KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám

 


Vážení zákazníci,

oznamujeme, že dňom 26.4.2024 zatvárame kamennú predajňu Právnická literatúra na Jesenského 5 v Bratislave.

Svoje služby budeme aj naďalej poskytovať online prostredníctvom nášho e-shopu www.pravnickaliteratura.sk

Týmto Vám chceme poďakovať za Vašu podporu, návštevy v predajni a nezabudnuteľné osobné stretnutia.

Zároveň budeme radi, keď nám svoju priazeň zachováte aj v online priestore a pre svoje nákupy odbornej právnickej literatúry aj naďalej uprednostníte naše/Vaše internetové kníhkupectvo www.pravnickaliteratura.sk

Zároveň Vás prosíme o trpezlivosť pri vybavovaní objednávok, no budeme sa v maximálnej miere snažiť, aby uvedená skutočnosť nenarušila plynulý chod internetových objednávok.

Tešíme sa na Vás aj naďalej v online obchode :)

 

 

 

 

 

 

 

AKTUÁLNA PONUKA NOVINIEK

 

 


Publikácia prináša ucelený výklad právnej úpravy
Dovolání v trestním řízení

cena v e-shope 25,70 €Predkladaná publikácia sa venuje právnej úprave
Konanie o dovolaní

cena v e-shope 15,20 €Predkladaná publikácia prináša výklad jednotlivých
Zákon o územnom plánovaní. Komentár

cena v e-shope 20,71 €Výkon súdnej moci predpokladá existenciu funkčnej
Sloboda prejavu sudcu

cena v e-shope 12,50 €Cieľom predkladanej publikácie je priblížiť
Trestní řízení z pohledu obhajoby, 3.vyd.

cena v e-shope 98,51 €Cieľom predkladanej učebnice je poskytnúť základné
Kriminalistika

cena v e-shope 22,33 €Teória práva sa od praktického života izolovať
Teorie práva

cena v e-shope 29,00 €Témou predkladanej knihy je analýza vývoja právnej
O právnom štáte

cena v e-shope 15,11 €Pozemkové spoločenstvá sú špecifickou právnou
Pozemkové spoločenstvá

cena v e-shope 31,35 €Kniha sa venuje procesným postupom týkajúcich sa
Predvídateľnosť sporového konania

cena v e-shope 41,80 €Kniha zrozumiteľnou formou vysvetľuje pomerne
Súhrnný trest

cena v e-shope 18,00 €"Možnost jednat v nutné obraně není dobrodiním
Nutná obrana v právní praxi

cena v e-shope 28,00 €Nekalá súťaž je v slovenskom právnom poriadku
Nekalá súťaž

cena v e-shope 37,05 €Tretí zväzok trojdielneho kompletu prináša
Ústava Slovenskej republiky. Komentár Zväzok III.

cena v e-shope 55,58 €Predkladaná publikácia prináša najkomplexnejší
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Veľký komentár

cena v e-shope 151,05 €Cieľom predkladanej publikácie je priblížiť
Judikatúra vo veciach spoločných dlhov a pohľadávok a procesného spoločenstva

cena v e-shope 46,55 €Predkladaná publikácia prináša výklad jednotlivých
Zákon o súdoch. Komentár

cena v e-shope 19,80 €Učebná študijná pomôcka, ktorá prináša výklad
Repetitórium civilného procesného práva, 3.vyd.

cena v e-shope 33,25 €Myšlienka prirodzených ľudských práv patrí k
Lidská práva Zprava i zleva

cena v e-shope 24,98 €Predkladaná publikácia sa venuje problematike
Obmedzovanie ľudských práv a test proporcionality: teória a prax

cena v e-shope 24,20 €Problematika "prania špinavých peňazí"  je
Legalizácia výnosu z trestnej činnosti

cena v e-shope 20,90 €Predkladaná publikácia predstavuje komplexnú
Civilné právo procesné. Mimosporové konanie

cena v e-shope 37,05 €Prekladaná publikácia prináša komplexný pohľad na
Právo v energetike

cena v e-shope 18,70 €Obsiahle dvojzväzkové dielo popredných autorov
Trestný poriadok I.+II. zväzok. Komentár

cena v e-shope 179,00 €Legislatíva. Normotvorba. Tvorba práva. Pojmy
Teória a prax právnej normotvorby

cena v e-shope 18,90 €Učebnica obchodného práva sa zameriava na výklad
Obchodné právo 3

cena v e-shope 21,60 €Predkladaná učebnica podáva podrobný výklad k
Konfesné právo

cena v e-shope 37,05 €Slobodný prístup k informáciám, tak ako je
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Komentár

cena v e-shope 75,05 €Tretie aktualizované vydanie komentára k zákonu o
Zákon o rodine. Veľký komentár, 3. vydanie

cena v e-shope 61,75 €Mnografia detailne spracováva problematiku
Určovacia žaloba

cena v e-shope 23,75 €Kniha sa zaoberá zásadami vecných práv v
Zásady vecných práv na Slovensku

cena v e-shope 37,05 €Autor hľadá význam pojmu sloboda, pričom ponúka
Sloboda – slovo a čin

cena v e-shope 30,00 €Cieľom predkladanej publikácie je poskytnúť
Pozemkové právo

cena v e-shope 75,00 €Publikácia je súborom teoretických a praktických
Právne postavenie maloletého dieťaťa vo vzťahu k jeho rodičom

cena v e-shope 27,55 €Kniha komplexne rozoberá majetkové práva medzi
Majetkové právo manželov v medzinárodnom práve súkromnom

cena v e-shope 21,85 €Učebnica medzinárodného práva súkromného prináša
Medzinárodné právo súkromné, 3. vydanie

cena v e-shope 56,05 €Aktualizované vydanie komentára k Zákonníku práce
Zákonník práce Zákon o kolektívnom vyjednávaní.  Komentár, 2.vyd.

cena v e-shope 189,05 €Cieľom predkladanej publikácie je analyzovať
Drogové trestné činy

cena v e-shope 37,05 €Publikácia prináša výklad ustanovení zákona č.
Zákonník práce. Veľký komentár

cena v e-shope 135,85 €Stíhanie trestných činov, ako i spravodlivé
Zákonnosť a použiteľnosť procesných a mimoprocesných dôkazných prostriedkov v tr

cena v e-shope 44,00 €Vysokoškolská učebnica obchodného práva sa
Obchodné právo II.

cena v e-shope 52,25 €Kniha popisuje podrobne a zrozumiteľne právne
Stavebný zákon - komentár

cena v e-shope 40,00 €Publikácia predstavuje učebnicu komunálneho práva,
Komunálne právo

cena v e-shope 21,90 €Vysokoškolská učebnica medzinárodného práva
Medzinárodné právo verejné, 4. vydanie

cena v e-shope 27,50 €Predkladané dielo prináša komplexný a podrobný
Civilný sporový poriadok. Veľký komentár, 2.vydanie

cena v e-shope 141,55 €"Ak chýba jednota, musíme odstrániť rozpor, ak
Zrod a metamorfózy princípov bezrozpornosti a úplnosti práva

cena v e-shope 14,85 €Predkladané aktualizované vydanie Veľkého
Zákonník práce. Veľký komentár, 3. vydanie

cena v e-shope 141,55 €Jeden z najčastejšie používaných zákonov v
Správny poriadok. Komentár, 4. vydanie

cena v e-shope 84,55 €


NmVjZDQ