NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Záväzkové právo

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Kniha sa venuje problematike ochrany jednej zo
Ochrana slabší smluvní strany v občanském zákoníku
cena v predajni 22,05 €

cena v e-shope 20,95 €Kniha sa komplexne venuje poisťovaciemu právu,
Tvorba a distribuce pojištění osob
cena v predajni 22,05 €

cena v e-shope 20,94 €Prehľadná monografia písaná jasným a zrozumiteľným
Ukončenie nájmu bytu. Právne postavenie nájomcu
cena v predajni 22,00 €

cena v e-shope 20,90 €Cieľom predkladanej monografie je ozrejmiť a
Změna okolností ve smluvním právu
cena v predajni 25,85 €

cena v e-shope 24,55 €Kniha sa venuje právnej úprave záväzkov je
Meritum Obchodní závazky
cena v predajni 61,10 €

cena v e-shope 58,04 €Zverenecké fondy predstavujú zaujímavý a prínosný
Svěřenské fondy/Krok za krokem

cena v e-shope 11,99 €Náhrada škody při porušení smluvní a mimosmluvní
Náhrada škody při porušení smluvní a mimosmluvní povinnosti v občanském právu
cena v predajni 22,28 €

cena v e-shope 21,16 €Predkladaná publikácia sa venuje vzniku a obsahu
Vznik a obsah záväzkov. Judikatúra
cena v predajni 35,00 €

cena v e-shope 33,25 €Základy závazkového práva 1. díl 2. vydání ide o
Základy závazkového práva 1. díl 2. vydání
cena v predajni 21,60 €

cena v e-shope 20,52 €Kniha prináša praktický a užitočný text, ktorý
Průvodce uzavíráním smluv, 3. vydání
cena v predajni 38,77 €

cena v e-shope 36,83 €Predkladaná publikácia prináša stručné a zároveň
Podnikatelský pronájem věcí movitých
cena v predajni 11,28 €

cena v e-shope 10,72 €Cieľom publikácie je predstaviť v 2 inštitútoch
Příkazní smlouva a jednatelství bez příkazu
cena v predajni 11,20 €

cena v e-shope 10,64 €Predkladaná publikácia prináša ucelené spracovanie
Zvláštní způsoby uzavírání smluv. Jednostranné sliby
cena v predajni 20,92 €

cena v e-shope 19,87 €Kniha obsahuje podrobný výklad (komentář) právní
Zástavní právo, 3. vydání
cena v predajni 45,83 €

cena v e-shope 43,53 €Publikácia sa komplexne venuje problematike zmlúv,
Smlouvy přípravného druhu 2. vydání
cena v predajni 16,93 €

cena v e-shope 16,08 €Predkladaná publikácia sa zaoberá právnou úpravou
Smlouva o dílo
cena v predajni 24,00 €

cena v e-shope 22,80 €Publikácia sa venuje predovšetkým problematike
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
cena v predajni 33,00 €

cena v e-shope 31,35 €Krátkodobý nájom bytu rieši komplexne problematiku
Krátkodobý nájom bytu
cena v predajni 14,80 €

cena v e-shope 14,06 €Smlouva o přepravě osoby v novém soukromém právu
Smlouva o přepravě osoby v novém soukromém právu
cena v predajni 28,08 €

cena v e-shope 26,68 €Devátý svazek komentáře k novému občanskému
Občanský zákoník. Velký komentář. IX. svazek. Závazky z deliktů a z jiných prá
cena v predajni 121,05 €

cena v e-shope 115,00 €Kniha predstavuje relatívne ucelené spracovanie
Smlouvy přípravného druhu
cena v predajni 13,59 €

cena v e-shope 12,91 €Pruvodce uzavíráním smluv 2. vydání sa komplexne
Průvodce uzavíráním smluv 2. vydání
cena v predajni 23,40 €

cena v e-shope 22,23 €Zákon o dobrovoľných dražbách. Komentár 3. vydanie
Zákon o dobrovoľných dražbách. Komentár 3. vydanie
cena v predajni 69,00 €

cena v e-shope 65,55 €Cieľom publikácie je prispieť k pochopeniu
Nariadenie Rím I. Komentár
cena v predajni 18,20 €

cena v e-shope 17,29 €Publikácia Zajištění a utvrzení dluhu v praxi
Zajištění a utvrzení dluhu v praxi
cena v predajni 25,60 €

cena v e-shope 24,32 €Kniha Příkazní smlouva poskytuje ucelené
Příkazní smlouva
cena v predajni 10,80 €

cena v e-shope 10,26 €Učebnica prehľadným a zrozumiteľným spôsobom
Základy závazkového práva. 2. díl.
cena v predajni 18,90 €

cena v e-shope 17,95 €Kniha prináša výklad vybraných ustanovení českého
Smlouvy o přepravě v občanském zákoníku. Komentář
cena v predajni 31,05 €

cena v e-shope 29,50 €Publikácia prináša výber judikatúry zameranej na
Nájom a podnájom bytov a nebytových priestorov. Judikatúra
cena v predajni 33,00 €

cena v e-shope 31,35 €Kniha Závazky ze schovacích a zaopatřovacích smluv
Závazky ze schovacích a zaopatřovacích smluv
cena v predajni 14,34 €

cena v e-shope 13,62 €Kniha Postavení a ochrana věřitele v novém
Postavení a ochrana věřitele v novém soukromém právu - aktuální otázky
cena v predajni 12,83 €

cena v e-shope 12,18 €Darovacia zmluva predstavuje základný inštitút
Darování a jeho podoby v novém soukromém právu
cena v predajni 16,65 €

cena v e-shope 15,81 €Publikácia prináša rozhodnutia slovenských i
Občianskoprávna úprava kúpnej zmluvy a zmluvy o dielo
cena v predajni 32,00 €

cena v e-shope 30,40 €Zajistění a utvrzení dluhu sa venuje podrobným
Zajištění a utvrzení dluhů
cena v predajni 40,05 €

cena v e-shope 38,05 €Publikácia sa zaobrá právnou úpravou záväzkových
Závazky v oblasti výstavby a nové civilné právo
cena v predajni 19,74 €

cena v e-shope 18,75 €Občiansky zákonník. Veľký komentár 4. zväzok vo 4
Občiansky zákonník. Veľký komentár 4. zväzok
cena v predajni 73,00 €

cena v e-shope 69,35 €Právní následky porušení smlouvy v novém občanském
Právní následky porušení smlouvy v novém občanském zákoníku
cena v predajni 35,55 €

cena v e-shope 33,77 €Kniha obsahuje podrobný výklad úpravy zástavního
Zástavní právo v novém občanském zákoníku, 2. vydání
cena v predajni 35,02 €

cena v e-shope 33,27 €Kniha sa komplexne venuje problematike zmluvnej
Smluvní pokuta v ČR a Evropě
cena v predajni 17,55 €

cena v e-shope 16,67 €MjUxY2Vi