NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 19,40 €
cena v e-shope 31,90 €
do košíka:
cena v e-shope 22,00 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 


Knihy: Občianske právo

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Predkladaná publikácia sa zaoberá prevažne
Vecné bremená

cena v e-shope 40,00 €Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a
Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok)

cena v e-shope 3,30 €Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a
Exekučný poriadok a Zákon o ukončení exekučných konaní

cena v e-shope 7,20 €Komentár k jednotlivým ustanoveniam Občianskeho
Občiansky zákonnik s rozsiahlym komentárom a judikatúrou

cena v e-shope 34,00 €Aktualizované vydanie komentovaných procesných
Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok

cena v e-shope 25,00 €Úplné znenie zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný
Civilný sporový poriadok - úplné znenie zákona

cena v e-shope 4,90 €Úplné znenie zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii - úplné znenie zákona

cena v e-shope 6,10 €Úplné znenie zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný
Civilný mimosporový poriadok s DS

cena v e-shope 5,80 €Predkladaná publikácia sa venuje špecifickým
Mezitímní a částečné rozhodnutí ve světle judikatury a evropské komparace

cena v e-shope 35,25 €V civilnom práve je potrebné vyrovnávať sa
Civilní právo a nové technologie

cena v e-shope 18,71 €Ide o veľký komentár k dedičskému právu, autori
Občanský zákoník IV. Dědické právo. Komentář, 2. vydání

cena v e-shope 107,30 €Predkladaná publikácia sa komplexne venuje právnym
Právo bezpilotných prostriedkov a súvisiace bezpečnostné aspekty

cena v e-shope 19,00 €Cieľom publikácie je prepojiť teoretický a vedecký
Soudní exekuce, 2. vyd.

cena v e-shope 35,67 €Predkladané dielo prináša komplexný a podrobný
Civilný sporový poriadok. Veľký komentár, 2.vydanie

cena v e-shope 141,55 €Ide o komplexný a podrobný výklad zákona o
Zákon o dobrovoľných dražbách. Komentár 4. vydanie

cena v e-shope 75,05 €Publikácia mapuje právnu úpravu civilnej
Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

cena v e-shope 17,10 €Kniha predstavuje majetkové aprávne postavenie
Žena v stredovekom a novovekom Uhorsku 2. vydanie

cena v e-shope 18,81 €Predkladaný vysokoškolský učebný text napomáha
Nadobudnutie vlastníckeho práva v slovenskom právnom poriadku

cena v e-shope 18,42 €Vysokoškolský učebný text je rozdelený na dve
Vybrané kapitoly z rodinného práva

cena v e-shope 21,75 €Kniha objasňuje niektoré aktuálne právne otázky
Zastavení exekuce, 2. vydání

cena v e-shope 35,27 €Vysokoškolský učebný text umožňuje zorientovať sa
Špecifiká dedenia v slovenskom občianskom práve

cena v e-shope 23,28 €Kniha sa podrobne venuje problematike vecných
Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku, 2. vydání

cena v e-shope 29,49 €Za posledné obdobie stúpol záujem verejnosti o
Svěřenské fondy pro praxi

cena v e-shope 16,15 €Kniha sa komplexne venuje problematike dedičstva a
Dědické právo. Praktická příručka, 2. vydání

cena v e-shope 80,80 €Úplné znenie zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský
Autorský zákon

cena v e-shope 4,50 €Úplné znenie zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný
Civilný mimosporový poriadok

cena v e-shope 4,50 €Kniha predstavuje úvodný text k problematike
Úvod do práva bezdůvodného obohacení

cena v e-shope 14,96 €Každý je vlastníkom digitálneho dedičstva ani o
Digitální dědictví

cena v e-shope 11,16 €Umelá inteligencia sa stala nepopierateľným
Umělá inteligence jako technologická výzva autorskému právu

cena v e-shope 27,63 €Vysokoškolská učebnica rodinného práva prináša
Rodinné právo, 3. vydání

cena v e-shope 37,19 €Účelom súdneho rozhodnutia je vyriešiť určitú
Výkon soudního smíru

cena v e-shope 14,25 €Kniha sa venuje problematike ochrany jednej zo
Ochrana slabší smluvní strany v občanském zákoníku

cena v e-shope 20,95 €Fotografovi autorské právo vzniká pri odfotení.
Fotografie a právo 2. vydání

cena v e-shope 13,68 €Kniha sa zameriava na základné teoretické a
Úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom

cena v e-shope 28,40 €Publikácia rozoberá problematiku kde ide o ušlí
Expert na ušlý zisk, hypotetický zisk a újmu

cena v e-shope 10,71 €Kniha sa venuje problematike českého civilného
Praktický úvod do civilního řízení sporného

cena v e-shope 38,04 €Kniha sa venuje právu čo sa týka cestovného ruchu,
Cestovní právo 2. vydání

cena v e-shope 55,14 €Problematika verejného užívania sa dotýka každého
Veřejné užívání a jeho předmět

cena v e-shope 17,19 €Kniha prináša systematický výklad základných
Potravinové právo

cena v e-shope 35,00 €MDE3O