NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


 

 

 

 

 

 

 

AKTUÁLNA PONUKA NOVINIEK

 

 


Zborník príspevkov z konferencie pod názvom
Pravda, lož a sloboda slova
cena v predajni 15,00 €

cena v e-shope 13,50 €Publikácia prináša aktualizovaný a právne ucelený
Trestný zákon. Veľký komentár, 5. aktualizované vydanie
cena v predajni 65,00 €

cena v e-shope 61,75 €Vďaka svojej komplexnosti informácií o pozemkových
Pozemkové úpravy z právneho hľadiska
cena v predajni 14,30 €

cena v e-shope 13,58 €Súčasťou trestnej politiky je aj prijímanie
Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky
cena v predajni 26,96 €

cena v e-shope 25,61 €Táto kniha, z dielne jedného vysokoškolského
Dostalíkovy hlášky
cena v predajni 13,90 €

cena v e-shope 13,90 €Právo na obhajobu v rámci zásad trestného konania
Právo na obhajobu v jednotlivých štádiách trestného konania
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 6,65 €Kniha Judikatúra vo veciach potravinového práva
Judikatúra vo veciach potravinového práva
cena v predajni 27,50 €

cena v e-shope 26,12 €Predkladaná kniha sa zaoberá problematikou súdneho
Restituce podle zákona o půdě
cena v predajni 16,45 €

cena v e-shope 15,63 €Základný atribút potrebný pre zavedenie ECIM do
Kriminálne spravodajstvo
cena v predajni 16,80 €

cena v e-shope 15,96 €Kniha CyberSecurity je komplexnou príručkou, ktorá
CyberSecurity
cena v predajni 23,45 €

cena v e-shope 22,27 €Predkladaná aktualizovaná učebnica správneho práva
Správne právo procesné. Všeobecná časť, 2.vydanie
cena v predajni 29,00 €

cena v e-shope 27,55 €Predkladané aktualizované vydanie Veľkého
Zákonník práce. Veľký komentár 2. vydanie
cena v predajni 129,00 €

cena v e-shope 122,55 €Predkladaná publikácia prináša praktický výklad
Zákon o zdravotnej starostlivosti. Komentár
cena v predajni 22,00 €

cena v e-shope 20,90 €Kniha prináša jazykový, systematický, historický a
Metody a zásady interpretace práva 2. vydání
cena v predajni 21,00 €

cena v e-shope 19,95 €Predkladaná publikácia prináša komentár k
Zákon o ochranných známkach. Komentár
cena v predajni 44,00 €

cena v e-shope 41,80 €Predkladané dvojzväzkové dielo renomovaného
Občiansky zákonník I.+II. zväzok. Veľký komentár, 2.vyd.
cena v predajni 199,00 €

cena v e-shope 189,05 €Druhé prepracované vydanie vysokoškolskej učebnice
Teória práva 2.vydanie
cena v predajni 15,20 €

cena v e-shope 15,20 €Rímske právo jedná sa o vysokoškolskú učebnicu pre
Rímske právo
cena v predajni 25,00 €

cena v e-shope 23,75 €Táto kniha vznikla na pomoc daňovej osvete v
Daňová kreativita
cena v predajni 20,00 €

cena v e-shope 20,00 €Daňová obrana zaujíma viac alebo menej, otvorene
Daňová obrana
cena v predajni 20,00 €

cena v e-shope 20,00 €Prekladaná učebnica slovenského pracovného práva
Slovenské pracovné právo
cena v predajni 29,90 €

cena v e-shope 29,90 €Predkladaná publikácia prináša komentár k zákonu
Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky. Komentár
cena v predajni 69,00 €

cena v e-shope 65,55 €Trestní řízení z pohledu obhajoby 2. vydání jedná
Trestní řízení z pohledu obhajoby 2. vydání
cena v predajni 85,00 €

cena v e-shope 80,75 €Predkladaná publikácia prináša podrobný komentár k
Zákon o verejnom obstarávaní. Veľký komentár
cena v predajni 149,00 €

cena v e-shope 141,55 €Vysokoškolská učebnica ústavného práva prináša
Ústavné právo
cena v predajni 17,60 €

cena v e-shope 16,72 €Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie
Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia
cena v predajni 19,80 €

cena v e-shope 17,82 €Zmeny v Civilnom sporovom, Civilnom mimosporovom a
Civilný mimosporový, civilný sporový a správny súdny poriadok
cena v predajni 19,00 €

cena v e-shope 19,00 €Zákon o verejnom ochrancovi práv. Komentár jedná
Zákon o verejnom ochrancovi práv. Komentár
cena v predajni 13,50 €

cena v e-shope 12,83 €Obsah: E. Bárány: Politická zodpovednosť J.
Zodpovednosť v práve. Pocta Oľge Ovečkovej
cena v predajni 16,10 €

cena v e-shope 15,30 €Zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom
Zákon o európskom zatýkacom rozkaze. Komentár
cena v predajni 82,50 €

cena v e-shope 74,25 €Publikácia predstavuje kolektívnu monografiu,
Právní etika
cena v predajni 28,35 €

cena v e-shope 26,93 €Daňové právo na Slovensku a v EÚ reflektuje daňe a
Daňové právo na Slovensku a v EÚ
cena v predajni 29,70 €

cena v e-shope 28,22 €Nadnárodné systémy ochrany ľudských práv sa venuje
Nadnárodné sytémy ochrany ľudských práv
cena v predajni 28,20 €

cena v e-shope 26,79 €Šport, futbal a právo reflektuje právnu funkciu
Šport, futbal a právo
cena v predajni 15,00 €

cena v e-shope 14,25 €Zákon o ochrane svedka. Komentár jedná sa o
Zákon o ochrane svedka. Komentár
cena v predajni 14,60 €

cena v e-shope 13,87 €Právo na obhajobu a jeho podoby v trestnom konaní
Právo na obhajobu a jeho podoby v trestnom konaní
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 11,40 €Štátna služba a služobný pomer príslušníkov
Štátna služba a služobný pomer príslušníkov Policajného zboru
cena v predajni 34,00 €

cena v e-shope 32,30 €Ľudskoprávne aspekty hospodárskej súťaže sa venuje
Ľudskoprávne aspekty hospodárskej súťaže
cena v predajni 17,60 €

cena v e-shope 16,72 €Druhé, aktualizované a rozšírené vydanie
Mzdy profesionálne, 2.vyd.
cena v predajni 34,50 €

cena v e-shope 32,78 €Umenie tvoriť zákony jedná sa o proces tvorby
Umenie tvoriť zákony
cena v predajni 14,30 €

cena v e-shope 13,59 €Cieľom publikácie je ponúknuť podnikateľom vzory
Vzory a povinná dokumentácia zamestnávateľa
cena v predajni 44,00 €

cena v e-shope 39,60 €Správne právo hmotné. Všeobecná časť 2. vydanie
Správne právo hmotné. Všeobecná časť, 2.vyd.
cena v predajni 35,00 €

cena v e-shope 35,00 €Zneužitie práva ako právny inštitút má výrazne
Zákaz zneužitia práva v súkromnom práve a v práve obchodných spoločností
cena v predajni 19,00 €

cena v e-shope 18,05 €Energetika a vzťahy, ktoré vznikajú v oblasti
Zákon o energetike. Praktický komentár
cena v predajni 38,70 €

cena v e-shope 36,77 €Antológia k dejinám právneho a politického
Antológia k dejinám právneho a politického myslenia
cena v predajni 14,50 €

cena v e-shope 13,78 €Publikácia spracovaná kolektívom renomovaných
Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Komentár
cena v predajni 69,00 €

cena v e-shope 65,55 €Kniha predstavuje učebnú pomôcku pri štúdiu
Prednášky a texty z civilného procesu, 2.vyd.
cena v predajni 16,00 €

cena v e-shope 15,20 €Predkladaná kniha prináša komentár k jednotlivým
Exekučný poriadok. Komentár, 3.vydanie
cena v predajni 89,00 €

cena v e-shope 84,55 €


ZjRkM2NiYW