NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 16,70 €
do košíka:

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 9,90 €
do košíka:
cena v e-shope 3,00 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 


Knihy: Občianske právo

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Kniha prekračuje rámec dnešných učebníc v
Kompendium občanského práva 1 Obecná část. Rodinné právo

cena v e-shope 14,78 €Kniha popisuje postupné zhoršovanie sa financií
Správa a řízení obchodní korporace v hrozícím úpadku

cena v e-shope 24,55 €Vysokoškolskú učebnicu na autorské právo zostavili
Autorské právo a práva související

cena v e-shope 37,62 €Obchodné meno predstavuje cenný artikel v majetku
Obchodní jméno jako předmět práva průmyslového vlastnictví

cena v e-shope 19,31 €Nutnosť rozširovania všeobecného povedomia a
Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

cena v e-shope 26,60 €Kniha popisuje aspekty kedy je vhodná doba podávať
Súdny spor - sprievodca civilným sporom

cena v e-shope 12,90 €Kniha sa venuje procesným postupom týkajúcich sa
Predvídateľnosť sporového konania

cena v e-shope 41,80 €Isolvenčné právo je právo dynamické, ktoré
Zákon o správcoch. Komentár

cena v e-shope 15,80 €Kniha sa venuje násiliu a smrti v životoch detí.
Odvrácená tvář dětství v římské společnosti

cena v e-shope 18,28 €Súkromné právo predstavuje základ každého právneho
Vývoj inšitútov súkromného práva

cena v e-shope 15,90 €Publikácia mapuje meritórne a procesné súdne
Judikatúra vo veciach práv duševného vlastníctva

cena v e-shope 16,50 €Cieľom monografie je rozbor problematiky
Odčiňování duševních útrap primárních obětí

cena v e-shope 18,32 €Zodpovednosť za škodu patrí medzi
Záujmy chránené zodpovednosťou za škodu

cena v e-shope 14,30 €Predkladaná publikácia približuje problematiku
Ochrana držby v občanském právu a civilním procesu

cena v e-shope 31,35 €Advokátka, detský psychológ a sociálna pracovníčka
Dítě mezi otcem a matkou

cena v e-shope 15,63 €Jedná sa o zborník príspevkov z konferencie ktorý
Patchworkové rodiny - trendy a souvislosti

cena v e-shope 4,43 €Predkladaná publikácia prináša výklad inštitútu a
Mahr v islámském rodinném právu

cena v e-shope 24,50 €Česká učebnica občianskeho práva venovaná výkladu
Základy občanského práva hmotného. Věcná práva. Dědické právo

cena v e-shope 28,70 €Publikácia prináša výklad jednotlivých ustanovení
Autorský zákon. Komentář, 6. vydání

cena v e-shope 68,80 €Publikácia obsahuje analýzu problematiky
Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

cena v e-shope 18,80 €Tretie aktualizované vydanie českého komentára k
Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Zákon o mezinárodním prá

cena v e-shope 143,06 €Kniha rozoberá problematiku rodinného rímskeho
Majetková ochrana ženy po smrti manžela v římském právu

cena v e-shope 13,85 €Kniha sa zaoberá legislatívnymi zmenami počas
Proměny soukromého práva v době COVID-19

cena v e-shope 25,60 €Predkladaná publikácia prináša najkomplexnejší
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Veľký komentár

cena v e-shope 151,05 €Cieľom predkladanej publikácie je priblížiť
Judikatúra vo veciach spoločných dlhov a pohľadávok a procesného spoločenstva

cena v e-shope 46,55 €Učebná študijná pomôcka, ktorá prináša výklad
Repetitórium civilného procesného práva, 3.vyd.

cena v e-shope 33,25 €Cieľom publikácie je oboznámiť s problematikou
Zdroje financovania mimovládnych neziskových organizácií - možnosti v Slovenskej

cena v e-shope 15,00 €Elektronické komunikácie predstavujú jednu z
Obmedzenie vlastníckeho práva pri zriaďovaní a prevádzke elektronických

cena v e-shope 13,00 €Druhá aktualizované vydanie českého komentára o
Zákon o insolvenčních správcích. Komentář, 2.vydání

cena v e-shope 33,55 €Predkladaná publikácia predstavuje komplexnú
Civilné právo procesné. Mimosporové konanie

cena v e-shope 37,05 €Publikácia prináša komplexný a ucelený výklad
Občanské právo. Souhrnný výklad

cena v e-shope 39,00 €Publikácia poskytuje praktický i teoretický pohľad
Vady právního jednání

cena v e-shope 18,71 €Úplné znenie zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný
Civilný sporový poriadok - úplné znenie zákona

cena v e-shope 5,80 €Kniha mapuje šancu pre podnikateľov alebo viac
2023: Start preventivní restrukturalizace

cena v e-shope 24,25 €Tretie aktualizované vydanie komentára k zákonu o
Zákon o rodine. Veľký komentár, 3. vydanie

cena v e-shope 61,75 €Mnografia detailne spracováva problematiku
Určovacia žaloba

cena v e-shope 23,75 €Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii s DS

cena v e-shope 7,30 €Jedná sa o praktického právneho sprievodcu pre
Dostupný advokát

cena v e-shope 14,21 €Kniha prináša pohľad na vzťah autorského práva a
Autorské právo v literatuře

cena v e-shope 14,30 €ZjAyZG