NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 32,78 €
do košíka:
cena v e-shope 16,70 €
cena v e-shope 29,90 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Obchodné právo

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Konkurencia oddávna predstavovala jeden z hnacích
Concurrentia
cena v predajni 17,39 €

cena v e-shope 16,52 €Kniha prináša pohľad na problematiku prevodu
Převody obchodních podílů a akcií

cena v e-shope 28,43 €Ide o podrobný kvalitný komentár k slovenskému
Obchodný zákonník. Komentár
cena v predajni 149,00 €

cena v e-shope 141,55 €Uplné znenie zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
Obchodný zákonník. Obchodný register

cena v e-shope 8,80 €Kniha sa zameriava na rozbor problematiky
Zastoupení podnikatele
cena v predajni 46,53 €

cena v e-shope 44,20 €Význam odvetvia kolaboratívneho hospodárstva
Právne vzťahy v kolaboratívnom hospodárstve
cena v predajni 29,00 €

cena v e-shope 27,55 €Predkladané dvojzväzkové dielo prináša komplexný a
Obchodný zákonník. Veľký komentár, zväzok I a II, 2. vydanie
cena v predajni 187,00 €

cena v e-shope 177,65 €Príručka pre všetkých, ktorí premýšľajú o 
Podnikání včera, dnes a zítra
cena v predajni 12,15 €

cena v e-shope 11,54 €Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
Obchodný zákonník s DS

cena v e-shope 7,80 €Kniha je v anglickom jazyku a pojednáva o
Vademecum of International Investment Law
cena v predajni 20,69 €

cena v e-shope 19,66 €Autor v knihe prináša svoje dlhoročné skúsenosti
Veřejnoprávní regulace podnikání v energetice
cena v predajni 17,55 €

cena v e-shope 16,67 €Kniha prináša ekonomickú analýzu deliktného práva,
Ekonomická analýza deliktního práva

cena v e-shope 17,16 €Vysokoškolská učebnica obchodného práva je určená
Obchodné právo I.
cena v predajni 55,00 €

cena v e-shope 52,25 €Obchodné spoločnosti a družstvo sú tými
Aplikované právo obchodných spoločností a družstva - ťažiskové inštitúty
cena v predajni 26,60 €

cena v e-shope 25,27 €Učebnica obchodného práva prináša primeraný rozsah
Obchodné právo, 3.vydanie
cena v predajni 27,50 €

cena v e-shope 26,13 €Obľúbenosť online nakupovania je čoraz
Právo e-shopov
cena v predajni 29,00 €

cena v e-shope 27,55 €Živnostenské podnikanie je forma podnikania na
Živnostenské podnikanie
cena v predajni 19,00 €

cena v e-shope 18,05 €Zastúpenie je inštitút, ktorý nachádza uplatnenie
Zastúpenie v súkromnom práve, 2.vyd.
cena v predajni 39,00 €

cena v e-shope 37,05 €Ide o aktualizované vydanie reagujúce na zmeny
Základy obchodního práva po rekodifikaci soukromého práva 5. vydání
cena v predajni 26,43 €

cena v e-shope 25,10 €Nevyhnutnou podmienkou dosahovania
Inštitucionálna podpora financovania exportu a zahraničných investícií
cena v predajni 15,75 €

cena v e-shope 14,96 €Predkladaná publikácia prináša komentár k vyhláške
Vyhláška č. 193/2020 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného
cena v predajni 18,20 €

cena v e-shope 17,29 €Cieľom publikácie je stručnou a zrozumiteľnou
Repetitórium obchodného práva, 3.vydanie
cena v predajni 30,00 €

cena v e-shope 28,50 €Kniha prináša podrobné rozpracovanie danej témy.
Odporovateľnosť právnych úkonov v obchodnom práve
cena v predajni 19,00 €

cena v e-shope 18,05 €Predkladaná česká učebnica obchodného práva
Obchodní právo
cena v predajni 39,90 €

cena v e-shope 37,91 €Predkladaná učebnica je sprievodcom korporačného
Obchodné právo 2
cena v predajni 21,80 €

cena v e-shope 20,71 €Základným cieľom obchodného práva je vytvoriť pre
Konanie podnikateľa
cena v predajni 11,60 €

cena v e-shope 11,02 €Aj napriek tomu, že oblasti M&A sa na Slovensu
Inovácie a trendy v M&A
cena v predajni 25,00 €

cena v e-shope 23,75 €Soukromoprávní vymáhání soutěžního práva v ČR
Soukromoprávní vymáhání soutěžního práva v ČR
cena v predajni 35,55 €

cena v e-shope 33,77 €Predkladaná publikácia prináša stručné a zároveň
Podnikatelský pronájem věcí movitých
cena v predajni 11,28 €

cena v e-shope 10,72 €Cieľom publikácie je predstaviť v 2 inštitútoch
Příkazní smlouva a jednatelství bez příkazu
cena v predajni 11,20 €

cena v e-shope 10,64 €Prvá časť vysokoškolskej učebnice obchodného práva
Obchodné právo 1
cena v predajni 20,00 €

cena v e-shope 19,00 €Kniha prináša tému, ktorá doteraz knižne chýbala,
Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání
cena v predajni 15,98 €

cena v e-shope 15,18 €Kniha predstavuje zbierku rozhodnutí slovenských a
Premlčanie v občianskom a obchodnom práve
cena v predajni 33,00 €

cena v e-shope 31,35 €Predkladaná odborná publikácia sa venuje oblasti
Obchodný zákonník s komentárom
cena v predajni 22,00 €

cena v e-shope 20,90 €Právo podnikať je individuálnym právom, ktoré
Živnostenský zákon. Komentár
cena v predajni 42,50 €

cena v e-shope 40,38 €Cieľom publikácie je poodhaľenie jedného z
Islámské cenné papíry sukúk
cena v predajni 15,00 €

cena v e-shope 14,25 €Kniha prináša pohľad na historický vývoj
Teoretické aspekty obchodného registra
cena v predajni 12,16 €

cena v e-shope 11,55 €Druhý diel učebnice hospodárskeho práva nadväzuje
Hospodárske právo II.
cena v predajni 16,50 €

cena v e-shope 15,68 €Monografia prináša pohľad na problematiku
Obchodný register
cena v predajni 18,20 €

cena v e-shope 17,29 €ZjliYm