NOVINKY

arr3Poštovné      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu ceny poštovného. Vzhľadom na skvalitnenie...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 15,10 €

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 5,00 €
do košíka:
cena v e-shope 10,50 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Judikatúra

Judikatúra vo veciach rodinnoprávnych vzťahov
Edmund Horváth - vyd. Iura edition
V rodinnoprávnych vzťahoch dominuje zložka, ktorá v ostatných odvetviach práva absentuje a neprejavuje sa, a tou sú city. Preto aj rodinnoprávne spory sú intenzívne popretkávané emóciami. Bohužiaľ práve emócie spravidla negatívne, často neumožňujú rodičom či iným účastníkom rodinnoprávnych vzťahov nájsť racionálne riešenie, ktoré by bolo v záujme maloletých detí, a tak musí do týchto vzťahov
cena v predajni 24,50 €
cena v e-shope 24,50 €

Judikatúra vo veciach rodinnoprávnych vzťahov

Judikatúra vo veciach priestupkového práva
Eva Babiaková, Jeanette Hajdinová - vyd. Iura edition
Aplikácia priestupkového práva na konkrétne prípady v praxi vyžaduje hlavne značnú erudíciu od rozhodujúcich správnych orgánov, ale napriek tomu, aj v prípade potrestaných osôb, napríklad za priestupky a poškodených môže existovať z ich strany odlišný názor na výklad priestupkového práva. Rozsudok a uznesenie súdu v správnom súdnictve predstavuje nielen individálne rozhodnutie v konkrétnej veci,
cena v predajni 24,50 €
cena v e-shope 22,54 €

Judikatúra vo veciach priestupkového práva

Judikatúra vo veciach premlčania v súkromnom práve
Edmund Horváth - vyd. Iura edition
Vznesenie námietky premlčania je jednou z najčastejších foriem obrany povinných subjektov v prebiehajúcich súchych konaniach. Otázky začiatku, plynutia, skončenia premlčacej doby, či otázky samej premlčateľnosti niektorých práv je však v praxi mnohokrát sporná, preto je judikatúra vo veciach premlčania pomerne bohatá, a teda priam ponúkajúca sa na jej komplexné a prehľadné spracovanie.      
cena v predajni 18,00 €
cena v e-shope 16,92 €

Judikatúra vo veciach premlčania v súkromnom práve

Judikatúra vo veciach náhrady škody
z.Katarína Nemcová, Peter Vojtko - vyd. Iura edition
Publikácia predstavuje súbor rozhodnutí v oblasti náhrady škody a riešenia aktuálnych problémov týkajúcich sa tejto oblasti, ktoré sú využiteľné najmä pre právnickú verejnosť, sudcov, advokátov. Pre lepšie pochopenie problematiky sú k judikátom uvedené i právne zaujímavé časti odôvodnení rozhodnutí.       Ďalšie Knihy vydavateľstva Iura edition
cena v predajni 22,00 €
cena v e-shope 20,90 €

Judikatúra vo veciach náhrady škody

Publikácia uvádza state z odôvodnení, ktoré majú svoj pôvod v publikovaných i nepubikovaných súdnych rozhodnutiach, a to tak slovenských súdov, ako aj českých súdov. Problematika bezpodielového spoluvlastníctva manželov je spracovaná komplexne, prináša aj judikáty z oblasti vyporiadania obchodného podielu, podniku, leasingu, darovania majetku deťom a mnohé ďalšie.       Ďalšie Knihy vydavateľstva
cena v predajni 16,00 €
cena v e-shope 14,40 €

Judikatúra vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva
Edmund Horváth - vyd. Iura edition
Výber rozhodnutí NS SR a nižších slovenských súdov a pre slovenskú právnu prax aj relevantných rozhodnutí českých súdov, užitočných pre každodennú prax nielen pre advokátov, ale aj vyšších súdnych úradníkov, sudcov a notárov, ktoré sú vhodné pre pužitie v prípade spoluvlastníckeho sporu či problému súvisiaceho s podielovým spoluvlastníctvom.       Ďalšie Knihy vydavateľstva Iura edition
cena v predajni 11,50 €
cena v e-shope 10,35 €

Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva

 

Rozhodnutia slovenských, českých i medzinárodných súdov.

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Predkladaná publikácia predstavuje „starostlivo
Judikatúra v azylových veciach
cena v predajni 29,00 €

cena v e-shope 27,55 €Kniha prináša rozsudky Súdneho dvora EÚ vo veciach
Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2017 vo veciach dane z pridanej hodnoty
cena v predajni 23,90 €

cena v e-shope 22,71 €Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 83 (vč. CD)
cena v predajni 48,00 €

cena v e-shope 45,60 €Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 82
cena v predajni 41,50 €

cena v e-shope 39,43 €Kniha ponúka riešenia vybraných otázok korporátnej
Komentovaná judikatura k s. r. o.
cena v predajni 24,75 €

cena v e-shope 23,51 €Prehľad rozhodovacej činnosti Ústavného súdu
Zbierka nálezov a uznesení ÚS SR 2017
cena v predajni 80,00 €

cena v e-shope 76,00 €Kniha prináša súbor judikatúry Najvyššieho súdu
Judikatúra NS SR v konaní o európskom zatýkacom rozkaze
cena v predajni 12,30 €

cena v e-shope 11,69 €Kniha prináša súbor významných judikátov z oblasti
Přehled judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním
cena v predajni 17,77 €

cena v e-shope 16,88 €Predkladaná publikácia prináša 50 judikátov NS SR
Daňové judikáty - Judikatúra
cena v predajni 30,00 €

cena v e-shope 28,50 €Judikatúra vo veciach neplatnosti právnych úkonov
Judikatúra vo veciach neplatnosti právnych úkonov 2. diel
cena v predajni 16,90 €

cena v e-shope 16,05 €Výber z judikatúry Súdneho dvora Európskej únie.
Atypické formy zamestnania
cena v predajni 15,00 €

cena v e-shope 14,25 €Judikatúra vo veciach neplatnosti právnych úkonov.
Judikatúra vo veciach neplatnosti právnych úkonov. 1. diel
cena v predajni 20,50 €

cena v e-shope 19,47 €Judikatúra vo veciach mediálneho práva obsahuje
Judikatúra vo veciach mediálneho práva
cena v predajni 30,80 €

cena v e-shope 29,26 €Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach trestných
Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach trestných
cena v predajni 16,50 €

cena v e-shope 15,67 €Judikatúra Súdneho dvora EÚ v konaní o európskom
Judikatúra Súdneho dvora EÚ v konaní o európskom zatýkacom rozkaze
cena v predajni 18,00 €

cena v e-shope 17,10 €Sbírka nálezu a usnesení ÚS ČR, svazek 81 (vč. CD)
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 81 (vč. CD)
cena v predajni 51,70 €

cena v e-shope 49,11 €Publikácia prináša vybrané rozhodnutia Súdneho
Judikatúra vo veciach iných správnych deliktov
cena v predajni 29,50 €

cena v e-shope 28,02 €Sbírka nálezu a usnesení ÚS ČR, svazek 80 (vč. CD)
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 80 (vč. CD)
cena v predajni 38,07 €

cena v e-shope 36,16 €Kniha prináša zásadné vybrané rozhodnutia
Judikatúra - Vybrané rozhodnutia ESĽP pre ľudské práva vo vzťahu k SR
cena v predajni 31,90 €

cena v e-shope 29,99 €Sborník č. 4 Rozhodnutí okresních, krajských a
Sborník č. 4 Rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů
cena v predajni 8,79 €

cena v e-shope 8,35 €Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2016 vo veciach
Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2016 vo veciach dane z pridanej hodnoty
cena v predajni 19,80 €

cena v e-shope 18,81 €Sbírka nálezu a uznesení US ČR, svazek 79 (vč. CD)
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 79 (vč. CD)
cena v predajni 33,25 €

cena v e-shope 31,58 €Judikatúra vo veciach zodpovednosti advokáta za
Judikatúra vo veciach zodpovednosti advokáta za škodu
cena v predajni 19,80 €

cena v e-shope 18,81 €Prehľad rozhodovacej činnosti Ústavného súdu
Zbierka nálezov a uznesení ÚS SR 2016
cena v predajni 66,00 €

cena v e-shope 62,70 €Zákon o sdružovaní v politických stranách a v
Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích s komentářem a
cena v predajni 14,40 €

cena v e-shope 13,68 €Predkladaná publikácia Všeobecné správne konanie -
Všeobecné správne konanie - Teória a prax
cena v predajni 20,00 €

cena v e-shope 19,00 €Sbírka nálezu a usnesení ÚS ČR, svazek 78 (vč. CD)
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 78 (vč. CD)
cena v predajni 34,42 €

cena v e-shope 32,69 €Judikatúra vo veciach sociálnych - II. diel
Judikatúra vo veciach sociálnych – II. diel
cena v predajni 16,40 €

cena v e-shope 15,58 €Judikatúra vo veciach sociálnych - I. diel
Judikatúra vo veciach sociálnych – I. diel
cena v predajni 26,60 €

cena v e-shope 25,27 €Přehled judikatury z oblasti školství 2. vydání
Přehled judikatury z oblasti školství 2. vydání
cena v predajni 34,65 €

cena v e-shope 32,91 €Publikácia reaguje na potreby aplikačnej praxe a
Správny poriadok a správny súdny poriadok - Judikatúra
cena v predajni 40,00 €

cena v e-shope 38,00 €Sborník č. 3 - Rozhodnutí okresních, krajských a
Sborník č. 3 Rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů uveřejněná v datab
cena v predajni 9,20 €

cena v e-shope 8,74 €Sborník č. 1 Rozhodnutí okresních, krajských a
Sborník č. 1 Rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů uveřejněná
cena v predajni 14,00 €

cena v e-shope 13,30 €Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k
Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom
cena v predajni 22,80 €

cena v e-shope 21,66 €Predkladaná pulikácia prináša výber českej
Kompendium judikatury - Posudkové lékařství
cena v predajni 17,95 €

cena v e-shope 17,05 €Kniha Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 77
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 77 (vč. CD)
cena v predajni 60,75 €

cena v e-shope 57,71 €Publikácia prináša výber judikatúry zameranej na
Nájom a podnájom bytov a nebytových priestorov. Judikatúra
cena v predajni 33,00 €

cena v e-shope 31,35 €Judikatúra vo veciach práva slobodne sa združovať
Judikatúra vo veciach práva slobodne sa združovať
cena v predajni 19,00 €

cena v e-shope 18,05 €Kompendium judikatury 1. díl Odpovědnost za újmu
Kompendium judikatury 1. díl Odpovědnost za újmu na zdraví
cena v predajni 17,95 €

cena v e-shope 17,05 €ZDEzMTZ