NOVINKY

arr3Poštovné      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu ceny poštovného. Vzhľadom na skvalitnenie...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Nálezy a uznesenia ÚS SR a ÚS ČR

Judikatúra vo veciach rodinnoprávnych vzťahov
Edmund Horváth - vyd. Iura edition
V rodinnoprávnych vzťahoch dominuje zložka, ktorá v ostatných odvetviach práva absentuje a neprejavuje sa, a tou sú city. Preto aj rodinnoprávne spory sú intenzívne popretkávané emóciami. Bohužiaľ práve emócie spravidla negatívne, často neumožňujú rodičom či iným účastníkom rodinnoprávnych vzťahov nájsť racionálne riešenie, ktoré by bolo v záujme maloletých detí, a tak musí do týchto vzťahov
cena v predajni 24,50 €
cena v e-shope 24,50 €

Judikatúra vo veciach rodinnoprávnych vzťahov

Judikatúra vo veciach priestupkového práva
Eva Babiaková, Jeanette Hajdinová - vyd. Iura edition
Aplikácia priestupkového práva na konkrétne prípady v praxi vyžaduje hlavne značnú erudíciu od rozhodujúcich správnych orgánov, ale napriek tomu, aj v prípade potrestaných osôb, napríklad za priestupky a poškodených môže existovať z ich strany odlišný názor na výklad priestupkového práva. Rozsudok a uznesenie súdu v správnom súdnictve predstavuje nielen individálne rozhodnutie v konkrétnej veci,
cena v predajni 24,50 €
cena v e-shope 22,54 €

Judikatúra vo veciach priestupkového práva

Judikatúra vo veciach premlčania v súkromnom práve
Edmund Horváth - vyd. Iura edition
Vznesenie námietky premlčania je jednou z najčastejších foriem obrany povinných subjektov v prebiehajúcich súchych konaniach. Otázky začiatku, plynutia, skončenia premlčacej doby, či otázky samej premlčateľnosti niektorých práv je však v praxi mnohokrát sporná, preto je judikatúra vo veciach premlčania pomerne bohatá, a teda priam ponúkajúca sa na jej komplexné a prehľadné spracovanie.      
cena v predajni 18,00 €
cena v e-shope 16,92 €

Judikatúra vo veciach premlčania v súkromnom práve

Judikatúra vo veciach náhrady škody
z.Katarína Nemcová, Peter Vojtko - vyd. Iura edition
Publikácia predstavuje súbor rozhodnutí v oblasti náhrady škody a riešenia aktuálnych problémov týkajúcich sa tejto oblasti, ktoré sú využiteľné najmä pre právnickú verejnosť, sudcov, advokátov. Pre lepšie pochopenie problematiky sú k judikátom uvedené i právne zaujímavé časti odôvodnení rozhodnutí.       Ďalšie Knihy vydavateľstva Iura edition
cena v predajni 22,00 €
cena v e-shope 20,90 €

Judikatúra vo veciach náhrady škody

Publikácia uvádza state z odôvodnení, ktoré majú svoj pôvod v publikovaných i nepubikovaných súdnych rozhodnutiach, a to tak slovenských súdov, ako aj českých súdov. Problematika bezpodielového spoluvlastníctva manželov je spracovaná komplexne, prináša aj judikáty z oblasti vyporiadania obchodného podielu, podniku, leasingu, darovania majetku deťom a mnohé ďalšie.       Ďalšie Knihy vydavateľstva
cena v predajni 16,00 €
cena v e-shope 14,40 €

Judikatúra vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva
Edmund Horváth - vyd. Iura edition
Výber rozhodnutí NS SR a nižších slovenských súdov a pre slovenskú právnu prax aj relevantných rozhodnutí českých súdov, užitočných pre každodennú prax nielen pre advokátov, ale aj vyšších súdnych úradníkov, sudcov a notárov, ktoré sú vhodné pre pužitie v prípade spoluvlastníckeho sporu či problému súvisiaceho s podielovým spoluvlastníctvom.       Ďalšie Knihy vydavateľstva Iura edition
cena v predajni 11,50 €
cena v e-shope 10,35 €

Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva

 

 

 

Zbierka nálezov a uznesení

Ústavného súdu Slovenskej republiky

Sbírka nálezů a usnesení

Ústavního soudu České republiky

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 83 (vč. CD)
cena v predajni 48,00 €

cena v e-shope 45,60 €Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 82
cena v predajni 41,50 €

cena v e-shope 39,43 €Prehľad rozhodovacej činnosti Ústavného súdu
Zbierka nálezov a uznesení ÚS SR 2017
cena v predajni 80,00 €

cena v e-shope 76,00 €Prehľad rozhodovacej činnosti Ústavného súdu
Zbierka nálezov a uznesení ÚS SR 2016
cena v predajni 66,00 €

cena v e-shope 62,70 €Sbírka nálezu a usnesení ÚS ČR, svazek 78 (vč. CD)
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 78 (vč. CD)
cena v predajni 34,42 €

cena v e-shope 32,69 €Kniha Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 77
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 77 (vč. CD)
cena v predajni 60,75 €

cena v e-shope 57,71 €Sbírka nálezu a usnesení ÚS ČR, svazek 76 (vč. CD)
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 76 (vč. CD)
cena v predajni 60,30 €

cena v e-shope 57,28 €Publikácia sprevádza rokom 2015 z pohľadu
Zbierka nálezov a uznesení ÚS SR 2015
cena v predajni 69,00 €

cena v e-shope 65,55 €Sbírka nálezů a usnesení Ústavného súdu Českej
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 74 (vč. CD)
cena v predajni 38,25 €

cena v e-shope 36,33 €Sbírka nálezu a usnesení Ústavního soudu České
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 73 (vč. CD)
cena v predajni 63,90 €

cena v e-shope 60,70 €Predkladaná zbierka obsahuje všetky nálezy a
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv. 72
cena v predajni 35,40 €

cena v e-shope 33,63 €Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu
Zbierka nálezov a uznesení ÚS SR 2014
cena v predajni 60,00 €

cena v e-shope 54,00 €Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu
Zbierka nálezov a uznesení ÚS SR 2012
cena v predajni 60,00 €

cena v e-shope 54,00 €Zbierka obsahuje v chronologickom poradí všetky
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv. 71
cena v predajni 34,51 €

cena v e-shope 32,79 €Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv.70 (vč. CD)
cena v predajni 36,75 €

cena v e-shope 34,91 €Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 69 (vč. CD)
cena v predajni 51,36 €

cena v e-shope 48,79 €Publikácia prevádza rokom 2013 z pohľadu
Zbierka nálezov a uznesení ÚS SR 2013
cena v predajni 65,00 €

cena v e-shope 61,75 €Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv. 68 (vč. CD)
cena v predajni 30,02 €

cena v e-shope 28,52 €Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv. 67 (vč. CD)
cena v predajni 35,40 €

cena v e-shope 33,63 €Kniha prináša prehľad rozhodovacej činnosti
Zbierka nálezov a uznesení ÚS SR 2001
cena v predajni 4,00 €

cena v e-shope 4,00 €Zbierka nálezov a uznesení bilancuje rozhodovaciu
Zbierka nálezov a uznesení ÚS SR 2007
cena v predajni 6,29 €

cena v e-shope 6,29 €Zbierka obsahuje v chronologickom poradí všetky
Sbírka nálezů a uznesení ÚS ČR, sv. 66 + CD
cena v predajni 35,40 €

cena v e-shope 33,63 €Zbierka obsahuje v chronologickom poradí všetky
Sbírka nálezů a uznesení ÚS ČR, sv. 65
cena v predajni 39,88 €

cena v e-shope 37,89 €Zbierka obsahuje v chronologickom poradí všetky
Sbírka nálezů a uznesení ÚS ČR, sv.64 + CD
cena v predajni 48,85 €

cena v e-shope 46,41 €Zbierka obsahuje nálezy a uznesenia zo všetkých
Zbierka nálezov a uznesení ÚS SR 2005
cena v predajni 6,29 €

cena v e-shope 6,29 €Obsahom knihy sú nálezy a uznesenia Ústavného súdu
Zbierka nálezov a uznesení ÚS SR 2003 I.+II.
cena v predajni 9,50 €

cena v e-shope 9,50 €Zbierka obsahuje v chronologickom poradí všetky
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv.63
cena v predajni 39,88 €

cena v e-shope 37,89 €Zbierka obsahuje v chronologickom poradí všetky
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv.62 + CD
cena v predajni 34,09 €

cena v e-shope 32,39 €Zbierka obsahuje v chronologickom poradí všetky
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv.61
cena v predajni 48,85 €

cena v e-shope 46,41 €Obsahom knihy sú nálezy a uznesenia Ústavného súdu
Zbierka nálezov a uznesení ÚS SR 1999
cena v predajni 27,05 €

cena v e-shope 4,00 €Zbierka obsahuje v chronologickom poradí všetky
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv.60
cena v predajni 42,72 €

cena v e-shope 40,58 €Zbierka obsahuje v chronologickom poradí všetky
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv.58
cena v predajni 53,33 €

cena v e-shope 50,66 €Zbierka obsahuje v chronologickom poradí všetky
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv.57
cena v predajni 39,88 €

cena v e-shope 37,89 €Zbierka obsahuje v chronologickom poradí všetky
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv.54
cena v predajni 39,88 €

cena v e-shope 37,89 €Zbierka obsahuje v chronologickom poradí všetky
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv.52
cena v predajni 49,57 €

cena v e-shope 47,09 €Zbierka obsahuje v chronologickom poradí všetky
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv.51
cena v predajni 42,72 €

cena v e-shope 40,58 €Zbierka obsahuje v chronologickom poradí všetky
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv.50
cena v predajni 35,40 €

cena v e-shope 33,63 €Zbierka obsahuje v chronologickom poradí všetky
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv.49
cena v predajni 39,89 €

cena v e-shope 37,90 €Zbierka obsahuje v chronologickom poradí všetky
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv.48
cena v predajni 51,17 €

cena v e-shope 48,61 €Njg4NGUzY