NOVINKY

arr3Poštovné      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu ceny poštovného. Vzhľadom na skvalitnenie...

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Odborné knihy: právo, medzinárodné vzťahy, politológia, ekonómia, dane, účtovníctvo

 

 

Kompletná ponuka všetkých kníh

 

 

• právo • medzinárodné vzťahy • politológia • dane • účtovníctvo • finančný trh • ekonomika • marketing • manažment •

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Kniha prináša základnú orientáciu v oblasti
Psychopatologie. Pedagogické, právní a sociální aspekty
cena v predajni 13,80 €

cena v e-shope 13,11 €Kniha sa venuje praktickým otázkam spojeným s
Montrealská úmluva – Mezinárodní letecká přeprava. Komentář
cena v predajni 29,00 €

cena v e-shope 27,55 €Predkladaná publikácia sa venuje formálnym otázkam
Legislativa. Teoretická východiska a problémy
cena v predajni 15,00 €

cena v e-shope 14,25 €Hranice hrály a hrají v moderním státu ústřední
Ne-prostupné hranice Evropy
cena v predajni 6,70 €

cena v e-shope 6,37 €O našich jedenácti prezidentech byla napsána řada
Prezidenti. Jejich role a odpovědnost
cena v predajni 14,39 €

cena v e-shope 13,67 €Príručka pre účtovanie podnikateľov v sústave
Podvojné účtovníctvo podnikateľov na rok 2018
cena v predajni 13,00 €

cena v e-shope 12,35 €Obsah: Zákon č. 8/2009 Z.z. v znení zákona č.
Zákon o cestnej premávke s vykonávacou vyhláškou a farebnými značkami
cena v predajni 6,90 €

cena v e-shope 6,90 €Zákon č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v
Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke s DS
cena v predajni 6,30 €

cena v e-shope 6,30 €Nová práva úprava v oblasti ochrany práva na
GDPR. Zákon o ochrane osobných údajov. Praktický komentár
cena v predajni 43,90 €

cena v e-shope 41,71 €Kniha objasňuje niektoré aktuálne právne otázky
Zastavení exekuce
cena v predajni 22,05 €

cena v e-shope 20,95 €Zákonon o obetiach sa vykonáva transpozícia
Zákon o obetiach trestných činov. Komentár
cena v predajni 33,90 €

cena v e-shope 32,21 €Kniha slúži ako učebná pomôcka a približuje
Kompendium kriminológie
cena v predajni 11,90 €

cena v e-shope 11,31 €Predkladaná publikácia prináša 50 judikátov NS SR
Daňové judikáty - Judikatúra
cena v predajni 30,00 €

cena v e-shope 28,50 €České ministerstvo financií navrhuje do daňového
Zneužití práva jako hranice daňového plánování
cena v predajni 15,00 €

cena v e-shope 14,25 €Poskytování veřejných služeb a výkon státní správy
Katalog prací ve veřejných službách a správě. Katalog správních činností
cena v predajni 23,36 €

cena v e-shope 22,19 €15. aktualizované vydání přináší komplexní,
Meritum Mzdy 2018, 15. aktualizované vydání
cena v predajni 31,28 €

cena v e-shope 29,72 €Příručka Pojistné na sociální zabezpečení… 2018
Pojistné na sociální zabezpečení 2018
cena v predajni 12,56 €

cena v e-shope 11,93 €Ústředním tématem předkládané publikace je
Princip solidarity ve financování služeb sociální péče
cena v predajni 8,55 €

cena v e-shope 8,12 €Znečištění ovzduší se dotýká každého jedince. Více
Zákon o ochraně ovzduší. Komentář
cena v predajni 25,49 €

cena v e-shope 24,22 €Posledné roky sa úsilie o potieranie daňových
Daňové podvody v praxi I. diel
cena v predajni 22,00 €

cena v e-shope 20,90 €Praktická príručka určená pre obecné úrady, školy
Verejný sektor bez chýb, pokút a penále
cena v predajni 7,50 €

cena v e-shope 7,50 €Publikácia poukazuje na všeobecnú potrebu
Vnútropodnikové smernice bez chýb, pokút a penále
cena v predajni 12,30 €

cena v e-shope 12,30 €Publikácia prináša stručný komentár k novému
Posudzovanie zhody výrobkov - nový zákon s komentárom
cena v predajni 4,52 €

cena v e-shope 4,52 €Obsah: Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
Ochrana osobných údajov - nový zákon s komentárom
cena v predajni 4,52 €

cena v e-shope 4,52 €Obsah: Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový
Civilný sporový poriadok. Civilný mimosporový poriadok po novelách s komentárom
cena v predajni 4,52 €

cena v e-shope 4,52 €V roce 2018 uplyne 140 let od narození a zároveň
Poutník za hranice pozitivistických kruhů. Výbor z díla
cena v predajni 65,25 €

cena v e-shope 61,99 €První ropný šok, irácká invaze do Kuvajtu a
Geopolitika ropy
cena v predajni 14,85 €

cena v e-shope 14,11 €Publikácia sa venuje aktuálnej problematike
Imigrace a liberalismus
cena v predajni 8,91 €

cena v e-shope 8,47 €Kniha sa venuje rozboru problematiky ochrany
Ochrana osobních údajů v rámci veřejné správy
cena v predajni 13,05 €

cena v e-shope 12,40 €Kniha prináša spracovanie problematiky ochrany
Soukromoprávní ochrana nezletilých v České republice
cena v predajni 13,05 €

cena v e-shope 12,40 €Predkladaná publikácia pojednáva o súčasnej kríze
Znetvořená demokracie: Mínění, pravda a lid
cena v predajni 17,55 €

cena v e-shope 16,67 €Rozsah povinnej sociálnej solidarity je
Povinná sociální solidarita
cena v predajni 12,60 €

cena v e-shope 11,97 €Kniha vypovedá o dobe našej nedávnej histórie cez
Socializmus v anekdotách
cena v predajni 7,90 €

cena v e-shope 7,51 €Publikace přináší systematické roztřídění
Veřejnoprávní smlouvy koordinační
cena v predajni 13,05 €

cena v e-shope 12,40 €Kniha sa venuje komplexnému rozboru problematiky
Mezinárodní silniční nákladní přeprava a zasílatelství
cena v predajni 22,05 €

cena v e-shope 20,95 €Zemská zřízení představovala základní zemský
Komentář k moravským zemským zřízením z let 1516-1604 - Svazek II.Články 75-190
cena v predajni 35,00 €

cena v e-shope 33,25 €V knihe nájdete: zmeny v zákonníku práce od
Zákonník práce (2018)
cena v predajni 19,80 €

cena v e-shope 18,81 €Zemská zřízení představovala základní zemský
Komentář k moravským zemským zřízením z let 1516-1604. Svazek I. Články 1-74
cena v predajni 31,00 €

cena v e-shope 29,45 €Šesté vydání oblíbené publikace přináší podrobný
Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, proveděcí vyhláškou a vzory
cena v predajni 27,18 €

cena v e-shope 25,82 €NDUzN2JjN