NOVINKY

arr3Poštovné      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu ceny poštovného. Vzhľadom na skvalitnenie...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Športové právo

Fotbal v chapadlech korupce
Karel Felt - vyd. Mladá fronta
Fotbal v chapadlech korupce v českom, československom futbale pejednáva o korupcii, poskytuje významné aféry vo futbale ktoré boli aj v televízií, novinách, rádiu, ale poskytuje aféry futbalu, ktoré doposial neboli ešte zverejnené, poukazuje aj na najväčší prípad z 2004 roku týkajúcich sa disciplinárky, ktorá riešila najväčších ľudí futbalu, rozhodcov, funkcionárov, taktiež atriaslo to aj 1
cena v predajni 11,21 €
cena v e-shope 10,65 €

Fotbal v chapadlech korupce

Právní aspekty násilí ve sportu
Stanislav Sádovský - vyd. Karolinum
Kniha analyzuje teoreticko-právne zákonitosti vzájomného pôsobenia právnych a športových noriem a porovnáva ich so zreteľom na aspekty násilia. Taktiež skúma možnosti aplikácie športových pravidiel na právne skutočnosti športového pôvodu, pokiaľ sú tieto skutočnosti narušením všeobecne platných noriem. Predostiera možné dôsledky aplikácie všeobecného práva na deliktné právne skutočnosti vyplvajúce
cena v predajni 5,46 €
cena v e-shope 5,19 €

Právní aspekty násilí ve sportu

Zákon o športe s DS
NZ 17/16 - vyd. Epos
Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení.
cena v predajni 3,30 €
cena v e-shope 3,30 €

Zákon o športe s DS

 
Usporiadať podľa 
Výrobca 

Právní úprava profesionálního sportu v České
Právní úprava profesionálního sportu v České republice a zahraničí
cena v predajni 9,00 €

cena v e-shope 8,55 €Zákon o organizovaní verejných športových podujatí
Zákon o organizovaní verejných športových podujatí - komentár
cena v predajni 19,60 €

cena v e-shope 18,62 €Fotbalové chuligánství poskytuje pohľad na
Fotbalové chuligánství
cena v predajni 10,92 €

cena v e-shope 10,37 €Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe s aktualizovanou
Zákon o športe s DS
cena v predajni 3,30 €

cena v e-shope 3,30 €Civilní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy
Civilní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy
cena v predajni 29,70 €

cena v e-shope 28,21 €Fotbal v chapadlech korupce v českom,
Fotbal v chapadlech korupce
cena v predajni 11,21 €

cena v e-shope 10,65 €Fotbal v taláru ktorú spracoval Karel Felt
Fotbal v taláru
cena v predajni 9,35 €

cena v e-shope 8,88 €Monografie se zabývá různými aspekty trestní
Trestněprávní odpovědnost ve sportu
cena v predajni 14,66 €

cena v e-shope 13,93 €Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie "
Sport a (nejen) pracovní právo
cena v predajni 19,61 €

cena v e-shope 18,62 €Keď sa v českom futbalovom svete vyslový meno
Károlyi: Život se slepou bohyní
cena v predajni 11,38 €

cena v e-shope 10,81 €Kniha predstavuje ucelenú publikáciu, ktorá
Sport a právo
cena v predajni 12,82 €

cena v e-shope 12,18 €Vysokoškolské učebné skriptum prináša exkurz na
Smlouvy ve sportu
cena v predajni 5,20 €

cena v e-shope 4,94 €Kniha je komparatívnou historickou štúdiou, ktorá
Sport a olympijské hnutí v zemích Visegrádu
cena v predajni 10,91 €

cena v e-shope 10,36 €Športové právo patrí k vyvýjajúcim sa oblastiam a
Sportovní právo
cena v predajni 15,50 €

cena v e-shope 14,73 €Predkladaný zborník je súhrnom príspevkov z
Športové právo - zborník
cena v predajni 7,50 €

cena v e-shope 6,75 €Povinnosti športovcov vyplývajú nielen z
Zmluvné záväzky a základné práva športovcov
cena v predajni 10,50 €

cena v e-shope 9,98 €Herné právo nie je právnym odvetvím v tradičnom
Herní právo
cena v predajni 9,41 €

cena v e-shope 8,94 €Publikácia je prvou ucelenou prácou, ktorá
Športové právo
cena v predajni 19,90 €

cena v e-shope 18,91 €Publikácia sa zaoberá predovšetkým športom na
Profesionální sportovec
cena v predajni 13,70 €

cena v e-shope 13,02 €Publikácia prináša teoretickoprávn a ekonomické
Otázky sportovního práva
cena v predajni 8,00 €

cena v e-shope 7,60 €Kniha analyzuje teoreticko-práv zákonitosti
Právní aspekty násilí ve sportu
cena v predajni 5,46 €

cena v e-shope 5,19 €Športové právo nemôže byť chápané samostatne vo
Sportovní právo s mezinárodním prvkem
cena v predajni 10,90 €

cena v e-shope 10,36 €


N2ZmM2Z