NAJPREDÁVANEJŠÍ

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám

 


Knihy: Pracovné právo

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Kniha približuje problematiku zodpovednosti
Odpovědnost zaměstnavatele za škodu

cena v e-shope 21,78 €Pracovné právo, ako samostatné odvetvie právneho
Vplyv základných zásad pracovného práva na vybrané zmeny v slovenskom Zákonníku práce v aktuálnom čase

cena v e-shope 13,50 €Súbor príspevkov zameraných na problematiku
Slaďování soukromého a pracovního života

cena v e-shope 26,75 €Cieľom monografie je rozbor problematiky
Odčiňování duševních útrap primárních obětí

cena v e-shope 18,32 €Praktická príručka ozrejmuje postupy najčastejších
Dovolenka

cena v e-shope 24,80 €Pracovné právo a vzťahy v pracovnom práve často
Pracovní právo ve víru změn

cena v e-shope 20,90 €Ak sa niekto dozvie o protiprávnom jednaní v
Zákon o ochraně oznamovatelů. Komentář

cena v e-shope 34,16 €Obsah Zákonník práce Zákon č. 311/2001 Z.z.
Zákony 2024 III. časť A

cena v e-shope 10,80 €Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce s komentárom
Zákonník práce - zákon s komentárom

cena v e-shope 11,50 €Zákon o výkone práce vo verejnom záujme má za cieľ
Zákon o výkone práce vo verejnom záujme. Komentár, 3. vydanie

cena v e-shope 13,40 €Kniha sa venuje problematike nežiadúceho správania
Nežádoucí chování na pracovišti šikana, diskriminace, monitorování, whistleblowi

cena v e-shope 23,70 €Zákonník práce s komentárom a judikatúrou platný
Zákonník práce s komentárom a judikatúrou platný od 1. septembra 2023

cena v e-shope 19,90 €Kniha má pomôcť všeobecným lekárom zorientovať sa
Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci

cena v e-shope 13,90 €Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení
Zákonník práce s DS

cena v e-shope 7,80 €Problematika whistleblowingu - chráneného
Zákon o ochraně oznamovatelů. Praktický komentář

cena v e-shope 28,48 €Kniha sa zameriava na oblasť organizačných zmien u
Organizačné zmeny zamestnávateľa a skončenie pracovného pomeru

cena v e-shope 17,39 €Problematika vymedzenia inštitútu závislej práce
Nad vymezením závislé práce

cena v e-shope 15,13 €Obsahuje podrobný komentár na materské a
Materská 2023

cena v e-shope 28,21 €Kniha sa komplexne venuje pracovnému pomeru
Pracovní poměr pedagogických pracovníků

cena v e-shope 19,30 €Aktualizované vydanie komentára k Zákonníku práce
Zákonník práce Zákon o kolektívnom vyjednávaní.  Komentár, 2.vyd.

cena v e-shope 189,05 €Kniha sa venuje problematike pracovnoprávnyc
Pracovné právo pre školy a školské zariadenia

cena v e-shope 17,57 €Predkladaná monografia ma tri ucelené kapitoly,
Základné slobody a zásady vo svetle pracovného práva

cena v e-shope 10,00 €Zákon o službách zamestnanosti s komentárom
Služby zamestnanosti po novelách s komentárom

cena v e-shope 8,50 €Publikácia prináša výklad ustanovení zákona č.
Zákonník práce. Veľký komentár

cena v e-shope 135,85 €Obsah: K. Řepíková: Novodobé otroctví a
Zákaz diskriminace v pracovním právu

cena v e-shope 12,00 €Kniha prináša 12 príspevkov, ktoré sú zamerané na
Whistleblowing - závěry a perspektivy

cena v e-shope 16,23 €Repetitórium slúži na precvičenie základných
Repetitórium pracovného práva, 2. vydanie

cena v e-shope 27,55 €Kniha sa venuje témam ako riešiť pracovnoprávne
Nová idea soukromého pracovního práva

cena v e-shope 22,28 €Zákon o štátnej službe predstavuje komplexnú
Zákon o štátnej službe. Komentár

cena v e-shope 81,70 €Úplné znenie zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník
Zákonník práce - úplné znenie zákona

cena v e-shope 6,60 €Predkladaná publikácie je určená odborníkom, ktoré
Sankcie zamestnávateľa

cena v e-shope 17,60 €Zákonník práce s komentárom Zákon o cestovných
Zákonník práce. Zákon o cestovných náhradách - komentované zákony

cena v e-shope 15,50 €Praktická príručka ponúka rozbor problematiky
100 otázok • odpovedí - Vnútropodnikové smernice

cena v e-shope 11,90 €Predkladané aktualizované vydanie Veľkého
Zákonník práce. Veľký komentár, 3. vydanie

cena v e-shope 141,55 €Obsah: Zákon o inšpekcii práce s komentárom Zákon
Nelegálne zamestnávanie. Inšpekcia práce. BOZP. Zákony s komentármi

cena v e-shope 8,50 €Skončenie pracovného pomeru predstavuje jedno z
Skončenie pracovného pomeru

cena v e-shope 18,05 €Právna úprava náhrady škody a nemajetkovej újmy
Náhrada újmy vzniklé pracovním úrazem či nemocí z povolání

cena v e-shope 33,71 €Konkurencia oddávna predstavovala jeden z hnacích
Concurrentia

cena v e-shope 18,15 €Kniha sa zameriava na vývoj pracovnoprávnyc
Dovolená včera, dnes a zítra

cena v e-shope 27,46 €Yjc0MjJjM