NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 15,20 €
do košíka:
cena v e-shope 13,05 €
do košíka:
cena v e-shope 13,87 €
do košíka:

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 2,50 €
do košíka:
cena v e-shope 6,59 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Hospodárska a nekalá súťaž

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Aj napriek tomu, že oblasti M&A sa na Slovensu
Inovácie a trendy v M&A
cena v predajni 25,00 €

cena v e-shope 23,75 €Autor, ktorý pôsobil na Úrade pre ochranu
Státním úředníkem aneb ohlédnutí za hospodářskou soutěží
cena v predajni 21,60 €

cena v e-shope 20,52 €Druhé, podstatně rozšířené vydání komentáře zákona
Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. 2. vydání
cena v predajni 44,96 €

cena v e-shope 42,71 €Ľudskoprávne aspekty hospodárskej súťaže sa venuje
Ľudskoprávne aspekty hospodárskej súťaže
cena v predajni 17,60 €

cena v e-shope 16,72 €První vydání komentáře k zákonu o náhradě škody v
Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Komentář
cena v predajni 62,55 €

cena v e-shope 59,42 €Vztah českého a unijního soutěžního práva sa
Vztah českého a unijního soutěžního práva
cena v predajni 17,55 €

cena v e-shope 16,67 €Kniha ponúka obvyklé i menej obvyklé pohľady na
Neobvyklé pohledy na právo proti nekalé soutěži
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 9,50 €Ke dni 1. září 2017 vstoupil v účinnost zákon č.
Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Komentář
cena v predajni 26,10 €

cena v e-shope 24,80 €Učebnica Základy práva proti nekalej súťaži je
Základy práva proti nekalej súťaži
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 11,40 €Predkladaná publikácia sa uceleným spôsobom
Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpra
cena v predajni 20,00 €

cena v e-shope 19,00 €Reklamné právo predstavuje súbor noriem verejného
Reklamní právo
cena v predajni 17,55 €

cena v e-shope 16,67 €Předběžné opatření v právu nekalé soutěže
Předběžné opatření v právu nekalé soutěže
cena v predajni 11,75 €

cena v e-shope 11,16 €Poradca 12-2017 náhrady pri porušení hospodárskej
Náhrady pri porušení hospodárskej súťaže nový zákon s komentárom
cena v predajni 4,52 €

cena v e-shope 4,52 €Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. 3.
Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. 3. vydání
cena v predajni 89,55 €

cena v e-shope 85,07 €Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských
Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí - komentár
cena v predajni 37,50 €

cena v e-shope 37,50 €Porušení závazkového práva jako nekalá obchodní
Porušení závazkového práva jako nekalá obchodní praktika nebo nekalá soutěž
cena v predajni 21,96 €

cena v e-shope 20,86 €Dokumenty ke studiu práva ochrany hospodářské
Dokumenty ke studiu práva ochrany hospodářské soutěže evropské unie
cena v predajni 15,20 €

cena v e-shope 14,44 €Soutěžní politika a právo Evropské unie 1950-2015
Soutěžní politika a právo Evropské unie 1950–2015
cena v predajni 13,05 €

cena v e-shope 13,05 €Medzinárodní dohody o ochraně investic a právo
Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie
cena v predajni 44,55 €

cena v e-shope 42,32 €Meritum Obchodní korporace a nekalá soutěž
Meritum Obchodní korporace a nekalá soutěž
cena v predajni 43,20 €

cena v e-shope 41,04 €Monografia Průvodce aktuální judikaturou soudního
Průvodce aktuální judikaturou soudního dvora EU k ochraně hospodářské soutěže
cena v predajni 12,99 €

cena v e-shope 12,34 €Účelem práce je nalezení efektivního nástroje pro
Rozsah odpovědnosti za škodu způsobenou porušením soutěžních pravidel EU
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 9,50 €Publikace je první svého druhu, která se souhrnně
Due diligence - podstata, postupy, použití
cena v predajni 14,56 €

cena v e-shope 13,83 €Ochrana hospodárskej súťaže v oblasti médií na
Ochrana hospodárskej súťaže v oblasti médií na Slovensku
cena v predajni 16,00 €

cena v e-shope 15,20 €Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář
Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář
cena v predajni 39,43 €

cena v e-shope 37,46 €Jedná se o ojedinělou publikaci na téma
Investiční zprostředkovatel - legislativa a praxe, nekalé praktiky
cena v predajni 23,21 €

cena v e-shope 22,05 €JUDr. Rastislav Funta, LL.M. je absolventom
Abuse of dominant position in EU and U.S. law
cena v predajni 13,62 €

cena v e-shope 12,94 €Publikácia sa zaoberá náhradou škody spôsobenú pri
Náhrada škody spôsobenej porušením súťažného práva
cena v predajni 25,00 €

cena v e-shope 23,75 €Právo verejných podpôr tvorí neprehliadnuteľ
Právo veřejných podpor EU
cena v predajni 16,88 €

cena v e-shope 16,04 €Obsah časopisu Acta Universitatis Carolinae
Aktuální otázky ochrany soutěže v EU
cena v predajni 5,00 €

cena v e-shope 5,00 €Monografia je prvou komplexnou slovenskou
Právo proti nekalej súťaži
cena v predajni 18,95 €

cena v e-shope 18,00 €Kniha prináša rozbor súkromnoprávnyc aspektov
Súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva
cena v predajni 13,00 €

cena v e-shope 11,70 €Ak chceme poznať právo nekalej súťaže nestačí
Judikatúra vo veciach nekalej súťaže
cena v predajni 16,00 €

cena v e-shope 16,00 €Publikácia sa zameriava na vysvetlenie hlavnej
Franchising. Podnikání pod cizím jménem, 3.vyd.
cena v predajni 22,88 €

cena v e-shope 21,74 €Kniha bez zložitých interpretácií, priamočiaro,
Ovládnutí a převzetí firem
cena v predajni 17,48 €

cena v e-shope 16,61 €Pojem verejná podpora bol do českého právneho
Praktický průvodce veřejnou podporou
cena v predajni 8,67 €

cena v e-shope 8,24 €Kniha je jednou zo zásadných a najrozsiahlejší
Competition Law, 8th edition
cena v predajni 69,00 €

cena v e-shope 65,55 €Outsourcingové zmluvy patria v obchodných vzťahoch
Právní aspekty outsourcingu
cena v predajni 10,58 €

cena v e-shope 10,05 €Kniha oboznamuje s vybranou oblasťou chrany
Veřejné podpory v soutěžním právu EU
cena v predajni 24,58 €

cena v e-shope 23,35 €NmRkZWFi