NOVINKY

arr3Letné otváracie hodiny      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín. Počas letných mesiacov v...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 32,78 €
do košíka:
cena v e-shope 16,72 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Akciová ponuka / Knihy do 10 €

Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. Komentár 4. vydanie
Jozef Suchoža a kolektív - vyd. Eurounion
Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. Komentár 4. vydanie obsahuje normy EÚ, rozhodnutia súdov SR je zameraný hlavne na sudcovskú prax a pre sudcov bol aj vytvorený, pre obchodné právo je vynikajúcy tento obchodný zákonník komentovaný, obsahuje podrobný komentár ku všetkým súvisiacim predpisom obchodného práva.
cena v predajni 99,00 €
cena v e-shope 67,50 €

Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. Komentár 4. vydanie

Usporiadať podľa 
Výrobca 



Exekuční řád a zákon č. 119/2001 Sb. s poznámkami
Exekuční řád s poznámkami a prováděcími předpisy, 3.vyd.

cena v e-shope 4,00 €



Kniha obsahuje úplné znenie zákona NR SR č.
Trestný poriadok s rozsiahlym komentárom a judikatúrou, 6.vyd.
cena v predajni 23,40 €

cena v e-shope 10,00 €



Již čtvrté, doplněné a aktualizované vydání
Finanční právo, 4.vyd.
cena v predajni 47,27 €

cena v e-shope 6,50 €



Majetek státu

cena v e-shope 2,00 €



Praktická príručka komplexne spracováva inštitút
Samospráva
cena v predajni 20,41 €

cena v e-shope 8,00 €



Přestupkové řízení, 10.vyd.
cena v predajni 17,23 €

cena v e-shope 3,50 €



Prováděcí předpisy k novému stavebnímu zákonu s poznámkami
cena v predajni 15,93 €

cena v e-shope 4,50 €



Správní právo procesní
cena v predajni 17,81 €

cena v e-shope 3,00 €



  Publikace z hlediska systematiky obsahuje úvodní
Praktikum Trestní právo hmotné
cena v predajni 12,02 €

cena v e-shope 4,00 €



Dědění, darování a převádění nemovitostí v praxi
cena v predajni 17,33 €

cena v e-shope 3,00 €



Právne, finančné a prepravné aspekty
Základy exportu a importu
cena v predajni 9,89 €

cena v e-shope 2,00 €



Kniha prináša stručný komentár k zákonníku práce,
Zákonník práce s komentárom a judikatúrou po poslednej novele platný od 1. mája
cena v predajni 13,90 €

cena v e-shope 5,00 €



Základy práva pro neprávníky
cena v predajni 14,81 €

cena v e-shope 3,50 €



Výber z Obchodného zákonníka, Zákon o obchodnom
Základy slovenského práva obchodných spoločností
cena v predajni 16,56 €

cena v e-shope 5,00 €



Základy slušné společnosti.
Řeknu to stručně
cena v predajni 9,53 €

cena v e-shope 3,81 €



Praktická príručka pre exekútorov.
Jak být úspěšný v exekuci
cena v predajni 14,04 €

cena v e-shope 5,62 €



Obsah: Veřejné projekty, veřejné zakázky a jejich
Veřejné projekty a veřejné zakázky
cena v predajni 13,28 €

cena v e-shope 2,00 €



Publikácia prináša ukážky právnych dokumentov
Praktikum českých právních dějin, 3.vyd.
cena v predajni 13,83 €

cena v e-shope 3,46 €



Publikácia obsahuje vybrané inštitúty trestného
Praktikum Trestní právo procesní
cena v predajni 15,60 €

cena v e-shope 4,68 €



Kniha poskytuje základnú orientáciu v prameňoch
Mezníky českých právních dějin, 2.vyd.
cena v predajni 13,98 €

cena v e-shope 3,50 €



Finanční a daňové právo
cena v predajni 23,53 €

cena v e-shope 5,00 €



Již páté vydání úspěšné učebnice je dílem
Právo sociálního zabezpečení - 5. přepracované a aktualizované vydání
cena v predajni 30,15 €

cena v e-shope 5,90 €



Publikace zpracovaná členy Parlamentního institutu
Ústava pro Evropu
cena v predajni 20,27 €

cena v e-shope 7,00 €



Učebnice vymezuje základní principy obecné části
Trestní právo hmotné - obecná část (stav k 1. 9. 2014)
cena v predajni 13,52 €

cena v e-shope 5,41 €



V súvislosti s častými otázkami týkajúcimi sa
Zákon o zhromažďovacom práve
cena v predajni 13,75 €

cena v e-shope 3,00 €



Nový Občanský zákoník - Problémy a úskalí
Nový Občanský zákoník - Problémy a úskalí
cena v predajni 15,90 €

cena v e-shope 7,95 €



Aktualizované a rozšířené vydání publikace podává
Základy obchodního práva (3. rozšířené vydání)
cena v predajni 21,20 €

cena v e-shope 6,36 €



Kniha prináša prehľad rozhodovacej činnosti
Zbierka nálezov a uznesení ÚS SR 2001

cena v e-shope 8,00 €



eGovernment - cíle, trendy a přístupy k jeho
eGovernment - cíle, trendy a přístupy k jeho hodnocení
cena v predajni 17,25 €

cena v e-shope 8,63 €



Nová právna úprava spoluvlastníctv v novom českom
Spoluvlastnictví podle Občanského zákoníku č.89/2012, Sb., 2.vyd.
cena v predajni 10,51 €

cena v e-shope 5,26 €



Zbierka obsahuje nálezy a uznesenia zo všetkých
Zbierka nálezov a uznesení ÚS SR 2005
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €



Učebnica vymedzuje základné princípy trestného
Trestní právo procesní, 3.vyd.
cena v predajni 17,45 €

cena v e-shope 6,50 €



Obsahom učebnice sú základné poznatky z oblasti
Učebnica občianskeho procesného práva 1+2
cena v predajni 6,00 €

cena v e-shope 6,00 €



Kniha prináša podrobný komentár k českému zákonu
Zákon o důchodovém pojištění, komentář
cena v predajni 53,33 €

cena v e-shope 9,90 €



Kniha prináša podrobný komentár k jednotlivým
Nájemní smlouva, zvláštní ustanovení o nájmu bytu
cena v predajni 21,00 €

cena v e-shope 7,00 €



Kniha obsahuje podrobný komentár k jednotlivým
Spoluvlastnictví a společné jmění manželů
cena v predajni 13,09 €

cena v e-shope 5,24 €



Islamské financie a bankovníctvo predstavujú
Islamské financie a bankovníctvo
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 3,50 €



Zástavné právo predstavuje právo ponechať si
Zástavní právo
cena v predajni 14,58 €

cena v e-shope 7,29 €



OTY4N