NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Akciová ponuka / Právo - akcia

Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. Komentár 4. vydanie
Jozef Suchoža a kolektív - vyd. Eurounion
Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. Komentár 4. vydanie obsahuje normy EÚ, rozhodnutia súdov SR je zameraný hlavne na sudcovskú prax a pre sudcov bol aj vytvorený, pre obchodné právo je vynikajúcy tento obchodný zákonník komentovaný, obsahuje podrobný komentár ku všetkým súvisiacim predpisom obchodného práva.
cena v predajni 99,00 €
cena v e-shope 67,50 €

Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. Komentár 4. vydanie

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Kniha je praktickou príričkou pre štúdium a
Právo vnějších vztahů Evropské unie, 2.vydání
cena v predajni 17,72 €

cena v e-shope 3,00 €Publikácia poskytuje komplexný prehľad právnej
Mediální právo
cena v predajni 16,40 €

cena v e-shope 4,92 €Kniha je reprezentatívno publikáciou vydanou
Dějiny advokacie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
cena v predajni 59,50 €

cena v e-shope 29,75 €Publikácia sa venuje najdôležitejším trendom,
Proměny státu a práva v druhé polovině 19.století
cena v predajni 6,40 €

cena v e-shope 3,20 €Publikácia pojednáva o daniach z príjmu fyzických
Zákon o daních z příjmů, komentář
cena v predajni 75,00 €

cena v e-shope 9,90 €Publikácia obsahuje upravené štúdie účastníkov
Interpretation of Law in China
cena v predajni 17,75 €

cena v e-shope 8,88 €Osnova očianskeho zákonníku predstavuje ťažisko
Osnova občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích
cena v predajni 19,97 €

cena v e-shope 9,90 €Publikácia predstavuje vedeckú komunikáciu o
Czech Law between Europeanization and Globalization
cena v predajni 12,04 €

cena v e-shope 3,50 €Kniha prináša novú metodiku účtovníctva verejnej
Účtovná závierka RO, PO, obcí a samosprávnych krajov
cena v predajni 9,00 €

cena v e-shope 3,60 €Kniha prináša výklad práva európskej únie z
Evropské právo
cena v predajni 28,30 €

cena v e-shope 9,90 €Kniha sa zaoberá vývojom diplomacie, povolaním a
Letokruhy diplomacie
cena v predajni 17,59 €

cena v e-shope 6,00 €Publikácia je komplexným odborným spracovaním
Diplomacie (teorie-praxe-dějiny)
cena v predajni 21,50 €

cena v e-shope 9,50 €Výber štúdií z posledného obdobia vedeckej tvorby
Kriminologické štúdie
cena v predajni 14,00 €

cena v e-shope 7,00 €Účelom publikácie je popísať a priblížiť národnú
Předávání osobních údajů do zahraničí
cena v predajni 18,50 €

cena v e-shope 9,25 €Publikácia vysvetľuje niektoré otázky vznikajúce v
Ochrana osobních údajů v aplikační praxi, 2.vydání
cena v predajni 21,53 €

cena v e-shope 5,00 €Publikácia sa zaoberá špecifickými otázkami
Uznávání odborných kvalifikací v rámci volného poskytování služeb v právu EU
cena v predajni 13,26 €

cena v e-shope 8,84 €Publikácia obsahuje vzory najdôležitejšíc
Vzory zmlúv a podaní v pracovnoprávnych vzťahoch, 4.vyd.
cena v predajni 19,90 €

cena v e-shope 5,00 €Kniha je rozdelená do troch častí: prvá časť
Sociálny štát v sociálnej Európe
cena v predajni 18,50 €

cena v e-shope 9,25 €Publikácia predstavuje ucelenou formou základné
Základy pracovního práva
cena v predajni 12,11 €

cena v e-shope 4,50 €Profesionálny preklad zákona č.513/1991 Zb.
Commercial Code (Obchodný zákonník)
cena v predajni 24,50 €

cena v e-shope 6,00 €Aktuálne právne predpisy: Zákon č. 7/2005 Z.z. o
APP Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
cena v predajni 6,50 €

cena v e-shope 0,50 €Publikácia sa venuje voľnému pohybu tovaru v
Liberalizace obchodu zbožím v právu Evropské unie
cena v predajni 26,24 €

cena v e-shope 18,37 €Pojem eGovernmentu možno definovať ako sériu
Právní aspekty eGovernmentu v České republice
cena v predajni 16,11 €

cena v e-shope 8,06 €Učebnica predovšetkým skúma východiská pre ochranu
Právo na ochranu veřejného zdraví
cena v predajni 29,44 €

cena v e-shope 8,90 €Kniha je súborom politických aktov týkajúcich sa
Boj za právo I.+II.část
cena v predajni 16,60 €

cena v e-shope 6,64 €Základný prehľad systému práva v ČR prináša
Právo pro techniky, 2. vyd.
cena v predajni 8,10 €

cena v e-shope 4,05 €Zdravotnícke právo v Českej republike
Zdravotnictví a právo - komentované předpisy, 2.vydanie
cena v predajni 9,56 €

cena v e-shope 4,78 €Prevod podniku
cena v predajni 6,61 €

cena v e-shope 3,31 €Komentár prináša podrobný a komplexný výklad
Zákon o místních poplatcích a předpisy související, komentář
cena v predajni 36,53 €

cena v e-shope 1,00 €Správne trestanie ako subsystém správneho práva
Základy správního práva trestního, 5.vydanie
cena v predajni 21,96 €

cena v e-shope 10,00 €Publikácia obsahuje znenie českého zákona o
Zákon o soudních poplatcích, komentář, 2.vydání
cena v predajni 24,40 €

cena v e-shope 12,20 €Kniha pojednáva o základných otázkach českého
Základy ústavního práva, 6.vyd.
cena v predajni 18,20 €

cena v e-shope 5,90 €Kniha obsahuje aktualizované dokumenty všeobecnej
Obecné mezinárodní právo v dokumentech, 3.vyd.
cena v predajni 24,65 €

cena v e-shope 11,00 €Publikácia definuje politiku a politickú vedu vo
Právo pro politology
cena v predajni 10,71 €

cena v e-shope 4,50 €Kniha je kompletným sprievodcom tématikou
Místní poplatky, 2. vydání
cena v predajni 21,96 €

cena v e-shope 10,98 €Komentár k českému zákonu č.253/2008 Sb. o
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti.komentář
cena v predajni 42,71 €

cena v e-shope 7,00 €Kniha prináša podrobný komentár k českému
Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), komentář
cena v predajni 76,90 €

cena v e-shope 19,90 €Publikácia podáva teoretický výklad základných
Základy práva pre ekonómov
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 5,00 €Knižka je výkladom insolvenčnej problematiky, a to
Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele, 2.vyd.
cena v predajni 33,00 €

cena v e-shope 9,90 €ZGFlNDdjO