NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Zákony

Autorský zákon
vyd. Heuréka
Úplné znenie zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení zákona č. 215/2018 Z.z. s účinnosťou od 11. októbra 2018.
cena v predajni 3,50 €
cena v e-shope 3,50 €

Autorský zákon

 

Prinášame Vám

aktuálne znenia zákonov

slovenskej i českej legislatívy

zo všetkých oblastí práva.

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Novelizovaný zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
Trestný zákon s DS
cena v predajni 5,70 €

cena v e-shope 5,70 €Novelizovaný zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný
Trestný poriadok s DS
cena v predajni 6,80 €

cena v e-shope 6,80 €Zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii s
Zákon o advokácii s DS
cena v predajni 2,20 €

cena v e-shope 2,20 €Úplné znenie zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny
ÚZZ Správny súdny poriadok
cena v predajni 3,19 €

cena v e-shope 3,19 €Úplné znenie zákona č. 523/2004 Z.z. o
ÚZZ Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
cena v predajni 1,78 €

cena v e-shope 1,78 €Úplné znenie zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej
ÚZZ Zákon o štátnej službe
cena v predajni 4,26 €

cena v e-shope 4,26 €Úplné znenie zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej
ÚZZ Zákon o cestnej doprave
cena v predajni 2,84 €

cena v e-shope 2,84 €Úplné znenie zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných
ÚZZ Zákon o hazardných hrách
cena v predajni 3,19 €

cena v e-shope 3,19 €Úplné znenie zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve
ÚZZ Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
cena v predajni 1,42 €

cena v e-shope 1,42 €Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie
Občiansky zákonník. Úzz, 8. vydanie
cena v predajni 4,70 €

cena v e-shope 4,70 €Kniha v praktickom vreckovom vydaní obsahuje
Vrecková ústava, ústavné zákony a ústavný súd
cena v predajni 4,90 €

cena v e-shope 4,90 €Praktická príručka vo vreckovom vydaní obsahuje
Všetky predpisy o strelných zbraniach do vrecka
cena v predajni 5,90 €

cena v e-shope 5,90 €Úplné znenie Obchodného zákonníka (posledná novela
Malý obchodný zákonník
cena v predajni 4,40 €

cena v e-shope 4,40 €Publikace obsahuje aktuální soubor předpisů
ÚZ č. 1273 Obchodní korporace
cena v predajni 5,75 €

cena v e-shope 5,75 €Obsah: Zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve
Vreckový zákon o rybárstve s vykonávacou vyhláškou
cena v predajni 3,40 €

cena v e-shope 3,40 €Novelizovaný zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
Zákonník práce s DS
cena v predajni 3,90 €

cena v e-shope 3,90 €Úplné znenie zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii s účinnosťou od 1. januára 2019
cena v predajni 4,40 €

cena v e-shope 4,40 €Obsah Zákon SNR č. 563/2009 Z.z. o správe daní
Zákony 2019 I. časť A
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Obsah Účtovníctvo Zákon č. 431/2002 Z.z. o
Zákony 2019 I. časť B
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Obsah Obchodné právo Zákon č. 513/1991 Zb.
Zákony 2019 II. časť A
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Obsah Civilný proces Zákon č. 160/2015 Z.z.
Zákony 2019 II. časť B
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Obsah Zákonník práce Zákon č. 311/2001 Z.z.
Zákony 2019 III. časť A
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Obsah: Sociálne, dôchodkové, zdravotné a
Zákony 2019 III. časť B
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Obsah Stavebný zákon a súvisiace predpisy Zákon č.
Zákony 2019 IV.
cena v predajni 5,00 €

cena v e-shope 5,00 €Obsah Rozpočtové pravidlá Zákon č. 523/2004 Z.z. o
Zákony 2019 V.
cena v predajni 5,00 €

cena v e-shope 5,00 €Obsah Životné prostredie Zákon č. 17/1992 Zb. o
Zákony 2019 VI. časť A
cena v predajni 5,00 €

cena v e-shope 5,00 €Obsah: Odpadové hospodárstvo Zákon č. 79/2015 Z.z.
Zákony 2019 VI. časť B
cena v predajni 5,00 €

cena v e-shope 5,00 €Úplné znenie zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
Občiansky zákonník, úzz, 7.vyd.
cena v predajni 4,40 €

cena v e-shope 4,40 €Novelizovaný zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z
Zákon o dani z pridanej hodnoty s dôvodovou správou
cena v predajni 4,80 €

cena v e-shope 4,80 €Novelizovaný zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky
Občiansky zákonník s dôvodovou správou
cena v predajni 4,40 €

cena v e-shope 4,40 €Novelizovaný zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom
Zákon o verejnom obstarávaní s dôvodovou správou
cena v predajni 6,30 €

cena v e-shope 6,30 €Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie
Trestný zákon. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb, úzz
cena v predajni 5,60 €

cena v e-shope 5,60 €Publikácia obsahuje: Zákon o výchove a vzdelávaní
Školský zákon a vyhlášky po novelách
cena v predajni 6,90 €

cena v e-shope 6,90 €Schválené zmeny Trestného zákona sa týkajú hlavne
Trestný poriadok, Trestný zákon, Trestná zodpovednosť PO
cena v predajni 7,50 €

cena v e-shope 7,50 €Prvá kapitola obsahuje kategórie strelných zbraní
Strelné zbrane a strelivo. Súkromná bezpečnosť. BOZP
cena v predajni 6,50 €

cena v e-shope 6,50 €Novelizovaný zákon č. 185/2018 Z.z. Autorský zákon
Autorský zákon s DS
cena v predajni 2,40 €

cena v e-shope 2,40 €Novelizovaný zákon č. 162/1995 Z.z. Katastrálny
Katastrálny zákon s DS
cena v predajni 2,20 €

cena v e-shope 2,20 €Zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve s
Zákon o rybárstve s DS
cena v predajni 1,90 €

cena v e-shope 1,90 €Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov s DS
cena v predajni 1,50 €

cena v e-shope 1,50 €V prípade, že nenájdete zákon, ktorý potrebujete,

kontaktujte nás mailom,

radi vám poradíme a odpovieme na prípadné otázky.

YTJiMGJkOT