NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 2,00 €
do košíka:
cena v e-shope 2,00 €
do košíka:
cena v e-shope 3,50 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 


 

 

 

 

 

 

 

AKTUÁLNA PONUKA NOVINIEK

 

 


Publikácia prestavuje učebnicu komunálneho práva,
Komunálne právo

cena v e-shope 20,81 €Vysokoškolská učebnica medzinárodného práva
Medzinárodné právo verejné, 4. vydanie

cena v e-shope 27,50 €Predkladaný druhý zväzok rozsiahleho komentára
Trestný zákon. Komentár Zväzok II.

cena v e-shope 137,50 €Predkladané dielo prináša komplexný a podrobný
Civilný sporový poriadok. Veľký komentár, 2.vydanie

cena v e-shope 141,55 €"Ak chýba jednota, musíme odstrániť rozpor, ak
Zrod a metamorfózy princípov bezrozpornosti a úplnosti práva

cena v e-shope 13,50 €Predkladané aktualizované vydanie Veľkého
Zákonník práce. Veľký komentár, 3. vydanie

cena v e-shope 141,55 €Unikátny a jedinečný český komentár podáva
Smlouva o fungování EU Smlouva o EU Listina základních práv EU. Komentář

cena v e-shope 160,74 €Jeden z najčastejšie používaných zákonov v
Správny poriadok. Komentár, 4. vydanie

cena v e-shope 84,55 €Predkladaná publikácia prináša komentár k novému
Zákon o ochrane hospodárskej súťaže. Komentár

cena v e-shope 37,10 €Ide o komplexný a podrobný výklad zákona o
Zákon o dobrovoľných dražbách. Komentár 4. vydanie

cena v e-shope 75,05 €Predkladaná učebnica je kombináciou
Právo životného prostredia. Všeobecná časť

cena v e-shope 21,85 €Učebnica kriminológie určená nielen pre študentov
Kriminológia, 4. vydanie

cena v e-shope 23,75 €Význam pozemkov a pôdy pre spoločnosť je
Pozemkové právo

cena v e-shope 58,00 €Kniha sa zaoberá vybranými hodnotami a axiómami v
Střet hodnot

cena v e-shope 17,96 €Autor knihy, označovaný ako anarchista, prináša vo
Co je to vlastnictví?

cena v e-shope 24,56 €Predkladaná publikácia prináša konkrétny návod
Ako napísať zmluvu pre kataster

cena v e-shope 24,00 €Kniha popisuje právne postavenie profesionálnych
Právní postavení profesionálních sportovců a profesionální sportovní smlouvy

cena v e-shope 19,23 €Predkladaná publikácia je praktickou príručkou  a
Právní psaní, 2. vydání

cena v e-shope 19,24 €Listina základných práv a slobôd predstavuje
Listina základních práv a svobod. Velký komentář

cena v e-shope 148,77 €Druhý zväzok komentovanej Ústavy SR prináša výklad
Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Zväzok II.

cena v e-shope 91,80 €Autorov význam sekularizovanéh štátu sprevádza
Sekularizovaný štát

cena v e-shope 12,00 €Materiálne jadro skúmané v predmetnej publikácii
Materiálne jadro ústavy. Ústavný systém v pohybe

cena v e-shope 15,15 €Predkladané tretie vydanie populárnej knihy je
Kybernetická kriminalita, 3. vydání

cena v e-shope 61,75 €"V opozici k přirozenému právu nestojí tedy právo
Nepřirozené právo

cena v e-shope 23,75 €Väzba v trestnom konaní predstavuje najzávažnejší
Väzba - Rozhodovanie. Judikatúra

cena v e-shope 47,03 €Predkladaný komentár prináša výklad jednotlivých
Trestný zákon. Komentár. Zväzok I.

cena v e-shope 64,60 €V štáte garantuje ústavnosť nielen súdna moc, ale
Advokácia a notárstvo v ústavnom štáte

cena v e-shope 19,00 €Subtílna a nenápadná zákonná úprava práva
Právo spoločníkov na informácie

cena v e-shope 19,00 €Hlavným cieľom publikácie je zodpovedať otázku,
Právny štát

cena v e-shope 14,63 €Predkladaná publikácia prináša podrobný komentár k
Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stave

cena v e-shope 75,05 €Fungovanie občianskej spoločnosti ako
Zákonnosť v trestnom práve

cena v e-shope 20,90 €Ide o podrobný kvalitný komentár k slovenskému
Obchodný zákonník. Komentár

cena v e-shope 141,55 €Na Slovensku a v Čechách vyšla poprvé kniha z
Potravinové právo

cena v e-shope 33,25 €Prehľadná monografia písaná jasným a zrozumiteľným
Ukončenie nájmu bytu. Právne postavenie nájomcu

cena v e-shope 20,90 €Prvá časť učebnice civilného procesu prináša úvod
Civilné právo procesné. Úvod do civilného procesu a sporové konanie

cena v e-shope 46,55 €Väzba v trestnom konaní predstavuje najzávažnejší
Väzba - Dôvody a lehoty - Judikatúra

cena v e-shope 41,80 €Problematika výsluchu a konfrontácie v procese
Výsluch a konfrontácia v aplikačnej praxi

cena v e-shope 14,44 €Cieľom predkladanej monografie je poskytnúť
Regulácia ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním

cena v e-shope 12,82 €Stavebné právo je jedno z najdôležitejšíc
Stavebný zákon. Veľký komentár, 2. vyd.

cena v e-shope 41,80 €Kniha prináša výklad jednotlivých ustanovení
Zákon o advokácii. Komentár

cena v e-shope 41,80 €Právna úprava energetického odvetvia v SR prešla
Judikatúra vo veciach energetického práva

cena v e-shope 37,05 €Predkladaná učebnica prináša historicko-teor
Základy rímskeho práva

cena v e-shope 17,96 €V rámci harmonizácie trestnoprávnej ochrany
Trestněprávní ochrana finančních zájmů Evropské unie

cena v e-shope 36,33 €Autorka knihy Catherine Bolton, investigatívna
Putinovi ľudia

cena v e-shope 29,90 €Význam odvetvia kolaboratívneho hospodárstva
Právne vzťahy v kolaboratívnom hospodárstve

cena v e-shope 27,55 €Kniha prináša podrobnú analýzu právneho inštitútu
Obchodná spoločnosť v kríze

cena v e-shope 19,00 €Kniha prináša podrobný výklad ustanovení zákona o
Zákon o správnom konaní (Správny poriadok). Veľký komentár

cena v e-shope 47,03 €Dokazovanie v trestnom konaní sa odvíja od zásad
Dokazovanie v trestnom konaní - Zásady - Judikatúra

cena v e-shope 47,03 €


ODFhYzg