NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 6,60 €
imgempty
cena v e-shope 2,00 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Časopis Justičná revue - časopis pre právnu prax

Justičná revue 5/2012 + CD
Časopis pre právnu prax - vyd. MS SR
OBSAH Štúdie P.Rosputinský, D.Paulík: Zmluvná sloboda pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov dohodou Články Š.Kollár: Právoplatnosť a vykonateľnosť statusových rozhodnutí Slovenskej advokátskej komory J.Tkáč: Poskytovanie informácií o verejnom obstarávaní na základe žiadosti podanej v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám S.Bojmírová: Novela daňového poriadku
cena v predajni 10,00 €
cena v e-shope 10,00 €

Justičná revue 5/2012 + CD

 

 

Justičná revue


časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR.

Obsahuje pravidelné rubriky s článkami, v ktorých odborníci riešia najmä problémy aplikácie práva v súdnej praxi. K časopisu patrí aj príloha vo forme CD, kde sú uvedené konkrétne rozhodnutia Najvyššieho súdu SR a rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva.

Vychádza 12x ročne.

Usporiadať podľa 
Výrobca 

OBSAH Články A. Ukropec: Právo migrantov na
Justičná revue 12/2018 + CD
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 12,00 €



OBSAH Články M. Gregor: Daňové aspekty náboženskej
Justičná revue 11/2018 + CD
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 12,00 €



OBSAH Štúdie: A. Beleš: Hypertrofia trestných
Justičná revue 10/2018 + CD
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 12,00 €



OBSAH Štúdie I. Fekete: Zmluvný prevod
Justičná revue 8-9/2018 + CD
cena v predajni 17,00 €

cena v e-shope 17,00 €



OBSAH Štúdie J. Drgnonec: Prekonávanie právnych
Justičná revue 6-7/2018 + CD
cena v predajni 17,00 €

cena v e-shope 17,00 €



OBSAH Štúdie J. Čentéš, M. Mrva, M. Krajčovič:
Justičná revue 5/2018 + CD
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 12,00 €



OBSAH Štúdie M. Deák: K následkom nedostatočne
Justičná revue 4/2018 + CD
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 12,00 €



OBSAH Štúdie M. Deák: K následkom nedostatočne
Justičná revue 3/2018 + CD
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 12,00 €



OBSAH Štúdie H. Barancová: Výkon funkcie člena
Justičná revue 2/2018 + CD
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 12,00 €



OBSAH Štúdie R. Funta: Facebook z pohľadu
Justičná revue 1/2018 + CD
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 12,00 €



OBSAH Štúdie N. Bitterová: Doktrína voľnej úvahy v
Justičná revue 12/2017 + CD
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 12,00 €



OBSAH Štúdie T. Grünwald: Rozpor záväzkov štátu,
Justičná revue 11/2017 + CD
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 12,00 €



OBSAH Štúdie K. Baraník: Interakcia
Justičná revue 10/2017 + CD
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 12,00 €



OBSAH Články R. Funta: Ochrana súkromia v rámci
Justičná revue 8-9/2017 + CD
cena v predajni 17,00 €

cena v e-shope 17,00 €



OBSAH Štúdie J. Čentéš: Súbeh trestného konania a
Justičná revue 6-7/2017 + CD
cena v predajni 17,00 €

cena v e-shope 17,00 €



OBSAH Články T. Senaj: Zákon o slobodnom prístupe
Justičná revue 5/2017 + CD
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 12,00 €



OBSAH Články R. Král: Vybrané problémy prijímania
Justičná revue 4/2017 + CD
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 12,00 €



OBSAH Štúdie M. Gregor: Hájnikova žena P. O.
Justičná revue 3/2017 + CD
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 12,00 €



OBSAH Štúdie A. Beleš, M. Havelková: Uplatňovanie
Justičná revue 2/2017 + CD
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 12,00 €



OBSAH Štúdie J. Drgonec: Ústavné a úniové právo v
Justičná revue 1/2017 + CD
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 12,00 €



OBSAH Štúdie J. Drgonec: Zásahy do právnych
Justičná revue 12/2016 + CD
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 12,00 €



OBSAH Štúdie J. Čollák: Subjektívne právo ako
Justičná revue 11/2016 + CD
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 10,00 €



OBSAH Štúdie J. Drgonec: Forma vlády podľa Ústavy
Justičná revue 10/2016 + CD
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 10,00 €



OBSAH Štúdie M. Krajčovič: Nezávislosť súdnej moci
Justičná revue 8-9/2016 + CD
cena v predajni 17,00 €

cena v e-shope 17,00 €



OBSAH Štúdie T. Ľalík: Rovnosť v Ústave SR a
Justičná revue 6-7/2016 + CD
cena v predajni 17,00 €

cena v e-shope 17,00 €



OBSAH Články J. Drgonec: Ústavná a zákonná ochrana
Justičná revue 5/2016 + CD
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 12,00 €



OBSAH Články A. Dulak: Testamentárna sloboda a
Justičná revue 4/2016 + CD
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 12,00 €



OBSAH Štúdie M. Vernarský: Ústavná sťažnosť a
Justičná revue 3/2016 + CD
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 12,00 €



OBSAH Štúdie Š. Zeman: K restoratívnym prvkom
Justičná revue 2/2016 + CD
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 12,00 €



OBSAH Štúdie A. Kapišovská: Nová právna úprava
Justičná revue 1/2016 + CD
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 12,00 €



OBSAH Štúdie T. Ľalík: Právo na spravodlivý súdny
Justičná revue 12/2015 + CD
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 12,00 €



OBSAH Štúdie M. Thurzová, L. Dudor: Územná
Justičná revue 11/2015 + CD
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 12,00 €



OBSAH Štúdie M. Domin: Štátna komisia pre voľby.
Justičná revue 10/2015 + CD
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 12,00 €



OBSAH Štúdie M. Deák: Prejav vôle kapitálovej
Justičná revue 8-9/2015 + CD
cena v predajni 17,00 €

cena v e-shope 17,00 €



OBSAH Štúdie M. Deák: Prejav vôle kapitálovej
Justičná revue 6-7/2015 + CD
cena v predajni 17,00 €

cena v e-shope 17,00 €



OBSAH Štúdie A. Aštary: Prihlasovanie pohľadávok v
Justičná revue 5/2015 + CD
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 12,00 €



OBSAH Štúdie J. Herczeg: Tolerance intolerantních:
Justičná revue 4/2015 + CD
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 12,00 €



OBSAH: Štúdie M. Haťapka: Priznávanie účinkov
Justičná revue 3/2015 + CD
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 12,00 €



OBSAH Štúdie B. Šramel: Zodpovednosť prezidenta SR
Justičná revue 2/2015 + CD
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 12,00 €



NTgwN