NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Texty zákonov / České

Obsah Ústava SR Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky Zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon) Obchodné právo Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník Zákon č. 200/2011 Z.z. o Obchodnom vestníku Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia
cena v predajni 7,00 €
cena v e-shope 7,00 €

Zákony II. časť A 2021

 
Usporiadať podľa 
Výrobca 

Publikace obsahuje aktuální soubor předpisů
ÚZ č. 1273 Obchodní korporace
cena v predajni 5,75 €

cena v e-shope 5,75 €Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, je
Zákon o obchodních korporacích
cena v predajni 6,83 €

cena v e-shope 6,49 €Úplné znenie nového českého zákona č. 89/2012 Sb.,
Nový občanský zákoník
cena v predajni 4,55 €

cena v e-shope 4,32 €Soubor 24 předpisů je rozdělen do pěti kapitol:
ÚZ č.920 Služební poměr, Policie ČR
cena v predajni 6,39 €

cena v e-shope 6,07 €Publikace obsahuje 47 Českých účetních standardů
ÚZ č.1019 České účetní standardy 2014
cena v predajni 6,35 €

cena v e-shope 6,03 €Publikace obsahuje úplné znění zákona o účetnictví
ÚZ č.1018 Účetnictví nevýdělečných organizací
cena v predajni 4,64 €

cena v e-shope 4,41 €Predpisy z oblasti európskeho práva. I. Zakládací
ÚZ č.1025 Evropské právo
cena v predajni 5,00 €

cena v e-shope 4,75 €Soubor 20 předpisů z oblasti veřejného zdravotního
ÚZ č.1022 Zdravotní pojištění 2014
cena v predajni 6,98 €

cena v e-shope 6,63 €Publikace obsahuje úplný soubor předpisů k
ÚZ č.1023 Důchodové a penzijní spoření
cena v predajni 6,07 €

cena v e-shope 5,77 €Soubor předpisů zahrnuje aktuální úplné znění
ÚZ č.1024 Cenové předpisy
cena v predajni 4,55 €

cena v e-shope 4,32 €Nový zákon o obchodních korporacích účinný od
ÚZ č.1013 Obchodní korporace
cena v predajni 5,10 €

cena v e-shope 5,10 €S novým občanským zákoníkem souvisí několik
ÚZ č.1000. Předpisy související s novým občanským zákoníkem
cena v predajni 4,64 €

cena v e-shope 4,41 €Kompletní soubor 37 předpisů v úplném znění včetně
ÚZ č. 1021 Autorské právo, Průmyslová práva
cena v predajni 5,60 €

cena v e-shope 5,32 €V rámci rekodifikace českého soukromého práva v
Zákon o mezinárodním právu soukromém - úplné znění zákona č. 91/2012 Sb.
cena v predajni 3,70 €

cena v e-shope 3,33 €V souvislosti s rekodifikací soukromého práva se
ÚZ č. 980 - Veřejné rejstříky, přeměny společnosti, evropská společnost, Evropsk
cena v predajni 5,09 €

cena v e-shope 4,84 €V souvislosti s novým občanským zákoníkem a se
ÚZ č.981 Živnostenský zákon - zákony po rekodifikaci 2014
cena v predajni 4,00 €

cena v e-shope 3,80 €Publikace byla doplněna o nové zákony a vyhlášky.
ÚZ č. 982 - Platební služby, oběh hotovosti, směnárny, devizy, finanční arbitr
cena v predajni 4,09 €

cena v e-shope 3,89 €V souvislosti s novým občanským zákoníkem se od
ÚZ č.983 Správní řád, soudní řád správní - zákony po rekodifikaci 2014
cena v predajni 4,49 €

cena v e-shope 4,27 €Novelizované texty výše uvedených zákonů zejména
ÚZ č.979 Občanský soudní řád - zákony po rekodifikaci 2014
cena v predajni 6,15 €

cena v e-shope 5,84 €Obsahom knihz sú predpisy z oblasti insolvencie a
ÚZ č. 971 Insolvence, Ochrana hospodářské soutěže
cena v predajni 3,40 €

cena v e-shope 3,23 €Ústava Českej republiky je najvyšším a základným
Ústava České republiky
cena v predajni 4,28 €

cena v e-shope 4,07 €Obsahom knihy sú predpisy z oblasti európskeho
ÚZ č.764 Evropské právo
cena v predajni 4,53 €

cena v e-shope 4,30 €Obsahom knihy sú české predpisy z oblasti DPH -
ÚZ č.927 Daň z přidané hodnoty 2013
cena v predajni 3,77 €

cena v e-shope 3,58 €Obsahom publikácie sú zákony, vyhlášky, pokyny MF
ÚZ č.943 Daňový řád
cena v predajni 3,37 €

cena v e-shope 3,20 €Kniha je prehľadným textom, ktorý porovnáva nový
Zákon o obchodních korporacích. Obchodní zákoník - Srovnávací texty
cena v predajni 22,48 €

cena v e-shope 20,68 €Obsahom publikácie sú úplné znenia českých
ÚZ č.930 Trestní předpisy
cena v predajni 9,00 €

cena v e-shope 8,55 €Publikácia obsahuje úplné znenia českých zákonov:
ÚZ č.970 Občanský soudní řád, Rozhodčí řízení, Exekuční řád
cena v predajni 6,78 €

cena v e-shope 6,44 €Kniha prináša prehľad zákona ČR č.183/2009 Sb., o
ÚZ č.922 Stavební zákon 2013
cena v predajni 2,75 €

cena v e-shope 2,61 €Kniha je súborom českých právnych predpisov z
ÚZ č.899 Rodinné právo
cena v predajni 3,08 €

cena v e-shope 2,93 €Kniha obsahuje úplné znenia českých právnych
TZ 182 Katastr nemovitostí
cena v predajni 4,27 €

cena v e-shope 4,06 €Kniha obsahuje úplné znenia českých právnych
TZ 186 Ústava ČR, Listina základních práv a svobod
cena v predajni 4,44 €

cena v e-shope 4,22 €Obsahom publikácie sú české úplné znenia zákonov z
ÚZ č.859 Autorské právo, Průmyslová práva
cena v predajni 3,91 €

cena v e-shope 3,72 €Publikácia obsahuje úplné znenie českého
ÚZ č.867 Obchodní zákoník
cena v predajni 6,07 €

cena v e-shope 5,77 €Publikácia obsahuje úplné znenia českých zákonov:
ÚZ č.893 - Občanský soudní řád, Rozhodčí řízení, Exekuční řád, Soudní poplatky
cena v predajni 5,23 €

cena v e-shope 4,97 €K 1.1.2014 by mal v ČR nadobudnúť účinnosť nový
ÚZ č.902 - Převodové tabulky a rejstříky
cena v predajni 2,84 €

cena v e-shope 2,84 €Obsahom pulikácie sú úplné znenia českého
ÚZ č. 956  Občanský zákoník a souvisejíci předpisy
cena v predajni 4,80 €

cena v e-shope 4,56 €Po mnohých rokoch príprav bol v ČR v marci 2012
ÚZ č.901 - Zákon o obchodních korporacích s rejstříkem
cena v predajni 3,40 €

cena v e-shope 3,40 €Po mnohých rokoch príprav bol v ČR v marci 2012
ÚZ č.900 - Nový občanský zákoník s rejstříkem
cena v predajni 6,11 €

cena v e-shope 6,11 €Úplné znenia českých právnych predpisov z oblasti
TZ Insolvenční zákon
cena v predajni 4,26 €

cena v e-shope 4,05 €OGFiYj