NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Akciová ponuka / Knihy do 10 €

Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. Komentár 4. vydanie
Jozef Suchoža a kolektív - vyd. Eurounion
Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. Komentár 4. vydanie obsahuje normy EÚ, rozhodnutia súdov SR je zameraný hlavne na sudcovskú prax a pre sudcov bol aj vytvorený, pre obchodné právo je vynikajúcy tento obchodný zákonník komentovaný, obsahuje podrobný komentár ku všetkým súvisiacim predpisom obchodného práva.
cena v predajni 99,00 €
cena v e-shope 67,50 €

Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. Komentár 4. vydanie

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Kniha obsahuje znenie českého zákona o ochrane
Zákon o ochraně hospodářské soutěže s judikaturou a souvisejícími předpisy
cena v predajni 34,65 €

cena v e-shope 9,90 €Kniha obsahuje komentár s judikatúrou k zákonu č.
Obchodný zákonník s komentárom a judikatúrou platný od 1.apríla 2016, 14. vyd.
cena v predajni 36,80 €

cena v e-shope 10,00 €Kniha prináša úplné znenie zákona č. 301/2005 Z.z.
Trestný poriadok s rozsiahlym komentárom a judikatúrou, 7. vyd.
cena v predajni 32,90 €

cena v e-shope 9,00 €Predkladaná učebnica zahŕňa tri rozsiahle oblasti
Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní, 4.vyd.
cena v predajni 17,25 €

cena v e-shope 8,63 €Publikácia poskytuje odpovede na otázky právneho
Bydlení ve vlastním bytě
cena v predajni 20,60 €

cena v e-shope 9,90 €Učebnica finančného práva, ktorá poskytuje
Finanční právo a jeho instituty, 2.vydanie
cena v predajni 17,93 €

cena v e-shope 3,90 €Kniha pojednáva o doručovaní v celej jeho šírke,
Doručování v soudním řízení
cena v predajni 17,97 €

cena v e-shope 3,50 €Publikácia obsahuje text českého zákona o ochrane
Zákon o ochraně přírody a krajiny, komentář, 2.vyd.
cena v predajni 39,70 €

cena v e-shope 8,90 €Publikácia je zameraná na výklad základných
Mediální právo, 2.vyd.
cena v predajni 16,40 €

cena v e-shope 3,00 €Praktická príručka pre občanov, ktorá prináša
Občan v soudním řízení
cena v predajni 15,44 €

cena v e-shope 6,50 €Kniha obsahuje úplné znenie zákona s rozsiahlym
Občiansky zákonník, komentár s judikatúrou, 10 .vyd.
cena v predajni 32,00 €

cena v e-shope 9,90 €Prípady z rímskeho práva ponúkajú súbor testov -
Případy z římského práva, 2.vydání
cena v predajni 7,90 €

cena v e-shope 2,50 €Učebnica je zameraná na získanie základných
Právo Evropské unie, 2.vyd.
cena v predajni 21,85 €

cena v e-shope 3,00 €Cieľom učebnice je poskytnúť ucelený prehľad o
Základy práva Európskej únie 1
cena v predajni 27,00 €

cena v e-shope 5,50 €Prehľadná publikácia, ktorá je určená pre
Úvod do studia práva
cena v predajni 10,71 €

cena v e-shope 1,75 €Publikácia sa venuje základom organizácie českej
Základy organizace veřejné správy v ČR

cena v e-shope 2,00 €Publikácia prináša výklad základov pracovného
Základy pracovního práva
cena v predajni 15,58 €

cena v e-shope 5,45 €Úplné znenie zákona č.311/2001 Z.z. Zákonník práce
Zákonník práce s judikatúrou - jún 2012
cena v predajni 14,00 €

cena v e-shope 5,00 €YTI2M