NAJPREDÁVANEJŠÍ

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 8,90 €
do košíka:
cena v e-shope 6,90 €
do košíka:
cena v e-shope 2,00 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám

 


Časopisy z oblasti práva

Právny obzor 3/2012
Teoretický časopis pre otázky štátu a práva - vyd. SAP
OBSAH Články M.Káčer: V závoji "logiky" J.Podmanický: Aplikácia inštitútu skráteného legislatívneho konania v procese tvorby práva Z.Koudelka: Prezident republiky a zákonodarstvo v ČR Z.Magurová: Pozitívne opatrenia zamerané na rodovú rovnosť v kontexte európskeho práva L.Kurilovská: K spoločnému podniku, ako forme koncentrácie v nadväznosti na program Leniency a účinnú ľútosť podľa Trestného
cena v e-shope 7,00 €

Právny obzor 3/2012

 

 

 

Ponúkame jednotlivé čísla

slovenských aj českých odborných právnických časopisov.


Justičná revue - časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR. Obsahuje pravidelné rubriky s článkami, v ktorých odborníci riešia najmä problémy aplikácie práva v súdnej praxi. K časopisu patrí aj príloha vo forme CD, kde sú uvedené konkrétne rozhodnutia Najvyššieho súdu SR a rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva. Vychádza 12x ročne.


VO v kocke - odborný časopis o verejnom obstarávaní, ktorý prináša najnovšie informácie zo sveta verejného obstarávania. Vychádza 12x ročne.

 

Zo súdnej praxe - časopis určený pre širokú právnickú obec, ktorý prináša rozsudky a uznesenia Najvyššieho súdu SR z oblasti občianskeho, pracovného, obchodného, trestného a správneho práva. Vychádza 6x ročne.

 

Právny obzor - teoretický časopis pre otázky štátu a práva. Uverejňuje pôvodné články z rozličných odvetví štátu a práva, informácie, recenzie a správy, prípadne medailóny k životným jubileám najvýznamnejších osobností. Vychádza 6x ročne.

 

Právní rozhledy - najprestížnejší český právnický časopis pre všetky právne odvetvia, ktorý vydáva C.H.Beck. Vychádza 24x ročne (dvojtýždenník).

 

Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae - časopis vedeckých štúdií aodborných článkov z právnej teórie i praxe vydávaný Paneurópskou vysokou školou. Vychádza 4x ročne.

 

Soudní rozhledy - časopis českej, európskej i zahraničnej judikatúry, prináša články k aktuálnym otázkam judikatúry, judikatúru zo všetkých oblastí súdneho rozhodovania, prehľad rozhodnutí týkajúcich sa nových právnych problémov a legislatívnych zmien, prehľad a znenia nálezov Ústavného súdu  ČR, rozsudky zahraničných súdov, Európskeho súdneho dvora a Európskeho súdu pre ľudské práva. Vychádza 12x ročne.

 

Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie - právnický časopis venovaný doktrínam a aktuálnej judikatúre súdnych orgánov Európskej únie so sídlom v Luxembursku, prináša výber najzávažnejších rozhodnutí Súdneho dvora. Vychádza 6x ročne.

 

Časopis pro právní vědu a praxi - odborný právnický časopis zameraný na publikovanie pôvodných vedeckých statí z oblasti práva a právnej vedy, prakticky orientovaných príspevkov, informácií z vedeckého života a recenzií. Vychádza 4x ročne.

 

Antitrust - časopis pre právo hopodárskej súťaže a súvisiacich oblastí. Vychádza 4x ročne.

ZDEyMD