NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Kriminalistika a kriminológia

Publikácia je súborným dielom aktuálnej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie v trestných veciach. Je určená do aplikačnej praxe v oblasti trestného práva, no cenné informácie v nej nájdu aj akademici, či študenti zaoberajúci sa trestným právom.
cena v predajni 16,50 €
cena v e-shope 15,67 €

Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach trestných

 
Usporiadať podľa 
Výrobca 

Využívanie odborných poznatkov pri vyšetrovaní
Teoretické základy místa činu, znalecké činnosti a aplikační praxe

cena v e-shope 29,90 €Kniha mapuje aktuálny stav kriminalistický
Kriminalistika. Teorie, metodologie a metody kriminalistické techniky, 2. vydání
cena v predajni 18,82 €

cena v e-shope 17,87 €Kniha sa vernuje problematike ked sú získané
Spravodajské informácie v trestnom konaní
cena v predajni 13,05 €

cena v e-shope 12,40 €Kniha sa venuje regulácií pre držanie strelných
Zbraně a střelivo
cena v predajni 22,05 €

cena v e-shope 20,94 €Predkladaná kniha prináša najnovšie poznatky
Kriminalistika. Kriminalistická taktika a metodiky vyšetřování, 2. vydání
cena v predajni 22,00 €

cena v e-shope 20,90 €Na právnickej fakulte Karlovej univerzity sa
Kriminologie pro 21. století

cena v e-shope 10,75 €Kriminológia je veda, ktorá skúma podmienky
Kriminologie
cena v predajni 36,90 €

cena v e-shope 35,05 €Dohovor Rady Európy o počítačovej kriminalite
Dohovor Rady Európy o počítačovej kriminalite (Budapeštiansky dohovor). Komentár
cena v predajni 22,00 €

cena v e-shope 20,90 €Právo na priaznivé životné prostredie patrí medzi
Environmentálne aspekty v kriminalistike a kriminológii

cena v e-shope 29,00 €Kniha, najmä z pohľadu policajného orgánu,
Ekonomická kriminalita očima policejního orgánu
cena v predajni 13,05 €

cena v e-shope 12,40 €Forenzný psychológ Stanislav Hájek rozpráva
Není vrah jako vrah
cena v predajni 11,03 €

cena v e-shope 10,47 €Výcvik služobných psov je jedným z odborom
Speciální výcviky psů
cena v predajni 11,70 €

cena v e-shope 11,12 €Výcvik služobných psov v pachových prácach je
Pachové práce služebních psů
cena v predajni 14,05 €

cena v e-shope 13,35 €Podivín a podvodník...tak slová dopadajú často na
Jasnovidec v policejních službách
cena v predajni 14,76 €

cena v e-shope 14,02 €Predkladaná kolektívna monografia prináša
Aktuální reflexe odhalování, dokumentování, dokazování a prevence kriminality či
cena v predajni 20,00 €

cena v e-shope 19,00 €Prevencia kriminalita ako systémovo poňatá činnosť
Prevence kriminality - nedílná součást systému vnitřní bezpečnosti
cena v predajni 25,85 €

cena v e-shope 24,56 €Publikácia sa venuje problematike látok liekov
Sex, drogy a násilí
cena v predajni 16,45 €

cena v e-shope 15,62 €Jednou z povinností štátu voči občanom je
Hodnoty trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, forenzných a bezpečnostný

cena v e-shope 44,55 €Kniha sa venuje problematike kriminálneho
Základy kriminálneho spravodajstva
cena v predajni 13,00 €

cena v e-shope 12,35 €Kriminálne príbehy lákajú ľudstvo od nepamäti.
Kriminalistické otazníky
cena v predajni 10,79 €

cena v e-shope 10,25 €Kriminológia je plnohodnotnou vedou o kriminalite
Kriminológia vo vnútroštátnom a medzinárodnom rozmere
cena v predajni 29,70 €

cena v e-shope 26,73 €Prehľadná učebnica prináša základné poznatky z
Kriminalistika pre školy i prax
cena v predajni 14,70 €

cena v e-shope 13,23 €Súčasťou trestnej politiky je aj prijímanie
Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky

cena v e-shope 26,96 €Policajné právo a policajná správa obsahuje zákon
Policajné právo a policajná správa
cena v predajni 18,82 €

cena v e-shope 17,87 €Obavy ze zločinu: mýty a realita sa zaoberá
Obavy ze zločinu: mýty a realita
cena v predajni 9,00 €

cena v e-shope 8,55 €Predkladaná publikácia prináša ucelený pohľad na
Labyrintem zločinu a chudoby
cena v predajni 9,90 €

cena v e-shope 9,41 €Predkladaná publikácia sa zaoberá otázkami
Psychologie kriminálního chování
cena v predajni 13,81 €

cena v e-shope 13,12 €Kniha na pomedzí literatúry faktu a náučnej
Dobrodružství kriminalistické balistiky
cena v predajni 16,87 €

cena v e-shope 16,02 €Základný atribút potrebný pre zavedenie ECIM do
Kriminálne spravodajstvo
cena v predajni 16,80 €

cena v e-shope 15,96 €Forenzná psychológia ide o aplikovanú psychológiu
Forenzná psychológia
cena v predajni 32,90 €

cena v e-shope 31,25 €Predkladaná publikácia približuje základné aspekty
Dokazování trestné činnosti s využitím kriminalistických stop a identifikace
cena v predajni 28,00 €

cena v e-shope 26,60 €Kniha prináša odborný pohľad na
Forenzní psychologie: teorie a praxe
cena v predajni 13,80 €

cena v e-shope 13,11 €Kniha sa venuje kriminologickým otázkam ako
Kriminologie 5.vydání
cena v predajni 34,55 €

cena v e-shope 32,82 €Velký výkladový slovník soudnělékařské
Velký výkladový slovník soudnělékařské terminologie
cena v predajni 16,12 €

cena v e-shope 15,31 €Búrlivý rozvoj informačných a komunikačných
Úvod do kybernetickej bezpečnosti
cena v predajni 15,40 €

cena v e-shope 14,63 €CSIRT: v přední linii proti kybernetickým hrozbám
CSIRT: v přední linii boje proti kybernetickým hrozbám
cena v predajni 6,71 €

cena v e-shope 6,71 €Základy kriminologie a trestní politiky 3. vydání
Základy kriminologie a trestní politiky 3.vydání
cena v predajni 40,05 €

cena v e-shope 38,05 €Základy kriminalistiky pre školy i prax je hlavne
Základy kriminalistiky pre školy i prax
cena v predajni 12,90 €

cena v e-shope 11,61 €Štátna služba a služobný pomer príslušníkov
Štátna služba a služobný pomer príslušníkov Policajného zboru
cena v predajni 34,00 €

cena v e-shope 32,30 €Y2M2Zjg4