NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 4,00 €

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Vecné práva

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Problematika verejného užívania sa dotýka každého
Veřejné užívání a jeho předmět
cena v predajni 18,10 €

cena v e-shope 17,19 €Problematika zvereneckého fondu je mnohým stále
Svěřenský fond - návod k použití
cena v predajni 12,70 €

cena v e-shope 12,07 €Zverenecký fond je relatívne stále málo známy
Fiducie a svěřenský fond

cena v e-shope 37,36 €Učebnica sa venuje 4 súkromnoprávnim zásadám a to
Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy 2. vydání
cena v predajni 13,05 €

cena v e-shope 12,40 €Kniha sa venuje problamatike regulácie BSM.
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 11,40 €Predkladaná publikácia Modifikácia bezpodielového
Modifikácia bezpodielového spoluvlastníctva manželov a jeho zánik počas trvania
cena v predajni 11,80 €

cena v e-shope 11,21 €Kniha sa komplexne venuje zabezpečovaciem
Záložné a zádržné právo v občianskoprávnych vzťahoch
cena v predajni 34,00 €

cena v e-shope 32,30 €Nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od
Nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od nevlastníka

cena v e-shope 30,00 €Zverenecké fondy predstavujú zaujímavý a prínosný
Svěřenské fondy/Krok za krokem

cena v e-shope 11,99 €Občanský zákoník III. Věcná práva. Komentář 2.
Občanský zákoník III. Věcná práva. Komentář 2. vydání
cena v predajni 161,55 €

cena v e-shope 159,47 €Predkladaná publikácia Judikatúra k zákonu o
Judikatúra k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
cena v predajni 49,00 €

cena v e-shope 46,55 €Predkladaná publikácia prináša prehľad rozhodnutí
Náhrada škody v občianskoprávnych vzťahoch
cena v predajni 33,00 €

cena v e-shope 31,35 €Svěřenské fondy jedná sa o právny poriadok ČR
Svěřenské fondy
cena v predajni 16,45 €

cena v e-shope 15,62 €Predkladaná publikácia prináša stručné a zároveň
Podnikatelský pronájem věcí movitých
cena v predajni 11,28 €

cena v e-shope 10,72 €Publikácia sa venuje predovšetkým problematike
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
cena v predajni 33,00 €

cena v e-shope 31,35 €Krátkodobý nájom bytu rieši komplexne problematiku
Krátkodobý nájom bytu
cena v predajni 14,80 €

cena v e-shope 14,06 €Kniha sa podrobne venuje problematike vecných
Věcná práva

cena v e-shope 26,55 €Kniha odpovedá na problematické a nedoriešené
Nájem v novém soukromém právu (zejména nájem bytu)
cena v predajni 13,46 €

cena v e-shope 12,79 €Rozkrývání vlastnických struktur společností až po
Skuteční majitelé a vlastnické struktury právnických osob a svěřenských fondů

cena v e-shope 22,05 €Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Komentár
cena v predajni 28,90 €

cena v e-shope 27,45 €Kniha prináša základnú orientáciu v problematike
Vlastnictví bytu
cena v predajni 16,65 €

cena v e-shope 15,81 €Oceňování služebnosti: teorie a praxe venuje sa
Oceňování služebností: teorie a praxe
cena v predajni 11,70 €

cena v e-shope 11,12 €Na CD nájdete všetky potrebné informácie
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v roku 2017 CD
cena v predajni 58,80 €

cena v e-shope 52,92 €Bývanie predstavuje jednu zo základných ľudských
Vlastnictví bytů - kondominium
cena v predajni 13,63 €

cena v e-shope 12,94 €Sousedská práva sa komplexne venuje právnym
Sousedská práva
cena v predajni 17,55 €

cena v e-shope 16,67 €Zákon o správcoch bytových domov. Komentár
Zákon o správcoch bytových domov. Komentár
cena v predajni 28,60 €

cena v e-shope 27,17 €Predkladaná zbierky judikatúry pozostáva z výberu
Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu
cena v predajni 15,90 €

cena v e-shope 15,11 €Kniha Správa cizího majetku sa komplexne venuje
Správa cizího majetku

cena v e-shope 14,34 €Pozemky v občianskoprávny vzťahoch - Judikatúra
Pozemky v občianskoprávnych vzťahoch
cena v predajni 31,00 €

cena v e-shope 31,00 €Publikácia sa komplexne venuje problematike
Bytové družstevnictví
cena v predajni 26,55 €

cena v e-shope 25,22 €Prehľad judikatúry vo veciach katastra
Judikatúra vo veciach katastra nehnuteľností

cena v e-shope 21,50 €Kniha Závazky ze schovacích a zaopatřovacích smluv
Závazky ze schovacích a zaopatřovacích smluv
cena v predajni 14,34 €

cena v e-shope 13,62 €Nové právo k povrchu poskytuje k novým zmenám
Nové právo k povrchu
cena v predajni 8,55 €

cena v e-shope 8,12 €Darovacia zmluva predstavuje základný inštitút
Darování a jeho podoby v novém soukromém právu
cena v predajni 16,65 €

cena v e-shope 15,81 €Publikácia sa zaoberá problematikou bývania v
Nájemní a družstevní bydlení, 2.vyd.
cena v predajni 19,80 €

cena v e-shope 18,81 €Predkladaná publikácia je vedeckou prácou aturovo,
Susedské spory
cena v predajni 45,00 €

cena v e-shope 40,50 €Bytová spoluvlastnictv a bytová družstva.
Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva. Komentář
cena v predajni 44,55 €

cena v e-shope 42,32 €Vlastník môže svoj pozemok v zásade voľne využívať
Právo imisí, právo cesty a další sousedské spory

cena v e-shope 20,45 €Zástavní právo v novém občanském zákoníku
Zástavní právo v novém občanském zákoníku
cena v predajni 30,15 €

cena v e-shope 28,64 €OGRlNz