NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 


Knihy: Vecné práva

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Predkladaná publikácia približuje problematiku
Ochrana držby v občanském právu a civilním procesu

cena v e-shope 31,35 €Predkladaná publikácia prináša najkomplexnejší
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Veľký komentár

cena v e-shope 151,05 €Elektronické komunikácie predstavujú jednu z
Obmedzenie vlastníckeho práva pri zriaďovaní a prevádzke elektronických

cena v e-shope 13,00 €Kniha sa zaoberá zásadami vecných práv v
Zásady vecných práv na Slovensku

cena v e-shope 37,05 €Predkladaná publikácia sa zaoberá prevažne
Vecné bremená

cena v e-shope 38,00 €Predkladaný vysokoškolský učebný text napomáha
Nadobudnutie vlastníckeho práva v slovenskom právnom poriadku

cena v e-shope 18,42 €Kniha sa podrobne venuje problematike vecných
Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku, 2. vydání

cena v e-shope 29,49 €Za posledné obdobie stúpol záujem verejnosti o
Svěřenské fondy pro praxi

cena v e-shope 22,90 €Kniha komplexným spôsobom predstavuje problematiku
Fiduciární povinnosti (povinnosti správců cizích záležitostí)

cena v e-shope 24,25 €Problematika verejného užívania sa dotýka každého
Veřejné užívání a jeho předmět

cena v e-shope 17,19 €Prehľadná monografia písaná jasným a zrozumiteľným
Ukončenie nájmu bytu. Právne postavenie nájomcu

cena v e-shope 20,90 €Problematika zvereneckého fondu je mnohým stále
Svěřenský fond - návod k použití

cena v e-shope 12,07 €Zverenecký fond je relatívne stále málo známy
Fiducie a svěřenský fond

cena v e-shope 48,13 €Kniha sa zameriava na štyri tradičné
Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy, 2. vydání

cena v e-shope 14,35 €Kniha sa venuje problamatike regulácie BSM.
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

cena v e-shope 12,00 €Predkladaná publikácia Modifikácia bezpodielového
Modifikácia bezpodielového spoluvlastníctva manželov a jeho zánik počas trvania

cena v e-shope 11,80 €Kniha sa komplexne venuje zabezpečovaciem
Záložné a zádržné právo v občianskoprávnych vzťahoch

cena v e-shope 32,30 €Nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od
Nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od nevlastníka

cena v e-shope 30,00 €Zverenecké fondy predstavujú zaujímavý a prínosný
Svěřenské fondy/Krok za krokem, 2.vyd.

cena v e-shope 15,79 €Občanský zákoník z roku 2012 poprvé v českých
Náhrada škody při porušení smluvní a mimosmluvní povinnosti v občanském právu

cena v e-shope 25,62 €Druhé aktualizované vydanie českého komentáru k
Občanský zákoník III. Věcná práva. Komentář, 2. vydání

cena v e-shope 177,71 €Predkladaná publikácia Judikatúra k zákonu o
Judikatúra k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

cena v e-shope 46,55 €Predkladaná publikácia prináša prehľad rozhodnutí
Náhrada škody v občianskoprávnych vzťahoch

cena v e-shope 33,00 €Materie svěřenských fondů je mladá, v českém
Svěřenské fondy

cena v e-shope 15,62 €Predkladaná publikácia prináša stručné a zároveň
Podnikatelský pronájem věcí movitých

cena v e-shope 10,72 €Kniha obsahuje podrobný výklad (komentář) právní
Zástavní právo, 3. vydání

cena v e-shope 45,83 €Publikácia sa venuje predovšetkým problematike
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

cena v e-shope 31,35 €Krátkodobý nájom bytu rieši komplexne problematiku
Krátkodobý nájom bytu
cena v predajni 14,06 €

cena v e-shope 8,15 €Rozkrývání vlastnických struktur společností až po
Skuteční majitelé a vlastnické struktury právnických osob a svěřenských fondů

cena v e-shope 22,05 €Kniha prináša podrobný rozbor problematiky
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Komentár

cena v e-shope 27,45 €Kniha prináša základnú orientáciu v problematike
Vlastnictví bytu

cena v e-shope 21,69 €Kniha sa venuje ocenovaniu služobnocti ktorá je
Oceňování služebností: teorie a praxe

cena v e-shope 13,17 €Na CD nájdete všetky potrebné informácie
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v roku 2017 CD

cena v e-shope 52,92 €Bývanie predstavuje jednu zo základných ľudských
Vlastnictví bytů - kondominium

cena v e-shope 12,94 €Sousedská práva sa komplexne venuje právnym
Sousedská práva

cena v e-shope 16,67 €Kniha prináša komentár k zákonu o správcoch
Zákon o správcoch bytových domov. Komentár
cena v predajni 27,17 €

cena v e-shope 9,45 €Predkladaná zbierky judikatúry pozostáva z výberu
Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu

cena v e-shope 15,90 €Kniha Správa cizího majetku sa komplexne venuje
Správa cizího majetku

cena v e-shope 15,94 €Pozemky v občianskoprávny vzťahoch - Judikatúra
Pozemky v občianskoprávnych vzťahoch

cena v e-shope 31,00 €NWRhN