NAJPREDÁVANEJŠÍ

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám

 


Knihy: Judikatúra

Judikatúra vo veciach rodinnoprávnych vzťahov
Edmund Horváth - vyd. Iura edition
V rodinnoprávnych vzťahoch dominuje zložka, ktorá v ostatných odvetviach práva absentuje a neprejavuje sa, a tou sú city. Preto aj rodinnoprávne spory sú intenzívne popretkávané emóciami. Bohužiaľ práve emócie spravidla negatívne, často neumožňujú rodičom či iným účastníkom rodinnoprávnych vzťahov nájsť racionálne riešenie, ktoré by bolo v záujme maloletých detí, a tak musí do týchto vzťahov
cena v e-shope 24,50 €

Judikatúra vo veciach rodinnoprávnych vzťahov

 

Rozhodnutia slovenských, českých i medzinárodných súdov.

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Kniha prináša súdne rozhodnutia Najvyššieho
Aktuálna azylová judikatúra

cena v e-shope 27,55 €Publikácia predstavuje súborné dielo judikatúry
Judikatúra Súdneho dvora EÚ za roky 2018 až 2022 v konaní o európskom zatýkacom rozkaze

cena v e-shope 21,85 €Publikácia mapuje meritórne a procesné súdne
Judikatúra vo veciach práv duševného vlastníctva

cena v e-shope 16,50 €Publikácia prináša judikatúru SD EÚ vo veciach
Judikatúra Súdneho dvora EÚ za roky 2018 až 2022 vo veciach trestných

cena v e-shope 21,71 €Poškodený je osoba, ktorej bolo trestným činom
Dokazovanie v trestnom konaní - Poškodený - Judikatúra

cena v e-shope 52,25 €Cieľom predkladanej publikácie je priblížiť
Judikatúra vo veciach spoločných dlhov a pohľadávok a procesného spoločenstva

cena v e-shope 46,55 €Problematika verejného obstarávania je bez
Judikatúra vo veciach verejného obstarávania

cena v e-shope 37,05 €Väzba v trestnom konaní predstavuje najzávažnejší
Väzba - Rozhodovanie. Judikatúra

cena v e-shope 49,50 €Väzba v trestnom konaní predstavuje najzávažnejší
Väzba - Dôvody a lehoty - Judikatúra

cena v e-shope 44,00 €V súčasnosti sú štátnozamestnan vzťahy
Štátnozamestnanecké vzťahy 1. diel - Judikatúra

cena v e-shope 49,50 €Obsahom knihy je vybraná judikatúra zaoberajúca sa
Dekriminalizácia marihuany v podmienkach Slovenskej republiky s vybranou judikat

cena v e-shope 33,00 €Právna úprava energetického odvetvia v SR prešla
Judikatúra vo veciach energetického práva

cena v e-shope 39,00 €Kniha predstavuje české knižné vydanie judikatúry
Judikatura práva rodiny

cena v e-shope 17,00 €Dokazovanie v trestnom konaní sa odvíja od zásad
Dokazovanie v trestnom konaní - Zásady - Judikatúra

cena v e-shope 47,03 €Predkladaná publikácia prináša výber súdnych
Dokazovanie v trestnom konaní - Zabezpečovanie informácií. Judikatúra

cena v e-shope 47,02 €Cieľom predkladanej práce je predložiť základnú
Judikatúra vo veciach princípu proporcionality

cena v e-shope 25,08 €Znalecké dokazovanie je neodmysliteľnou súčasťou
Dokazovanie v trestnom konaní - Znalec - Judikatúra

cena v e-shope 41,80 €Aplikácia mimoriadneho opravného prostriedku
Dovolanie v trestnom konaní - judikatúra

cena v e-shope 15,40 €Predkladaná zbierka 60 súdnych rozhodnutí sa
Dokazovanie v trestnom konaní - Obvinený. Judikatúra

cena v e-shope 44,00 €Výsluch svedka patrí k najčastejšie vykonávaným
Dokazovanie v trestnom konaní - Svedok - Judikatúra

cena v e-shope 44,00 €Predmetom súkromného práva poistného sú majetkové
Judikatúra vo veciach súkromného poistného práva

cena v e-shope 46,55 €Kniha sa komplexne venuje zabezpečovaciem
Záložné a zádržné právo v občianskoprávnych vzťahoch

cena v e-shope 32,30 €Trovy konania úzko súvisia s právom na 
Trovy súdneho konania. Judikatúra

cena v e-shope 49,50 €Rozhodovacia činnosť Ústavného súdu významne
Judiciální doktríny Ústavního soudu České republiky ve věcech rodinného práva za

cena v e-shope 23,26 €Kniha obsahuje rozhodnutia Najvyššieho súdu SR k
Najvyšší súd SR k dani z pridanej hodnoty - Judikatúra

cena v e-shope 33,00 €Pri práci môže prísť ku škode v právnom poriadku
Náhrada škody v pracovnom práve - Judikatúra

cena v e-shope 31,35 €Ide o zborník č. 6, ktorý obsahuje rozhodnutia
Sborník č. 6 Rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů

cena v e-shope 8,70 €Ide o zborník č. 7, ktorý obsahuje súdne
Sborník č. 7 Rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů

cena v e-shope 11,52 €Podrobný komentár k českému daňovému poriadku
Daňový řád. Praktický komentář, 2. vydání

cena v e-shope 47,11 €Kniha ponúka obrovské množstvo dôležitých
Správne trestanie na Slovensku a v európskom priestore - Judikatúra

cena v e-shope 52,25 €Kniha slúži ako sprievodca uplatňovaním pohľadávok
Vybraná judikatura z oblasti uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení

cena v e-shope 34,75 €Predkladaná publikácia sa zameriava na právnu
Účetnictví ve světle judikatury

cena v e-shope 6,56 €Publikácia predstavuje najvýznamnejšie prípady
Komentář k vybrané judikatuře soudního dvora EU

cena v e-shope 16,30 €Predkladaná publikácia sa venuje vzniku a obsahu
Vznik a obsah záväzkov. Judikatúra

cena v e-shope 33,25 €Zneužívanie trhu je pojem, ktorý zahŕňa
Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie vo veciach zneužívania trhu

cena v e-shope 20,71 €Zamestnanci majú právo na spravodlivé a uspokojivé
Skončenie pracovného pomeru. Judikatúra

cena v e-shope 33,00 €Kniha Judikatúra vo veciach súdneho prieskumu
Judikatúra vo veciach súdneho prieskumu protokolov inšpekcie práce

cena v e-shope 29,80 €Predkladaná publikácia prináša rozsudky Súdneho
Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2019 vo veciach dane z pridanej hodnoty

cena v e-shope 25,08 €Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ v oblasti
Judikatúra Súdneho dvora EÚ v oblasti colného práva s komentárom

cena v e-shope 21,75 €NDllMjg2N