NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Obchodné právo / Medzinárodný obchod

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Cieľom predkladanej publikácie je nájsť styčné
Vliv římského práva na vybrané instituty práva mezinárodního obchodu

cena v e-shope 28,91 €Vysokoškolské učebné skriptum približuje európske
Európske obchodné právo
cena v predajni 14,50 €

cena v e-shope 13,78 €Kniha je v anglickom jazyku a pojednáva o
Vademecum of International Investment Law
cena v predajni 20,69 €

cena v e-shope 19,66 €Cieľom predkladanej publikácie je poskytnúť
Právo v medzinárodnom obchode
cena v predajni 26,40 €

cena v e-shope 25,08 €Kniha prináša podrobný náhľad problematiky
CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží). Komentář s judikaturou
cena v predajni 71,55 €

cena v e-shope 67,97 €Nevyhnutnou podmienkou dosahovania
Inštitucionálna podpora financovania exportu a zahraničných investícií
cena v predajni 15,75 €

cena v e-shope 14,96 €Predkladaná publikácia voľne nadväzuje na
Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie II
cena v predajni 36,30 €

cena v e-shope 34,49 €Právo mezinárodního obchodu popisuje učebnica
Právo mezinárodního obchodu 4. vydání
cena v predajni 37,55 €

cena v e-shope 35,67 €Od svojho vydania predstavujú Jednotné zvyklosti a
Jednotné zvyklosti a pravidlá pre dokumentárne akreditívy
cena v predajni 6,93 €

cena v e-shope 6,58 €Pohľad na Čínu a jej obchodnú politiku je rozličný
Compliance Číny s WTO
cena v predajni 25,85 €

cena v e-shope 24,55 €Cieľom publikácie je poodhaľenie jedného z
Islámské cenné papíry sukúk
cena v predajni 15,00 €

cena v e-shope 14,25 €Mezinárodní obchodní právo poskytuje právnu úpravu
Mezinárodní obchodní právo
cena v predajni 25,00 €

cena v e-shope 23,75 €Pojištění podnikatelu ve vztazích s mezinárodním
Pojištění podnikatelů ve vztazích s mezinárodním prvkem
cena v predajni 21,15 €

cena v e-shope 20,09 €Kniha sa venuje právnej ochrane priemyselného
Vybrané otázky právní ochrany průmyslového vlastnictví v SRN
cena v predajni 9,35 €

cena v e-shope 8,88 €Svetová obchodná organizácia (WTO) je organizáciou
WTO a právo mezinárodního obchodu
cena v predajni 22,05 €

cena v e-shope 20,95 €Obchodní podmínky v mezinárodním obchodním styku
Obchodní podmínky v mezinárodním obchodním styku
cena v predajni 26,55 €

cena v e-shope 25,22 €Probmelatika prevodných alebo transferových cien
Transferové ceny
cena v predajni 67,05 €

cena v e-shope 63,03 €Nové mezinárodní dohody na ochranu investic sa
Nové mezinárodní dohody na ochranu investic
cena v predajni 18,57 €

cena v e-shope 17,64 €Medzinárodný Dohovor OSN o zmluvách o
Výběr z rozhodovací praxe k Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (20
cena v predajni 154,63 €

cena v e-shope 146,89 €Řešení přeshraničních sporu - pravomoc a autonomie
Řešení přeshraničních sporů - pravomoc a autonomie vůle
cena v predajni 13,50 €

cena v e-shope 12,82 €Kniha prináša komentár k dohovoru CISG - Dohovor
CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží). Komentář
cena v predajni 44,55 €

cena v e-shope 42,32 €Vysokoškolská učebnica práva medzinárodného
Právo mezinárodního obchodu
cena v predajni 23,45 €

cena v e-shope 22,28 €Publikácia prináša popis a rozbor právnej úpravy
Mezinárodní obchod s výbušninami z pohledu českého a evropského práva
cena v predajni 13,63 €

cena v e-shope 12,95 €Cieľom učebnice je uviesť čitateľov do
Medzinárodné ekonomické právo
cena v predajni 15,95 €

cena v e-shope 15,95 €Kniha prináša základné poznatky z problematiky
Vybrané kapitoly z evropského obchodního práva
cena v predajni 24,90 €

cena v e-shope 23,66 €Medzinárodní dohody o ochraně investic a právo
Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie
cena v predajni 44,55 €

cena v e-shope 42,32 €Medzinárodná obchodná arbitráž vo vybraných
Medzinárodná obchodná arbitráž vo vybraných štátoch EÚ
cena v predajni 38,00 €

cena v e-shope 36,10 €Zvládnuť spísanie rozhodcovskej zmluvy je kľúčovou
Rozhodčí smlouvy v mezinárodním obchodě
cena v predajni 26,44 €

cena v e-shope 25,12 €Znalost oblasti mezinárodního soudnictví a její
Mezinárodní soudnictví
cena v predajni 12,50 €

cena v e-shope 11,87 €Mezinárodní obchodní operace poskytuje
Mezinárodní obchodní operace 6. vydání
cena v predajni 14,15 €

cena v e-shope 13,44 €Dne 3. května 2010 uplynulo padesát let od vzniku
Vznik EFTA - Padesát let poté
cena v predajni 6,83 €

cena v e-shope 6,83 €Dne 20. května 2011 proběhla v prostorách MUP
Vzestup asijských zemí v mezinárodním obchodu
cena v predajni 13,96 €

cena v e-shope 6,98 €Právo verejných podpôr tvorí neprehliadnuteľ
Právo veřejných podpor EU
cena v predajni 16,88 €

cena v e-shope 16,04 €Publikace popisuje metody investování soukromého
Metody investování soukromého kapitálu v mezinárodním právu soukromém
cena v predajni 11,37 €

cena v e-shope 7,00 €Kniha spracováva problematiku obchodu jednak v
Obchod v rámci Evropské unie
cena v predajni 21,51 €

cena v e-shope 20,44 €Globalizácia svetového trhu je podporovaná
Liberalizace obchodu s environmentálním zbožím a službami
cena v predajni 13,07 €

cena v e-shope 6,54 €Medzinárodné investičné právo nadobudlo v
Ochrana mezinárodních investic v kontextu obecného mezinárodního práva
cena v predajni 6,72 €

cena v e-shope 6,38 €Kniha prináša úvod do problematiky Zásad UNIDROIT
Zásady Unidroit medzinárodných obchodných zmlúv...
cena v predajni 12,75 €

cena v e-shope 11,48 €Publikácia sa zaoberá špecifickými právnymi
Právo medzinárodných obchodných transakcií
cena v predajni 29,00 €

cena v e-shope 27,55 €OTczYzY