NOVINKY

arr3Poštovné      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu ceny poštovného. Vzhľadom na skvalitnenie...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Časopis Justičná revue - časopis pre právnu prax

Justičná revue 5/2012 + CD
Časopis pre právnu prax - vyd. MS SR
OBSAH Štúdie P.Rosputinský, D.Paulík: Zmluvná sloboda pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov dohodou Články Š.Kollár: Právoplatnosť a vykonateľnosť statusových rozhodnutí Slovenskej advokátskej komory J.Tkáč: Poskytovanie informácií o verejnom obstarávaní na základe žiadosti podanej v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám S.Bojmírová: Novela daňového poriadku
cena v predajni 10,00 €
cena v e-shope 10,00 €

Justičná revue 5/2012 + CD

 

 

Justičná revue


časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR.

Obsahuje pravidelné rubriky s článkami, v ktorých odborníci riešia najmä problémy aplikácie práva v súdnej praxi. K časopisu patrí aj príloha vo forme CD, kde sú uvedené konkrétne rozhodnutia Najvyššieho súdu SR a rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva.

Vychádza 12x ročne.

Usporiadať podľa 
Výrobca 

OBSAH Štúdie P.Pecho: Existencia právnej
Justičná revue 1/2009 + CD
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 10,00 €OBSAH Štúdie J.Mazák, M.Jánošíková: Charta
Justičná revue 2/2011 + CD
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 10,00 €OBSAH Štúdie M.Breichová Lapčáková: Neústavné
Justičná revue 1/2011 + CD
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 10,00 €OBSAH Štúdie J. Drgonec: Prerušenie konania pred
Justičná revue 3/2010 + CD
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 10,00 €OBSAH Štúdie A.Erdösová: Vymožiteľnosť práva v
Justičná revue 12/2010 + CD
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 10,00 €Obsah: Štúdie: Rozsah politického uváženia
Justičná revue 8-9/2010 + CD
cena v predajni 15,59 €

cena v e-shope 15,59 €Obsah: Štúdie: Ešte raz k špeciálnemu súdu
Justičná revue 6-7/2010 + CD
cena v predajni 15,59 €

cena v e-shope 15,59 €Z obsahu: - Právo dieťaťa na rodičovskú výchovu -
Justičná revue 4/2010 + CD
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 10,00 €Z obsahu: - Európsky platobný rozkaz - Exekúcia
Justičná revue 5/2010 + CD
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 10,00 €YTJiZDlm