NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Rímske právo

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Římské právo, především římské soukromé právo,
Případy z římského práva, 4. vydání
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 11,40 €Kniha se zabývá problematikou bezdůvodného
Condictiones. Ke kořenům bezdůvodného obohacení
cena v predajni 9,87 €

cena v e-shope 9,38 €Publikácia po prvýkrát poskytuje v slovenskom
Mechanizmy pôsobenia rímsko-kanonického práva v Anglicku
cena v predajni 13,80 €

cena v e-shope 13,11 €Vlastnictví patří mezi základní instituty
Originární způsoby nabývání vlastnictví v římském právu a dnes
cena v predajni 12,87 €

cena v e-shope 12,23 €Kniha prináša právnu analýzu obdobia vlády cisára
Rímsky štát a právo za vlády cisára Augusta
cena v predajni 16,20 €

cena v e-shope 15,39 €Predkladaná publikácia sa snaží o analýzu povahy a
Usucapio. Vydržení v římskem právu
cena v predajni 10,80 €

cena v e-shope 10,26 €Lex et ius. Zákony a právo antického Říma právna
Lex et ius
cena v predajni 18,00 €

cena v e-shope 17,10 €Římske právo v občanském zákoníku poukazuje že
Římske právo v občanském zákoníku
cena v predajni 20,70 €

cena v e-shope 19,66 €Caro amico vznikla na jubileum Petra Skřejpka
Caro amico
cena v predajni 16,92 €

cena v e-shope 16,07 €Římské soukromé právo - Systém a instituce 2.
Římské soukromé právo - Systém a instituce 2. vydání
cena v predajni 17,50 €

cena v e-shope 16,63 €Praktikum z rímskeho práva poskytuje praktikum
Praktikum z rímskeho práva
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 11,40 €Soudobé reflexe římského práva - Římské právo v
Soudobé reflexe římského práva
cena v predajni 13,50 €

cena v e-shope 12,82 €Christianizace římského antického státu poukazuje
Christianizace římského antického státu
cena v predajni 23,40 €

cena v e-shope 22,23 €Recepce římskeho práva je vlastne náhľad ako sa
Recepce římskeho práva
cena v predajni 8,00 €

cena v e-shope 7,60 €Ako pri každom právnom inštitúte, i v prípade
Držba v dejinách práva
cena v predajni 13,00 €

cena v e-shope 13,00 €Kniha približuje historický a kultúrny vývoj
Chronológia rímskych dejín
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 6,64 €Vydáno v rámci specifického vysokoškolského
Římské právo a kodifikace
cena v predajni 11,92 €

cena v e-shope 11,32 €Pohyb a dynamiku odráža aj názvoslovie, a to hneď
K reáliám starovekého Ríma
cena v predajni 9,35 €

cena v e-shope 8,42 €Kniha obsahuje prípady, na základe ktorých sa
Praktické prípady z rímskeho práva 4. vydanie
cena v predajni 13,00 €

cena v e-shope 13,00 €Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
Rímska rodina v sociálnych a právnych vzťahoch
cena v predajni 4,25 €

cena v e-shope 4,04 €Předkládané soubory textů umožňují nahlédnout do
Exegésis. Výklad právních textů, 3. vydání
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 6,65 €Předložená publikace je rozdělena na dvě části. V
Rodina a její význam v římském právu
cena v predajni 9,91 €

cena v e-shope 9,41 €Publikácia predstavuje stav rímskoprávneho
Substitutio vulgaris a sloboda vôle v práve rímskom
cena v predajni 9,50 €

cena v e-shope 9,03 €Publikácia z rôznych pohľadov popisuje starovekú
Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny
cena v predajni 9,25 €

cena v e-shope 8,79 €Aj v súčasnosti sa v bežnom živote stretávame s
Dicta et Regulae Iuris aneb Právnické mudrosloví latinské
cena v predajni 15,40 €

cena v e-shope 14,63 €Slovník prináša prehľad najdôležitejšíc pojmov,
Latinsko-český slovníček římskeho práva, 2.vyd.
cena v predajni 7,50 €

cena v e-shope 6,75 €Zborník z II.konferencie českých a slovenských
Bona fides
cena v predajni 2,85 €

cena v e-shope 2,71 €Démosthenés je považovaný za jeden z pilierov
Řeči na sněmu
cena v predajni 14,00 €

cena v e-shope 13,30 €Cieľom knihy je vytvorenie učebného textu, ktorý
Kurs římskeho práva
cena v predajni 14,50 €

cena v e-shope 9,31 €Kniha sa venuje priblíženiu poznania
Antická státověda v díle M. T. Cicerona
cena v predajni 11,89 €

cena v e-shope 11,30 €Kniha je prekladom jedného zo základných diel
Sláva a úpadek říše římské
cena v predajni 9,00 €

cena v e-shope 8,55 €Zborník príspevkov v 10.konferencie českých a
Res - věci v římském právu
cena v predajni 13,71 €

cena v e-shope 13,03 €Kniha zobrazuje rímske manželské právo. Zachytáva
Matrimonium v rímskom práve
cena v predajni 3,96 €

cena v e-shope 3,56 €Bibliografia rímskeho trestného práva obsahuje
Bibliographia Iuris Romani Criminalis
cena v predajni 46,90 €

cena v e-shope 44,56 €Zborník príspevkov vydaný pri príležitosti
Acta historico - iuridica Pilsnensia 2011
cena v predajni 12,80 €

cena v e-shope 12,16 €Cvičebnica pre študentov právnických fakúlt
Rímsko-právne kauzy
cena v predajni 11,79 €

cena v e-shope 9,43 €Cieľom učebnice je poskytnúť informácie pre úplné
Římske soukromé právo. Systém a instituce
cena v predajni 16,60 €

cena v e-shope 15,77 €Kniha je prekladom učebnice práva východorímského
Justiniánské instituce / Iustiniani Institutiones
cena v predajni 17,30 €

cena v e-shope 16,44 €Rímske právo je základom a východiskom práva
Učebnice soukromého práva římskeho I.+II.díl
cena v predajni 62,86 €

cena v e-shope 57,83 €YjlhY