NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Právo sociálneho zabezpečenia

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Publikácia „Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade
Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia
cena v predajni 19,80 €

cena v e-shope 17,82 €Kniha cílí na objasnění systému sociálních služeb,
Zákon o sociálních službách. Komentář
cena v predajni 31,28 €

cena v e-shope 29,72 €Tato praktická příručka obsahuje výklad k
Zákon o nemocenském pojištění s komentářem a příklady 2019
cena v predajni 15,71 €

cena v e-shope 14,93 €Ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím
Ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím
cena v predajni 9,80 €

cena v e-shope 9,31 €Kniha MATERSKÁ 2019 je v poradí už tretia z pera
Materská 2019
cena v predajni 19,80 €

cena v e-shope 18,81 €Obsah Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení s
Doplnkové dôchodkové sporenie po novele s komentárom
cena v predajni 4,80 €

cena v e-shope 4,80 €Učební pomůcka pro vysokoškolskou výuku práva
Praktikum z práva sociálního zabezpečení, 5.vyd.
cena v predajni 13,00 €

cena v e-shope 12,35 €Kniha objasňuje princípy fungovania sociálnej
Systémové změny sociální politiky v zemích EU
cena v predajni 5,98 €

cena v e-shope 5,68 €Příručka Pojistné na sociální zabezpečení… 2018
Pojistné na sociální zabezpečení 2018
cena v predajni 12,56 €

cena v e-shope 11,93 €Ústředním tématem předkládané publikace je
Princip solidarity ve financování služeb sociální péče
cena v predajni 8,55 €

cena v e-shope 8,12 €Rozsah povinnej sociálnej solidarity je
Povinná sociální solidarita
cena v predajni 12,60 €

cena v e-shope 11,97 €Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
Sociálna funkcia práva a narastajúca majetková nerovnosť
cena v predajni 18,75 €

cena v e-shope 17,81 €Zákon o organizaci a provádění sociálního
Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
cena v predajni 42,53 €

cena v e-shope 40,40 €Publikácia prináša komentár k zákonu č.461/2003
Sociálne poistenie - zákon po novelách s komentárom
cena v predajni 9,04 €

cena v e-shope 9,04 €Vysokoškolský učebný text poukazuje predovšetkým
Sociálno-právna pomoc rodinám v súčasnej spoločnosti
cena v predajni 15,90 €

cena v e-shope 15,11 €Sociální právo EU sa venuje sociálnemu právu EÚ
Sociální právo EU
cena v predajni 25,24 €

cena v e-shope 23,97 €Právo sociálneho zabezpečenia. Všeobecná časť 2.
Právo sociálneho zabezpečenia. Všeobecná časť 2. vydanie
cena v predajni 13,00 €

cena v e-shope 12,35 €Predkladaná publikácia predstavuje výklad
Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a o preventivně výchovné pé
cena v predajni 21,91 €

cena v e-shope 20,82 €Kniha Dôchodkové fondy vo svete a na Slovensku má
Dôchodkové fondy vo svete a na Slovensku
cena v predajni 14,90 €

cena v e-shope 14,15 €Sociální souvislosti aktivního stáří reflektuje
Sociální souvislosti aktivního stáří
cena v predajni 13,05 €

cena v e-shope 12,40 €Judikatúra vo veciach sociálnych - II. diel
Judikatúra vo veciach sociálnych – II. diel
cena v predajni 16,40 €

cena v e-shope 15,58 €Judikatúra vo veciach sociálnych - I. diel
Judikatúra vo veciach sociálnych – I. diel
cena v predajni 26,60 €

cena v e-shope 25,27 €Predkladaná vysokoškolská učebnica oboznamuje s
Európsky sociálny model
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 11,40 €Koordinace sociálního zabezpečení v rámci EU -
Koordinace sociálního zabezpečení v rámci EU
cena v predajni 16,23 €

cena v e-shope 15,42 €Repetitorium práva sociálneho zabezpečenia toto
Repetitórium práva sociálneho zabezpečenia
cena v predajni 17,00 €

cena v e-shope 16,15 €The university textbook titled Social and LEgal
Social and Legal Interaction
cena v predajni 10,90 €

cena v e-shope 10,36 €Kniha Penzijní teorie a politika poukazuje na to,
Penzijní teorie a politika
cena v predajni 22,05 €

cena v e-shope 20,95 €Česká škola sociální politiky v souvislostech
Česká škola sociální politiky v souvislostech
cena v predajni 12,54 €

cena v e-shope 11,91 €Podnětem k vytvoření publikace se stala diskuse
Sociální právo České republiky, 2.vyd.
cena v predajni 21,38 €

cena v e-shope 20,31 €Zákon o pomoci v hmotné nouzi. Zákon o životním a
Zákon o pomoci v hmotné nouzi. Zákon o životním a existenčním minimum
cena v predajni 23,40 €

cena v e-shope 22,23 €Sociálne služby v legislatíve a v praxi sa venuje
Sociálne služby v legislatíve a v praxi
cena v predajni 11,90 €

cena v e-shope 11,31 €Právo sociálneho zabezpečenia. Osobitná časť 2.
Právo sociálneho zabezpečenia. Osobitná časť 2. vydanie
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 11,40 €Praktikum z práva sociálního zabezpečení 4. vydání
Praktikum z práva sociálního zabezpečení 4. vydání
cena v predajni 13,50 €

cena v e-shope 12,83 €Sociální politika 6. vydání sa zaoberá dôležitým
Sociální politika 6. vydání
cena v predajni 29,25 €

cena v e-shope 27,79 €Praktikum z práva sociálního zabezpečení 3. vydání
Praktikum z práva sociálního zabezpečení 3. vydání
cena v predajni 13,50 €

cena v e-shope 12,83 €Knižka sa venuje metodike odškodňovania
Metodika odškodňování imateriálních újem na zdraví
cena v predajni 17,48 €

cena v e-shope 16,61 €Sociálne služby pro seniory v kontextu sociální
Sociální služby pro seniory v kontextu sociální politiky
cena v predajni 17,77 €

cena v e-shope 16,88 €Sborník představuje souhrn referátů přednesených
X. česko-švýcarské kolokvium o aktuálních otázkách sociálního zabezpečení
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 9,00 €Kniha zahŕňa 392 príkladov zameraných predovšetkým
Príklady zo sociálného poistenia (Dávkové vzťahy)
cena v predajni 15,75 €

cena v e-shope 14,96 €OWZlNGM