NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 4,50 €
do košíka:
cena v e-shope 2,00 €
do košíka:
cena v e-shope 7,70 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Odborné knihy: právo, medzinárodné vzťahy, politológia, ekonómia, dane, účtovníctvo

 

 

Kompletná ponuka všetkých kníh

 

 

• právo • medzinárodné vzťahy • politológia • dane • účtovníctvo • finančný trh • ekonomika • marketing • manažment •

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Ide o ucelenú knihu teórií procesného manažmentu
Procesný manažment
cena v predajni 16,50 €

cena v e-shope 15,67 €Kniha obsahuje metodiku a teóriu ocenovania
Oceňování nemovitostí - moderní metody a přístupy 2 vydání
cena v predajni 15,75 €

cena v e-shope 14,96 €V učebnici osobitná aj všeobecná čast,
Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou 3 vydání
cena v predajni 35,10 €

cena v e-shope 33,34 €XXIX. Karlovarské právnické dny - zborník
XXIX. Karlovarské právnické dny
cena v predajni 24,75 €

cena v e-shope 23,51 €Kniha sa zameriava na základné teoretické a
Úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom
cena v predajni 29,90 €

cena v e-shope 28,40 €Kniha popisuje následky nasadenia nemeckej armády
Německá politika a nasazení Bundeswehru v misi ISAF v Afghánistánu
cena v predajni 14,57 €

cena v e-shope 13,84 €Obsah: Zákon č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní
Zákon o územnom plánovaní. Zákon o výstavbe. Zákon o pozemkových spoločenstvách

cena v e-shope 3,90 €Obsah: Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch,
Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch...

cena v e-shope 4,50 €Obsah: Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
Zákon o sociálnych službách. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí...

cena v e-shope 4,80 €Úplné znenie zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný
Trestný poriadok

cena v e-shope 8,00 €Obsah: Zákon č. 595/2003 Z.z. o daji z príjmov po
Zákon o dani z príjmov. Zákon o správnych poplatkoch

cena v e-shope 5,10 €Obsah: Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v
Zákon o štátnej správe v školstve. Vyhláška o vzdelávaní v profesijnom rozvoji

cena v e-shope 3,00 €Obsah: Vyhláška č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej
Vyhláška o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov. Vyhláška o niektorých

cena v e-shope 3,90 €Kniha interpretuje český a slovenský diskurz
Republika Česko-Slovensko
cena v predajni 32,50 €

cena v e-shope 32,50 €Publikácia rozoberá problematiku kde ide o ušlí
Expert na ušlý zisk, hypotetický zisk a újmu
cena v predajni 11,28 €

cena v e-shope 10,71 €Kniha popisuje nástroje a špecifiká hodnitenia
Formatívne hodnotenie a jeho implementácia do výučby prírodných vied, matematiky
cena v predajni 18,60 €

cena v e-shope 17,67 €Kniha sa venuje problematike českého civilného
Praktický úvod do civilního řízení sporného
cena v predajni 40,05 €

cena v e-shope 38,04 €Kniha sa venuje právu čo sa týka cestovného ruchu,
Cestovní právo 2. vydání
cena v predajni 58,05 €

cena v e-shope 55,14 €Kniha prináša pohľad na problematiku prevodu
Převody obchodních podílů a akcií

cena v e-shope 28,43 €Kniha prináša komplexný výklad problematiky
Odpovědnost za vady díla ve stavebnictví
cena v predajni 17,55 €

cena v e-shope 16,67 €Zborník príspevkov.
Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v České Republice. Pohledy zpět
cena v predajni 24,64 €

cena v e-shope 23,40 €Kniha sa obšírne venuje problematike
Mezinárodní ekonomie. Analýza mezinárodních ekonomických vztahů
cena v predajni 17,47 €

cena v e-shope 16,59 €Kniha prináša komplexné spracovanie všeobecnej
Správne právo hmotné. Všeobecná časť, 3. vydanie
cena v predajni 29,90 €

cena v e-shope 28,41 €Globálna finančná kríza poukázala na regulatórne
Ozdravné postupy a řešení krize bank
cena v predajni 14,40 €

cena v e-shope 13,68 €Problematika verejného užívania sa dotýka každého
Veřejné užívání a jeho předmět
cena v predajni 18,10 €

cena v e-shope 17,19 €Kniha sa venuje právnej úprave obchodných
Obchodní společnosti a družstva 2. vydání
cena v predajni 46,53 €

cena v e-shope 44,20 €Obsah: 1. Fukuyama a koniec dejín 2. Alternatívne
Alternatívne politické systémy
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 9,50 €Kniha jednoduchým spôsobom vysvetľuje jednotlivé
Průvodce majetkoprávními problémy obcí s dopadem do katastru nemovitostí
cena v predajni 17,39 €

cena v e-shope 16,52 €Fungovanie občianskej spoločnosti ako
Zákonnosť v trestnom práve
cena v predajni 22,00 €

cena v e-shope 20,90 €Cieľom vysokoškolského učebnúho textu je poukázať
Probačná a mediačná služba
cena v predajni 16,00 €

cena v e-shope 14,40 €Tretie, prepracované a aktualizované vydanie
Sociálna patológia

cena v e-shope 20,00 €Kniha prináša základné poznatky z odboru
Sociologie: základní texty

cena v e-shope 14,00 €Aplikovaná rétorika podporuje komunikačný výkon
Rétorika a komunikace, 14. vydání

cena v e-shope 14,90 €Kniha popisuje talianske lyžiarske právo, pričom
Lyžařské právo v Itálii
cena v predajni 26,10 €

cena v e-shope 24,80 €Ide o podrobný kvalitný komentár k slovenskému
Obchodný zákonník. Komentár
cena v predajni 149,00 €

cena v e-shope 141,55 €Na Slovensku a v Čechách vyšla poprvé kniha z
Potravinové právo
cena v predajni 35,00 €

cena v e-shope 33,25 €Kniha približuje problematiku týkajúcu sa krízovej
Krizová komunikace v zátěžových situacích
cena v predajni 10,35 €

cena v e-shope 9,83 €Kniha sa komplexne venuje poisťovaciemu právu,
Tvorba a distribuce pojištění osob
cena v predajni 22,05 €

cena v e-shope 20,94 €Prehľadná monografia písaná jasným a zrozumiteľným
Ukončenie nájmu bytu. Právne postavenie nájomcu
cena v predajni 22,00 €

cena v e-shope 20,90 €OGVlZ