NOVINKY

arr3Poštovné      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu ceny poštovného. Vzhľadom na skvalitnenie...

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MÁJ 2017

1. Občianske súdne konanie po novom (Vokálová, Mitterpachová, Jakubáč, Brázdil, Ikrényi)

2. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

3. Ochrana spotrebiteľa (Jana Mazáková)

4. Trestný poriadok. Veľký komentár, 3.vyd. (Čentéš a kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Zadržanie podozrivej osoby v trestnom konaní (Marko Deák)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Žaloba na obnovu konania v občianskom súdnom konaní (Ševcová)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Civilné právo procesné
Civilný sporový poriadok s DS
NZ 22/15 - vyd. Epos
Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok s účinnosťou od 1. júla 2016 v úplnom znení s dôvodovou správou.
cena v predajni 3,10 €
cena v e-shope 3,10 €

Civilný sporový poriadok s DS

Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok s účinnosťou od 1. júla 2016 v úplnom znení s dôvodovou správou.
cena v predajni 2,10 €
cena v e-shope 2,10 €

Civilný mimosporový poriadok s DS

Správny súdny poriadok s DS
NZ 23/15 - vyd. Epos
Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok s účinnosťou od 1. júla 2016 v úplnom znení s dôvodovou správou.
cena v predajni 3,40 €
cena v e-shope 3,40 €

Správny súdny poriadok s DS

Občianske súdne konanie po novom
Dominika Vokálová, Jana Mitterpachová, Róbert Jakubáč, Jozef Brázdil, Peter Ikrényi - vyd. Wolters Kluwer SK
Publikácia prináša prehľadné porovnanie doterajšej a novej právnej úpravy občianskeho súdneho konania so stručným výkladom a jej cieľom je poskytnúť lepši prehľad o tom, akým spôsobom sa pôvodná právna úprava premietla do novej právnej úpravy.
cena v predajni 18,00 €
cena v e-shope 17,10 €

Občianske súdne konanie po novom

 

 

 

 

 

CIVILNÝ SPOROVÝ PORIADOK

Veľký komentár

 

Števček, Ficová, Baricová, Mesiarkinová, Bajánková, Tomašovič a kol.

 

 

 

 

 

 

objednať

 

 

 

 

 

 

 

ZÁKON

O KONKURZE A REŠTRUKTURALIZÁCII

komentár

 

 

Branislav Pospíšil, Jaroslav Macek, Martin Maliar, Vladimír Kitta

 

 

 

 

 

objednať


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUÁLNA PONUKA NOVINIEK

 

 


Právo na obhajobu ako jedno zo základných ľudských
Obhajoba obvineného v prípravnom konaní
cena v predajni 16,00 €

cena v e-shope 15,20 €Prekladaná učebnica „Aktuálne otázky teórie
Aktuálne otázky teórie práva
cena v predajni 14,50 €

cena v e-shope 13,77 €Kniha predstavuje kľúčové pojmy a inštitúty práva
Příběh moderního práva
cena v predajni 14,85 €

cena v e-shope 14,11 €Kniha jednoduchou a zrozumiteľnou formou
Repetitórium trestného práva 3. vydanie
cena v predajni 14,60 €

cena v e-shope 13,87 €Správny súdny poriadok. Veľký komentár
cena v predajni 159,00 €

cena v e-shope 151,05 €Predkladaná publikácia prináša komentár k
Európsky prokurátor - komentár k nariadeniu Rady EÚ
cena v predajni 19,80 €

cena v e-shope 18,81 €Exekučný zákon v aplikačnej praxi. Komentár
Exekučný zákon v aplikačnej praxi. Komentár
cena v predajni 74,00 €

cena v e-shope 70,30 €Predkladaná publikácia prináša podrobný výklad
Zákonník práce. Veľký komentár
cena v predajni 119,00 €

cena v e-shope 113,05 €Kniha Orgány ochrany práva poskytuje prehľad
Orgány ochrany práva
cena v predajni 14,80 €

cena v e-shope 14,06 €Predkladaná publikácia Civilný mimosporový
Civilný mimosporový poriadok. Veľký komentár
cena v predajni 119,00 €

cena v e-shope 113,05 €Ústavné právo procesné poskytuje formou učebnice
Ústavné právo procesné
cena v predajni 29,00 €

cena v e-shope 27,55 €Predkladaná publikácia Zákon o výkone trestu
Zákon o výkone trestu odňatia slobody - komentár
cena v predajni 27,50 €

cena v e-shope 26,12 €Predkladaná publikácia prináša aktualizovaný
Komentovaný zákonník práce s príkladmi
cena v predajni 25,90 €

cena v e-shope 24,64 €Predkladaná publikácia Všeobecné správne konanie -
Všeobecné správne konanie - Teória a prax
cena v predajni 20,00 €

cena v e-shope 19,00 €Všeobecná teória práva poukazuje v teórií práva
Všeobecná teória práva
cena v predajni 17,50 €

cena v e-shope 16,62 €Správne právo hmotné. Osobitná časť je základná
Správne právo hmotné. Osobitná časť
cena v predajni 27,50 €

cena v e-shope 26,12 €Trestný poriadok. Veľký Komentár 3. vydanie pre
Trestný poriadok. Veľký komentár 3. vydanie
cena v predajni 70,00 €

cena v e-shope 66,50 €Právny styk s cdudzinou sa riady osobytným zákonom
Právny styk s cudzinou
cena v predajni 29,00 €

cena v e-shope 27,55 €Organizácia súdov a prokuratúry SR sa venuje
Organizácia súdov a prokuratúry SR
cena v predajni 16,20 €

cena v e-shope 15,39 €Žaloba na obnovu konania v občianskom súdnom
Žaloba na obnovu konania v občianskom súdnom konaní
cena v predajni 25,00 €

cena v e-shope 23,75 €Obchodný zákonník. Veľký komentár. I a II. zväzok
Obchodný zákonník. Veľký komentár. I. a II. zväzok
cena v predajni 155,00 €

cena v e-shope 139,50 €Kniha predstavuje praktickú príručku, ktorej
Notársky poriadok - komentár
cena v predajni 20,50 €

cena v e-shope 19,47 €Predkladaná publikácia komplexne spracováva
Deliktní právo
cena v predajni 35,55 €

cena v e-shope 33,77 €Civilný sporový poriadok je novým procesným
Civilný sporový poriadok. Veľký komentár
cena v predajni 139,00 €

cena v e-shope 132,05 €Predkladaná publikácia Obchodný zákonník - Veľký
Obchodný zákonník - Veľký komentár. 1. zväzok
cena v predajni 105,00 €

cena v e-shope 94,50 €Pracovné právo je základná učebnica pre študentov
Pracovné právo
cena v predajni 25,00 €

cena v e-shope 25,00 €Dedičské právo hmotné II sa komplexne venuje
Dedičské právo hmotné II
cena v predajni 25,00 €

cena v e-shope 23,75 €Notársky poriadok. Komentár obsahuje podrobný
Notársky poriadok. Komentár
cena v predajni 79,00 €

cena v e-shope 75,05 €Druhé aktualizované a doplnené vydanie úspešnej
Medzinárodné právo súkromné, 2. vydanie
cena v predajni 55,00 €

cena v e-shope 52,25 €Predkladaná publikácia prináša výber súdnych
Judikatúra vo veciach zmeniek
cena v predajni 13,00 €

cena v e-shope 12,35 €Vedecká monografia Akciová společnost podrobne
Akciová společnost
cena v predajni 79,00 €

cena v e-shope 75,05 €Kniha obsahuje základné kódexy občianskeho práva v
Nová príručka občianskeho práva
cena v predajni 9,40 €

cena v e-shope 8,93 €Internetové právo poskytuje základný prehľad
Internetové právo
cena v predajni 23,45 €

cena v e-shope 22,27 €Kniha Aktuálne otázky o človeku a jeho právach v
Aktuálne otázky o človeku a jeho právach v bioetike
cena v predajni 20,00 €

cena v e-shope 19,00 €Publikácia prináša rozhodnutia slovenských i
Občianskoprávna úprava kúpnej zmluvy a zmluvy o dielo
cena v predajni 32,00 €

cena v e-shope 30,40 €Nepeňažná exekúcia obsahuje relevantné súdne
Nepeňažná exekúcia
cena v predajni 19,00 €

cena v e-shope 18,05 €Kniha podrobne analyzuje efektivitu sankcionovania
Efektivita sankcionování mladistvých
cena v predajni 21,50 €

cena v e-shope 20,43 €Cieľom komentára je ponúknuť základný výklad
Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Komentár
cena v predajni 26,50 €

cena v e-shope 24,91 €Zákon o odpadoch. Komentár je podrobným
Zákon o odpadoch. Komentár
cena v predajni 44,00 €

cena v e-shope 41,80 €Kniha rozoberá oblasť daní, daňových únikov a
Daňové úniky a daňová kriminalita v Slovenskej republike
cena v predajni 18,90 €

cena v e-shope 17,77 €Hlavným prúdom súčasného právneho myslenia je tzv.
Právní rozum a morální cit
cena v predajni 21,00 €

cena v e-shope 19,95 €Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov rozoberá
Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov
cena v predajni 15,00 €

cena v e-shope 14,25 €Volebné právo a súdny prieskum volieb v Českej
Volebné právo a súdny prieskum volieb v Českej republike a Slovenskej republike
cena v predajni 29,00 €

cena v e-shope 27,55 €Zborník príspevkov. I. Kontroverzní názory ve
Kontroverzní názory v právu
cena v predajni 17,55 €

cena v e-shope 16,67 €Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o
Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve
cena v predajni 22,50 €

cena v e-shope 21,15 €John Rawls a teorie mezinárodní spravedlnosti je
John Rawls a teorie mezinárodní spravedlnosti
cena v predajni 11,66 €

cena v e-shope 11,07 €Občiansky zákonník. Veľký komentár 4. zväzok vo 4
Občiansky zákonník. Veľký komentár 4. zväzok
cena v predajni 73,00 €

cena v e-shope 69,35 €Národní parlamenty a demokratická legitimita
Národní parlamenty a demokratická legitimita Evropské unie
cena v predajni 17,10 €

cena v e-shope 16,25 €


ZmQzYm