NOVINKY

arr3Poštovné      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu ceny poštovného. Vzhľadom na skvalitnenie...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Akciová ponuka / Právo - akcia

Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. Komentár 4. vydanie
Jozef Suchoža a kolektív - vyd. Eurounion
Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. Komentár 4. vydanie obsahuje normy EÚ, rozhodnutia súdov SR je zameraný hlavne na sudcovskú prax a pre sudcov bol aj vytvorený, pre obchodné právo je vynikajúcy tento obchodný zákonník komentovaný, obsahuje podrobný komentár ku všetkým súvisiacim predpisom obchodného práva.
cena v predajni 99,00 €
cena v e-shope 67,50 €

Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. Komentár 4. vydanie

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Základy práva pro neprávníky
cena v predajni 14,81 €

cena v e-shope 3,50 €Kniha prináša praktický návod a modelové vzory
Průvodce policisty trestním řízením se vzory procesních postupů Policie ČR
cena v predajni 16,90 €

cena v e-shope 13,52 €Dvadsiate druhé vydanie Štatistickej ročenky
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2012
cena v predajni 60,00 €

cena v e-shope 15,00 €Nová verze knihy E. Dysonové, renomované americké
Release 2.1 Vize života v digitálním věku
cena v predajni 16,86 €

cena v e-shope 5,00 €Výber z Obchodného zákonníka, Zákon o obchodnom
Základy slovenského práva obchodných spoločností
cena v predajni 16,56 €

cena v e-shope 7,45 €Základy finančního práva
cena v predajni 14,79 €

cena v e-shope 3,00 €České státní občanství

cena v e-shope 3,00 €Praktická príručka pre exekútorov.
Jak být úspěšný v exekuci
cena v predajni 14,04 €

cena v e-shope 5,62 €Praktická príručka pre osobitné finančné
Poisťovníctvo
cena v predajni 7,86 €

cena v e-shope 5,50 €Obsah: Veřejné projekty, veřejné zakázky a jejich
Veřejné projekty a veřejné zakázky
cena v predajni 13,28 €

cena v e-shope 6,64 €Cieľom publikácie je podať ucelený pohľad na
Daňovníctvo v SR
cena v predajni 20,08 €

cena v e-shope 10,04 €Učebnica trestného práva spracovaná stručnou a
Rukověť trestního práva hmotného a procesního, 3.vyd.
cena v predajni 17,15 €

cena v e-shope 12,01 €Vysokoškolská učebnica
Pracovní právo, 4.vyd.
cena v predajni 38,54 €

cena v e-shope 5,00 €Nástin právních, organizačních a ekonomických
Obecně prospěšné společnosti
cena v predajni 5,70 €

cena v e-shope 1,43 €Kniha prináša výsledky medzinárodného
Neziskový sektor v České republice
cena v predajni 9,63 €

cena v e-shope 1,93 €Publikace má čtenáři posloužit jako první
Úvod do evropského práva, 4. vydání
cena v predajni 24,48 €

cena v e-shope 9,79 €Zodpovednosť za výrobok v Európskej únii
cena v predajni 1,50 €

cena v e-shope 1,50 €Trestní právo procesní, 3.vydání
cena v predajni 41,79 €

cena v e-shope 8,00 €Dedičské právo hmotné II sa komplexne venuje
Dedičské právo hmotné II
cena v predajni 25,00 €

cena v e-shope 12,50 €Predkladané dielo autora Jaroslava Krajča prináša
Občiansky zákonník pre prax. Komentár
cena v predajni 169,00 €

cena v e-shope 99,00 €eGovernment - cíle, trendy a přístupy k jeho
eGovernment - cíle, trendy a přístupy k jeho hodnocení
cena v predajni 17,25 €

cena v e-shope 8,63 €Věcná práva jsou konglomerátem práv, která spojují
Věcná práva v kostce
cena v predajni 8,47 €

cena v e-shope 4,24 €Orientujte se v novém občanském zákoníku!
Nový občanský zákoník: Vlastnictví a věcná práva
cena v predajni 10,26 €

cena v e-shope 5,13 €Publikácia ponúka podrobný pohľad na problematiku
Orgány obchodných spoločností a družstva s judikatúrou
cena v predajni 33,00 €

cena v e-shope 16,50 €Kniha sa zaoberá poskytovaním a zadávaním (najmä
Veřejné služby - jejich poskytování, zadávání a hodnocení
cena v predajni 12,57 €

cena v e-shope 6,29 €Edícia Aktuálne právne predpisy: Zákon č.190/2003
APP Zákon o strelných zbraniach a strelive
cena v predajni 5,80 €

cena v e-shope 1,00 €Celosvětový pokles ekonomiky, který se ve vší síle
Outsourcing a offshoring podnikatelských činností
cena v predajni 19,11 €

cena v e-shope 9,90 €Nový regionalismus, jako poslední etapa vývoje
Regionalismus a multilateralismus
cena v predajni 24,00 €

cena v e-shope 12,00 €Kniha poskytuje komplexný pohľad na problematiku
Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu
cena v predajni 48,85 €

cena v e-shope 19,54 €Právo vonkajších vzťahov EÚ je bežnou vednou
Právo vnějších vztahů EU
cena v predajni 24,55 €

cena v e-shope 12,28 €Kniha sa zaoberá vývojom diplomacie, povolaním a
Letokruhy diplomacie
cena v predajni 17,59 €

cena v e-shope 6,00 €Kniha je rozdelená do troch častí: prvá časť
Sociálny štát v sociálnej Európe
cena v predajni 18,50 €

cena v e-shope 9,25 €Aktuálne právne predpisy: Zákon č. 7/2005 Z.z. o
APP Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
cena v predajni 6,50 €

cena v e-shope 1,00 €Publikácia sa venuje voľnému pohybu tovaru v
Liberalizace obchodu zbožím v právu Evropské unie
cena v predajni 26,24 €

cena v e-shope 18,37 €Pojem eGovernmentu možno definovať ako sériu
Právní aspekty eGovernmentu v České republice
cena v predajni 16,11 €

cena v e-shope 8,06 €Učebnica predovšetkým skúma východiská pre ochranu
Právo na ochranu veřejného zdraví
cena v predajni 29,44 €

cena v e-shope 8,90 €Kniha je súborom politických aktov týkajúcich sa
Boj za právo I.+II.část
cena v predajni 16,60 €

cena v e-shope 6,64 €Správne trestanie ako subsystém správneho práva
Základy správního práva trestního, 5.vydanie
cena v predajni 21,96 €

cena v e-shope 10,98 €Kniha je kompletným sprievodcom tématikou
Místní poplatky, 2. vydání
cena v predajni 21,96 €

cena v e-shope 10,98 €NzA5M