NOVINKY

arr3Poštovné      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu ceny poštovného. Vzhľadom na skvalitnenie...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Medzinárodné a európske právo

Odborné právnické monografie, učebnice,

komentáre a judikatúra

z oblasti medzinárodného práva verejného a súkromného

a z oblasti európskeho práva.

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Východiskem mezinárodního práva je, že každý stát
Naturalizace v České republice
cena v predajni 22,46 €

cena v e-shope 21,34 €Hlavnou témou predkladanej monografie je analýza
Jazyková politika a jazyková situácia v EÚ s ohľadom na angličtinu ako jazyk
cena v predajni 8,00 €

cena v e-shope 7,60 €Kniha predstavuje súbor dôležitých medzinárodných
Dokumenty k štúdiu medzinárodného práva verejného 1. časť
cena v predajni 13,50 €

cena v e-shope 12,15 €Země Visegrádu a migrace je reflektovanie 2 ročnej
Země Visegrádu a migrace
cena v predajni 31,05 €

cena v e-shope 29,49 €The introduction to the European Integration is an
Introduction to European Integration
cena v predajni 8,00 €

cena v e-shope 7,60 €Učebnica európskeho práva sa obsahovo zameriava na
Právo Evropské unie. Ústavní základy a vnitřní trh
cena v predajni 26,55 €

cena v e-shope 25,22 €Azylová politika ako súčasť európskeho práva je
Azylové právo v evropském kontextu
cena v predajni 9,52 €

cena v e-shope 9,04 €Kniha objasňuje princípy fungovania sociálnej
Systémové změny sociální politiky v zemích EU
cena v predajni 5,98 €

cena v e-shope 5,68 €Kniha sa venuje praktickým otázkam spojeným s
Montrealská úmluva – Mezinárodní letecká přeprava. Komentář
cena v predajni 29,00 €

cena v e-shope 27,55 €Publikácia sa venuje aktuálnej problematike
Imigrace a liberalismus
cena v predajni 8,91 €

cena v e-shope 8,47 €Kniha slúži ako praktický sprievodca procesom
GDPR Praktický průvodce implementací
cena v predajni 15,66 €

cena v e-shope 14,88 €Colné právo - Nový Colný kódex Únie sa venuje
Colné právo
cena v predajni 38,60 €

cena v e-shope 36,67 €Cieľom publikácie je definovať, kategorizovať, a
Diskurz EU a Ruska o energetických vztazích
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 9,50 €Zborník príspevkov z konferencie, ktorú
Evropský delikt
cena v predajni 19,90 €

cena v e-shope 18,91 €Úvod do štúdia medzinárodného práva súkromného a
Úvod do štúdia medzinárodného práva súkromného a procesného
cena v predajni 14,45 €

cena v e-shope 13,72 €Suverenita štátu a Európska únia sa venuje a
Suverenita štátu a Európska únia
cena v predajni 7,90 €

cena v e-shope 7,50 €Medzinárodné vzťahy a bezpečnosť sa venuje
Medzinárodné vzťahy a bezpečnosť
cena v predajni 14,50 €

cena v e-shope 13,77 €Colný kódex Únie NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU
Colný kódex
cena v predajni 53,90 €

cena v e-shope 48,51 €Oblíbená komplexní a přehledně zpracovaná učebnice
Základy práva Evropské unie pro ekonomy7. přepracované a aktualizované vydání
cena v predajni 22,05 €

cena v e-shope 19,85 €Medzinárodné právo verejné 3. vydanie obsahuje
Medzinárodné právo verejné 3. vydanie
cena v predajni 21,00 €

cena v e-shope 19,95 €GISG (Úmluva OSN o smlovách o mezinárodní koupi
CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží). Komentář
cena v predajni 44,55 €

cena v e-shope 42,32 €Omezování svobod z duvodu veřejného zájmu sa jedná
Omezování svobod z důvodu veřejného zájmu
cena v predajni 13,50 €

cena v e-shope 12,82 €Společná vízová politika EU - Existuje právo na
Společná vízová politika EU - Existuje právo na krátkodobé vízum?
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 9,50 €Kniha zrozumiteľnou formou, vrátane príkladov z
Praktický průvodce GDPR, 2.vyd.
cena v predajni 17,51 €

cena v e-shope 16,64 €Praktikum z diplomatického práva a konzulárneho
Praktikum z diplomatického práva a konzulárneho práva
cena v predajni 19,88 €

cena v e-shope 18,88 €Úvod do mezinárodního práva soukromého sa jedná o
Úvod do mezinárodního práva soukromého
cena v predajni 16,74 €

cena v e-shope 15,90 €Pobyt cudzincov - judikatúra sa komplexne venuje
Pobyt cudzincov - judikatúra
cena v predajni 19,00 €

cena v e-shope 18,05 €Kniha prináša stručný úvod do medzinárodného práva
Chapters from the Public International Law
cena v predajni 13,90 €

cena v e-shope 13,21 €Kniha prináša stručný úvod do medzinárodného práva
Chapters from the private international law
cena v predajni 13,90 €

cena v e-shope 13,21 €Kniha prináša zásadné vybrané rozhodnutia
Judikatúra - Vybrané rozhodnutia ESĽP pre ľudské práva vo vzťahu k SR
cena v predajni 31,90 €

cena v e-shope 29,99 €Právní a politický systém Evropské unie podrobným
Právní a politický systém Evropské unie
cena v predajni 24,75 €

cena v e-shope 23,51 €Kohezní politika Evropské unie sa komplexne venuje
Kohezní politika Evropské unie
cena v predajni 37,13 €

cena v e-shope 35,27 €Cizinci, hranice a integrace v dějinách komplexne
Cizinci, hranice a integrace v dějinách
cena v predajni 17,86 €

cena v e-shope 16,96 €Minorites and Law in Czechoslovakia 1918-1992 sa
Minorities and Law in Czechoslovakia, 1918-1992
cena v predajni 17,20 €

cena v e-shope 16,34 €Sociální integrace cizincu sa venuje aspektom
Sociální integrace cizinců
cena v predajni 18,90 €

cena v e-shope 17,95 €Predkladaná vysokoškolská učebnica oboznamuje s
Európsky sociálny model
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 11,40 €Právny styk s cdudzinou sa riady osobytným zákonom
Právny styk s cudzinou
cena v predajni 29,00 €

cena v e-shope 27,55 €Preventivní mechanismy dle opčního protokolu k
Preventivní mechanismy dle opčního protokolu k úmluvě proti mučení
cena v predajni 11,20 €

cena v e-shope 10,64 €Právo Evropské unie 2. vydání je učebnica Práva EÚ
Právo Evropské unie 2. vydání
cena v predajni 29,70 €

cena v e-shope 28,21 €ZTA3MDk5