NOVINKY

arr3Poštovné      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu ceny poštovného. Vzhľadom na skvalitnenie...

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 5,45 €
do košíka:
cena v e-shope 10,50 €
do košíka:
cena v e-shope 8,00 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MÁJ 2017

1. Občianske súdne konanie po novom (Vokálová, Mitterpachová, Jakubáč, Brázdil, Ikrényi)

2. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

3. Ochrana spotrebiteľa (Jana Mazáková)

4. Trestný poriadok. Veľký komentár, 3.vyd. (Čentéš a kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Zadržanie podozrivej osoby v trestnom konaní (Marko Deák)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Žaloba na obnovu konania v občianskom súdnom konaní (Ševcová)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Pracovné právo

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Judikatúra v pracovnoprávnyc veciach obsahuje
Judikatúra v pracovnoprávnych veciach
cena v predajni 14,30 €

cena v e-shope 13,58 €Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní
Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov - praktický komentár
cena v predajni 19,80 €

cena v e-shope 18,81 €Otázky súvisiace s pracovným časom patria k
Pracovný čas
cena v predajni 15,20 €

cena v e-shope 14,44 €Nové technológie v pracovnoprávnyc vzťahoch sa
Nové technológie v pracovnoprávnych vzťahoch
cena v predajni 13,05 €

cena v e-shope 12,40 €Výber z judikatúry Súdneho dvora Európskej únie.
Atypické formy zamestnania
cena v predajni 15,00 €

cena v e-shope 14,25 €Šikana na pracovišti (mobbing) vytváří velmi
Mobbing. Jak ho rozpoznat a jak mu čelit
cena v predajni 13,54 €

cena v e-shope 5,42 €Okrem aktuálneho znenia tohto zákona sa pri čítaní
Zákonník práce po ostatnej novele - komentár, príklady
cena v predajni 12,50 €

cena v e-shope 11,25 €Právní poměry při výkonu závislé práce ve veřejné
Právní poměry při výkonu závislé práce ve veřejné správě
cena v predajni 16,20 €

cena v e-shope 15,39 €Zákoník práce. Zákon o kolektívnom vyjednávání.
Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář
cena v predajni 58,28 €

cena v e-shope 55,36 €Predkladaná publikácia prináša podrobný výklad
Zákonník práce. Veľký komentár
cena v predajni 119,00 €

cena v e-shope 113,05 €Predkladaná publikácia je vysokoškolskou učebnicou
Pracovní právo 7. vydání
cena v predajni 37,13 €

cena v e-shope 35,27 €Predkladaná publikácia sa zaoberá právnou
Komparácia zodpovednostnej právnej úpravy
cena v predajni 12,50 €

cena v e-shope 11,88 €Publikácia "Pracovnoprávne vzťahy pri prevode
Pracovnoprávne vzťahy pri prevode podniku
cena v predajni 11,90 €

cena v e-shope 11,31 €Cieľom knihy je podať ucelený výklad jednotlivých
Pracovné právo v poznámkach s príkladmi 2. vydanie
cena v predajni 22,00 €

cena v e-shope 20,90 €Legal or illegal poskytuje právnu problematiku
Legal or illegal
cena v predajni 12,10 €

cena v e-shope 11,50 €Cieľom knihy je oboznámiť s medzinárodnými
Úmluvy mezinárodních organizací a české pracovní právo
cena v predajni 19,58 €

cena v e-shope 18,60 €Predkladaná publikácia prináša aktualizovaný
Komentovaný zákonník práce s príkladmi
cena v predajni 25,90 €

cena v e-shope 24,64 €Výkladová stanoviska AKV 2. vydání obsahuje AKV
Výkladová stanoviska AKV 2. vydání
cena v predajni 11,03 €

cena v e-shope 10,47 €Konto pracovného času rozoberá právnu problematiku
Konto pracovného času
cena v predajni 12,50 €

cena v e-shope 11,87 €Pracovní právo v kostce obsahuje zákonník práce a
Pracovní právo v kostce
cena v predajni 4,50 €

cena v e-shope 4,27 €Zákonník práce s komentárom a judikatúrou platný
Zákonník práce s komentárom a judikatúrou
cena v predajni 12,50 €

cena v e-shope 11,25 €Pracovnoprávne vzťahy v školstve sa komplexne
Pracovnoprávne vzťahy v školstve
cena v predajni 16,80 €

cena v e-shope 15,96 €Úplné znenie zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník
Zákonník práce. S účinnosťou od 18. júna 2016
cena v predajni 4,20 €

cena v e-shope 4,20 €Zákonník práce(2017) Komentár k vybraným
Zákonník práce (2017)
cena v predajni 19,80 €

cena v e-shope 18,81 €Kniha Analýza alternativních způsobů řešení sporů
Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích
cena v predajni 24,75 €

cena v e-shope 23,51 €Repetitórium pracovného práva slúži na precvičenie
Repetitórium pracovného práva
cena v predajni 13,50 €

cena v e-shope 12,82 €Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s názvom
Služební vztahy a výkon závislé práce
cena v predajni 19,13 €

cena v e-shope 18,17 €Pracovné právo je základná učebnica pre študentov
Pracovné právo
cena v predajni 25,00 €

cena v e-shope 25,00 €Príručka svojou formou i obsahom predstavuje
Základná príručka vedomostí pre bezpečnostných technikov
cena v predajni 8,40 €

cena v e-shope 7,98 €Pracovní právo pro praxi poskytuje právne otázky,
Pracovní právo pro praxi
cena v predajni 31,05 €

cena v e-shope 29,50 €Povinnosti zamestnávateľov voči zamestnancom pri
Pracovnělékařské služby
cena v predajni 10,68 €

cena v e-shope 10,15 €Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnyc
Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch
cena v predajni 16,30 €

cena v e-shope 15,48 €Pracovné právo Európskej únie obsahuje právne
Pracovné právo Európskej únie
cena v predajni 30,00 €

cena v e-shope 27,00 €Predkladaná publikácia Základy pracovního práva EU
Základy pracovního práva EU
cena v predajni 14,85 €

cena v e-shope 14,10 €Systémové řízení bezpečnosti a ochrany zdraví v
Systémové řízení bezpečnosti a ochrany zdraví v organizacích
cena v predajni 13,96 €

cena v e-shope 13,26 €Odškodnení bolesti a trvalých následku u
Odškodnění bolesti a trvalých následků u pracovních a nepracovních úrazů
cena v predajni 11,43 €

cena v e-shope 10,86 €Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce -
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce - 2. vydání
cena v predajni 22,28 €

cena v e-shope 21,16 €Kniha Práce a její právní regulace v Protektorátu
Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava
cena v predajni 28,90 €

cena v e-shope 27,45 €Zákon o oznamovaní protispoločensk činnosti
Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti – komentár
cena v predajni 9,30 €

cena v e-shope 8,83 €MzNkNGY4M