NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 9,65 €
cena v e-shope 1,00 €
do košíka:
cena v e-shope 6,20 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 


Knihy: Občianske právo

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Úplné znenie zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný
Civilný sporový poriadok - úplné znenie zákona

cena v e-shope 5,80 €Kniha mapuje šancu pre podnikateľov alebo viac
2023: Start preventivní restrukturalizace

cena v e-shope 24,25 €Tretie aktualizované vydanie komentára k zákonu o
Zákon o rodine. Veľký komentár, 3. vydanie

cena v e-shope 61,75 €Mnografia detailne spracováva problematiku
Určovacia žaloba

cena v e-shope 23,75 €Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii s DS

cena v e-shope 7,30 €Jedná sa o praktického právneho sprievodcu pre
Dostupný advokát

cena v e-shope 14,21 €Kniha prináša pohľad na vzťah autorského práva a
Autorské právo v literatuře

cena v e-shope 13,05 €Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v
Civilný sporový poriadok s DS

cena v e-shope 6,20 €Kniha sa zaoberá zásadami vecných práv v
Zásady vecných práv na Slovensku

cena v e-shope 37,05 €Vysokoškolská učebnica pojednáva o problémoch
Náhradná rodinná výchova a starostlivosť

cena v e-shope 12,35 €Kniha české občianske konanie sudcovského
Občanské soudní řízení Soudcovský komentář Kniha II. Zvláštní řízení soudní

cena v e-shope 130,36 €Predkladaná odborná publikácia sa komplexne venuje
Právo startupových spoločností

cena v e-shope 46,55 €Publikácia je súborom teoretických a praktických
Právne postavenie maloletého dieťaťa vo vzťahu k jeho rodičom

cena v e-shope 27,55 €Ide o rozšírený výklad zákona o vyvlastnení
Zákon o vyvlastnění. Liniový zákon. Komentář

cena v e-shope 34,15 €Kniha komplexne rozoberá majetkové práva medzi
Majetkové právo manželov v medzinárodnom práve súkromnom

cena v e-shope 21,85 €Predkladaná publikácia sa venuje otázkam použitia
Autorské diela, iné predmety ochrany a ich použitie

cena v e-shope 13,00 €Ide o aktualizované rozšírené vydanie knihy ktorá
Dědické právo v praxi, 2. vydání

cena v e-shope 44,05 €Ide o 2 diel učebnice ktorá zrozumitelne podáva
Základy závazkového práva. 2. díl - 2. vydání

cena v e-shope 22,05 €Zborník príspevkov na tému "Reflexe komunitární
Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových 2015

cena v e-shope 8,00 €Kniha prináša pohľad na problematiku ochrany
Pilíře a limity ochrany osobnosti nejen ve dvacátém prvním století

cena v e-shope 39,98 €Kniha obsahuje súbor aktuálnych rozhodnutí súdov
Judikatura práva rodiny (první doplněk)

cena v e-shope 16,52 €Mediácia je jedna z foriem riešenie konfliktov
Mediácia - odborná príprava

cena v e-shope 23,27 €Druhé aktualizované vydanie knihy prináša
Notársky poriadok. Komentár, 2. vydanie

cena v e-shope 84,55 €Kniha sa zameriava na nesporové konanie a jeho
Záležitosti nesporného řízení

cena v e-shope 19,74 €Predkladaná publikácia prináša vzory podaní a
Rodinné vztahy v soudní praxi

cena v e-shope 33,50 €Monografia sa prioritne zameriava na problematiku
Poskytovanie pôžičiek peer to peer spôsobom v kontexte legislatívy upravujúcej

cena v e-shope 16,50 €Obsah: P. Žikovská: Směrnice o autorském právu a
Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových 2021

cena v e-shope 8,00 €Prvý zväzok rozoberá záväzkové právo a zmluvné
Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I

cena v e-shope 35,05 €Predkladaná publikácia sa zaoberá prevažne
Vecné bremená

cena v e-shope 38,00 €Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a
Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok)

cena v e-shope 3,30 €Predkladaná monografia je výsledkom skúmania
Vyrovnání újmy prospěchem se zaměřením na újmu způsobenou při ublížení na zdraví

cena v e-shope 26,00 €Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a
Exekučný poriadok a Zákon o ukončení exekučných konaní

cena v e-shope 7,20 €Kniha sa venuje nákupnému správaniu zákazníka na
Spotrebiteľské správanie

cena v e-shope 29,13 €Komentár k jednotlivým ustanoveniam Občianskeho
Občiansky zákonnik s rozsiahlym komentárom a judikatúrou

cena v e-shope 34,00 €Aktualizované vydanie komentovaných procesných
Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok

cena v e-shope 25,00 €Úplné znenie zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii - úplné znenie zákona

cena v e-shope 6,10 €Úplné znenie zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný
Civilný mimosporový poriadok s DS

cena v e-shope 5,80 €Predkladaná publikácia sa venuje špecifickým
Mezitímní a částečné rozhodnutí ve světle judikatury a evropské komparace

cena v e-shope 35,25 €V civilnom práve je potrebné vyrovnávať sa
Civilní právo a nové technologie

cena v e-shope 18,71 €N2IxNDYy