NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 29,90 €
do košíka:
cena v e-shope 13,05 €
do košíka:
cena v e-shope 32,78 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Všetky knihy

 

 

Kompletná ponuka všetkých kníh

 

 

• právo • medzinárodné vzťahy • politológia • dane • účtovníctvo • finančný trh • ekonomika • marketing • manažment •

Usporiadať podľa 
Výrobca Názov tovaru Cena
Inovačné podnikanie
John C Allen
cena v e-shope 3,50 € img
Trestný poriadok s DS
NZ 21/2021
cena v e-shope 7,70 € img
Lobbing, nebo korupce?
Jana Tlapák Navrátilová
cena v e-shope 11,97 € img
Obchodné právo, 3.vydanie
Pavol Kubíček, Alexander Škrinár, Zuzana Nevolná, Radka Kolkusová, Milan Ďurica
cena v e-shope 26,13 € img
Mediace ve spotřebitelských sporech
Blanka Vítová - vyd. Leges
cena v e-shope 11,11 € img
Trestné právo hmotné. Osobitná časť, 2. vydanie
Jaroslav Klátik a kolektív
cena v e-shope 24,70 € img
Smluvní režim výkonu funkce
Lucia Žitňanská, Bohumil Havel, Kristián Csach - vyd. Wolters Kluwer CZ
cena v e-shope 19,64 € img
Prodlení s plněním peněžitého dluhu a jeho následky
Alena Bányaiová - vyd. Wolters Kluwer ČR (Právo prakticky)
cena v e-shope 28,49 € img
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích
Luboš Jemelka, Pavel Vetešník - vyd. C.H.Beck CZ (2. vydání)
cena v e-shope 84,38 € img
Politické neziskovky
Robert Kotzian - vyd. Leda (A jejich boj proti západní civilizaci)
cena v e-shope 15,54 € img
Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Zväzok I.
Ladislav Orosz, Ján Svák - vyd. Wolters Kluwer SK
cena v e-shope 83,60 € img
Lidská práva za mřížemi
Helena Hofmannová, Karel Řepa, Laura Otýpková
cena v e-shope 19,41 € img
Ústavné právo Slovenskej republiky, 4. vydanie
Alexander Bröstl, Pavel Hollandär, Patrik Príbelský a kolektív
cena v e-shope 24,70 € img
Metafyzika
Aristotelés - vyd. Rezek
cena v e-shope 17,86 € img
Politika jednoty ve světě proměn
Joseph Grim Feinberg, Michael Hauser, Jakub Ort - vyd. Filosofia
cena v e-shope 9,82 € img
Češi a demokracie v digitální době
Pavel Šaradín, Tomáš Lebeda, Eva Lebedová, Jakub Lysek, Kateřina Merklová, Daniela Ostrá, Michal Soukop, Markéta Zapletalová, Kateřina Zymová - vyd. CDK Centrum pro studium demokracie a kultury
cena v e-shope 12,01 € img
Daňovníctvo. Zbierka riešených a neriešenných príkladov
Jana Kušnírová, Juraj Válek
cena v e-shope 10,17 € img
Aplikovaná ekologie
Jan Frouz, Jaroslava Frouzová - vyd. Karolinum
cena v e-shope 20,09 € img
a vztáhl pak ruku na život bližního
Roman Cílek - vyd. Epocha (Deset hrdelních případů z historie naší kriminalistiky)
cena v e-shope 13,34 € img
Právo ve zdravotnictví
Jaroslav Svejkovský, Ladislav Řípa
cena v e-shope 20,94 € img
Záložné a zádržné právo v občianskoprávnych vzťahoch
Michaela Hanáková
cena v e-shope 32,30 € img
Revolúcia pracovného času
Ján Košč
cena v e-shope 18,91 € img
Novelizované zákony o matrikách, o mene a priezvisku, o rodnom čísle a o rodine
NZ 22/2021
cena v e-shope 4,30 € img
Ochrana hospodárskej súťaže - nový zákon s komentárom
Poradca 1/2021
cena v e-shope 4,80 € img
Jablko z oceli
David Svoboda - vyd. Academia (Zrod, vývoj a činnost ukrajinského radikálního nacionalismu v letech 1920–1939)
cena v e-shope 42,41 € img
Trovy súdneho konania. Judikatúra
Barbora Magočová
cena v e-shope 47,02 € img
Živnostenský zákon s DS
NZ 20/2021
cena v e-shope 4,70 € img
Ústava a ústavné zákony vo vreckom vydaní
vyd. Epos
cena v e-shope 5,40 € img
Eutanázie
Marek Vácha
cena v e-shope 11,20 € img
Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Trestný zákon. Zákon
o Policajnom zbore - Aktualizácia II/6/2021
cena v e-shope 4,20 € img
Transformácia a premeny politických systémov v krajinách Vyšehrádskej skupiny
Martin Švikruha - vyd. Iris
cena v e-shope 16,05 € img
Trh bez přívlastků, nebo ekonomickou demokracii?
Václav Remeš - vyd. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR (Spory o podobu vlastnické transformace v porevolučním Československu)
cena v e-shope 17,41 € img
Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí 2. vydání
Jitka Jelínková - vyd. C.H.Beck CZ
cena v e-shope 26,34 € img
Daňový řád. Komentář 4. vydání
Ondřej Lichnovský, Roman Ondrýsek - vyd. C.H.Beck CZ
cena v e-shope 93,31 € img
Zákon o náhradním výživném. Komentář
Eva Janková, Gabriela Obermannová - vyd. Wolters Kluwer CZ
cena v e-shope 8,93 € img
Zákon o odpadoch. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov
za uloženie odpadov - Aktualizácia VI/3/2021
cena v e-shope 3,90 € img
Zákon o verejnom obstarávaní. Civilný sporový poriadok. Zákon o upomínacom konan
Aktualizácia II/5/2021
cena v e-shope 4,20 € img
Zákon o ochrane hospodárskej súťaže. Zákon o ochrane spotrebiteľa...
Aktualizácia II/4/2021
cena v e-shope 3,90 € img
Zákon o finančnej správe. Zákon o dani z pridanej hodnoty...
Aktualizácia I/3/2021
cena v e-shope 6,00 € img

NGZlN2U5MD