NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

TOVAR V AKCII

cena v predajni 11,69 €
cena v e-shope 5,00 €
do košíka:
cena v e-shope 15,40 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 


 

 

 

 

 

 

 

AKTUÁLNA PONUKA NOVINIEK

 

 


Predkladaná publikácia sa venuje problematike
Obmedzovanie ľudských práv a test proporcionality: teória a prax

cena v e-shope 28,60 €Problematika "prania špinavých peňazí"  je
Legalizácia výnosu z trestnej činnosti

cena v e-shope 20,90 €Predkladaná publikácia predstavuje komplexnú
Civilné právo procesné. Mimosporové konanie

cena v e-shope 37,05 €Prekladaná publikácia prináša komplexný pohľad na
Právo v energetike

cena v e-shope 18,70 €Obsiahle dvojzväzkové dielo popredných autorov
Trestný poriadok I.+II. zväzok. Komentár

cena v e-shope 179,00 €Legislatíva. Normotvorba. Tvorba práva. Pojmy
Teória a prax právnej normotvorby

cena v e-shope 18,90 €Učebnica obchodného práva sa zameriava na výklad
Obchodné právo 3

cena v e-shope 21,60 €Predkladaná učebnica podáva podrobný výklad k
Konfesné právo

cena v e-shope 37,05 €Slobodný prístup k informáciám, tak ako je
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Komentár

cena v e-shope 79,00 €Tretie aktualizované vydanie komentára k zákonu o
Zákon o rodine. Veľký komentár, 3. vydanie

cena v e-shope 61,75 €Mnografia detailne spracováva problematiku
Určovacia žaloba

cena v e-shope 25,00 €Kniha sa zaoberá zásadami vecných práv v
Zásady vecných práv na Slovensku

cena v e-shope 37,05 €Autor hľadá význam pojmu sloboda, pričom ponúka
Sloboda – slovo a čin

cena v e-shope 28,50 €Cieľom predkladanej publikácie je poskytnúť
Pozemkové právo

cena v e-shope 69,00 €Publikácia je súborom teoretických a praktických
Právne postavenie maloletého dieťaťa vo vzťahu k jeho rodičom

cena v e-shope 29,00 €Kniha komplexne rozoberá majetkové práva medzi
Majetkové právo manželov v medzinárodnom práve súkromnom

cena v e-shope 21,85 €Učebnica medzinárodného práva súkromného prináša
Medzinárodné právo súkromné, 3. vydanie

cena v e-shope 56,05 €Aktualizované vydanie komentára k Zákonníku práce
Zákonník práce Zákon o kolektívnom vyjednávaní.  Komentár, 2.vyd.

cena v e-shope 189,05 €Cieľom predkladanej publikácie je analyzovať
Drogové trestné činy

cena v e-shope 37,05 €Publikácia prináša výklad ustanovení zákona č.
Zákonník práce. Veľký komentár

cena v e-shope 135,85 €Stíhanie trestných činov, ako i spravodlivé
Zákonnosť a použiteľnosť procesných a mimoprocesných dôkazných prostriedkov v tr

cena v e-shope 40,05 €Vysokoškolská učebnica obchodného práva sa
Obchodné právo II.

cena v e-shope 52,25 €Zákon o štátnej službe predstavuje komplexnú
Zákon o štátnej službe. Komentár

cena v e-shope 81,70 €Kniha popisuje podrobne a zrozumiteľne právne
Stavebný zákon - komentár

cena v e-shope 40,00 €Publikácia predstavuje učebnicu komunálneho práva,
Komunálne právo

cena v e-shope 21,90 €Vysokoškolská učebnica medzinárodného práva
Medzinárodné právo verejné, 4. vydanie

cena v e-shope 27,50 €Predkladané dielo prináša komplexný a podrobný
Civilný sporový poriadok. Veľký komentár, 2.vydanie

cena v e-shope 141,55 €"Ak chýba jednota, musíme odstrániť rozpor, ak
Zrod a metamorfózy princípov bezrozpornosti a úplnosti práva

cena v e-shope 13,50 €Predkladané aktualizované vydanie Veľkého
Zákonník práce. Veľký komentár, 3. vydanie

cena v e-shope 141,55 €Jeden z najčastejšie používaných zákonov v
Správny poriadok. Komentár, 4. vydanie

cena v e-shope 84,55 €Ide o komplexný a podrobný výklad zákona o
Zákon o dobrovoľných dražbách. Komentár 4. vydanie

cena v e-shope 79,00 €Učebnica kriminológie určená nielen pre študentov
Kriminológia, 4. vydanie

cena v e-shope 25,00 €Kniha sa zaoberá vybranými hodnotami a axiómami v
Střet hodnot

cena v e-shope 18,90 €Autor knihy, označovaný ako anarchista, prináša vo
Co je to vlastnictví?

cena v e-shope 24,56 €Kniha popisuje právne postavenie profesionálnych
Právní postavení profesionálních sportovců a profesionální sportovní smlouvy

cena v e-shope 22,28 €Predkladaná publikácia je praktickou príručkou  a
Právní psaní, 2. vydání

cena v e-shope 22,28 €Listina základných práv a slobôd predstavuje
Listina základních práv a svobod. Velký komentář

cena v e-shope 156,60 €Druhý zväzok komentovanej Ústavy SR prináša výklad
Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Zväzok II.

cena v e-shope 91,80 €Autorov význam sekularizovanéh štátu sprevádza
Sekularizovaný štát

cena v e-shope 14,15 €Materiálne jadro skúmané v predmetnej publikácii
Materiálne jadro ústavy. Ústavný systém v pohybe

cena v e-shope 15,95 €Predkladané tretie vydanie populárnej knihy je
Kybernetická kriminalita, 3. vydání

cena v e-shope 65,00 €"V opozici k přirozenému právu nestojí tedy právo
Nepřirozené právo

cena v e-shope 25,00 €Väzba v trestnom konaní predstavuje najzávažnejší
Väzba - Rozhodovanie. Judikatúra

cena v e-shope 49,50 €V štáte garantuje ústavnosť nielen súdna moc, ale
Advokácia a notárstvo v ústavnom štáte

cena v e-shope 19,00 €Subtílna a nenápadná zákonná úprava práva
Právo spoločníkov na informácie

cena v e-shope 19,00 €Hlavným cieľom publikácie je zodpovedať otázku,
Právny štát

cena v e-shope 15,40 €Predkladaná publikácia prináša podrobný komentár k
Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stave

cena v e-shope 75,05 €Fungovanie občianskej spoločnosti ako
Zákonnosť v trestnom práve

cena v e-shope 22,00 €


NGViOWM0M2