NOVINKY

arr3Poštovné      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu ceny poštovného. Vzhľadom na skvalitnenie...

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 11,34 €
do košíka:
cena v e-shope 4,70 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MÁJ 2017

1. Občianske súdne konanie po novom (Vokálová, Mitterpachová, Jakubáč, Brázdil, Ikrényi)

2. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

3. Ochrana spotrebiteľa (Jana Mazáková)

4. Trestný poriadok. Veľký komentár, 3.vyd. (Čentéš a kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Zadržanie podozrivej osoby v trestnom konaní (Marko Deák)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Žaloba na obnovu konania v občianskom súdnom konaní (Ševcová)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Odborné knihy: právo, medzinárodné vzťahy, politológia, ekonómia, dane, účtovníctvo

 

 

Kompletná ponuka všetkých kníh

 

 

• právo • medzinárodné vzťahy • politológia • dane • účtovníctvo • finančný trh • ekonomika • marketing • manažment •

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Management ekonomiky správy majetku sa venuje
Management ekonomiky správy majetku
cena v predajni 21,96 €

cena v e-shope 20,86 €Historie střelectví z ručních palných zbraní
Historie střelectví z ručních palných zbraní
cena v predajni 9,00 €

cena v e-shope 8,55 €Daňové a nedaňové výdavky 2018 sa venuje výdavkom
Daňové a nedaňové výdavky 2018
cena v predajni 15,50 €

cena v e-shope 14,72 €Daňové a mzdové zákony 2018 obsahuje tieto aspkty
Daňové a mzdové zákony 2018
cena v predajni 10,30 €

cena v e-shope 9,78 €Pracovno-právny výkladový slovník obsahuje platnú
Pracovno-právny výkladový slovník
cena v predajni 13,90 €

cena v e-shope 13,20 €Zvuky v reklamě obsahuje právne a marketingové
Zvuky v reklamě
cena v predajni 19,74 €

cena v e-shope 18,75 €Evropský delikt sa venuje presadzovaniu práva
Evropský delikt
cena v predajni 26,20 €

cena v e-shope 26,20 €Slovensko a Európska Únia: poučenia a možnosti
Slovensko a Európska Únia: poučenia a možnosti
cena v predajni 15,40 €

cena v e-shope 15,40 €Právní aspekty hazardních her komplexne sa venuje
Právní aspekty hazardních her
cena v predajni 28,80 €

cena v e-shope 27,36 €Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2018
Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2018
cena v predajni 12,50 €

cena v e-shope 11,87 €Učebnica angličtiny určená primárne pre potreby
English for Specific Purposes
cena v predajni 8,55 €

cena v e-shope 8,12 €Market Entry Strategy je špecifická v tom že je
Market Entry Strategy
cena v predajni 10,35 €

cena v e-shope 9,83 €Psychologie pro právníky poskytuje problematiku
Psychologie pro právníky
cena v predajni 15,75 €

cena v e-shope 14,96 €Čistá právna náuka tak v tomto zvázku právny a
Čistá právna náuka
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 11,40 €Dějiny českého soudnictví reflektuje súdnictvo čo
Dějiny českého soudnictví
cena v predajni 26,42 €

cena v e-shope 25,09 €Podnikové hospodárstvo sa venuje fungovaniu
Podnikové hospodárstvo
cena v predajni 22,00 €

cena v e-shope 20,90 €Parlamentná imunita sa komplexne venuje právnej
Parlamentná imunita
cena v predajni 15,00 €

cena v e-shope 14,25 €Kniha prináša detailný pohľad na otázky
Transformace a restrukturalizace podniku
cena v predajni 31,05 €

cena v e-shope 29,50 €Ústavné právo hmotné obsahuje podľa legislatívy SR
Ústavné právo hmotné
cena v predajni 45,00 €

cena v e-shope 42,75 €Zborník príspevkov Obsah: P. Žikovská: Mezinárodní
Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových 2017
cena v predajni 6,50 €

cena v e-shope 5,85 €Vysokoškolské učebné skriptum sa zaoberá vybranými
Právo v cestovním ruchu
cena v predajni 15,61 €

cena v e-shope 14,83 €Zákon o organizaci a provádění sociálního
Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
cena v predajni 42,53 €

cena v e-shope 40,40 €Třetí pilíř zahraniční politiky ide o pohľad na
Třetí pilíř zahraniční politiky
cena v predajni 21,15 €

cena v e-shope 20,09 €Tématem knihy je Kantův morální zákon jako
Kantův morální zákon
cena v predajni 8,37 €

cena v e-shope 7,95 €Zborník zo IV. česko-slovenské
Kritická analýza pramenů
cena v predajni 14,90 €

cena v e-shope 14,16 €Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III sa
Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III
cena v predajni 39,60 €

cena v e-shope 37,62 €Právna úprava zákona o lesoch smeruje najmä k
Zákon o lesoch. Komentár
cena v predajni 29,50 €

cena v e-shope 28,03 €Sondy do studia (o) islámu v období migrační krize
Sondy do studia (o) islámu v období migrační krize
cena v predajni 13,41 €

cena v e-shope 12,73 €Teorie finančního práva a finanční vědy poskytuje
Teorie finančního práva a finanční vědy
cena v predajni 28,53 €

cena v e-shope 27,10 €Daňové zákony  2018 obsahuje daňové zákony ako je
Daňové zákony 2018
cena v predajni 5,99 €

cena v e-shope 5,69 €Detecting and reducing risk and fraud in the
Detecting and reducing corruption risk and fraud in the public sector
cena v predajni 10,34 €

cena v e-shope 9,82 €Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středoěku
Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku
cena v predajni 30,00 €

cena v e-shope 30,00 €Predkladané publikácia analyzuje interkultúrne
Interkultúrne interakcie a migrácia
cena v predajni 14,00 €

cena v e-shope 12,60 €Transakcie medzi spriaznenými osobami v kontexte
Transakcie medzi spriaznenými osobami v kontexte účtovníctva
cena v predajni 13,80 €

cena v e-shope 13,11 €Kniha prináša nové poznatky a zistenia v oblasti
Symbolika kriminálního tetování, 2. aktualizované a doplněné vydání
cena v predajni 15,00 €

cena v e-shope 14,25 €Tematicko česko-anglický a anglicko-český
Tematický česko-anglický a anglicko-český soudnělékařský slovník
cena v predajni 8,93 €

cena v e-shope 8,48 €Predkladaná publikácia sa snaží o systémové
Teória verejnej správy
cena v predajni 11,00 €

cena v e-shope 9,90 €Judikatúra v pracovnoprávnyc veciach obsahuje
Judikatúra v pracovnoprávnych veciach
cena v predajni 14,30 €

cena v e-shope 13,58 €Finančná a ekonomická analýza obchodného podniku
Finančná a ekonomická analýza obchodného podniku
cena v predajni 13,30 €

cena v e-shope 12,63 €MzNiZTgz