NOVINKY

arr3Poštovné      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu ceny poštovného. Vzhľadom na skvalitnenie...

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 2,00 €
do košíka:
cena v e-shope 10,50 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Kriminalistika a kriminológia

Repetitórium trestného práva 3. vydanie
Jaroslav Ivor, Jozef Záhora - vyd. Wolters Kluwer SK
Kniha jednoduchou a zrozumiteľnou formou približuje základy trestného práva hmotného i procesného a slúži pre základnú orientáciu v zložitej oblasti trestného práva. Knihe je prehľadne a heslovite spracovaná so stručným výkladom jednotlivých hesiel a s odkazmi na príslušné ustanovenia Trestného zákona a Trestného poriadku. Právny stav k 1.1.2018
cena v predajni 14,60 €
cena v e-shope 13,87 €

Repetitórium trestného práva 3. vydanie

Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach trestných
Libor Klimek - vyd. Wolters Kluwer SK
Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach trestných obsahuje rozhodnutia SD EÚ v trestných veciach, trestné činy a pod. takže sa zaoberá cezhraničným trestným činom.
cena v predajni 16,50 €
cena v e-shope 15,67 €

Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach trestných

Judikatúra Súdneho dvora EÚ v konaní o európskom zatýkacom rozkaze obsahuje trestnoprávne veci rozhodnutí Súdneho dvora, venuje sa hlavne európskemu zatýkaciemu rozkazu v rámci EÚ.
cena v predajni 18,00 €
cena v e-shope 17,10 €

Judikatúra Súdneho dvora EÚ v konaní o európskom zatýkacom rozkaze

 
Usporiadať podľa 
Výrobca 

Kniha analyzuje proces dokazovania a prináša
Dokazování v trestním řízení
cena v predajni 19,00 €

cena v e-shope 18,05 €Kniha sumarizuje poznanie získané z riešenia
Legalizácia príjmov z trestnej činnosti a financovanie terorizmu
cena v predajni 16,50 €

cena v e-shope 15,68 €Na slovenskom knižnom trhu doposiaľ nebola vydaná
Trestnoprávne aspekty držania strelných zbraní v Slovenskej republike
cena v predajni 18,00 €

cena v e-shope 17,10 €Inštitút rekognície predstavuje jednu zo
Rekognice
cena v predajni 8,96 €

cena v e-shope 8,51 €Kniha prináša autorove poznatky z jeho dlhoročného
Kybernetická kriminalita, 2. vyd.
cena v predajni 43,50 €

cena v e-shope 41,33 €Kniha slúži ako učebná pomôcka a približuje
Kompendium kriminológie
cena v predajni 11,90 €

cena v e-shope 11,31 €Ako ovplyvňuje spoločenský vývoj bezpečnostná
Teória kriminálno-policajného poznania
cena v predajni 17,40 €

cena v e-shope 16,53 €Kniha prináša nové poznatky a zistenia v oblasti
Symbolika kriminálního tetování, 2. aktualizované a doplněné vydání
cena v predajni 15,00 €

cena v e-shope 14,25 €Krimiseriál ČT o novodobých zločinech především z
Legendy kriminalistiky
cena v predajni 10,79 €

cena v e-shope 10,79 €Ranivá balistika poskytuje súdne lekárstvo z
Ranivá balistika
cena v predajni 37,80 €

cena v e-shope 35,91 €Repetitórium kriminalistiky poukazuje na základy
Repetitórium kriminalistiky
cena v predajni 14,00 €

cena v e-shope 13,30 €Investigatívna psychológia poskytuje základné
Investigatívna psychológia
cena v predajni 29,70 €

cena v e-shope 28,21 €Teorie, metody a metodologie kriminalistiky
Teorie, metody a metodologie kriminalistiky
cena v predajni 23,30 €

cena v e-shope 22,13 €Vnější balistika a teorie střelby poskytuje
Vnější balistika a teorie střelby
cena v predajni 28,15 €

cena v e-shope 26,74 €Extremismus a společnost 2. vydání sa venuje
Extremismus a společnost 2. vydání
cena v predajni 17,00 €

cena v e-shope 16,15 €Bezpečnostní vědy - Potřeba a transfer vědeckých
Bezpečnostní vědy - Potřeba a transfer vědeckých poznatků
cena v predajni 7,20 €

cena v e-shope 6,84 €Penitenciaristi jako věda žalářní v oblasti
Penitenciaristika jako věda žalářní
cena v predajni 26,50 €

cena v e-shope 25,17 €Bezpečnostní vědy - Úvod do teorie a metodologie
Bezpečnostní vědy - Úvod do teorie a metodologie
cena v predajni 7,20 €

cena v e-shope 6,84 €Prostriedky zabezpečovania informácií dôležitých
Prostriedky zabezpečovania informácií dôležitých pre trestné konanie a právo na
cena v predajni 17,38 €

cena v e-shope 16,51 €Publikácia prináša ucelený pohľad na problematiku
Kriminalistika
cena v predajni 16,00 €

cena v e-shope 15,20 €Nejnovější objevy a aplikace psychiatrické a
Nejnovější objevy a aplikace psychiatrie a kriminalistické antropologie
cena v predajni 23,27 €

cena v e-shope 22,10 €Počítačová kriminalita v európskych súvislostiach
Počítačová kriminalita v európskych súvislostiach
cena v predajni 29,50 €

cena v e-shope 28,02 €Kriminalistika je spracovaná ako základná učebnica
Kriminalistika
cena v predajni 19,80 €

cena v e-shope 18,81 €Ochrana pred účinkami výbuchov výbušnín a
Ochrana pred účinkami výbuchov výbušnín a nástražných výbušných systémov
cena v predajni 22,00 €

cena v e-shope 20,90 €Penológia pre penológiu ako vednú disciplínu
Penológia
cena v predajni 13,50 €

cena v e-shope 12,82 €Zanedbávaní dětí sa venuje zanedbávaniu detí po
Zanedbávání dětí
cena v predajni 12,56 €

cena v e-shope 11,93 €Sudní lékařství II. díl sa venuje komploxnou
Soudní lékařství II. díl
cena v predajni 25,16 €

cena v e-shope 23,90 €Cieľom monografie je identifikovať hlavné príčiny
Kriminalita a Rómovia
cena v predajni 8,60 €

cena v e-shope 8,17 €Kriminológia 3. vydanie sa komplexne venuje
Kriminológia 3. vydanie
cena v predajni 20,20 €

cena v e-shope 19,19 €Poňatie kriminalistiky v predkladanej monografii
Kriminalistika. Technické, forenzní a kybernetické aspekty
cena v predajni 89,00 €

cena v e-shope 84,55 €Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes sa
Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes
cena v predajni 19,80 €

cena v e-shope 18,81 €Policejní psychologie 2. vydání poukazuje poznatky
Policejní psychologie 2. vydání
cena v predajni 16,20 €

cena v e-shope 15,39 €Střípky z práce soudního lékaře vyšla na základe
Střípky z práce soudního lékaře
cena v predajni 6,72 €

cena v e-shope 6,38 €Simpsons Forensic Medicine 13th edition je súdne
Simpson's Forensic Medicine, 13th Edition
cena v predajni 78,00 €

cena v e-shope 78,00 €Když vzlétne děs a nevíra rozoberá sériových
Když vzlétne děs a nevíra
cena v predajni 21,11 €

cena v e-shope 20,05 €Démon v mém srdci sa venuje sexuálnym vraždám od
Démon v mém srdci
cena v predajni 24,71 €

cena v e-shope 23,47 €Drogy v dopravě sa venuje riedeniu motorového
Drogy v dopravě
cena v predajni 13,28 €

cena v e-shope 12,62 €Soudní lékařství I. díl je základným prehľadom pre
Soudní lékařství I. díl
cena v predajni 26,84 €

cena v e-shope 25,50 €Kompendium penológie je základným náčrtom
Kompendium penológie
cena v predajni 14,16 €

cena v e-shope 12,74 €Mjc2Y2E4ZT