NOVINKY

arr3Poštovné      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu ceny poštovného. Vzhľadom na skvalitnenie...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MÁJ 2017

1. Občianske súdne konanie po novom (Vokálová, Mitterpachová, Jakubáč, Brázdil, Ikrényi)

2. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

3. Ochrana spotrebiteľa (Jana Mazáková)

4. Trestný poriadok. Veľký komentár, 3.vyd. (Čentéš a kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Zadržanie podozrivej osoby v trestnom konaní (Marko Deák)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Žaloba na obnovu konania v občianskom súdnom konaní (Ševcová)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Občianske právo

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Kniha prináša detailný pohľad na otázky
Transformace a restrukturalizace podniku
cena v predajni 31,05 €

cena v e-shope 29,50 €Zborník príspevkov Obsah: P. Žikovská: Mezinárodní
Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových 2017
cena v predajni 6,50 €

cena v e-shope 5,85 €Vysokoškolské učebné skriptum sa zaoberá vybranými
Právo v cestovním ruchu
cena v predajni 15,61 €

cena v e-shope 14,83 €Riešenie spotrebiteľskýc sporov v práve EÚ je
Riešenie spotrebiteľských sporov v práve EÚ
cena v predajni 17,00 €

cena v e-shope 16,15 €Judikatúra vo veciach neplatnosti právnych úkonov
Judikatúra vo veciach neplatnosti právnych úkonov 2. diel
cena v predajni 16,90 €

cena v e-shope 16,05 €Většinu dovolání podaných v civilním řízení
Dovolání
cena v predajni 17,55 €

cena v e-shope 16,67 €Publikace je zevrubnou studií veřejného prostoru.
Soukromý zájem ve veřejném prostoru
cena v predajni 11,80 €

cena v e-shope 11,21 €Čtvrté vydání úspěšného komentáře insolvenčního
Insolvenční zákon. Komentář, 4. vydání
cena v predajni 115,00 €

cena v e-shope 109,25 €Přinášíme vám ucelenou publikaci zabývající se
Oceňování služebností: teorie a praxe
cena v predajni 11,70 €

cena v e-shope 11,12 €Reklamné právo predstavuje súbor noriem verejného
Reklamní právo
cena v predajni 17,55 €

cena v e-shope 16,67 €Česká vysokoškolská učebnica dedičského práva
Dědické právo. Základy soukromého práva IX
cena v predajni 13,05 €

cena v e-shope 12,40 €Cieľom druhého dielu učebnej pomôcky Repetitórium
Repetitórium z občianskeho práva hmotného s otázkami a s príkladmi 2. diel.
cena v predajni 12,50 €

cena v e-shope 11,87 €Nové pravidlá ochrany osobných údajov - podľa
Nové pravidlá ochrany osobných údajov
cena v predajni 14,50 €

cena v e-shope 13,77 €Mimosoudní metody řešení sporu sa jedná o
Mimosoudní metody řešení sporů
cena v predajni 13,05 €

cena v e-shope 12,39 €Občiansky zákonník. Veľký komentár 1. zväzok 3.
Občiansky zákonník - Veľký komentár 1. Zväzok 3. vydanie
cena v predajni 73,00 €

cena v e-shope 69,35 €Judikatúra vo veciach neplatnosti právnych úkonov.
Judikatúra vo veciach neplatnosti právnych úkonov. 1. diel
cena v predajni 20,50 €

cena v e-shope 19,47 €Musíš znát. Rodinné právo. Manželství obsahuje
Musíš znát... Rodinné právo. Manželství
cena v predajni 14,81 €

cena v e-shope 14,06 €Pruvodce uzavíráním smluv 2. vydání sa komplexne
Průvodce uzavíráním smluv 2. vydání
cena v predajni 23,40 €

cena v e-shope 22,23 €Zákon o ochranných známkách. Komentář poskytuje
Zákon o ochranných známkách. Komentář
cena v predajni 64,35 €

cena v e-shope 61,13 €GDPR pro praxi obsahuje praktické nariadenia EP a
GDPR pro praxi
cena v predajni 18,90 €

cena v e-shope 17,95 €Vysokoškolský učebný text poukazuje predovšetkým
Sociálno-právna pomoc rodinám v súčasnej spoločnosti
cena v predajni 15,90 €

cena v e-shope 15,11 €Na CD nájdete všetky potrebné informácie
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v roku 2017 CD
cena v predajni 58,80 €

cena v e-shope 52,92 €Produkt je zameraný na exekučné konanie v roku
Exekúcie po novom od 1.1.2018 CD
cena v predajni 70,80 €

cena v e-shope 63,72 €Dobrovoľná dražba, ktorú upravuje zákon
Príprava postupu dobrovoľnej dražby CD
cena v predajni 46,80 €

cena v e-shope 42,12 €Zákon o dobrovoľných dražbách. Komentár 3. vydanie
Zákon o dobrovoľných dražbách. Komentár 3. vydanie
cena v predajni 69,00 €

cena v e-shope 65,55 €Repetitórium občianskeho hmotného práva 2. vydanie
Repetitórium občianskeho hmotného práva 2. vydanie
cena v predajni 25,00 €

cena v e-shope 23,75 €Dědický statut - právo rozhodné pro přeshraniční
Dědický statut - právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry
cena v predajni 20,25 €

cena v e-shope 19,23 €Druhé vydání velmi úspěšného komentáře reaguje na
Občanský soudní řád. Komentář, 2. vydání
cena v predajni 90,00 €

cena v e-shope 85,50 €Predkladaná kniha prináša komentár k zákonu, ktorý
Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. Komentár
cena v predajni 56,60 €

cena v e-shope 50,94 €Vybrané otázky z art práva rozoberá právnu úpravu
Vybrané otázky z art práva
cena v predajni 13,00 €

cena v e-shope 12,35 €Nariadenie Rím I - komentár je nariadnie, ktoré
Nariadenie Rím I- komentár
cena v predajni 16,50 €

cena v e-shope 15,67 €Římske právo v občanském zákoníku poukazuje že
Římske právo v občanském zákoníku
cena v predajni 20,70 €

cena v e-shope 19,66 €Exekučný zákon v aplikačnej praxi. Komentár
Exekučný zákon v aplikačnej praxi. Komentár
cena v predajni 74,00 €

cena v e-shope 70,30 €Kniha zorzumiteľnou formou, vrátane príkladov z
Praktický průvodce GDPR
cena v predajni 16,15 €

cena v e-shope 15,34 €Učebnica prináša komplexný teoretický i praktický
Práva k průmyslovému vlastnictví, 3.vyd.
cena v predajni 39,90 €

cena v e-shope 37,91 €Problematika duševného vlastníctva s množstvom
Průmyslová práva a licence
cena v predajni 6,57 €

cena v e-shope 6,24 €Aktualizované piate vydanie knihy prináša
Autorský zákon. Komentář, 5.vydání
cena v predajni 44,55 €

cena v e-shope 42,32 €Bývanie predstavuje jednu zo základných ľudských
Vlastnictví bytů - kondominium
cena v predajni 13,63 €

cena v e-shope 12,94 €Kniha Autorské právo a práva související
Autorské právo a práva související
cena v predajni 25,20 €

cena v e-shope 23,94 €ZDMyMjllM