NOVINKY

arr3Poštovné      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu ceny poštovného. Vzhľadom na skvalitnenie...

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Odborné knihy: právo, medzinárodné vzťahy, politológia, ekonómia, dane, účtovníctvo

 

 

Kompletná ponuka všetkých kníh

 

 

• právo • medzinárodné vzťahy • politológia • dane • účtovníctvo • finančný trh • ekonomika • marketing • manažment •

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Moderný prekladový slovník odborných právnych
Anglicko-slovenský právny slovník
cena v predajni 19,80 €

cena v e-shope 18,81 €Kniha prináša komplexné poznatky o reklame, o jej
Reklama
cena v predajni 20,41 €

cena v e-shope 18,37 €Knihu využijí pracovníci marketingových oddělení,
7 principů masového marketingu
cena v predajni 17,89 €

cena v e-shope 16,10 €Cílem knihy nejvlivnějšího světového
Marketing od A do Z
cena v predajni 19,09 €

cena v e-shope 17,18 €Veletrhy a výstavy – jsou fenoménem teprve až
Veletrhy a výstavy
cena v predajni 20,38 €

cena v e-shope 19,36 €Genialita v marketingu spočívá ve schopnosti
Staňte se marketingovým géniem
cena v predajni 24,20 €

cena v e-shope 22,99 €Myslíte, že v komunikaci týkající se obchodu či
Přesvědčujte a ovlivňujte pomocí příběhů
cena v predajni 14,84 €

cena v e-shope 14,10 €Prestižní publikace v často opomíjené oblasti
Klíčoví zákazníci a péče o ně
cena v predajni 29,44 €

cena v e-shope 14,72 €Publikace je věnována modelování produkčních
Modelování a analýza produkčních systémů
cena v predajni 21,58 €

cena v e-shope 20,50 €První ucelená publikace na našem trhu o image a
Image a firemní identita
cena v predajni 17,19 €

cena v e-shope 15,47 €Publikace určená manažerům, podnikatelům a
Plánování a tvorba hodnoty firmy
cena v predajni 17,19 €

cena v e-shope 15,47 €Cieľom publikácie je zorientovať čitateľa v danej
Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru
cena v predajni 10,23 €

cena v e-shope 9,72 €Celosvětový pohled i domácí příklady ukazují na
Krizový management ve veřejné správě. Teorie a praxe
cena v predajni 14,63 €

cena v e-shope 13,90 €Kniha prináša aktualizovaný výklad jednotlivých
Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář, 2.vyd.
cena v predajni 85,00 €

cena v e-shope 80,75 €Vysokoškolská učebnica je vhodným a kvalitným
Administratíva a informačné systémy v zdravotníctve
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 9,50 €Kniha je príspevkom k diskusii o riešení
Zdravotná starostlivosť a osoby so špeciálnymi požiadavkami z pohľadu práva
cena v predajni 8,00 €

cena v e-shope 7,60 €Kniha prináša autorove poznatky z jeho dlhoročného
Kybernetická kriminalita, 2. vyd.
cena v predajni 43,50 €

cena v e-shope 41,33 €Publikace představuje první monografické
Přezkum veřejných zakázek
cena v predajni 17,55 €

cena v e-shope 16,67 €Východiskem mezinárodního práva je, že každý stát
Naturalizace v České republice
cena v predajni 22,46 €

cena v e-shope 21,34 €Predkladané aktualizované a doplnené vydanie tejto
Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov, 14. d
cena v predajni 21,90 €

cena v e-shope 20,81 €Kniha Cesty komunistickou diktaturou představuje
Cesty komunistickou diktaturou
cena v predajni 18,70 €

cena v e-shope 17,77 €Praktický průvodce světem nejdiskutovaněj
GDPR v kostce
cena v predajni 13,05 €

cena v e-shope 12,40 €Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov s DS
cena v predajni 1,50 €

cena v e-shope 1,50 €Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení
Trestný zákon s DS
cena v predajni 4,10 €

cena v e-shope 4,10 €Encyklopedie českých právních dějin je zcela
Encyklopedie českých právních dějin, XII. svazek Sa - Smlouva ná
cena v predajni 67,05 €

cena v e-shope 63,70 €Encyklopedie českých právních dějin je zcela
Encyklopedie českých právních dějin, XI. svazek Řízení
cena v predajni 67,05 €

cena v e-shope 63,70 €Encyklopedii českých právních dějin je zcela
Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R - Říš
cena v predajni 67,05 €

cena v e-shope 63,70 €Kniha prináša úplné znenie zákonníka práce (zákon
Zákonník práce po novele 2018
cena v predajni 6,20 €

cena v e-shope 6,20 €Meze základních práv v České republice poukazuje
Meze základních práv v České republice
cena v predajni 18,45 €

cena v e-shope 17,52 €Podvojné účtovníctvo - zbierka úloh a príkladov
Podvojné účtovníctvo - zbierka úloh a príkladov
cena v predajni 9,00 €

cena v e-shope 8,55 €Výročná správa poukazuje ako sa robí výročná
Výročná správa
cena v predajni 19,80 €

cena v e-shope 18,81 €Prehľad rozhodovacej činnosti Ústavného súdu
Zbierka nálezov a uznesení ÚS SR 2017
cena v predajni 80,00 €

cena v e-shope 76,00 €Hlavnou témou predkladanej monografie je analýza
Jazyková politika a jazyková situácia v EÚ s ohľadom na angličtinu ako jazyk
cena v predajni 8,00 €

cena v e-shope 7,60 €Učebnice představuje úvod do studia problematiky
Úvod do práva mezinárodního obchodu
cena v predajni 9,40 €

cena v e-shope 4,70 €Jste-li manažer a pracujete-li v oblasti
Manažerské řízení a informační technologie
cena v predajni 10,48 €

cena v e-shope 9,43 €Kniha prináša komentár k jednotlivým ustanoveniam
Obchodný zákonník, XV. doplnené a aktualizované vydanie po poslednej novele plat
cena v predajni 39,90 €

cena v e-shope 35,91 €Úplné znenie zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
ÚZZ Zákon o správnom konaní (Správny poriadok)
cena v predajni 1,00 €

cena v e-shope 1,00 €Publikácia skúma problematiku finančného trhu,
Finanční trhy, bankovnictví, pojišťovnictví
cena v predajni 22,00 €

cena v e-shope 20,90 €Kniha sa zameriava na vzájomné vzťahy medzi
Sociálna farmácia a zdravotníctvo
cena v predajni 11,00 €

cena v e-shope 10,45 €MDY1Nz