NOVINKY

arr3Poštovné      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu ceny poštovného. Vzhľadom na skvalitnenie...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 2,90 €
do košíka:
cena v e-shope 5,00 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Časopis Justičná revue - časopis pre právnu prax

Justičná revue 5/2012 + CD
Časopis pre právnu prax - vyd. MS SR
OBSAH Štúdie P.Rosputinský, D.Paulík: Zmluvná sloboda pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov dohodou Články Š.Kollár: Právoplatnosť a vykonateľnosť statusových rozhodnutí Slovenskej advokátskej komory J.Tkáč: Poskytovanie informácií o verejnom obstarávaní na základe žiadosti podanej v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám S.Bojmírová: Novela daňového poriadku
cena v predajni 10,00 €
cena v e-shope 10,00 €

Justičná revue 5/2012 + CD

Právny obzor 3/2012
Teoretický časopis pre otázky štátu a práva - vyd. SAP
OBSAH Články M.Káčer: V závoji "logiky" J.Podmanický: Aplikácia inštitútu skráteného legislatívneho konania v procese tvorby práva Z.Koudelka: Prezident republiky a zákonodarstvo v ČR Z.Magurová: Pozitívne opatrenia zamerané na rodovú rovnosť v kontexte európskeho práva L.Kurilovská: K spoločnému podniku, ako forme koncentrácie v nadväznosti na program Leniency a účinnú ľútosť podľa Trestného
cena v predajni 7,00 €
cena v e-shope 7,00 €

Právny obzor 3/2012

Soudní rozhledy 5/2012
Rozhodnutia súdov - vyd. C.H.Beck
OBSAH K aktuálnym otázkam judikatúry J.Filipová: Judikatúra Najvyššieho správneho súdu: Právo azylové III Rozhodnutia Ústavného súdu ČR ÚS ČR: Nová judikatúra k nákladom civilného konania v bagateľných sporoch I. ÚS ČR: Satisfakčná a preventívno-sankčná funkcia náhrady škody náhrady nemajetkovej ujmy vzniknutej porušením osobnostných práv Rozhodnutia súdov ČR - časť civilná - Rozhodnutia procesné
cena v predajni 10,50 €
cena v e-shope 10,50 €

Soudní rozhledy 5/2012

Zo súdnej praxe 2/2012
ZSP odborný časopis - vyd. Iura edition
OBSAH Články T.Ľalík: Zložitosť práva ako výzva pre teóriu práva M.Bargel: Povinná obhajoba podľa §37 ods.1 písm.c) Trestného poriadku P.Strapáč: Povinnosť osobného výkonu funkcie člena predstavenstva akciovej spoločnosti Judikatúra Občianske právo Odňatie možnosti konať pred súdom Zvýšenie tarifnej odmeny advokáta Učastníctvo v konaní o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Základné práva na
cena v predajni 10,50 €
cena v e-shope 10,50 €

Zo súdnej praxe 2/2012

1/2012 Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae
Vedecký časopis Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy - vyd. Paneurópska VŠ
OBSAH Vedecké štúdie: V.Dmitriev: Stanovenie dôvodov pre diskrimináciu vyplývajúcu z nepotizmu (rodinkárstva) a podplácania ako kategórií korupcie (v angličtine) Odborné články J.Drgonec: Ústavný a zákonný rámec pre oslobodenie od povinnej mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach riaditeľa SIS a bývalého riaditeľa SIS B.Balog: Odvolanie odvolaného člena vlády D.Moškvan, V.Vrbová: Vplyv kvality
cena v predajni 6,60 €
cena v e-shope 5,94 €

1/2012 Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae

Právní rozhledy 8/2010
Časopis pro všechna právní odvětví - vyd. C.H.Beck
OBSAH Články Z.Kovařík: K dokazovaniu o pravosti podpisu zmenky J.Čermák: Ochrana autorského práva v prostredí peer to peer sietí typu BitTorrent s prihliadnutím k rozsudku vo veci The Pirate Bay D.Petrlík: Jednoduchý návod rýchleho použitia práva Európskej únie v súdnej a správnej praxi Diskusia J.Mikeš, J.Švestka: Znovu k zákonnému predkupnému právu podielových spoluvlastníkov J.Pelech: Pár
cena v predajni 9,46 €
cena v e-shope 9,46 €

Právní rozhledy 8/2010

Antitrust č.1/2012
Revue soutěžního práva - vyd. Sdružení Kairos
Časopis Antitrust č. 1/2012 - Revue súťažného práva   Obsah čísla: Články M.Brouček: Analýza kritickej straty a vymedzenie releventného trhu A.Musil: Rozhranie medz politikou hospodárskej súťaže a spotrebiteľskou politikou (anglicky) P.Koukal: K presadzovaniu Antitrust Compliance do súťažného prostredia Európskej únie Z.Šabová: Regulácia profesijných služieb a súťažné právo Diskusie P.Linsmeier,
cena v predajni 13,00 €
cena v e-shope 13,00 €

Antitrust č.1/2012

2/2012 Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie
právnický časopis - vyd. Iura edition
Obsah: Autonómia vnútroštátnych súdov pri využívaní oprávnenia predložiť prejudiciálnu otázku Súdnemu dvoru Európskej únie Rozsudok "Elchinov" Rozsudok "Melki a Abdeli" Rozhodovacia prax Súdneho dvora Európskej únie
cena v predajni 9,20 €
cena v e-shope 9,20 €

2/2012 Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie

1/2012 Časopis pro právní vědu a praxi
vyd. Masarykova univerzita Právnická fakluta
OBSAH Články V.Kratochvíl: "Trestno-politické aspekty Zmluvy o Ústave pre Európu a Lisabonskej reformnej zmluvy" J.Cirák: Európsky a národný rozmer kodifikácie súkromného práva v Slovenskej republike M.Ivičič: Štát a niektoré osobitné prípady pôsobenia základných práv a slobôd T.Smejkalová: "Smrť autora" ako cesta k porozumeniu teleologického výkladu P.Jäger: Štát a náboženstvo: vývoj k
cena v predajni 6,50 €
cena v e-shope 5,85 €

1/2012 Časopis pro právní vědu a praxi

 

 

Justičná revue


časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR.

Obsahuje pravidelné rubriky s článkami, v ktorých odborníci riešia najmä problémy aplikácie práva v súdnej praxi. K časopisu patrí aj príloha vo forme CD, kde sú uvedené konkrétne rozhodnutia Najvyššieho súdu SR a rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva.

Vychádza 12x ročne.

Usporiadať podľa 
Výrobca 

OBSAH Štúdie R. Funta: Facebook z pohľadu
Justičná revue 1/2018 + CD
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 12,00 €OBSAH Štúdie N. Bitterová: Doktrína voľnej úvahy v
Justičná revue 12/2017 + CD
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 12,00 €OBSAH Štúdie T. Grünwald: Rozpor záväzkov štátu,
Justičná revue 11/2017 + CD
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 12,00 €OBSAH Štúdie K. Baraník: Interakcia
Justičná revue 10/2017 + CD
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 12,00 €OBSAH Články R. Funta: Ochrana súkromia v rámci
Justičná revue 8-9/2017 + CD
cena v predajni 17,00 €

cena v e-shope 17,00 €OBSAH Štúdie J. Čentéš: Súbeh trestného konania a
Justičná revue 6-7/2017 + CD
cena v predajni 17,00 €

cena v e-shope 17,00 €OBSAH Články T. Senaj: Zákon o slobodnom prístupe
Justičná revue 5/2017 + CD
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 12,00 €OBSAH Články R. Král: Vybrané problémy prijímania
Justičná revue 4/2017 + CD
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 12,00 €OBSAH Štúdie M. Gregor: Hájnikova žena P. O.
Justičná revue 3/2017 + CD
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 12,00 €OBSAH Štúdie A. Beleš, M. Havelková: Uplatňovanie
Justičná revue 2/2017 + CD
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 12,00 €OBSAH Štúdie J. Drgonec: Ústavné a úniové právo v
Justičná revue 1/2017 + CD
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 12,00 €OBSAH Štúdie J. Drgonec: Zásahy do právnych
Justičná revue 12/2016 + CD
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 12,00 €OBSAH Štúdie J. Čollák: Subjektívne právo ako
Justičná revue 11/2016 + CD
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 10,00 €OBSAH Štúdie J. Drgonec: Forma vlády podľa Ústavy
Justičná revue 10/2016 + CD
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 10,00 €OBSAH Štúdie M. Krajčovič: Nezávislosť súdnej moci
Justičná revue 8-9/2016 + CD
cena v predajni 17,00 €

cena v e-shope 17,00 €OBSAH Štúdie T. Ľalík: Rovnosť v Ústave SR a
Justičná revue 6-7/2016 + CD
cena v predajni 17,00 €

cena v e-shope 17,00 €OBSAH Články J. Drgonec: Ústavná a zákonná ochrana
Justičná revue 5/2016 + CD
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 12,00 €OBSAH Články A. Dulak: Testamentárna sloboda a
Justičná revue 4/2016 + CD
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 12,00 €OBSAH Štúdie M. Vernarský: Ústavná sťažnosť a
Justičná revue 3/2016 + CD
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 12,00 €OBSAH Štúdie Š. Zeman: K restoratívnym prvkom
Justičná revue 2/2016 + CD
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 12,00 €OBSAH Štúdie A. Kapišovská: Nová právna úprava
Justičná revue 1/2016 + CD
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 12,00 €OBSAH Štúdie T. Ľalík: Právo na spravodlivý súdny
Justičná revue 12/2015 + CD
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 12,00 €OBSAH Štúdie M. Thurzová, L. Dudor: Územná
Justičná revue 11/2015 + CD
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 12,00 €OBSAH Štúdie M. Domin: Štátna komisia pre voľby.
Justičná revue 10/2015 + CD
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 12,00 €OBSAH Štúdie M. Deák: Prejav vôle kapitálovej
Justičná revue 8-9/2015 + CD
cena v predajni 17,00 €

cena v e-shope 17,00 €OBSAH Štúdie M. Deák: Prejav vôle kapitálovej
Justičná revue 6-7/2015 + CD
cena v predajni 17,00 €

cena v e-shope 17,00 €OBSAH Štúdie A. Aštary: Prihlasovanie pohľadávok v
Justičná revue 5/2015 + CD
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 12,00 €OBSAH Štúdie J. Herczeg: Tolerance intolerantních:
Justičná revue 4/2015 + CD
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 12,00 €OBSAH: Štúdie M. Haťapka: Priznávanie účinkov
Justičná revue 3/2015 + CD
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 12,00 €OBSAH Štúdie B. Šramel: Zodpovednosť prezidenta SR
Justičná revue 2/2015 + CD
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 12,00 €OBSAH Štúdie B. Šramel: Zodpovednosť prezidenta SR
Justičná revue 1/2015 + CD
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 12,00 €OBSAH Články B. Balog: K použitiu Čl. 103 ods. 4
Justičná revue 12/2014 + CD
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 10,00 €OBSAH Štúdie I. Palúš, M. Hencovská: Mandát
Justičná revue 11/2014 + CD
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 10,00 €OBSAH Štúdie R. Jakubáč: Úvahy o vecných bremenách
Justičná revue 10/2014 + CD
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 10,00 €OBSAH Štúdie S. Karkošková: Problematika podozrení
Justičná revue 8-9/2014 + CD
cena v predajni 15,60 €

cena v e-shope 15,60 €OBSAH: B. Ivanová: Analýza rozhodnutia Najvyššieho
Justičná revue 6-7/2014
cena v predajni 15,60 €

cena v e-shope 15,60 €OBSAH Štúdie R. Jakubáč: Zápis práv k
Justičná revue 5/2014 + CD
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 10,00 €OBSAH Štúdie M. Valachovič: Odňatie práva odporcu
Justičná revue 4/2014 + CD
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 10,00 €OBSAH Štúdie R. Jakubáč: Zodpovednosť za škodu
Justičná revue 3/2014 + CD
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 10,00 €N2EyZjA4