TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám

 


Knihy: Medzinárodné a európske právo

Odborné právnické monografie, učebnice,

komentáre a judikatúra

z oblasti medzinárodného práva verejného a súkromného

a z oblasti európskeho práva.

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Kniha prináša súdne rozhodnutia Najvyššieho
Aktuálna azylová judikatúra

cena v e-shope 27,55 €Učebná pomôcka na výuku predmetu európske právo.
Příklady z evropského práva, 8. vydání

cena v e-shope 8,30 €Toto repetitórium je učebná pomôcka pre právnické
Repetitórium práva Európskej únie

cena v e-shope 23,75 €Normy medzinárodného práva sa utvárali v 20
Osudová setkání Československa s velmocemi na poli mezinárodního práva 1918, 1938, 1968

cena v e-shope 35,53 €Predkladaná učebnica európskeho práva je
Európske právo

cena v e-shope 28,50 €Kniha podrobne rozoberá základy vnútroštátneho
Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie

cena v e-shope 58,94 €Čo sa týka moderného zamestnávania tak to sa
Etika a hodnoty v organizacích

cena v e-shope 25,60 €Tretie aktualizované vydanie českého komentára k
Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Zákon o mezinárodním prá

cena v e-shope 143,06 €Kniha prináša ucelený pohľad na jednotlivé teórie
Teórie európskej integrácie

cena v e-shope 13,30 €The publication preprared by the team of authors
Basic institutes of Slovak Private International Law

cena v e-shope 13,86 €Jedná sa o príručku seminárov medzinárodného práva
Handbook for Seminars of Private International Law

cena v e-shope 26,12 €Vysokoškolská učebná pomôcka, ktorej cieľom je
Príručka na semináre z medzinárodného práva súkromného

cena v e-shope 26,60 €Kniha poskytuje komplexné informácie o práve EÚ a
Úvod do evropského práva, 7. vydání

cena v e-shope 42,08 €Predkladaná publikácia prináša komplexne
Nařízení eIDAS a české adaptační zákony. Komentář

cena v e-shope 72,91 €Predkladaná publikácia sa snaží zistiť premenu
Proměna principu smluvní svobody ČR pod vlivem evropské integrace

cena v e-shope 31,30 €Kniha komplexne rozoberá majetkové práva medzi
Majetkové právo manželov v medzinárodnom práve súkromnom

cena v e-shope 21,85 €Učebnica medzinárodného práva súkromného prináša
Medzinárodné právo súkromné, 3. vydanie

cena v e-shope 56,05 €Kniha prispieva k pochopeniu mechanizmov unijného
Evropské obchodní právo

cena v e-shope 37,13 €Kniha je uceleným textom medzinárodného práva
Základy mezinárodního práva veřejného, 2. vydání

cena v e-shope 34,16 €Ide o učebnicu na medzinárodné právo verejné v
Public International Law Coursebook

cena v e-shope 17,60 €Soudy a soudci v mezinárodním právu. Otázky
Soudy a soudci v mezinárodním právu

cena v e-shope 10,00 €Účelom predkladaného textu je podať ucelený
Evropské právo a bezpečnost

cena v e-shope 16,15 €Aktualizované vydanie obľúbenej učebnice
Úvod do mezinárodního práva veřejného, 3.vydání

cena v e-shope 19,74 €Text knihy poskytuje komplexný obraz zložitého
Vývoj mezinárodního kosmického práva

cena v e-shope 16,22 €Ide o podrobný komentár k Viedenskému dohovoru o
Vídeňská úmluva o diplomatických stycích. Komentář

cena v e-shope 34,16 €Zborník študentských prác. Obsah: Vojna A.
Vojna a mír

cena v e-shope 13,80 €Dejiny Európy nemožno, ako sa to niekedy s obľubou
Rímsko-právny gén európskej identity

cena v e-shope 15,00 €Vysokoškolská učebnica medzinárodného práva
Medzinárodné právo verejné, 4. vydanie

cena v e-shope 27,50 €Unikátny a jedinečný český komentár podáva
Smlouva o fungování EU Smlouva o EU Listina základních práv EU. Komentář

cena v e-shope 198,00 €Kniha popisuje výskyt prvkov práva cudzieho štátu
Úvod do mezinárodního práva správního

cena v e-shope 17,55 €Cieľom predkladanej publikácie je podať rozbor
Brexit

cena v e-shope 18,29 €Úplné znenie zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom
Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom

cena v e-shope 3,30 €Učebnica prináša teoretický výklad obohatený
Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou, 3. vydání

cena v e-shope 38,60 €Kniha prináša praktické prípady z práva Európskej
Praktické prípady z práva Európskej únie

cena v e-shope 17,10 €Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve
Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom s DS

cena v e-shope 4,70 €Kniha sa venuje problematike jadrového odzbrojenia
Jaderné odzbrojení v mezinárodním právu a politice: pocta Miroslavu Tůmovi

cena v e-shope 14,24 €Kniha obsahnuje nové trenndy a problematiku
Obecní policie a privatizace bezpečnosti v evropských zemích ,2. vydání

cena v e-shope 22,05 €Cieľom predkladanej publikácie je nájsť odpovede
Koncept soutěžitele v českém a unijním právu

cena v e-shope 16,67 €Téma udržateľného rozvoja z pohadu politologického
Evropská unie - názory a vize

cena v e-shope 20,90 €YzI2ZDY1