NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 8,60 €
cena v e-shope 9,50 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Rímske právo

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Zmluvy nepredstavujú iba jeden z pilierov
Obligace z kontraktu, 2. vydání
cena v predajni 20,16 €

cena v e-shope 19,15 €Cieľom predkladanej publikácie je nájsť styčné
Vliv římského práva na vybrané instituty práva mezinárodního obchodu

cena v e-shope 28,91 €Predkladaná učebnica prináša historicko-teor
Základy rímskeho práva
cena v predajni 18,90 €

cena v e-shope 17,96 €Zmluvy a iné dohody patria medzi najstaršie
Obligace z kontraktu
cena v predajni 16,50 €

cena v e-shope 15,68 €Publikácia prináša konrétne prípady z rímskeho
Praktické prípady z rímskeho práva, 5. vydanie
cena v predajni 17,00 €

cena v e-shope 16,15 €Kniha Historiografia rímskeho práva na Slovensku
Historiografia rímskeho práva na Slovensku
cena v predajni 26,10 €

cena v e-shope 24,79 €Justiniánová Digesta jedná sa o právne texty,
Justiniánova Digesta
cena v predajni 99,00 €

cena v e-shope 94,05 €Jednou z najdôležitejšíc úloh právnikov je
Interpretační úskalí justiniánských Digest
cena v predajni 9,15 €

cena v e-shope 8,24 €Kniha prináša výstižný popis rozkladu a vedomia,
Úpadek a pád římské říše
cena v predajni 21,06 €

cena v e-shope 18,95 €Cieľom publikácie je predstaviť v 2 inštitútoch
Příkazní smlouva a jednatelství bez příkazu
cena v predajni 11,20 €

cena v e-shope 10,64 €Cieľom predkladanej monografie je priblížiť sa
Darovanie s príkazom v rímskom práve
cena v predajni 20,25 €

cena v e-shope 19,24 €Digesta seu Pandectae. tomus II. / Digesta neboli
Digesta seu Pandectae. tomus II. / Digesta neboli Pandekty. svazek II.
cena v predajni 26,55 €

cena v e-shope 25,22 €Praktikum je neocenitelnou studijní pomůckou pro
Praktikum z římského práva, 3.vyd.
cena v predajni 15,90 €

cena v e-shope 15,11 €Vysokoškolská učebnica rímskeho práva prináša
Rímske právo
cena v predajni 25,00 €

cena v e-shope 23,75 €  Římské právo, především římské soukromé právo,
Případy z římského práva, 4. vydání
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 11,40 €Kniha sa zaoberá problematikou bezdôvodného
Condictiones. Ke kořenům bezdůvodného obohacení
cena v predajni 9,87 €

cena v e-shope 9,38 €Mechanizmy pôsobenia rímsko-kanonick práva v
Mechanizmy pôsobenia rímsko-kanonického práva v Anglicku
cena v predajni 13,80 €

cena v e-shope 13,11 €Originální zpusoby nabývání vlastnictví v římskem
Originární způsoby nabývání vlastnictví v římském právu a dnes
cena v predajni 12,87 €

cena v e-shope 12,23 €Kniha prináša právnu analýzu obdobia vlády cisára
Rímsky štát a právo za vlády cisára Augusta
cena v predajni 16,20 €

cena v e-shope 15,39 €Predkladaná publikácia sa snaží o analýzu povahy a
Usucapio. Vydržení v římskem právu
cena v predajni 10,80 €

cena v e-shope 10,26 €Prameny římského práva jsou v běžném povědomí
Lex et ius
cena v predajni 18,00 €

cena v e-shope 17,10 €Římske právo v občanském zákoníku poukazuje že
Římske právo v občanském zákoníku
cena v predajni 20,70 €

cena v e-shope 19,66 €Caro amico vznikla na jubileum Petra Skřejpka
Caro amico
cena v predajni 16,92 €

cena v e-shope 16,07 €Římské soukromé právo - Systém a instituce 2.
Římské soukromé právo - Systém a instituce 2. vydání
cena v predajni 17,50 €

cena v e-shope 16,63 €Kniha slúži ako doplnková pomôcka na upevnenie a
Praktikum z rímskeho práva
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 11,40 €Soudobé reflexe římského práva
cena v predajni 13,50 €

cena v e-shope 12,82 €Jen výjimečně projevoval Ježíš zájem o svět mimo
Christianizace římského antického státu
cena v predajni 23,40 €

cena v e-shope 22,23 €Recepce římskeho práva je vlastne náhľad ako sa
Recepce římskeho práva
cena v predajni 8,00 €

cena v e-shope 7,60 €Ako pri každom právnom inštitúte, i v prípade
Držba v dejinách práva
cena v predajni 13,00 €

cena v e-shope 13,00 €Kniha približuje historický a kultúrny vývoj
Chronológia rímskych dejín
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 6,64 €Vydáno v rámci specifického vysokoškolského
Římské právo a kodifikace
cena v predajni 11,92 €

cena v e-shope 11,32 €Pohyb a dynamiku odráža aj názvoslovie, a to hneď
K reáliám starovekého Ríma
cena v predajni 9,35 €

cena v e-shope 8,42 €Kniha obsahuje konkrétne prípady z oblasti
Praktické prípady z rímskeho práva 4. vydanie
cena v predajni 13,00 €

cena v e-shope 12,35 €Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
Rímska rodina v sociálnych a právnych vzťahoch
cena v predajni 4,25 €

cena v e-shope 4,04 €Exegésis. Výklad právních textu 3. vydání tento
Exegésis. Výklad právních textů, 3. vydání
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 6,65 €Předložená publikace je rozdělena na dvě části. V
Rodina a její význam v římském právu
cena v predajni 9,91 €

cena v e-shope 9,41 €Publikácia predstavuje stav rímskoprávneho
Substitutio vulgaris a sloboda vôle v práve rímskom

cena v e-shope 9,50 €Publikácia z rôznych pohľadov popisuje starovekú
Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny
cena v predajni 9,25 €

cena v e-shope 8,79 €Aj v súčasnosti sa v bežnom živote stretávame s
Dicta et Regulae Iuris aneb Právnické mudrosloví latinské

cena v e-shope 15,90 €MWY3NThjN