NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 1,48 €
do košíka:
cena v e-shope 6,55 €
do košíka:
cena v e-shope 3,00 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Zákony

Autorský zákon
Úplné znenie zákona podľa právneho stavu k 1. februáru 2020
Úplné znenie zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení zákona č. 306/2018 Z.z.
cena v predajni 3,60 €
cena v e-shope 3,60 €

Autorský zákon

 

Prinášame Vám

aktuálne znenia zákonov

slovenskej i českej legislatívy

zo všetkých oblastí práva.

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Obsah Správa daní a poplatkov Zákon č. 563/2009
Zákony I. časť A 2021
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Obsah Účtovníctvo Zákon č. 431/2002 Z.z. o
Zákony I. časť B 2021
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Zákony II. časť A 2021
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Zákony II. časť B 2021
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Zákony II. časť C 2021
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Zákony III. časť A 2021
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Zákony III. časť B 2021
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Zákony III. časť C 2021
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Zákony IV. 2021
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Zákony V. časť A 2021
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Zákony V. časť B 2021
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Zákony VI. časť A 2021
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Zákony VI. časť B 2021
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Novelizovaný zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z
Zákon o DPH s aktualizovanou DS
cena v predajni 5,70 €

cena v e-shope 5,70 €Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon po novele
Trestný zákon. Trestná zodpovednosť právnických osôb...
cena v predajni 4,50 €

cena v e-shope 4,50 €Zákon č. 272/2015 z.z. o registri právnických
Živnostenské podnikanie. Notársky poriadok. Zákon o sociálnej ekonomike...
cena v predajni 4,50 €

cena v e-shope 4,50 €Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti po
Zákon o službách zamestnanosti. Zákon o životnom minime...
cena v predajni 4,80 €

cena v e-shope 4,80 €Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch po novele zákonom
Zákon o odpadoch. Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje...
cena v predajni 4,80 €

cena v e-shope 4,80 €Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch po novele zákonom
Zákon o odpadoch. Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
cena v predajni 4,80 €

cena v e-shope 4,80 €Novelizovaný zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný
Trestný poriadok s DS
cena v predajni 7,40 €

cena v e-shope 7,40 €Novelizovaný zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
Trestný zákon s DS
cena v predajni 6,40 €

cena v e-shope 6,40 €Zákon č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre Zákon č.
Zákon o prokuratúre. Zákon o sudcoch a prísediacich. Zákon o prokurátoroch
cena v predajni 5,90 €

cena v e-shope 5,90 €Vyhláška č. 179/2020 Z.z., ktorou sa ustanovuje
Vyhláška o bezpečnostných opatreniach informačných technológií verejnej správy..
cena v predajni 3,00 €

cena v e-shope 3,00 €Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce Zákon č.
Zákonník práce. Zákon o službách zamestnanosti. Zákon o BOZP...
cena v predajni 6,60 €

cena v e-shope 6,60 €Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnik Zákon č.
Obchodný zákonník. Zákon o obchodnom registri...
cena v predajni 5,40 €

cena v e-shope 5,40 €Zákon č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych
Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti...
cena v predajni 5,40 €

cena v e-shope 5,40 €Vyhláška č. 207/2019 Z.z., ktorou sa ustanovuje
Vyhláška o kvalite ovzdušia. Vyhláška o spôsobe určenia výšky nájomného k lesným
cena v predajni 2,40 €

cena v e-shope 2,40 €Predkladaná publikácia prináša znenia zákonov
Daňové a účtovné zákony 2020
cena v predajni 9,00 €

cena v e-shope 9,00 €Publikácia Daňové a mzdové zákony 2020 obsahuje
Daňové a mzdové zákony 2020
cena v predajni 6,50 €

cena v e-shope 6,50 €OBSAH: Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
Vreckový zákonník práce so súvisiacimi zákonmi
cena v predajni 5,90 €

cena v e-shope 5,90 €Novelizovaný zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
Zákonník práce s DS
cena v predajni 5,40 €

cena v e-shope 5,40 €Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
Zákon o štátnej službe. Zákon o podpore regionálneho rozvoja...
cena v predajni 4,90 €

cena v e-shope 4,90 €Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
Zákon o službách zamestnanosti. Zákon o sociálno poistení. Zákon o zdravotnom
cena v predajni 6,00 €

cena v e-shope 6,00 €Zákon č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych
Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti...
cena v predajni 4,50 €

cena v e-shope 4,50 €Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí Zákon č.
Opatrenia v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR...
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Zákon č. 131/2002 z.z. o vysokých školách Zákon č.
Výchova a vzdelávanie (školský zákon). Vysoké školy...
cena v predajni 5,50 €

cena v e-shope 5,50 €Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej
Opatrenia v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR. Obecné zriadenie. Štátna služba..
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
Zákon o výchove a vzdelávaní....
cena v predajni 3,50 €

cena v e-shope 3,50 €Zákon č. 50/1976 Zb.  o územnom plánovaní a
Územné plánovanie a stavebný poriadok. Pozemkové spoločenstvá...
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €V prípade, že nenájdete zákon, ktorý potrebujete,

kontaktujte nás mailom,

radi vám poradíme a odpovieme na prípadné otázky.

MWIzM