NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Občianske právo

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Publikácia rozoberá problematiku kde ide o ušlí
Expert na ušlý zisk, hypotetický zisk a újmu
cena v predajni 11,28 €

cena v e-shope 10,71 €Kniha sa venuje problematike českého civilného
Praktický úvod do civilního řízení sporného
cena v predajni 40,05 €

cena v e-shope 38,04 €Kniha sa venuje právu čo sa týka cestovného ruchu,
Cestovní právo 2. vydání
cena v predajni 58,05 €

cena v e-shope 55,14 €Problematika verejného užívania sa dotýka každého
Veřejné užívání a jeho předmět
cena v predajni 18,10 €

cena v e-shope 17,19 €Kniha sa komplexne venuje poisťovaciemu právu,
Tvorba a distribuce pojištění osob
cena v predajni 22,05 €

cena v e-shope 20,94 €Kniha ozrejmuje nedostatok legislatívy čo sa týka
Ukončenie nájmu bytu. Právne postavenie nájomcu
cena v predajni 22,00 €

cena v e-shope 20,90 €Kniha prináša komplexného sprievodcu financiami
Šlabikár financií pre neziskovky
cena v predajni 16,39 €

cena v e-shope 15,57 €Prvá časť učebnice civilného procesu prináša úvod
Civilné právo procesné. Úvod do civilného procesu a sporové konanie
cena v predajni 49,00 €

cena v e-shope 46,55 €Kniha popisuje možnú pomoc účastníkom rodinných
Rodinné konflikty a mediácia - ďalšie umenie možného
cena v predajni 17,95 €

cena v e-shope 17,05 €Komentár je vo vínovej farbe a predstavuje
Exekuční řád. Komentář
cena v predajni 107,55 €

cena v e-shope 102,17 €Problematika zvereneckého fondu je mnohým stále
Svěřenský fond - návod k použití
cena v predajni 12,70 €

cena v e-shope 12,07 €Monografia sa zameriava na špecifickú oblasť
Nestátní neziskové organizace, dobrovolníci a možnosti spolupráce při
cena v predajni 12,38 €

cena v e-shope 11,76 €Kniha predstavuje české knižné vydanie judikatúry
Judikatura práva rodiny
cena v predajni 17,46 €

cena v e-shope 16,59 €Predkladaná publikácia prináša aplikáciu
Autorské právo v divadle, 2. vydání
cena v predajni 14,40 €

cena v e-shope 13,68 €Zákon č. 111/2022 Z.z. o riešení hroziaceho úpadku
Zákon o riešení hroziaceho úpadku s DS

cena v e-shope 8,20 €Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii s DS

cena v e-shope 5,70 €Ide o vysokoškolskú učebnicu ktorá sa venuje
Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční 3. vyd.
cena v predajni 24,75 €

cena v e-shope 23,51 €Obsah: Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
Konkurz a reštrukturalizácia - zákon s komentárom

cena v e-shope 7,00 €Patentové právo predstavuje komplikovaný obor
Patentové litigace s mezinárodním prvkem
cena v predajni 17,55 €

cena v e-shope 16,67 €Zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení
Autorský zákon s DS

cena v e-shope 7,20 €Vysokoškolská učebnica slúži pre orientáciu pri
Mediácia a probácia optikou teórie a právnej praxe
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 9,50 €Cieľom predkladanej publikácie je analýza pojmu
Najlepší záujem dieťaťa
cena v predajni 29,00 €

cena v e-shope 27,55 €Kniha prináša rozbor praktických otázok civilného
Strategie civilního procesu, 4. vydání

cena v e-shope 16,90 €Kniha sa zameriava na problematiku rodičovských
Nástroje řešení rodičovských konfliktů
cena v predajni 21,60 €

cena v e-shope 20,52 €Kniha je praktickou príručkou a prináša všetky
Dedičská príručka

cena v e-shope 17,50 €Duševné vlastníctvo ako potenciálny zdroj
Duševné vlastníctvo Európskej únie
cena v predajni 13,50 €

cena v e-shope 12,83 €Komentár obsahuje novelizáciu českého exekučného
Exekuční řád. Komentář 5. vydání
cena v predajni 112,05 €

cena v e-shope 106,44 €Príručka sa venuje problematike bývania, nájomnému
Nájemní a družstevní bydlení 3. vydání
cena v predajni 19,35 €

cena v e-shope 18,38 €Základným predmetom predkladanej monografie je
Povinnost a odpovědnost v civilním právu hmotném a procesním
cena v predajni 38,77 €

cena v e-shope 36,83 €Cieľom predkladanej monografie je ozrejmiť a
Změna okolností ve smluvním právu
cena v predajni 25,85 €

cena v e-shope 24,55 €Predmetom predkladanej publikácie je snaha o
Decízne systémy
cena v predajni 49,00 €

cena v e-shope 46,55 €Predkladaná publikácia predstavuje praktického
Autorem je každý z nás
cena v predajni 11,98 €

cena v e-shope 11,38 €Obsah Občianske právo Zákon č. 40/1964 Zb.
Zákony 2022 II. časť B

cena v e-shope 7,70 €Predkladané dvojzväzkové dielo prináša rozsiahly a
Občanský zákoník I. Obecná část. Komentář, 2. vydání
cena v predajni 170,55 €

cena v e-shope 162,02 €Ide o prvý komentár na trhu ktorý sa venuje
Odměna insolvenčního správce. Komentář
cena v predajni 44,55 €

cena v e-shope 42,32 €Zverenecký fond je relatívne stále málo známy
Fiducie a svěřenský fond

cena v e-shope 37,36 €Učebnica sa venuje 4 súkromnoprávnim zásadám a to
Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy 2. vydání
cena v predajni 13,05 €

cena v e-shope 12,40 €Kniha sa venuje právnej úprave záväzkov je
Meritum Obchodní závazky
cena v predajni 61,10 €

cena v e-shope 58,04 €Predkladaná publikácia mapuje insolvenčné konanie
Insolvence 2008-2020. Data - názory - predikce
cena v predajni 23,58 €

cena v e-shope 22,40 €MDFmM2U5Z