope 35,00 €Zneužitie práva ako právny inštitút má výrazne
Zákaz zneužitia práva v súkromnom práve a v práve obchodných spoločností
cena v predajni 19,00 €

cena v e-shope 18,05 €Energetika a vzťahy, ktoré vznikajú v oblasti
Zákon o energetike. Praktický komentár
cena v predajni 38,70 €

cena v e-shope 36,77 €Kniha sumarizuje poznanie získané z riešenia
Legalizácia príjmov z trestnej činnosti a financovanie terorizmu
cena v predajni 16,50 €

cena v e-shope 15,68 €Právo informačních technologií sa komplexne venuje
Právo informačních technologií
cena v predajni 47,00 €

cena v e-shope 44,65 €Antológia k dejinám právneho a politického
Antológia k dejinám právneho a politického myslenia
cena v predajni 14,50 €

cena v e-shope 13,78 €Publikácia spracovaná kolektívom renomovaných
Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Komentár
cena v predajni 69,00 €

cena v e-shope 65,55 €Kniha predstavuje učebnú pomôcku pri štúdiu
Prednášky a texty z civilného procesu, 2.vyd.
cena v predajni 16,00 €

cena v e-shope 15,20 €Predkladaná kniha prináša komentár k jednotlivým
Exekučný poriadok. Komentár, 3.vydanie
cena v predajni 89,00 €

cena v e-shope 84,55 €Predkladaná publikácia sa snaží o analýzu povahy a
Usucapio. Vydržení v římskem právu
cena v predajni 10,80 €

cena v e-shope 10,26 €Trestná zodpovednosť právnických osôb ako nový
Trestná zodpovednosť právnickej osoby a jej trestné stíhanie
cena v predajni 45,00 €

cena v e-shope 42,75 €Predkladaná publikácia sa snaží nájsť odpovede na
Právnický diskurz a právna argumentácia
cena v predajni 17,00 €

cena v e-shope 16,15 €Ochrana osobných údajov sa dotýka celého právneho
Zákon o ochrane osobných údajov (komentár s judikatúrou)
cena v predajni 57,20 €

cena v e-shope 54,34 €Nová práva úprava v oblasti ochrany práva na
GDPR. Zákon o ochrane osobných údajov. Praktický komentár
cena v predajni 43,90 €

cena v e-shope 41,71 €Druhé aktualizované vydanie vysokoškolskej
Trestné právo hmotné. Osobitná časť 2. vydanie
cena v predajni 30,00 €

cena v e-shope 28,50 €Predkladaná publikácia prináša komentované znenie
Komentovaný Zákonník práce s príkladmi. Nové mzdové zvýhodnenia
cena v predajni 26,70 €

cena v e-shope 24,03 €Právo na obhajobu ako jedno zo základných ľudských
Obhajoba obvineného v prípravnom konaní
cena v predajni 16,00 €

cena v e-shope 16,00 €Prekladaná učebnica „Aktuálne otázky teórie
Aktuálne otázky teórie práva
cena v predajni 14,50 €

cena v e-shope 13,77 €Kniha predstavuje kľúčové pojmy a inštitúty práva
Příběh moderního práva
cena v predajni 14,85 €

cena v e-shope 14,11 €Komentár k Správnemu súdnemu poriadku predstavuje
Správny súdny poriadok. Veľký komentár
cena v predajni 159,00 €

cena v e-shope 159,00 €Predkladaná publikácia prináša komentár k
Európsky prokurátor - komentár k nariadeniu Rady EÚ
cena v predajni 19,80 €

cena v e-shope 18,81 €Exekučný zákon v aplikačnej praxi. Komentár
Exekučný zákon v aplikačnej praxi. Komentár
cena v predajni 74,00 €

cena v e-shope 70,30 €


MWQwNGI2