NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Rímske právo

Usporiadať podľa 
Výrobca Názov tovaru Cena
Obligace z kontraktu, 2. vydání
Petr Bělovský
cena v e-shope 19,15 € img
Vliv římského práva na vybrané instituty práva mezinárodního obchodu
Květoslav Růžička, Bohumil Poláček, Radek Novák, Petr Dostalík
cena v e-shope 28,91 € img
Základy rímskeho práva
Martin Gregor
cena v e-shope 17,96 € img
Obligace z kontraktu
Petr Bělovský
cena v e-shope 15,68 €
Praktické prípady z rímskeho práva, 5. vydanie
Peter Blaho, Veronika Kleňová, Herbert Hausmaninger
cena v e-shope 16,15 € img
Historiografia rímskeho práva na Slovensku
Martin Gregor
cena v e-shope 24,79 € img
Justiniánova Digesta
vyd. Nugis Finem Publishing
cena v e-shope 94,05 € img
Interpretační úskalí justiniánských Digest
Kamila Stloukalová, Jan Ullmann, Marek Novák, Dominik Macek
cena v e-shope 8,24 € img
Úpadek a pád římské říše
Edward Gibbon
cena v e-shope 18,95 € img
Příkazní smlouva a jednatelství bez příkazu
Petr Dostalík
cena v e-shope 10,64 € img
Darovanie s príkazom v rímskom práve
Veronika Kleňová
cena v e-shope 19,24 € img
Digesta seu Pandectae. tomus II. / Digesta neboli Pandekty. svazek II.
Michal Skřejpek - vyd. Karolinum
cena v e-shope 25,22 € img
Praktikum z římského práva 3.vydání
Kamila Bubelová, Petr Dostalík, Jakub Razim
cena v e-shope 15,11 € img
Rímske právo
Karol Rebro, Peter Blaho
cena v e-shope 23,75 € img
Případy z římského práva, 4. vydání
Michal Skřejpek, Petr Bělovský, David Falada, Jan Šejdl - vyd. Aleš Čeněk
cena v e-shope 11,40 € img
Condictiones. Ke kořenům bezdůvodného obohacení
Petr Dostalík
cena v e-shope 9,38 € img
Mechanizmy pôsobenia rímsko-kanonického práva v Anglicku
Matej Mlkvý - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 13,11 € img
Originární způsoby nabývání vlastnictví v římském právu a dnes
Veronika Fruthová, Marek Novák - vyd. Auditorium
cena v e-shope 12,23 € img
Rímsky štát a právo za vlády cisára Augusta
Martin Gregor - vyd. Leges
cena v e-shope 15,39 € img
Usucapio. Vydržení v římskem právu
Petr Bělovský - vyd. Auditorium
cena v e-shope 10,26 € img
Lex et ius
Michal Skřejpek
cena v e-shope 17,10 € img
Římske právo v občanském zákoníku
Michal Skřejpek, Petr Bělovský, Jan Šejdl, David Falada - vyd. Auditorium (Věcná práva, Komentář a prameny)
cena v e-shope 19,66 € img
Caro amico
Petr Bělovský, Kamila Stloukalová - vyd. Auditorium (60 kapitol pro Michala Skřejpka aneb Římské právo napříč staletími)
cena v e-shope 16,07 € img
Římské soukromé právo - Systém a instituce 2. vydání
Michal Skřejpek - vyd. Aleš Čeněk
cena v e-shope 16,63 € img
Praktikum z rímskeho práva
Veronika Kleňová
cena v e-shope 11,40 € img
Soudobé reflexe římského práva
Kamila Stloukalová
cena v e-shope 12,82 €
Christianizace římského antického státu
Jiří Bílý
cena v e-shope 22,23 €
Recepce římskeho práva
David Falada - vyd. Aleš Čeněk
cena v e-shope 7,60 € img
Držba v dejinách práva
Peter Blaho
cena v e-shope 13,00 €
Chronológia rímskych dejín
Pavol Valachovič - vyd. Heuréka
cena v e-shope 6,64 € img
Římské právo a kodifikace
Záboj Horák, Michal Skřejpek - vyd. Havlíček Brain Team
cena v e-shope 11,32 €
K reáliám starovekého Ríma
Janka Hečková a kolektív - vyd. Univerzita Konštantína Filozofa
cena v e-shope 8,42 €
Rímska rodina v sociálnych a právnych vzťahoch
zborník - vyd. Bratislavská vysoká škola práva
cena v e-shope 4,04 €
Exegésis. Výklad právních textů, 3. vydání
Michal Skřejpek, David Falada, Jan Kuklík - vyd. Aleš Čeněk
cena v e-shope 6,65 € img
Rodina a její význam v římském právu
Ivana Stará
cena v e-shope 9,41 € img
Substitutio vulgaris a sloboda vôle v práve rímskom
Veronika Kleňová
cena v e-shope 9,50 € img
Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny
Miroslav Frýdek a kolektív - vyd. Key Publishing
cena v e-shope 8,79 € img
Dicta et Regulae Iuris aneb Právnické mudrosloví latinské
Jaromír Kincl
cena v e-shope 15,90 € img
Latinské právnické výrazy a výroky
Karol Rebro
cena v e-shope 17,33 € img

YjAxNG