NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 


Všetky knihy

 

 

Kompletná ponuka všetkých kníh

 

 

• právo • medzinárodné vzťahy • politológia • dane • účtovníctvo • finančný trh • ekonomika • marketing • manažment •

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Druhé aktualizované, prepracované a doplnené
Praktikum z trestného práva procesného, 2.vydanie

cena v e-shope 21,38 €Kniha sa venuje prostrediu v štátnej správe a
Dobývání státní správy

cena v e-shope 11,42 €Kniha prekračuje rámec dnešných učebníc v
Kompendium občanského práva 1 Obecná část. Rodinné právo

cena v e-shope 14,78 €Kniha popisuje postupné zhoršovanie sa financií
Správa a řízení obchodní korporace v hrozícím úpadku

cena v e-shope 24,55 €Kniha poskytuje právnohistorick pohľad ako sa od
Zákony, zákoníky a jejich aplikační praxe v 18.-20. století v českých zemích

cena v e-shope 16,72 €Vysokoškolskú učebnicu na autorské právo zostavili
Autorské právo a práva související

cena v e-shope 37,62 €Zákon č. 50/1976 Zb.  o územnom plánovaní a
Stavebný zákon. Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov. Výstavba a územné plánovanie

cena v e-shope 10,50 €Cieľom predkladanej publikácie je priblížiť
Trestní řízení z pohledu obhajoby, 3.vyd.

cena v e-shope 98,51 €Cieľom predkladanej učebnice je poskytnúť základné
Kriminalistika

cena v e-shope 22,33 €Zborník príspevkov. Obsah: Z. Bukowski: Ochrona
Ochrana světového přírodního dědictví a ochrana biologické rozmanitosti z právního pohledu

cena v e-shope 15,00 €Úplné znenie zákona č. 323/2023 Z.z. o verejnej
Zákon o verejnej osobnej doprave s DS

cena v e-shope 6,30 €Úplné znenie zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný
Trestný poriadok s DS

cena v e-shope 9,90 €Obsah: Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon po
Trestný zákon. Trestný poriadok

cena v e-shope 11,50 €Obchodné meno predstavuje cenný artikel v majetku
Obchodní jméno jako předmět práva průmyslového vlastnictví

cena v e-shope 19,31 €Kniha obsahuje normatívne právne predpisy pre
Všeobecne záväzné nariadenia obcí a miest - Normotvorba v samospráve

cena v e-shope 39,00 €Kniha sa venuje informáciám v právnej argumentácií
Právní argumentace

cena v e-shope 51,72 €Nutnosť rozširovania všeobecného povedomia a
Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

cena v e-shope 26,60 €Publikácia sa zameriava na problematiku
Digitalizácia a umelá inteligencia v obchodných spoločnostiach

cena v e-shope 17,10 €Čo sa týka zakladania politických strán tak v ČR
Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Komentář

cena v e-shope 39,18 €Kniha popisuje aspekty kedy je vhodná doba podávať
Súdny spor - sprievodca civilným sporom

cena v e-shope 12,90 €Kniha slúži k orientácií k právnej úprave v
Príručka starostu obce

cena v e-shope 34,90 €Kniha predstavuje niekoľko čiastkových problémov,
Kapitoly z dejín a súčasnosti medzinárodnej správy a budovania štátu

cena v e-shope 22,90 €Teória práva sa od praktického života izolovať
Teorie práva

cena v e-shope 29,00 €Úplné znenie zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre
Zákon o prokuratúre s DS

cena v e-shope 5,30 €Témou predkladanej knihy je analýza vývoja právnej
O právnom štáte

cena v e-shope 15,11 €Pozemkové spoločenstvá sú špecifickou právnou
Pozemkové spoločenstvá

cena v e-shope 31,35 €Kniha sa venuje procesným postupom týkajúcich sa
Predvídateľnosť sporového konania

cena v e-shope 41,80 €Obsah: I. časť: Ústava Uznesenie Slovenskej
Ústava, ústavné zákony a Ústavný súd do vrecka

cena v e-shope 7,70 €Úplné znenie zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z
Zákon o dani z príjmov s DS

cena v e-shope 9,40 €Úplné znenie zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
Zákon o verejnom obstarávaní - úplné znenie zákona

cena v e-shope 8,30 €Úplné znenie zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon
Stavebný zákon - úplné znenie zákona

cena v e-shope 5,30 €Zákon o správe daní (daňový poriadok) s komentárom
Daňový poriadok po novelách s komentárom

cena v e-shope 11,50 €Súbor príspevkov zameraných na problematiku
Slaďování soukromého a pracovního života

cena v e-shope 26,75 €Isolvenčné právo je právo dynamické, ktoré
Zákon o správcoch. Komentár

cena v e-shope 15,80 €Tento Kantov spis má zvláštne postavenie a jedná
Pozorování citu krásna a vznešena

cena v e-shope 10,26 €Začiatok knihy sa venuje pojmom ako páchateľ a
Efektivní obhajoba

cena v e-shope 19,54 €Kniha sa venuje dynamike čo sa týka inovácií
Technology in Russian Strategic Culture

cena v e-shope 31,35 €Predkladaná publikácia prináša nový, úplne iný
Politika pro každého

cena v e-shope 13,70 €Úplné znenie zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
Trestný zákon s DS

cena v e-shope 11,90 €NjE5OWYy