NOVINKY

arr3Poštovné      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu ceny poštovného. Vzhľadom na skvalitnenie...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 41,80 €
do košíka:
cena v e-shope 23,27 €
do košíka:

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MÁJ 2017

1. Občianske súdne konanie po novom (Vokálová, Mitterpachová, Jakubáč, Brázdil, Ikrényi)

2. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

3. Ochrana spotrebiteľa (Jana Mazáková)

4. Trestný poriadok. Veľký komentár, 3.vyd. (Čentéš a kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Zadržanie podozrivej osoby v trestnom konaní (Marko Deák)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Žaloba na obnovu konania v občianskom súdnom konaní (Ševcová)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Zákony 2013

Zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2018 z oblasti daní.
cena v predajni 6,00 €
cena v e-shope 6,00 €

Zákony 2018 - I časť A

Zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2018 z oblasti účtovníctva.
cena v predajni 6,00 €
cena v e-shope 6,00 €

Zákony 2018 - I časť B

Zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2018 z oblasti obchodného a občianskeho práva.
cena v predajni 6,00 €
cena v e-shope 6,00 €

Zákony 2018 - II časť A

Zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2018 z oblasti trestného práva a civilného procesu.
cena v predajni 6,00 €
cena v e-shope 6,00 €

Zákony 2018 - II časť B

Zborník úplných znení zákonov a súvisiacich právnych predpisov k 1.1.2018 z oblasti pracovnoprávnej, mzdovej a sociálnej.
cena v predajni 6,00 €
cena v e-shope 6,00 €

Zákony 2018 - III časť A

Zborník úplných znení zákonov a súvisiacich právnych predpisov k 1.1.2018 z oblasti pracovnoprávnej, mzdovej a sociálnej.
cena v predajni 6,00 €
cena v e-shope 6,00 €

Zákony 2018 - III časť B

Zákony 2018 - IV
vyd. Poradca
Zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2018 z oblasti stavebného práva.
cena v predajni 5,00 €
cena v e-shope 5,00 €

Zákony 2018 - IV

Zákony 2018 - V
vyd. Poradca
Zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2018 z oblasti verejnej správy, škôl a obcí.
cena v predajni 5,00 €
cena v e-shope 5,00 €

Zákony 2018 - V

Zákony 2018 - VI
vyd. Poradca
Zborník úplných znení zákonov a súvisiacich právnych predpisov k 1.1.2018 z oblasti životného prostredia.
cena v predajni 5,00 €
cena v e-shope 5,00 €

Zákony 2018 - VI

 

Prinášame Vám

aktuálne znenia zákonov

slovenskej i českej legislatívy

zo všetkých oblastí práva.

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Úplné znenie zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii s DS
cena v predajni 3,00 €

cena v e-shope 3,00 €Zborník úplných znení zákonov a súvisiacich
Zákony 2018 - VI
cena v predajni 5,00 €

cena v e-shope 5,00 €Zborník úplných znení zákonov a súvisiacich
Zákony 2018 - V
cena v predajni 5,00 €

cena v e-shope 5,00 €Zborník úplných znení zákonov a súvisiacich
Zákony 2018 - IV
cena v predajni 5,00 €

cena v e-shope 5,00 €Zborník úplných znení zákonov a súvisiacich
Zákony 2018 - III časť B
cena v predajni 6,00 €

cena v e-shope 6,00 €Zborník úplných znení zákonov a súvisiacich
Zákony 2018 - III časť A
cena v predajni 6,00 €

cena v e-shope 6,00 €Zborník úplných znení zákonov a súvisiacich
Zákony 2018 - II časť B
cena v predajni 6,00 €

cena v e-shope 6,00 €Zborník úplných znení zákonov a súvisiacich
Zákony 2018 - II časť A
cena v predajni 6,00 €

cena v e-shope 6,00 €Zborník úplných znení zákonov a súvisiacich
Zákony 2018 - I časť B
cena v predajni 6,00 €

cena v e-shope 6,00 €Zborník úplných znení zákonov a súvisiacich
Zákony 2018 - I časť A
cena v predajni 6,00 €

cena v e-shope 6,00 €Úplné znenie zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
Stavebný zákon. Úzz
cena v predajni 3,50 €

cena v e-shope 3,50 €Úplné znenie zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych
Exekučný poriadok. Úzz, 2.vyd.
cena v predajni 3,90 €

cena v e-shope 3,90 €Ústava Slovenskej repulibky č. 460/1992 Zb. v
Ústava Slovenskej republiky. S účinnosťou od 4. apríla 2017
cena v predajni 3,00 €

cena v e-shope 3,00 €Úplné znenie zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník
Zákonník práce. S účinnosťou od 18. júna 2016
cena v predajni 4,20 €

cena v e-shope 4,20 €Úplné znenie zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom
Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Úzz, 2.vydanie
cena v predajni 2,20 €

cena v e-shope 2,20 €Úplné znenie zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny
Správny súdny poriadok
cena v predajni 4,20 €

cena v e-shope 4,20 €Úplné znenie zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný
Civilný mimosporový poriadok
cena v predajni 3,50 €

cena v e-shope 3,50 €Úplné znenie zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný
Civilný sporový poriadok
cena v predajni 3,90 €

cena v e-shope 3,90 €Úplné znenie zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom
ÚZZ Zákon o sociálnom poistení. Zákon o zdravotnom poistení
cena v predajni 9,91 €

cena v e-shope 9,91 €Súbor daňových zákonov platných od 1.1.2017 z
Daňový sprievodca 2017 s komentárom
cena v predajni 8,00 €

cena v e-shope 8,00 €Zákony 2017-VI obsahuje tieto zákony o životnom
Zákony 2017-VI
cena v predajni 5,00 €

cena v e-shope 5,00 €Zákony 2017-V poskjytuje tieto zákony o štátnej
Zákony 2017-V
cena v predajni 5,00 €

cena v e-shope 5,00 €Zákony 2017-IV nájdeme tu zákon katastrálny a
Zákony 2017-IV
cena v predajni 5,00 €

cena v e-shope 5,00 €Zákony 2017-II časť B poskytuje tieto zákony
Zákony 2017-II časť B
cena v predajni 6,00 €

cena v e-shope 6,00 €Zákony 2017-II časť A nájdeme tu občiansky
Zákony 2017-II časť A
cena v predajni 6,00 €

cena v e-shope 6,00 €Zákony 2017-I časť B obsahuje tieto zákony
Zákony 2017-I časť B
cena v predajni 6,00 €

cena v e-shope 6,00 €Zákony 2017-I časť A obsahuje tieto zákony daňové,
Zákony 2017-I časť A
cena v predajni 6,00 €

cena v e-shope 6,00 €Zákony 2017-III obsahuje tento zvázok zákony ako
Zákony 2017-III
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Nový zákon o upomínacom konaní s dôvodovou správou
Nový zákon o upomínacom konaní
cena v predajni 1,10 €

cena v e-shope 1,10 €Obsah: Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
Zákon o sociálnom poistení, Zákon o zdravotnom poistení...
cena v predajni 3,60 €

cena v e-shope 3,60 €Úplné znenie zákona č. 65/2001 Z.z. o správe a
Zákon o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok s DS
cena v predajni 1,20 €

cena v e-shope 1,20 €Kniha obsahuje základné kódexy občianskeho práva v
Nová príručka občianskeho práva
cena v predajni 9,40 €

cena v e-shope 8,93 €Kniha obsahuje súbor platných predpisov v úplnom
Predpisy pre poľovníkov a lesníkov
cena v predajni 14,30 €

cena v e-shope 12,87 €Úplné znenia zákonov: Zákon č. 300/2005 Z.z.
Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o Policajnom zbore, Zákon o priestupkoch
cena v predajni 3,60 €

cena v e-shope 3,60 €Úplné znenie zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
Zákon o sociálnych službách s DS
cena v predajni 3,30 €

cena v e-shope 3,14 €Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č.
Trestný poriadok a zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb
cena v predajni 9,10 €

cena v e-shope 8,19 €Úplné znenie zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
Trestný zákon. Úzz, 2. vydanie
cena v predajni 4,80 €

cena v e-shope 4,80 €Úplné znenie zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný
Trestný poriadok. Úzz, 2. vydanie
cena v predajni 5,60 €

cena v e-shope 5,60 €Obsah: Úplné znenie zákona č. 137/2010 Z.z. o
ÚZ Zákon o ovzduší
cena v predajni 4,06 €

cena v e-shope 3,86 €V prípade, že nenájdete zákon, ktorý potrebujete,

kontaktujte nás mailom,

radi vám poradíme a odpovieme na prípadné otázky.

YzQ5NTM2Z