NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 3,00 €
do košíka:
cena v e-shope 4,92 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy:Výkladové právnické slovníky

Introducao ao Portugues Juridico: Úvod do právnické portugalštiny
Joaquim José de Sousa Coelho Ramos - vyd. Karolinum
Kniha obsahuje špecifiká a problematiku v právnickej portugalčine, ozrejmuje portugalčinu v aktuálnej forme lebo sa venuje štandardnej výuke portugalčiny. 
cena v predajni 6,27 €
cena v e-shope 5,96 €

Introducao ao Portugues Juridico: Úvod do právnické portugalštiny

 
Usporiadať podľa 
Výrobca 

Kniha sa formou medzinárodných badatelov pokúša
Língua Portuguesa na Europa Central: estudos e perspetivas
cena v predajni 15,51 €

cena v e-shope 14,73 €Kniha oboznamuje s obsahom a významom pojmov,
Slovník akademických pojmov pre vysokoškolákov
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 11,40 €Vybrané kapitoly z translatológie I. sa stali
Vybrané kapitoly z translatológie I., 3.vyd.
cena v predajni 15,00 €

cena v e-shope 14,25 €Vedecká monografia nadväzuje na trendy
Metaforické a frazeologické aspekty politického diskurzu v multilingválnom prost
cena v predajni 8,50 €

cena v e-shope 8,08 €Výkladový slovník pojmov z oblasti pracovného
Pracovno-právny výkladový slovník
cena v predajni 13,50 €

cena v e-shope 12,83 €Publikácia obsahuje výklad pojmov v abecednom
Výkladový slovník - verejný sektor
cena v predajni 11,90 €

cena v e-shope 10,71 €Predkladaná publikácia predstavuje výkladový
Malá encyklopédia poistenia a poisťovníctva s cudzojazyčnými ekvivalentami
cena v predajni 1,50 €

cena v e-shope 1,50 €Slovník obsahuje veľké množstvo pojmov a výrazov z
Ekonomický a personalistický slovník
cena v predajni 10,90 €

cena v e-shope 9,81 €Monografia sa opiera o teoretické východiská
Intralingválny preklad v translatologickej teórii a praxi
cena v predajni 7,50 €

cena v e-shope 6,75 €Publikácia prináša systematický a precízny výklad
Slovník diplomacie
cena v predajni 25,20 €

cena v e-shope 23,94 €Publikácia analyzuje štátoprávny vývoj právnych
Lexikón právnych dejín Slovenska
cena v predajni 20,00 €

cena v e-shope 18,00 €Publikace umožňuje čtenářům, právníkům i
Encyklopedie pojmů nového soukromého práva 2, vydání
cena v predajni 25,08 €

cena v e-shope 9,90 €Kniha je prvým zásadným vstupom do diskurzu o
Právny text v preklade
cena v predajni 11,50 €

cena v e-shope 10,35 €Kniha je výkladovým slovníkom, ktorého cieľom je
Slovník mezinárodních vztahů
cena v predajni 19,90 €

cena v e-shope 17,91 €Výkladový slovník znalostnej ekonomiky obsahuje aj
Slovník znalostnej ekonomiky
cena v predajni 21,00 €

cena v e-shope 10,50 €Kniha je pohodlným, praktickým a komplexným
Merriam-Webster´s Dictionary of Law
cena v predajni 29,00 €

cena v e-shope 29,00 €Kniha obsahuje zrozumiteľný výklad najčastejšie
Encyklopedie ekonomických a právních pojmů
cena v predajni 16,27 €

cena v e-shope 8,14 €Malá právnická encyklopédia ponúka základnú
Malá právnická encyklopedie, 7.vyd.
cena v predajni 11,18 €

cena v e-shope 10,62 €Kniha prináša súbor hesiel pre lepšiu orientáciu v
Slovník soudobé politiky a mezinárodních vztahů
cena v predajni 8,65 €

cena v e-shope 8,22 €Publikácia prináša 200 detailne spracovaných
Encyklopedie mezinárodních vztahů
cena v predajni 21,29 €

cena v e-shope 20,23 €Príručka zachytáva, v abecednom poradí, všetky
Smlouvy, pakty, dohody
cena v predajni 8,87 €

cena v e-shope 8,43 €Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR schválila nový
Encyklopedie pojmů nového soukromého práva
cena v predajni 13,54 €

cena v e-shope 12,86 €Stručný výklad základných pojmov, inštitútov a
Lexikón ústavného práva
cena v predajni 20,00 €

cena v e-shope 19,00 €Cieľom publikácie je systematický a objektívny
Kriminologický slovník
cena v predajni 10,10 €

cena v e-shope 9,09 €Slovník sa usiluje o správne používanie
Slovník církevního práva
cena v predajni 10,28 €

cena v e-shope 9,77 €Právnický výkladový slovník v angličtine obsahuje
Dictionary of Law, elektronická verzia
cena v predajni 39,90 €

cena v e-shope 10,00 €Stručný slovník základných právnických pojmov,
Slovník základních pojmů z práva, 2.vydanie
cena v predajni 5,50 €

cena v e-shope 5,50 €Publikácia predstavuje výkladový slovník abecedne
Encyklopedie českých právních definic
cena v predajni 22,84 €

cena v e-shope 21,70 €Kniha najpoužívanejší pojmov a terminológie z
Medicínsko-právní terminologie
cena v predajni 10,71 €

cena v e-shope 10,18 €Kniha systematicky popisuje kriminalistické pojmy
Slovník kriminalistických pojmů a osobností
cena v predajni 15,70 €

cena v e-shope 14,92 €Kniha obsahuje vyčerpávajúce množstvo hesiel,
Heslár verejného práva
cena v predajni 19,92 €

cena v e-shope 17,93 €Rozsiahly právnický výkladový slovník obsahuje
Právnický slovník, 3.vydanie
cena v predajni 150,00 €

cena v e-shope 142,50 €Stručný slovník zameraný na výklad základných
Malý slovník daňového práva (Výkladový slovník)
cena v predajni 6,64 €

cena v e-shope 1,00 €Slovník základných výrazov z oblasti práva
Slovník práva sociálneho zabezpečenia
cena v predajni 4,48 €

cena v e-shope 2,24 €Slovník z oblasti práv priemyselných a práv
Výkladový slovník z oblasti průmyslového a duševního vlastnictví
cena v predajni 4,90 €

cena v e-shope 4,90 €Usporiadaná a rozsiahla encyklopédia pojmov z
Encyklopedie ústavního práva
cena v predajni 61,24 €

cena v e-shope 58,18 €


ZDlkM2Q