NOVINKY

arr3Poštovné      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu ceny poštovného. Vzhľadom na skvalitnenie...

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Odborné knihy: právo, medzinárodné vzťahy, politológia, ekonómia, dane, účtovníctvo

 

 

Kompletná ponuka všetkých kníh

 

 

• právo • medzinárodné vzťahy • politológia • dane • účtovníctvo • finančný trh • ekonomika • marketing • manažment •

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Principy jsou Constantovým hlavním politickým
Principy politiky
cena v predajni 21,51 €

cena v e-shope 20,44 €Kniha MATERSKÁ 2019 je v poradí už tretia z pera
Materská 2019
cena v predajni 19,80 €

cena v e-shope 18,81 €Kniha Podvojnú čtovníctvo podnikateľov predstavuje
Podvojné účtovníctvo podnikateľov - praktická príručka k 1.1.2019
cena v predajni 25,30 €

cena v e-shope 24,04 €Občanský zákoník, který nabyl účinnosti 1. ledna
Občanský zákoník - Praktický komentář - 2 svazky
cena v predajni 140,00 €

cena v e-shope 133,00 €Učebná pomôcka, univerzitné skriptá majú za cieľ
Kapitoly z medicínskeho práva, 2.vyd.
cena v predajni 9,00 €

cena v e-shope 8,55 €Zajištění vnitřní bezpečnosti je jedním z
Vnitřní bezpečnostní sbory a zpravodajské služby ve střední Evropě
cena v predajni 11,16 €

cena v e-shope 10,60 €Obsah: Zákon o dani z príjmov s komentárom
Daň z príjmu - zákon po novelách s komentárom
cena v predajni 9,60 €

cena v e-shope 9,60 €Obsah: Zákon o DPH s komentárom
DPH - zákon po novele s komentárom
cena v predajni 4,80 €

cena v e-shope 4,80 €Obsah: Zákon o verejnom obstarávaní s komentárom
Verejné obstarávanie - úplné znenie zákona po novele s komentárom
cena v predajni 9,60 €

cena v e-shope 9,60 €Obsah: Zákon o vlastníctve bytov a nebytových
Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov - zákon po ostatnej novele s komentáro
cena v predajni 4,80 €

cena v e-shope 4,80 €Obsah: Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom
Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie. Zákon po ostatnej novele s komentáro
cena v predajni 4,80 €

cena v e-shope 4,80 €Úplné znenie zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii s účinnosťou od 1. januára 2019
cena v predajni 4,40 €

cena v e-shope 4,40 €Druhé, aktualizované a rozšírené vydanie
Mzdy profesionálne, 2.vyd.
cena v predajni 34,50 €

cena v e-shope 32,78 €Publikácia prináša základný prehľad rozhodovacej
Judikatúra vo veciach dopravných priestupkov a iných deliktov v cestnej premávke
cena v predajni 17,60 €

cena v e-shope 16,72 €Predkladaná publikácia zhromažďuje rozhodnutia
Judikatúra vo veciach sankcií v trestnom práve
cena v predajni 17,60 €

cena v e-shope 16,72 €Vysokoškolská učebnica, ktorá približuje
Alternatívne spôsoby výkonu trestov
cena v predajni 17,00 €

cena v e-shope 16,15 €Tento sborník obsahuje devět textů věnovaných
Regulace médií
cena v predajni 13,98 €

cena v e-shope 13,28 €Cílem publikace je uvést přesvědčivé argumenty pro
Péče o dobré jméno země
cena v predajni 13,50 €

cena v e-shope 12,83 €Titul je věnován nejen studentům oboru Arts
Vybrané otázky práva pro arts management
cena v predajni 21,00 €

cena v e-shope 21,00 €Obsah Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení s
Doplnkové dôchodkové sporenie po novele s komentárom
cena v predajni 4,80 €

cena v e-shope 4,80 €Publikácia poskytuje základné informácie o
Stavebný zákon, stavebné a pozemkové právo v praxi - Platné od 1. februára 2019
cena v predajni 29,50 €

cena v e-shope 28,03 €Kniha vznikla u příležitosti významného jubilea,
100 let česko-slovenské koruny
cena v predajni 27,00 €

cena v e-shope 25,65 €Učebnica Princípy mikroekonómie aktualizuje
Princípy mikroekonómie
cena v predajni 13,60 €

cena v e-shope 12,92 €Predkladaná publikácia nadväzuje na ďalší
Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionár
cena v predajni 27,50 €

cena v e-shope 24,75 €Predkladaná publikácia je určená pre každého
Poslanec obecného zastupiteľstva, 2.vyd.
cena v predajni 39,00 €

cena v e-shope 35,10 €Publikácia sa zameriava sa na popis poistného a
Poistenie a poistný trh
cena v predajni 13,90 €

cena v e-shope 13,21 €Obsah Zákon o ochrane osobných údajov s
GDPR - ochrana osobných údajov
cena v predajni 11,50 €

cena v e-shope 10,35 €Poznámky ako súčasť účtovnej závierky v podvojnom
Poznámky účtovnej závierky pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujm
cena v predajni 12,40 €

cena v e-shope 11,78 €Zákonník práce obsahuje nielen paragrafové znenie
Zákonník práce s komentárom a judikatúrou platný od 1. januára 2019
cena v predajni 14,90 €

cena v e-shope 13,41 €Prehľad odvodov poistného od 1.1.2019 pre
Odvody poistného od 1.1.2019
cena v predajni 3,50 €

cena v e-shope 3,50 €Obsah Priznania k dani z príjmov právnickej osoby
Daňové priznania za rok 2018
cena v predajni 7,50 €

cena v e-shope 7,50 €Obsah Zákon SNR č. 563/2009 Z.z. o správe daní
Zákony 2019 I. časť A
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Obsah Účtovníctvo Zákon č. 431/2002 Z.z. o
Zákony 2019 I. časť B
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Obsah Obchodné právo Zákon č. 513/1991 Zb.
Zákony 2019 II. časť A
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Obsah Civilný proces Zákon č. 160/2015 Z.z.
Zákony 2019 II. časť B
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Obsah Zákonník práce Zákon č. 311/2001 Z.z.
Zákony 2019 III. časť A
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Obsah: Sociálne, dôchodkové, zdravotné a
Zákony 2019 III. časť B
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Obsah Stavebný zákon a súvisiace predpisy Zákon č.
Zákony 2019 IV.
cena v predajni 5,00 €

cena v e-shope 5,00 €Obsah Rozpočtové pravidlá Zákon č. 523/2004 Z.z. o
Zákony 2019 V.
cena v predajni 5,00 €

cena v e-shope 5,00 €NzQ1YWI1