NOVINKY

arr3Poštovné      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu ceny poštovného. Vzhľadom na skvalitnenie...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 12,28 €
do košíka:
cena v e-shope 5,95 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Zákony 2013

Zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2018 z oblasti daní.
cena v predajni 6,00 €
cena v e-shope 6,00 €

Zákony 2018 - I časť A

Zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2018 z oblasti účtovníctva.
cena v predajni 6,00 €
cena v e-shope 6,00 €

Zákony 2018 - I časť B

Zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2018 z oblasti obchodného a občianskeho práva.
cena v predajni 6,00 €
cena v e-shope 6,00 €

Zákony 2018 - II časť A

Zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2018 z oblasti trestného práva a civilného procesu.
cena v predajni 6,00 €
cena v e-shope 6,00 €

Zákony 2018 - II časť B

Zborník úplných znení zákonov a súvisiacich právnych predpisov k 1.1.2018 z oblasti pracovnoprávnej, mzdovej a sociálnej.
cena v predajni 6,00 €
cena v e-shope 6,00 €

Zákony 2018 - III časť A

Zborník úplných znení zákonov a súvisiacich právnych predpisov k 1.1.2018 z oblasti pracovnoprávnej, mzdovej a sociálnej.
cena v predajni 6,00 €
cena v e-shope 6,00 €

Zákony 2018 - III časť B

Zákony 2018 - IV
vyd. Poradca
Zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2018 z oblasti stavebného práva.
cena v predajni 5,00 €
cena v e-shope 5,00 €

Zákony 2018 - IV

Zákony 2018 - V
vyd. Poradca
Zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2018 z oblasti verejnej správy, škôl a obcí.
cena v predajni 5,00 €
cena v e-shope 5,00 €

Zákony 2018 - V

Zákony 2018 - VI
vyd. Poradca
Zborník úplných znení zákonov a súvisiacich právnych predpisov k 1.1.2018 z oblasti životného prostredia.
cena v predajni 5,00 €
cena v e-shope 5,00 €

Zákony 2018 - VI

Úplné znenie zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a s účinnosťou od 1. januára 2018.
cena v predajni 5,60 €
cena v e-shope 5,60 €

Trestný poriadok. Úzz, 3. vydanie

 

Prinášame Vám

aktuálne znenia zákonov

slovenskej i českej legislatívy

zo všetkých oblastí práva.

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov s DS
cena v predajni 1,50 €

cena v e-shope 1,50 €Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení
Trestný zákon s DS
cena v predajni 4,10 €

cena v e-shope 4,10 €Kniha prináša úplné znenie zákonníka práce (zákon
Zákonník práce po novele 2018
cena v predajni 6,20 €

cena v e-shope 6,20 €Úplné znenie zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
ÚZZ Zákon o správnom konaní (Správny poriadok)
cena v predajni 1,00 €

cena v e-shope 1,00 €Zákon č. 112/2018 Z.z. o sicálnej ekonomike a
Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
cena v predajni 2,50 €

cena v e-shope 2,50 €Úplné znenie zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a
ÚZZ Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
cena v predajni 4,20 €

cena v e-shope 4,20 €Úplné znenie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
ÚZZ Zákon o obecnom zriadení
cena v predajni 1,60 €

cena v e-shope 1,60 €Obsah: Zákon č. 8/2009 Z.z. v znení zákona č.
Zákon o cestnej premávke s vykonávacou vyhláškou a farebnými značkami
cena v predajni 6,90 €

cena v e-shope 6,90 €Zákon č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v
Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke s DS
cena v predajni 6,30 €

cena v e-shope 6,30 €Vreckové vydanie prináša znenie zákona č. 106/2018
Prevádzka vozidiel v cestnej premávke
cena v predajni 5,00 €

cena v e-shope 5,00 €Zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení
Zákon o Policajnom zbore s DS
cena v predajni 2,20 €

cena v e-shope 2,20 €Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v
Zákon o sociálnych službách s DS
cena v predajni 6,90 €

cena v e-shope 6,90 €Obsah: Zákon č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody
NZ o posudzovaní zhody výrobku, o technickej normalizácii a o poskytovaní inform
cena v predajni 2,90 €

cena v e-shope 2,90 €Úplné znenie zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník
Zákonník práce s dôvodovou správou
cena v predajni 3,40 €

cena v e-shope 3,40 €Obsah: Úplné znenie zákona č. 18/2018 Z.z. o
ÚZZ Zákon o ochrane osobných údajov. Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spr
cena v predajni 6,13 €

cena v e-shope 6,13 €Úplné znenie zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
Zákon o ochrane osobných údajov s DS
cena v predajni 3,70 €

cena v e-shope 3,70 €Úplné znenie zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii s DS
cena v predajni 3,00 €

cena v e-shope 3,00 €Zborník úplných znení zákonov a súvisiacich
Zákony 2018 - VI
cena v predajni 5,00 €

cena v e-shope 5,00 €Zborník úplných znení zákonov a súvisiacich
Zákony 2018 - V
cena v predajni 5,00 €

cena v e-shope 5,00 €Zborník úplných znení zákonov a súvisiacich
Zákony 2018 - IV
cena v predajni 5,00 €

cena v e-shope 5,00 €Zborník úplných znení zákonov a súvisiacich
Zákony 2018 - III časť B
cena v predajni 6,00 €

cena v e-shope 6,00 €Zborník úplných znení zákonov a súvisiacich
Zákony 2018 - III časť A
cena v predajni 6,00 €

cena v e-shope 6,00 €Zborník úplných znení zákonov a súvisiacich
Zákony 2018 - II časť B
cena v predajni 6,00 €

cena v e-shope 6,00 €Zborník úplných znení zákonov a súvisiacich
Zákony 2018 - II časť A
cena v predajni 6,00 €

cena v e-shope 6,00 €Zborník úplných znení zákonov a súvisiacich
Zákony 2018 - I časť B
cena v predajni 6,00 €

cena v e-shope 6,00 €Zborník úplných znení zákonov a súvisiacich
Zákony 2018 - I časť A
cena v predajni 6,00 €

cena v e-shope 6,00 €Úplné znenie zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
Stavebný zákon. Úzz
cena v predajni 3,50 €

cena v e-shope 3,50 €Úplné znenie zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych
Exekučný poriadok. Úzz, 2.vyd.
cena v predajni 3,90 €

cena v e-shope 3,90 €Ústava Slovenskej repulibky č. 460/1992 Zb. v
Ústava Slovenskej republiky. S účinnosťou od 4. apríla 2017
cena v predajni 3,00 €

cena v e-shope 3,00 €Úplné znenie zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník
Zákonník práce. S účinnosťou od 18. júna 2016
cena v predajni 4,20 €

cena v e-shope 4,20 €Úplné znenie zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom
Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Úzz, 2.vydanie
cena v predajni 2,20 €

cena v e-shope 2,20 €Úplné znenie zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny
Správny súdny poriadok
cena v predajni 4,20 €

cena v e-shope 4,20 €Úplné znenie zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný
Civilný mimosporový poriadok
cena v predajni 3,50 €

cena v e-shope 3,50 €Úplné znenie zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný
Civilný sporový poriadok
cena v predajni 3,90 €

cena v e-shope 3,90 €Úplné znenie zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom
ÚZZ Zákon o sociálnom poistení. Zákon o zdravotnom poistení
cena v predajni 9,91 €

cena v e-shope 9,91 €Súbor daňových zákonov platných od 1.1.2017 z
Daňový sprievodca 2017 s komentárom
cena v predajni 8,00 €

cena v e-shope 8,00 €Zákony 2017-VI obsahuje tieto zákony o životnom
Zákony 2017-VI
cena v predajni 5,00 €

cena v e-shope 5,00 €Zákony 2017-V poskjytuje tieto zákony o štátnej
Zákony 2017-V
cena v predajni 5,00 €

cena v e-shope 5,00 €Zákony 2017-IV nájdeme tu zákon katastrálny a
Zákony 2017-IV
cena v predajni 5,00 €

cena v e-shope 5,00 €V prípade, že nenájdete zákon, ktorý potrebujete,

kontaktujte nás mailom,

radi vám poradíme a odpovieme na prípadné otázky.

ZDE3YmJm