KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám

 


Najnovšie právnické knihy

Predstavujeme Vám najnovšie knihy z oblasti práva...

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Autor knihy ako dlhoročný diplomat popisuje svoje
Úvahy o diplomacii Slovenska

cena v e-shope 13,20 €Jedná sa o rozšírené druhé vydanie pre odborníkov
Obchodní smlouvy

cena v e-shope 41,27 €Jedná sa o prvú vydanú knihu k tejto téme na trhu,
Zákon o Vojenské policii. Komentář

cena v e-shope 41,27 €Publikácia je zameraná na trestné aj netrestné
Evaluativní přístupy v mediaci (pro právní a další profese)

cena v e-shope 22,77 €Kniha sa venuje pojmu rodina a rodičostvo ako ich
Sociální zabezpečení rodin

cena v e-shope 17,32 €Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a
Exekučný poriadok - úplné znenie zákona

cena v e-shope 6,00 €Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii - úplné znenie zákona

cena v e-shope 7,10 €Kniha prináša autorove eseje, v ktorých hovorí o
Sázka na svobodu

cena v e-shope 22,28 €Jedná sa o poctu advokátovi, sudcovi ÚS ČR,
Pocta Vladimíru Sládečkovi

cena v e-shope 44,06 €Kniha popisuje otázky súžitia psa a človeka,
Pes mezi paragrafy

cena v e-shope 25,08 €Čo priniesli prvé dva roky českej koaličnej vlády
Vládnutí v čase krizí 2022-2023

cena v e-shope 23,47 €Predkladaná publikácia sa venuje právnej úprave
Konanie o dovolaní

cena v e-shope 15,20 €Predkladaná vysokoškolská učebnica prináša pohľad
Úvod do teórie demokracie

cena v e-shope 13,78 €Kataster nehnuteľností predstavuje verejný
Vyhláška č. 461/2009 Z. z. ku katastrálnemu zákonu. Komentár

cena v e-shope 15,80 €Esej o nemeckej vine od Karla Jaspersa
Otázka viny

cena v e-shope 11,15 €Predkladaná publikácia prináša výklad jednotlivých
Zákon o územnom plánovaní. Komentár

cena v e-shope 20,71 €Predkladaná publikácia rozoberá problematiku
Systémová korupce v Česku

cena v e-shope 14,10 €Praktická pomôcka pre študentov právnických fakúlt
Repetitórium z občianskeho práva hmotného 1. diel, 2.vyd.

cena v e-shope 13,50 €Kniha obsahuje velkú novelu o ochranných známkach,
Práva na označení a jejich vymáhání. Komentář

cena v e-shope 88,60 €Kniha prináša súdne rozhodnutia Najvyššieho
Aktuálna azylová judikatúra

cena v e-shope 27,55 €Kniha približuje problematiku zodpovednosti
Odpovědnost zaměstnavatele za škodu

cena v e-shope 21,78 €

Zborník zo seminára konaného v Senáte Parlamentu
Volby zblízka a zdálky

cena v e-shope 5,00 €Pracovné právo, ako samostatné odvetvie právneho
Vplyv základných zásad pracovného práva na vybrané zmeny v slovenskom Zákonníku práce v aktuálnom čase

cena v e-shope 13,50 €Kniha sa venuje klimatickým zmenám a ochranov vody
Climate change and water protection from the perspective of law

cena v e-shope 11,00 €Kniha obsahuje dôležité súdne rozhodnutia českých
Judikatura práva rodiny (druhý doplněk)

cena v e-shope 19,33 €Kniha sa venuje zmluvám ktoré sú v praxi neni
Inominátní a smíšené smlouvy

cena v e-shope 19,54 €Výkon súdnej moci predpokladá existenciu funkčnej
Sloboda prejavu sudcu

cena v e-shope 12,50 €Úplné znenie zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny
Správny súdny poriadok - úplné znenie zákona

cena v e-shope 6,00 €Úplné znenie zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný
Trestný poriadok - úplné znenie zákona

cena v e-shope 9,70 €Problematika verejnej správy a jej financovania
Zákon o majetku obcí. Veľký komentár, 2. vydanie

cena v e-shope 75,00 €Cieľom predkladanej knihy je vytvoriť systematicky
Mravnostní kriminalita páchaná mladistvými pachateli

cena v e-shope 15,00 €Kniha sa venuje srovnaniu právnej úpravy menšín a
Menšiny v českém a polském právu

cena v e-shope 13,86 €Kniha popisuje riešenia problematiky medzi
Řešení medicínskoprávních sporů a lege artis

cena v e-shope 27,72 €Tento Rousseauov spis nevišiel nikdy a uchovával
Návrh korsické ústavy

cena v e-shope 8,93 €Kniha sa venuje legislatívnemu rámcu povinné
Diagnostika pripravenosti dieťaťa na školské vzdelávanie

cena v e-shope 12,82 €Príručka vysvetluje dynamický nákupný systém
Dynamický nákupný systém. Praktická príručka

cena v e-shope 18,81 €Texty z rokov 2011-2011
Nový světový řád a jeho čeští přisluhovači

cena v e-shope 7,35 €Učebná pomôcka na výuku predmetu európske právo.
Příklady z evropského práva, 8. vydání

cena v e-shope 8,30 €NWNjNjRkOG